Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Algıları İle Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesii", BAP Y.Lisans, 3022390, Yönetici, 2019
"5. sınıf sosyal bilgiler dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin akademik başarısı ve demokratik tutumlarına etkisi", BAP Y.Lisans, 2504655, Yönetici, 2016
"İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Görüşlerinin ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi (Burdur İli Örneği)", BAP Y.Lisans, 1631545, Yönetici, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi