Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kendileme Yoluyla Elde Edilmiş Hıyar Hatlarının Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, 4798, Yönetici, Devam Ediyor
"Akdeniz ve Ege Bölgesinde Yetişen Bazı Mersin Myrtus communis L Genotiplerinin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, 4201, Yönetici, Devam Ediyor
"İncir (Ficus carica L) Genotipleri Arasındaki Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi ve Erkek/Dişi Bireylere Özgü Moleküler Belirteç Geliştirmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2633, Yönetici, 2018
"Biberde Domates Lekeli Solgunluk Virüsüne (TSWV) Dayanıklılık Lokusunun SCAR İşaretleyicisine (Markırına) Çevrilmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-457, Yönetici, 2016
"Domateste Sarı Yaprak Kıvırcıklığı Virüsüne (TYLCV) Dayanıklılığın Real Time PCR ile Testlenmesi, Yürütücü", BAP Arastırma Projesi, 2014.01.0104.007 , Yönetici, Devam Ediyor
"Salep İçeriğinin Tespiti için Moleküler Marker Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar,", TÜBITAK Projesi, 114O197 , Araştırmacı, 2016
"Fasulye (Phaseolus sp.) Gen Kaynaklarının Hücre ve Bitki Seviyesinde Soğuk Stresine Tolerans Açısından Fenotiplenmesi, ", TÜBITAK Projesi, 114O806, Araştırmacı, 2018
"Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert Genotiplerinin Haploidiye Tepkilerinin Belirlenmesi, Moleküler Karakterizasyonları ve Tohum İçeriklerinin Tespiti ", TÜBITAK Projesi, 112O136, Araştırmacı, 2018
"İncir (Ficus carica L.) Genetik Bağlantı (Linkage) Haritasının Oluşturulması", TÜBITAK Projesi, 110O659, Yönetici, 2014
"Türkiye F1 Hibrit Çeşitlerinin Geliştirilmesi Ve Tohumluk Üretiminde Kamu-Özel Sektör İşbirliği", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT- 2004-K 120170, Araştırmacı, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi