Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şahin H., "Emotional intelligence and self-esteem as predictors of teacher self-efficacy", Educational Research and Reviews, vol.12, pp.1107-1111, 2017
Şahin H., Uslu Ö., "5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde I·s¸birlikli O¨gˆrenmenin O¨gˆrencilerin Bas¸arıları ve Demokratik Tutumlarına Etkisi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.184-201, 2017
Şahin H., "YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM MODELİNİN FEN ÖĞRETİMİNE YANSIMALARI", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.151-170, 2014
Ekici G., Gökmen A., Atik A.D., Çimen O., Altunsoy S., Şahin H., "Scale for attitudes of secondary education students towards nuclear power: a scale development study", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.5, pp.395-406, 2013
Şahin H., Göçer G., "İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.131-146, 2013
Şahin H., "Self-efficacy and attitudes of the teacher candidates who participated in pedagogical formation training", Educational Research and Reviews, vol.8, pp.2083-2092, 2013
Şahin H., Uyar M., "Öğrenme Stratejileri Kullanımının Akademik Başarıya Yansımaları", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.164-177, 2013
Aydıntan S., Şahin H., Uysal F., "“Kesirler” Konusunun Öğretiminde 4MAT Öğrenme Stili Modelinin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.408-427, 2012
Şahin H., Ekici G., "Teknik öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin gregorc öğrenme stili modeliyle incelenmesi (Gazi Üniversitesi örneği)", Milli Eğitim, ss.188-210, 2012
Şahin H., "PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ UYGULANMASINDA FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLERİN İNCELENMESİ", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.145-166, 2012
Şahin H., Çelen G., Çaylı E., "Öğretmen adaylarının öğretmen eğitimindeki modeller hakkında görüşlerinin incelenmesi", Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.38-60, 2011
Şahin H., Ogelman H.G., Ekici G., "Okul öncesi öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlik düzeylerine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi", Çağdaş Eğitim Dergisi, ss.13-22, 2011
Şahin H., Çakar E., "Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stratejileri ve akademik güdülenme düzeylerinin akademik başarılarına etkisi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.519-540, 2011
Aydın R., Şahin H., Topal T., "Türkiye’de ilköğretime sınıf öğretmeni yetiştirmede nitelik arayışları", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.119-142, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şahin H., Göçer G., "İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algıları (Burdur İli Örneği)", 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı, BURDUR, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, ss.389-389
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şahin H., "Görsel - İşitsel Medya Teknolojileri ve Öğretimde Uygulamaları", Öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı, Şahin H., Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.221-240, 2011
Şahin H., "Temel Kavramlar", Öğretim ilke ve yöntemleri, Uzunboylu H., Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.150-160, 2011
Şahin H., Ed., "Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı", Lisans Yayıncılık, İSTANBUL, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi