Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2015 - 2018
Yrd.Doç.Dr., BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2007 - 2015
Arş.Gör.Dr., BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2007 - 2007
Arş.Gör., DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 2000 - 2007
Arş.Gör., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ, 1994 - 2000
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Enstitü Müdür Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, , 11.04.2019 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 02.11.2014 - 15.11.2015
Pedagojik Formasyon Eğitimi Birimi Komisyon Üyeliği, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 14.02.2013 - 18.10.2015
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu ve Eğitim-Öğretim Alt Kurul Üyesi, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 04.11.2012 - 02.11.2015
Yönetim Kurulu Üyesi, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, , 14.05.2012 - 30.11.2015
Yönetim Kurulu Üyesi, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, , 25.04.2012 - 15.12.2015
Dekan Yardımcısı, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 16.04.2012 - 18.11.2013
Yönetim Kurulu Üyesi, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, , 03.01.2012 - 09.11.2015
Merkez Müdürü, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Merkezi, , 06.11.2011 - 16.11.2015
BAP Komisyon Üyesi, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, , 10.01.2011 - 20.05.2015
Fakülte Kurulu Üyeliği, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 05.10.2008 - 05.10.2011
Yönetim Kurulu Üyesi, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Tefenni Meslek Yüksek Okulu, , 09.12.2007 - 12.06.2011
Bölüm Başkan Yardımcısı, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 04.11.2007 - 05.11.2012
VERDİĞİ DERSLER
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2018-2019
Öğrenme-Öğretme Süreçleri, Yüksek Lisans, 2018-2019
Hizmet-İçi Eğitimde Program Geliştirme, Doktora, 2018-2019
UZMANLIK ALANI, Doktora, 2018-2019
Tez IV, Doktora, 2018-2019
Öğretmenlik Uygulaması-II, Lisans, 2018-2019
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans, 2018-2019
DANIŞMANLIK, Doktora, 2018-2019
UZMANLIK ALANI, Doktora, 2018-2019
DANIŞMANLIK, Doktora, 2018-2019
Program Geliştirmeye Giriş, Yüksek Lisans, 2018-2019
Eğitime Giriş, Lisans, 2018-2019
Öğretmenlik Uygulaması-1, Lisans, 2018-2019
DANIŞMANLIK, Doktora, 2018-2019
Program Geliştirme, Lisans, 2018-2019
UZMANLIK ALANI, Doktora, 2018-2019
Tez Çalışması-III, Doktora, 2018-2019
DANIŞMANLIK, Yüksek Lisans, 2017-2018
Öğretimde Program Geliştirme, Yüksek Lisans, 2017-2018
Öğretimde Program Değerlendirme, Yüksek Lisans, 2017-2018
UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans, 2017-2018
Program Geliştirme Modelleri, Doktora, 2017-2018
UZMANLIK ALANI, Doktora, 2016-2017
UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans, 2016-2017
Okul Öncesi Eğitimde Program Geliştirme , Lisans, 2016-2017
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2016-2017
DANIŞMANLIK, Yüksek Lisans, 2016-2017
DANIŞMANLIK, Doktora, 2016-2017
Karşılaştırmalı Eğitim, Yüksek Lisans, 2016-2017
Program Geliştirmeye Giriş, Yüksek Lisans, 2016-2017
DANIŞMANLIK, Yüksek Lisans, 2016-2017
Öğretimde Program Değerlendirme, Doktora, 2016-2017
UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, N.Yildiz, "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Algıları ile Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi”", BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim, Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, G.Kil, "6. SINIF YABANCI DİL(İNGİLİZCE) DERSİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIKLARINI GELİŞTİRMELERİNE VE TUTUMLARINA ETKİSİ", BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI, Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, M.Özkan, "5. VE 6. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ", BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI, Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, Ö.Uslu, "5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Demokratik Tutumlarına Etkisi", BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM, Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, Ö.Gök Çatal, "Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıflarda İngilizce öğretim sürecinde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi", BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ, Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, G.Göçer, "İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Görüşlerinin ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi (Burdur İli Örneği)", BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ, Ağustos, 2011.
Yüksek Lisans, A.Temizsoylu, "Fen Bilgisi Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Örneği)", BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ, Ağustos, 2010.
Yüksek Lisans, F.Kızılırmak, "İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Görüşleri (Isparta İli Örneği)", SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ, Ağustos, 2008.
Yüksek Lisans, M.Uyar, "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Ders Çalışmada Öğrenme Stratejileri Kullanım Sıklığının ve Akademik Başarılarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ, Temmuz, 2008.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi