Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. HASAN ŞAHAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Spor Bilimleri Fakültesi
Bölüm : Spor Yöneticiliği Bölümü
Ana Bilm Dalı : Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : hasansahanakdeniz.edu.tr | hasanshngmail.com
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/hasansahan/
Eğitim Bilgileri
Doktora, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD, 2003-2007
Yüksek Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 1998-2001
Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve spor Öğretmenliği, 1992-1996
Ön Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Muhasebe Bölümü, 1989-1991
Yaptığı Tezler
Doktora, "Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Sürecinde Spor Aktivitelerinin Rolü", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD/ Araştırma Yöntemleri Bilim Dalı Nisan, 2007.
Yüksek Lisans, "Spor Yazarlarının Futbol Kamuoyu Üzerine Etkisinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Ağustos, 2001.
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Psikolojik Performans Danışmanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, 2014
Araştırma Alanları
Toplumsal Yapı ve Değişme
Spor Bilimleri
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Alan Eğitimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Sport Sciences
Sociology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Spor Bilimleri Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, 2012 - 2019
Yrd.Doç.Dr., KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, 2010 - 2013
Ögr.Gör.Dr., KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, 2007 - 2010
Ögr.Gör., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Karaman Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, 1999 - 2007
Mesleki ve İdari Deneyimler
Yüksekokul Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, , 25.06.2014 - 11.07.2017
Yüksekokul Müdür Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, , 10.08.2013 - 23.06.2014
Bölüm Başkanı, KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, 20.11.2011 - 17.06.2013
Bölüm Başkan Yardımcısı, KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, 20.11.2010 - 20.11.2011
Verdiği Dersler
Futbol, Lisans, 2013-2014
Yönetilen Tezler
Doktora, E.Bal Turan, "Erkek Sporcularda Sporcu Kimliğinin Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik ile İlişkisinin İncelenmesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, M.Bayındır, "Antrenörlerin Liderlik Özellikleri ile Empati Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, N.Öner, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Öğrenilmişlik güçlülük ve Duygusal Zeka Düzeylerinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, A.Hocalar, "Spor Lisesi Öğrencileri ile Diğer Liselerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Şiddet ve Atılganlık Eğilimlerinin Karşılaştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, B.Ulucan, "Beden Eğitimi Öğretmenleri Tarafından Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, P.Akılveren, "Sporcuların Motivasyonel Kendinle Konuşma ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeyinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, R.Özdoğan, "Sporcularda Duygusal Zeka Düzeylerinin İletişim Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, F.Ayaydın, "Farklı Engellilik Gruplarına Sahip 10-14 Yaş grubu Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk Değerlerinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2015.
Yüksek Lisans, M.Gönen, "AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ İLE ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, Ö.Sülün, "Futbol Hakemlerinin Öfke ve Kızgınlık Düzeyleri ile Empatik Eğilim düzeylerinin Karşılaştırılması", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor, Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, H.Ulukan, "İletişim becerilerinin takım ve bireysel sporculara etkisi", KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Bedem Eğitimi ve Spor, Eylül, 2012.
Yüksek Lisans, M.Daşgit, "Üniversite öğrencilerinin benlik saygısı ve karar verme düzeylerinin incelenmesi", KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor, Ağustos, 2012.
Yüksek Lisans, M.Şakar, "Voleybolcuların empatik beceri düzeylerinin incelenmesi.", KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor, Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, G.Kurt, "Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Düzeylerinin İncelenmesi", KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor, Ekim, 2011.
Yüksek Lisans, T.Şirin, "Kahramanmaraş İlinde Aktif Olarak Görev Yapan Futbol Antrenörlerinin Beslenme Bilgi Seviyesinin İncelenmesi", KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, Ö.Us, "Kısa yükümlü erlerin askerlik hizmetine başladığı gün ve terhis olmadan önceki son fiziksel durumları", KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor, Ağustos, 2011.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Şahan H., Tekin M., Yıldız M., Gorucu A., "Analyzing socialization levels of girls university students", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, pp.253-258, 2012
Ulukan M., Şahan H., Yildirim Y., Yıldız M., "Determination of the leadership styles of the trainers", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, pp.757-764, 2012
Şahan H., Ulukan M., Temel V., Ulukan H., Şahin A., "Determination of the communication skills of the professional football teams in Turkish super league", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, pp.1433-1440, 2012
Yilmaz B., Kilinc M., Şahan H., "Examination of the organizational commitment and the levels of job satisfaction in accordance with specific variables", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, pp.169-176, 2012
Şahan H., Tekin M., Yıldız M., Mutlu O., Ulukan M., "A study on the socialization levels of Turkish female university students who do and who do not do sports", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, pp.883-888, 2012
Şahan H., "Research about efficiency level of physical education and sports academy students in Turkey on ability about studying a lesson", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, pp.1-6, 2012
Tekin M., Yıldız M., Yildirim Y., Mutlu O., Şahan H., "Examination of the effect of educational game activities on the levels of creativity of the students attending to elementary schools in Turkey", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, pp.1337-1344, 2012
Yıldız M., Şahan H., Tekin M., Ulukan M., Mehtap B., "Analysis of Anger Expression Style - Continuous Anger and Personality Types of Professional Soccer Players", COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM, vol.35, pp.1081-1088, 2011
Yildiz M., Koyuncu N., Şahan H., "Enderun School and Sport Education", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, pp.2369-2376, 2011
Temel V., Ulukan M., Şahan H., Bay M., Şahin A., ""An investigation of relation between the school administrators' leadership style and communication skill"", AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.5, pp.11231-11235, 2011
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Şahan H., Sülün Ö., "Futbol Hakemlerinin Öfke ve Empatik Eğilim Düzeyleri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, pp.926-930, 2018
Koçak N. , Bal E., Şahan H., "ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ BEDEN TERBİYESİ, SPOR VE MİLİTARİZM", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, pp.925-931, 2018 (Link)
Şahan H., Gönen M., "Farklı değişkenler açısından besyo öğrencilerinin iletişim beceri düzeyleri ile atılganlık ilişkisinin incelenmesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, pp.825-829, 2018
Şakar M., Şahan H., "Voleybolcuların empati beceri düzeylerinin incelenmesi", Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji araştırmaları dergisi, pp.43-61, 2017
Yildiz M., Bingöl E., Şahan H., Bayköse N., Şenel E., "A Cross-Cultural Approach to Sport Psychology: Is Exercise Addiction A Determinant of Life Quality?", The Sport Journal, vol.1, no.1, pp.1-10, 2017
Şenel E., Yıldız M., Ulaş M., Şahan H. , "The Examination of Research-Related Anxiety of Students Taking Master and Doctorate Degree in the Field of Physical Education and Sports", The Sport Journal, vol.2017, pp.100-100, 2017
Eroğlu O., Yildirim Y., Şahan H., "Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Akademik Öz Yeterlilik ve Akademik güdüleme düzeyleri arasındaki ilişkinin İncelenmesi. Akdeniz Üniversitesi Örneği", Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.38-47, 2017
Civar Yavuz S., Bayköse N., Çoban M., Şahan H., Certel Z., "Secondary School And High School Students’ Attitudes Comparison Of Physical Education Course", The Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.12, pp.478-484, 2016 (Link)
Bayköse N., Civar Yavuz S., Çoban M., Şahan H., Certel Z., "Role Of Self Talk In Prediction Of Passion Level In Physical Education Class Environment", The Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.12, pp.445-452, 2016 (Link)
Şenel E. , Yıldız M. , Şahan H., "The relationship between prosocial and antisocial behaviors in sport, general self-efficacy and academic self-efficacy: Study in department of physical education and sport teacher education", International Journal of Human Sciences , vol.12, pp.1273-1278, 2015
Şahan H., Tekin M., Yıldız M., Eraslan M., Yıldız M., Sim H., et al., "Examination Of Self-Efficacy And Life Satisfaction Levels Of Students Receiving Education In Schools Of Physical Education And Sports,", World Academy Of Science, Engineering And Technology , pp.1537-1541, 2012
Yıldız M., Tekin M., Şahan H., Mutlu O., Şahin A. , Ulucan B., et al., "Examination of Self and Decision Making Levels of Students Receiving Education in Schools of Physical Education and Sports", World Academy of Science, Engineering and Technology , pp.1935-1943, 2012
Devecioğlu S., Şahan H., Tekin M., Yildiz M., Hatice S., "Examination of Socialization Levels of University Students Engaging in Individual and Team Sports", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.46, pp.326-330, 2012 (Link)
Yildiz M., Şahan H., Tekin M., Devecioğlu S., Demet Y., "Examination of Recreation levels of University Students with Regard to Various Variables", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.46, pp.320-325, 2012 (Link)
Tekin M., Yildiz M., Şahan H., Devecioğlu S., Güllü M., Buket U., "Surveying the Relationships between the Goal Orientations of the Students Sporting as Team Sport and Individualistically and the Level of Their Basic Psychologic Needs at the School of Physical Education and Sports", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.46, pp.267-272, 2012 (Link)
Şahan H., Yildiz M., Devecioğlu S. , Tekin M., "Development of Innovation Strategies for Sports Education", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.46, pp.445-449, 2012 (Link)
Şahan H., Yıldız M., Tekin M., Güçlü M. , Esen H.T., "The Study of Communıcatıon Level Between The Taekvando Traıners and The,Sportsmen Accordıng To Several Varıables", Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / Scıence, Movement and Health, vol.2, pp.600-608, 2010
Şahan H., Gezer E., Yenel F., "Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri İle Sosyodemografik Değişkenleri Arasındaki İlişki", The Journal Of İnternational social Research, vol.2, pp.243-250, 2009
Şahan H., "Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Sürecinde Spor Aktivitelerinin Rolü", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.10, ss.260-278, 2008
Şahan H., "Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Sürecinde Spor Aktivitelerinin Rolü", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.10, ss.260-278, 2008
Şahan H., Akpınar S., Ulukan M., Akpınar Ö., "Spor Medya İlişkilerinde iletişim Teknolojilerinin Rolü", Niğde Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.1-10, 2008
Şahan H., Aydın A.D., Aytaç K.Y. , Ulukan M., "The Sponsorship Applıcatıons in Turkısh Sports”", The Journal Of İnternatıonal Socıal Research, vol.1, pp.706-714, 2008
Şahan H., Çınar V., "Kitle İletişim Araçlarının Spor Kamuoyu Üzerine Etkisi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , pp.313-321, 2004
İmamoğlu O., Bostancı Ö., Şahin M., Şahan H., Kabadayı M., Çınar V., "48. Avrupa Greko-Romen Güreş Şampiyonası Müsabaka Teknik Analizi", Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, cilt.6, ss.88-97, 2004
Çınar V., Bostancı Ö., İmamoğlu O., Kabadayı M., Şahan H., "Öğrenci Sporcularda Branş ve Cinsiyete Göre Antropometrik Farklılıklar", Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Dergisi, cilt.6, ss.26-34, 2004
Şahan H., "Spor Yazarlarının Futbol Kamuoyu Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, cilt.5, ss.65-74, 2002
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Gülşen D.B.A., Yildiz A.B., Yilmaz B., Şahan H., "Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Kendinle Konuşma ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 16. International Sport Sciences Congress, Antalya, TÜRKIYE,
Bal E., Uğurlu A., Şahan H., Ateş D., "Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Sporda Homofobiye Bakışı: Akdeniz Üniversitesi Örneği", 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, ,
Öner N., Şahan H., Yerlisu Lapa T., Öner B., "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Öğrenilmiş Güçlülük ve Duygusal Zeka Düzeylerinin İncelenmesi ", 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 3 Kasım 2018, pp.1-1
Koçak N. , Bal E., Şahan H., "Erken Cumhuriyet Dönemi Beden Terbiyesi, Spor ve Militarizm", 4th International Sport Sciences, Tourism and Recreation Congress of Students, BURDUR, TÜRKIYE, 21-23 Nisan 2017, pp.331-331
Şahan H., "The impact of communication skill levels on team and individual sportsmen in terms of different variables", Erpa İnternational congresses on education 2017, budapeşte, MACARISTAN,
Gülşen D.B.A., Bal E., Şahan H., "GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN OKULA İLİŞKİN BEKLENTİ VE BEKLENTİLERİNİN KARŞILANMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ", Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2017, pp.212-213
Gülşen D.B.A., Bal E., Aldemir Y. , Şahan H., "Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi", World Congress of Sport Sciences Researches, MANİSA, TÜRKIYE, 23-26 Kasım 2017, pp.788-789
Sülün Ö., Şahan H., "İnvestigation of the levels of animal and empatic trends in the football elements", Budapest 2017 İnternational conferences, Budapest, MACARISTAN, , pp.89-92
Şahan H., Gönen M., "Farklı değişkenler açısından besyo öğrencilerinin iletişim beceri düzeyleri ile atılganlık ilişkisinin incelenmesi", İnternational academic research Congrees, Antalya, TÜRKIYE, , pp.1016-1016
Şahan H., "Polis Okulu Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma", İnternational academic research congress, Antalya, TÜRKIYE, , pp.947-947
Şahan H., "Spor bilimleri fakültesindeki öğrencilerin akademik öz-yeterlik ve akademik güdülenme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi:Akdeniz Üniversitesi Örneği", 4. Uluslararası spor bilimleri, turizm ve rekreasyon öğrenci kongresi, Burdur, TÜRKIYE,
Bal E., Gülşen D.B.A., Şahan H., "TÜRKİYE ve ALMANYA SPOR YÖNETİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2017, pp.214-214
Bal E., Bayköse N., Alpat M.C., Şahan H., "The Validation and Reliability of the scale of Talk About Weight in the Family for the Female Exercise Participants", 3th İnternational Sport Science Tourism and Recreation Student Congress, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2016, pp.239-239
Bayköse N., Şahin A., Zengin S., Şahan H., "Is Self Talk Of Athletes One Of The Determinants Of Their Continuous Sportive Confidence Level?", 7th World Conference on Psychology, Counsellıng and Guıdance (WCPCG-2016), İZMİR, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2016, pp.110-110
Civar Yavuz S., Bayköse N., Çoban M., Şahan H., Certel Z., "Secondary School And High School Students’ Attitudes Comparison Of Physical Education Course", International Conference New Horizons in Education INTE, VİENNA, AVUSTURYA, 13-15 Temmuz 2016, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Bayköse N., Civar Yavuz S., Çoban M., Şahan H., Certel Z., "Role Of Self Talk In Prediction Of Passion Level In Physical Education Class Environment", International Conference New Horizons in Education INTE, VİENNA, AVUSTURYA, 13-15 Temmuz 2016, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Şahan H., Taşgit M.S., Yilmaz B., "Examination of self-esteem and decision-making levels of university students in terms of different variables", İnternationel Conference on Humanitıes and cultural studies, Praque, CEK CUM., 6-10 Kasım 2016, pp.43-43
Şahan H., Taşgit M.S., Yilmaz B., "Examination of self esteem and decision making levels of university students in terms of different variables", İnternationel Conference on Humanitıes and cultural studies, Praqe, CEK CUM., , pp.43-43
Şenel E., Yıldız M., Ulaş M., Şahan H., "Examination of research related anxiety of students taking master and doctorate degree in the field of physical education and sport", İnternational Congresses on Education, Saraybosna, BOSNA HERSEK, , pp.28-28
Bayköse N., Yildiz M., Şahan H., "Examine the goal orientation of team and individual sports athletes", 3th İnternational Sport Science Tourism and Recreation Student Congress, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2016, pp.229-229
Bayköse N., Şahin A., Şahan H., "The Role of Sport Passion Level of Athletesin Determinig Love Attitude and Relation Satisfaction", 7th World Conference on Psychology, Counsellıng and Guıdance (WCPCG-2016), İZMİR, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2016, pp.106-106
Şahan H., Bayköse N. , Yıldız M., Çetinkaya G., "Has Tandem Paragliding an Effect on Flow State For Physically Disabled İndividuals?", 17 th İnternational Conference Programme, Venedik, ITALYA, 13-14 Ağustos 2015, pp.98-104
Yildiz M., Bayköse N., Şahan H., Çetinkaya G., "THE EFFECTS OF 16 WEEKS ANGER MANAGEMENT TRAINING ON VOLLEYBALL PLAYING TEENAGE GIRLS ", 19th International Academic Conference, Floransa, ITALYA, 16-20 Eylül 2015, pp.830-845
Şahan H., Ulukan M. , Gezer E., Aytaç K.Y., "The Freetime A Avtivities For: As A Civil Society Organization Of Natural Sport Clubs(Sample Kardak)", VI İnternational NGOS Conference, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2015, pp.403-408
Şahan H., Bayköse N., Yildiz M., Çetinkaya G., "Has Tandem Paragliding an Effect on Flow State For Physically Disabled İndividuals", 17 th İnternational Conference Programme, Venedik, ITALYA, , pp.98-104
Şahan H., Yıldız M., Tekin M., Güçlü M., Esen H.T., "he Study Of Communıcatıon Level Between The Taekvando Traıners and The Sportsmen Accordıng To Several Varıables. ", İnternatıonal Scıentıfıc Conference “Perspectıves İn Physıcal Educatıon and Sport, Constanta, ROMANYA, 21-23 Mayıs 2015, pp.67-67
Yıldız M., Bingöl E., Şahan H., Bayköse N., "A Cross-Cultural Approach to Sport Psychology: Is Exercise Dependence a Determinant of Life Quality? ", III. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2015, pp.94-94
Bal E., Bayköse N., Turan E. , Şahan H., "Effect of Passion and Life Satisfaction of Muay Thai Coaches on Burnout Levels", II. INTERNATIONAL EXERCISE and SPORT PSYCHOLOGY CONGRESS, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2015, pp.104-104 (Link)
Erbaşı F.Y., Erdoğan B.S., Eraslan M. , Aldemir G.Y., Şahan H., Kaya E., "A STUDY ON THE ASSERTIVENESS LEVEL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COLLEGE STUDENTS", 19th annual Congress of the European College Of Sport Science, Amsterdam, HOLLANDA, 2-5 Haziran 2014, pp.61-61
Yıldız F. , Erdoğan B.S., Şahan H., "Egzersiz Yapan Ve Yapmayan Kadın Üniversite Öğrencilerinin Dominantlık, Cinsiyet Rolleri Ve Öz Etkinlik Düzeylerinin Karşılaştırmalı Bir İncelemesi ", 1.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, pp.88-88
Kemal A., Erdoğan B.S., Şahan H., "Düzenli Olarak Egzersiz Yapan Bireylerin Bazı Değişkenler Açısından Tutkunluk Düzeylerinin İncelenmesi ", 1. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, pp.42-42
Acar I. , Bayköse N., Bal E., Şahan H., "Tandem Yamaç Paraşütü Atlayışının Bedensel Engelli Bireylerde Durumluluk Ve Sürekli Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi", I. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23 Ekim 2015 - 23 Mayıs 2014, pp.288-288
Düzen B., Şahan H., Bayköse N., Erdoğan B.S., "The Investigation of Sportive Confidence Level of The Sportsmen in Terms Of Variables", 1st International Sports Science, Tourism and Recreation Student Congress., ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, pp.242-242
Akılveren P., Bayköse N., Bal E., Şahan H., "Yüz Nakli Operasyonu Geçirmiş Bireylerde Egzersizin Psikolojik ve Fizyolojik Etkilerinin İncelenmesi ", 1. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, pp.24-24
Şahan H., Hacıcaferoğlu B. , Mamak H., Yıldız M., "EMPATHİC TREND ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP AND MANAGEMENT RESEARCH ON TENNİS PLAYERS", INTERNATIONAL SPORTS SCIENCE STUDENTS CONFERENCE 2013 (ISSSC2013, Kuala-Lumpur, MALEZYA, 27-29 Kasım 2013, pp.223-227
Görücü A. , Sim H. , Acar G., Şahan H., "Examining Teacher Candıdate's Cırıtıcal Thınkıng Skılls", İnternational Balkan symposium İn Sport Sciences, Tetova, MAKEDONYA, 30 Mayıs - 2 Haziran 2013, pp.48-48
Şahan H., Yıldız M., Sim H., Bayköse N., Yarar D. , Şahin A. , "Kitle İletişim araçlarının beden eğitimi ve spor yüksek okulunda öğrenim gören öğrenciler arasındaki etkisinin incelenmesi, ", 2. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi,, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2012, pp.93-97
Şakar M., Şahan H., "Farklı Değişkenler Açısından Voleybolcuların Empatik Beceri Düzeylerinin İncelenmesi", 12. İnternational Sport science Congress, DENİZLİ, TÜRKIYE, 12-14 Aralık 2012, pp.56-56
Şahin A., Şakar M., Bayköse N. , Sim H., Şahan H., Erdoğan B.S., "Sporsal faaliyet alanlarının yeterliliği üzerine bir araştırma(Karaman ili örneği)", 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi., ANTALYA, TÜRKIYE, 8-11 Kasım 2012, pp.45-45
Tekin M., Yıldız M., Şahan H., Devecioğlu S., Güllü M., Ulucan B., "Surveying the relationships between the goal orientations of the students sporting as team sport and individualistically and the level of their basic psychologic needs at the school of physical education and sports", . 4. World conference on educational sciences, Barselona, ISPANYA, 2-5 Şubat 2012, pp.188-194
Şahan H., Devecioğlu S., Yıldız M., Tekin M., Sim H., "Examination of socialization levels of university students engaging in individual and team sports.", 4. World conference on educational sciences, Barselona, ISPANYA, 2-5 Şubat 2012, pp.356-360
Devecioğlu S., Şahan H., Tekin M., Yıldız M., "Development of innovation strategies for sports education.", 4. World conference on educational sciences, Barselona, ISPANYA, 2-5 Şubat 2012, pp.445-451
Tekin M., Yıldız M., Şahan H., Eraslan M., Ayhan Ç.D., Koçar Y., et al., "Examination of social anxiety levels of students receiving education in schools of physical education and sport", 12. İnternational Sport Science Congress, DENİZLİ, TÜRKIYE, 12-14 Aralık 2012, pp.68-68
Yıldız M., Şahan H., Tekin M., Devecioğlu S. , Yarar D. , "Examination of recreation levels of university students with regard to various variables", 4. World conference on educational sciences, Barselona, ISPANYA, 2-5 Şubat 2012, pp.332-336
Sim H., Yıldız M., Şahan H., Aksoy Y., "Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Düzeylerinin İncelenmesi", 5 Uluslar Arası Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2012, ss.78-78
Temel V., Ulukan M. , Şahan H., Şahin A., "İşitme engelli Milli Sporcuların Stres ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi", . 22. Tafisa World Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Kasım 2011, pp.88-88
Temel V., Ulukan M., Şahan H., Şahin A., "İletişim Becerisinin Takım Başarısına Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma.", 22. Tafisa World Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Kasım 2011, pp.92-92
Yildiz M., Tekin M., Şahan H., Güllü M., Devecioğlu S., "A reserarch on the problem solving and automatic thoughts skills of the students studying at physical education and sports academy", 16 th annual congress of the europeon college of sport science, LİVERPOOL, INGILTERE, 6-9 Haziran 2011, pp.610-610
Yildiz M., Şahan H., Tekin M., Güllü M., Devecioğlu S., "A reserarch on the anxıety and aggressıon level of team and ındıvıdual sportsmen", 16 th annual congress of the europeon college of sport science, LİVERPOOL, INGILTERE, 6-9 Haziran 2011, pp.93-93
Yildiz M., Güçlü M., Şahan H., "Physical education and sports schools students attitudes towards technology and their relationship between their lesson studying skills", 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Kasım 2010, pp.96-96
Şahan H., "A Study On The Use Of Technology In Health Education By Means Of Different,", 10. İnternational Educational Tecnology Conference& Exhibition, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26 Nisan - 28 Ekim 2010, pp.586-593
Yıldız M., Şahan H., Güçlü M. , Tekin M., Ulukan M., "Role Of Sport İn The Socıalızatıon Process Of Youth", İnternatıonal Scıentıfıc Conference “Perspectıves İn Physıcal Educatıon and Sport” 10th Edition, Constanta, ROMANYA, 21-23 Mayıs 2010, pp.110-110
Şahan H., Ulukan M., Gezer E. , Aytaç K.Y., "Boş Zaman Faaliyetlerinde: Sivil Toplum Kuruluşları Olarak Doğa Sporları Dernekleri.", 6. Uluslararası STK'lar Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2009, pp.80-84
Şahan H., Akpınar S., Karakullukçu A. , "A Research On Free Time Activities Of Female Branch Teachers", İnternational Symposium on Social Sciences Education, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2008, pp.283-285
Şahan H., "Bayan Sınıf Öğretmelerinin Boş Zaman Etkinlikleri Üzerine Bir Araştırma,", 10 Th İnternational Sport Siciences Congress, BOLU, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2008, pp.678-679
Şahan H., Aydın A.D., Akpınar S., Aytaç K.Y., Yüksek S., "Türk Sporunda Sponsorluk Uygulamaları", 10 Th İnternational Sport Siciences Congress , BOLU, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2008, pp.553-555
Şahan H., "Spor Medya İlişkilerinde Iletişim Teknolojilerinin Rolü", 10 Th İnternational Sport Siciences Congress , BOLU, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2008, pp.870-872
Şahan H., "Spor İletişim Ve Toplumsal Değişme", 5. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi , Celal-Abad, KIRGIZISTAN, 7-9 Haziran 2007, pp.173-180
Çınar V. , Şahan H., Kabasakal K., "Kredi Yurtlarda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Üzerine Bir Araştırma ", 5. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi, Celal-Abad, KIRGIZISTAN, 7-9 Haziran 2007, pp.371-376
Şahan H., Tunçkol M. , Şahin M.Y., "Gren Goal", 4th İnternational Scientific Congress, , Sofya, BULGARISTAN, 17-18 Kasım 2006, pp.52-52
Şahan H., "Küreselleşme ve İletişim Teknolojilerinin Spor Organizasyonları Üzerine Etkisi", 3. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi , Celal-Abad, KIRGIZISTAN, 7-9 Haziran 2005, pp.165-172
Şahan H., "Gelişmekte Olan Ülkelerde Spor Organizasyonlarının Ülke Tanıtımına Etkisi", 3. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi , Celal-Abad, KIRGIZISTAN, 7-9 Haziran 2005, pp.811-820
Kitap ve Kitap Bölümleri
Kabasakal K., Şahan H., Ed., "A'dan'Z ye,Voleybol Öğretim Yöntemleri", Şelale Sistem Ofset Basım Yayım, KONYA, 2009
Diğer Yayınlar
Şahan H., "Sivil Toplum Kuruluşları ve Engel-Siz70", Diger, ss.24, 2008
Şahan H., "Spor ve İşitme Engelliler", Diger, ss.18, 2008
Şahan H., "Küreselleşme ve Kültür Medeniyet İlişkisi", Sunum, ss.36-40, 2004
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 37
Web Of Science H İndeksi : 7
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 75
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 112
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Şahan H, "Teşvik Ödülü, Tübitak, Mayıs 2012
Şahan H, "Teşvik Ödülü, Tübitak, Ekim 2012
Şahan H, "Teşvik Ödülü, Tübitak, Ağustos 2011
Şahan H, "Teşvik Ödülü, Tübitak, Eylül 2011
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi