Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. HİCRAN BEKTAŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Hemşirelik Fakültesi
Bölüm : Hemşirelik
Ana Bilm Dalı : İç Hastalıkları Hemşireliği
Sabit Telefon : +90 242 3106103 | Dahili : 6116
+90 242 3106116
Faks : +90 242 2261469
E Posta Adresi : hbaydinakdeniz.edu.tr
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/hbaydin/
Eğitim Bilgileri
Doktora, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ, 2000-2005
Yüksek Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ, 1997-1999
Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK, 1993-1997
Yaptığı Tezler
Doktora, "Kanserli Bireylerin Fonksiyonel Durumlarının Değerlendirilmesi", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, "Akciğer Tüberkülozu Olan Hastaların Hastalıklarına İlişkin Bilgi Düzeyleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Ekim, 1999.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
HEPDAK-HEMED Webinar 3: Uzaktan Eğitimde Öğrenci Merkezli Eğitimi Başarabilir miyiz?, HEPDAK-HEMED , 2020
Hemşirelikte Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitici Eğitimi-4: Pandemi Döneminde Online Sınav Deneyimleri, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2020
Hemşirelikte Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitici Eğitimi-3: Sınav Otomasyon Sistemi Kullanımı, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2020
Hemşirelikte Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitici Eğitimi-1, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2020
Hemşirelikte Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitici Eğitimi-2, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2020
HEPDAK-HEMED Webinar 1: COVID-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Eğitimi, HEPDAK-HEMED , 2020
HEPDAK-HEMED Webinar 2: Pandemi Sürecinde Üniversitelerde Dijital Dönüşüm, HEPDAK-HEMED , 2020
Hemşirelik Eğitiminde Ölçme - Değerlendirme Kursu, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2019
21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, 2019
I. Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma Kongresi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2019
Hemşirelikte Akreditasyonun Eğitime Katkıları Eğitimi, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2019
Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu 2, Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, 2019
20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, 2018
1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi , 1st International Health Science and Life Congress , 2018
Hemşirelik Lisans Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarına Yönelik Eğitim Çalıştayı, Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, 2018
Meta-Analiz Kursu, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2018
7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, 2018
Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği, 2018
1.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi , 2018
2. Ulusal Ürogenital Kanserler Kongresi, Onkoloji Araştırmaları Derneği, 2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Klinik Uygulamalarda Yasal Sorumluluklar, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2017
Ekip Çalışması ve Motivasyon Eğitimi, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2017
Türk Standartları Enstitüsü TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Türk Standartları Enstitüsü , 2017
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, 2017
18th European Diabetes Congress, Euro Diabetes 2017 Scientific Committee, 2017
19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, 2017
Ulusal Kanser Kongresi, Kanser Derneği, 2017
International Conference on Nursing, International Conference on Nursing, 2017
Sağlık Araştırmalarında İstatistiksel Güç Analizi ve Örnek Büyüklüğü Belirlenmesi Kolokyumu, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2016
37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği, 2015
Hemşirelik Eğitiminde Akreditasyon Sempozyumu, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi , 2015
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Okul - Hastane İşbirliği Semineri II, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, 2015
12. Ulusal Geriatri Kongresi, 10. Ulusal Geropsikiyatri Sempozyumu, Geriatri Derneği, 2015
Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Acil Hemşireliği Derneği, 2015
MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer , MASCC/ISOO 2015, 2015
21. Ulusal Kanser Kongresi, Kanser Derneği, 2015
European Cancer Congress , European Cancer Society, 2015
17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, 2015
4. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi, Ankara Üniversitesi, 2015
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Okul - Hastane İşbirliği Semineri III, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, 2015
16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, 2014
Çocuklarda Aşı Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2014
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Türk Standartları Enstitüsü Eğitim Daire Başkanlığı, 2014
Akdeniz Üniversitesi 4. Akdeniz Kalite Sempozyumu, Kalite ve İnsan, Akdeniz Üniversitesi , 2014
36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, 2014
7. Akademik Geriatri Kongresi 2014, Akademik Geriatri Derneği, 2014
27th Annual Congress of the European Society of Intensive Care Medicine , LIVES 2014, 2014
Klinik Eğitimde Ölçme - Değerlendirme Kursu, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2014
Elektronik Hemşirelik Bakım Süreci Kolokyumu, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Antalya, 2013
MASCC/ISOO International Symposium on Supportive Care in Cancer, MASCC/ISOO, 2013
15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, 2013
II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Antalya Sağlık Yüksekokulu, 2013
2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Acil Hemşireliği Derneği, 2013
5th International Psycho-Social and Applied Gerontology Symposium, Gerontology, 2012
3nd International Eurasian Congress of Hematology, Hematology Assoc., 2012
14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, 2012
TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2012
48. Ulusal Diyabet Kongresi, 14. Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu, Diyabet Derneği, 2012
European Respiratory Society Annual Congress, European Respiratory Society , 2012
XI. Ulusal Geriatri ve Geropsikiyatri Kongresi, Ulusal Geriatri Derneği, 2012
Bologna Sürecinde Program Yeterlilikleri ve Ders Kazanımları Semineri, Akdeniz Üniversitesi Bologna Koordinatörlüğü, 2012
Eğitim-Öğretim Etkinliklerinde Ölçme-Değerlendirme Semineri, Akdeniz Üniversitesi Bologna Koordinatörlüğü, 2011
Akdeniz Üniversitesi I. Akdeniz Kalite Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi , 2011
13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, 2011
2. Uluslararası Avrasya Hematoloji Kongresi, Hematoloji Derneği, 2011
9th International Congress on Coronary Artery Disease (ICCAD), Coronary Artery Disease Assoc., 2011
7th EONS Spring Convention, Advanced Cancer Nursing, EONS, 2010
2. Akdeniz İç Hastalıkları Hemşireliği Günleri, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2010
12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, 2010
1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Nursing Education, Research & Practice, 2009
Hemşirelik Mezuniyet Sonrası Temel Diyabet Eğitimi Kursu , 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Bilimsel Programı, Belek, Antalya , 2009
Akademik Geriatri 2009 Kongresi, Akademik Geriatri Derneği, 2009
11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, 2009
8th Congress of European Federation of Internal Medicine, European Federation of Internal Medicine, 2009
Profesyonellik ve Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Semineri, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya, 2009
İstatistiksel Veri Analizi Kursu, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Akseki Sağlık Yüksekokulu, Antalya, 2009
Hemşirelikte Kavramsal Model Kullanımı Çalıştayı, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, 2009
Amerika’da Hemşirelik Eğitimi, Uygulama ve Modeller Seminer, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya, 2009
3. Akdeniz İç Hastalıkları Günleri, Akdeniz Üniversitesi 1. İç Hastalıkları Hemşireliği Günleri, Akdeniz Üniversitesi , 2009
Niteliksel Araştırmalar Çalıştay Programı, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Akseki Sağlık Yüksekokulu, 2009
4th International Primary Care Respiratory Group World Conference, Primary Care Respiratory Group , 2008
Profesyonellik ve Fizik Muayene, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya, 2008
Hemşireler için Genel Fizik Muayene Kursu, 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Bilimsel Programı, Belek, Antalya, 2008
Hemşirelik Araştırmalarının Projelendirilmesi İçin Proje Süreç Yönetimi (PCM) Çalıştay Programı, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, 2008
10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, 2008
5. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Tıp Bilişimi Derneği, 2008
10. Yılında Sağlık Yüksekokulları Toplantısı, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, 2007
9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, 2007
2nd International Nursing Conference in Kosovo, European Nursing , 2007
Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Aile Hekimliği Günleri, Aile Hekimliği Derneği, 2007
8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, 2006
5. Ulusal Geriatri Kongresi, Geriatri Derneği, 2006
4. Ulusal Geriatri Kongresi, Geriatri Derneği, 2005
Eğitim Becerileri ve Eğitici Eğitimi Kursu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Antalya, 2005
7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, 2005
EKG ve Ritm İzlemi Kursu, 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, İç Hastalıkları Hemşireliği Programı, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, 2005
XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği, 2004
Toplam Kalite Yönetimi Semineri, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu ve Akseki Sağlık Yüksekokulu, Antalya, 2003
Hemşirelik Sürecinin Öğretimi, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya, 2003
Yapıcı Okul / Klinik İş Birliği Workshop, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya, 2002
III. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, İç Hastalıkları Hemşireliği Programı, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Kemer, Antalya, 2001
HIV-AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Danışmanlık Temel Eğitimi Kursu, Hacettepe Üniversitesi HIV / AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi, Ankara, 1999
İleri Düzey Temel Kardiyo-Vasküler Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Bayındır Tıp Merkezi, Ankara, 1997
Temel Kardiyo-Vasküler Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Bayındır Tıp Merkezi, Ankara , 1997
Temel Kardiyo-Pulmoner Resusitasyon Yeterlilik Kursu, Bayındır Tıp Merkezi, Ankara , 1997
Araştırma Alanları
İç Hastalıkları Hemşireliği
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
İç Hastalıkları
Web Of Science Araştırma Alanları
Nursing
Oncology
Endocrinology & Metabolism
Geriatrics & Gerontology
Gastroenterology & Hepatology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 2013 - 2017
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU, 2011 - 2013
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU, 2007 - 2011
Ögr.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU, 2005 - 2007
Ögr.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU, 2000 - 2005
Mesleki ve İdari Deneyimler
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, , 07.10.2019 - Devam Ediyor
EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMALAR ÇAĞRI PROGRAMI DANIŞMA KURULU ÜYESİ, TÜBİTAK TÜBİTAK EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMALAR ÇAĞRI PROGRAMI , , 10.12.2018 - 07.12.2019
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YAŞLILIK ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, , 07.11.2018 - Devam Ediyor
DANIŞMA KURULU ÜYESİ, TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU , , 29.09.2018 - 29.09.2019
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KUMLUCA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, , 13.04.2017 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, , 09.01.2017 - 15.09.2020
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, , 09.06.2014 - 20.03.2017
Yüksekokul Müdür Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK, 17.12.2013 - 22.05.2017
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU, , 17.12.2013 - 22.05.2017
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, , 17.12.2013 - 20.07.2016
Yüksekokul Müdür Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK, 04.09.2008 - 06.08.2012
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU, , 04.09.2008 - 06.08.2012
Verdiği Dersler
İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması I, Doktora, 2020-2021
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2020-2021
Danışmanlık, Doktora, 2020-2021
Seminer III, Doktora, 2020-2021
Onkoloji Hemşireliğinde Gelişmeler, Doktora, 2020-2021
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2020-2021
İç Hastalıkları Hemşireliği I, Yüksek Lisans, 2020-2021
İç Hastalıkları Hemşireliği Öğretimi Uygulaması, Yüksek Lisans, 2020-2021
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2019-2020
İç Hastalıkları Hemşireliği Öğretimi Uygulaması, Yüksek Lisans, 2019-2020
Onkoloji Hemşireliğinde Gelişmeler, Doktora, 2019-2020
İç Hastalıkları Hemşireliği II, Yüksek Lisans, 2019-2020
Proje Süreç Yönetimi II, Doktora, 2019-2020
Özel Dal Hemşireliği, Doktora, 2019-2020
İç Hastalıkları Hemşireliği I, Doktora, 2019-2020
İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması I, Doktora, 2019-2020
İç Hastalıkları Hemşireliği, Lisans, 2019-2020
Hemşirelikte Fizyopatoloji II, Yüksek Lisans, 2019-2020
İç Hastalıkları Hemşireliği I, Yüksek Lisans, 2019-2020
Yönetilen Tezler
Doktora, A.Altın Çetin, "Sistemik Tedavi Uygulanan Kanserli Hastalarda Telefonla Yapılan Semptom Triyaj Protokolünün Semptom Yönetimine, Yaşam Kalitesine ve Öz-Bakım Gücüne Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2020.
Doktora, S.Kalav, "İskemik İnme Geçiren Hastalarda Kronik Bakım Modeli’ne Temellendirilmiş Eğitimin ve Telefonla İzlemin Özyönetime, Yaşam Kalitesine ve Hasta Memnuniyetine Etkisi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2020.
Doktora, N.Terkeş, "Tip 2 Diyabetli Bireyler için Web Tabanlı Eğitim Programı Geliştirilmesi ve Programın Diyabet Yönetimine Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Doktora, F.Çelik, "Karaciğer Sirozu Olan Hastalar İçin Mobil Sağlık Uygulaması Geliştirilmesi ve Uygulamanın Hasta Aktiflik Düzeyi, Öz-etkililik ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Yüksel, "Tip 2 Diyabetli Bireylerde Tedaviye Uyum ve Hipoglisemi Korkusu", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2020.
Yüksek Lisans, Ö.Duğan, "Koroner Arter Hastalarında Kalp Yaşam Kalitesi (HeartQoL) Ölçeği ile Kardiyak Sağlık Profili Ölçeği Geçerlik-Güvenirlik Çalışması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, F.Çelik, "Kronik Karaciğer Hastalığı Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, E.Yangeç, "Tip 2 diyabetli bireylerde kardiyometabolik risk faktörlerinin yaşam kalitesine etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, K.Baş, "Tip II Diyabetes Mellituslu Bireylerde Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.
Yüksek Lisans, M.Sezgin, "Lenfoma Hastalarında Semptom Kümelemesi ve Fonksiyonel Duruma Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, L.Korkmazcan, "Subkutan Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Enjeksiyonunda Cilde Buz Uygulamasının Ekimoz, Hematom ve Ağrı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi", Yakin Dogu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., Ekim, 2014.
Yüksek Lisans, E.Dinleyici, "Kemoterapi Tedavisi Uygulanan Kanserli Bireylerde Semptomların ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi", Yakin Dogu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., Kasım, 2013.
Yüksek Lisans, G.Dursun, "Yaşlı Bireylerde Geriatrik Ağrı Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2013.
Yüksek Lisans, N.Vicdan, "Tip 2 Diyabetli Bireylerde Diyabet Belirtileri Kontrol Listesi Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, A.Altın, "Kanserli Bireylerde West Haven Yale Çok Boyutlu Ağrı Envanteri’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, K.Karadana, "Acil Servise Başvuran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Tedaviye Uyum ve Öz Etkililik Düzeylerinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, F.Sağlam, "Tip 2 Diyabetli Bireylerin İnsülin Tedavisine ve Diyabet Komplikasyonlarına İlişkin Risk Algıları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2021
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2021
Doçentlik, Doçentlik Sınavı Jürisi, ÜAK, Haziran, 2020
Atama, Profesörlük Atama Jürisi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Şubat, 2020
Atama, Doçentlik Atama Jürisi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Aralık, 2020
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2020
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Eylül, 2020
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Mart, 2020
Atama, Doktor Öğretim Üyesi Atama Jürisi, Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Haziran, 2020
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Şubat, 2020
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2019
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, Ankara Üniversitesi, Kasım, 2019
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, Dicle Üniversitesi, Aralık, 2019
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2019
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2019
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2019
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2019
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, ÜAK, Mayıs, 2019
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nisan, 2019
A. Personel, Akademik Personel Sınavı, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ocak, 2019
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2019
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, ÜAK, Mayıs, 2019
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, ÜAK, Mayıs, 2019
Atama, Akademik Kadroya Atama, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ağustos, 2019
Atama, Akademik Kadroya Atama, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ağustos, 2019
Tez Savunma, Tez Savunma Jüri Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı , Mayıs, 2018
Doçentlik, Doçentlik Sınavı Asil Jüri Üyesi, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Ocak, 2018
Doçentlik, Doçentlik Sınavı Asil Jüri Üyesi, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Ocak, 2018
Doçentlik, Doçentlik Sınavı Asil Jüri Üyesi, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Eylül, 2018
Doçentlik, Doçentlik Sınavı Yedek Jüri Üyesi, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Haziran, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma Jüri Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı , Ocak, 2018
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı , Ocak, 2018
Doçentlik, Doçentlik Sınavı Asil Jüri Üyesi, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Eylül, 2018
Doçentlik, Doçentlik Sınavı Asil Jüri Üyesi, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Kasım, 2018
Atama, Doktor Öğretim Üyesi Atama , Kütahya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Aralık, 2018
Atama, Akademik Kadroya Atama, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Temmuz, 2018
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı , Ocak, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jüri Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı , Haziran, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jüri Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı , Haziran, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınavı Yedek Jüri Üyesi, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Eylül, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı , Ocak, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jüri Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı , Haziran, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jüri Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı , Haziran, 2017
Atama, Akademik Kadroya Atama, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Mart, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jüri Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı , Şubat, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jüri Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı , Ocak, 2017
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nisan, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2015
Atama, Yabancı Dil Sınav Jüri Üyesi, Akdeniz Üniversitesi , Mayıs, 2015
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nisan, 2015
Atama, Yardımcı Doçent Kadro Atama, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ağustos, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, K.K.T.C. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ekim, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Haziran, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Haziran, 2014
A. Personel, Yabancı Dil Sınavı Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Temmuz, 2014
Tez Savunma, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanısı Olan Hastalarda Uyku Kalitesi ve Yorgunluğun Belirlenmesi, K.K.T.C. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kasım, 2013
Tez Savunma, Tip 2 Diyabet Hastalarının İnsülin Tedavisine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi., K.K.T.C. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kasım, 2013
Tez Savunma, Lamaze Yöntemine Temellenmiş Doğuma Hazırlık Sınıf Eğitiminin Doğum Korkusu, Doğum Özyeterliği ve Doğum Algısına Etkisi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2012
Tez Savunma, Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Çok Boyutlu Yaşam Kalitesi İndeksinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2012
Tez Savunma, Alanya İlçesinde Yaşayan Türk ve Alman Menopoza Girmiş Kadınlarda Menopozun Algılanması ve Menopoza İlişkin Görüşleri, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2012
Tez Savunma, Üniversite Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2012
Atama, Acil Yardım ve Afet Bölümü Yardımcı Doçent Kadrosu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Kasım, 2011
Tez Savunma, Kalp Yetersizliği Olan Hastaların ve Bakımverenlerin Anksiyete-Depresyon Düzeyleri ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi., Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2011
Atama, , Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların Yabancı Dil Sınavı, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Haziran, 2011
Tez Savunma, Kanserli Hastaların Umut ve Başetme Düzeylerinin Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2011
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Terkeş N., Çelik F., Bektaş H., "Determination of nursing students' attitudes towards the use of technology", JAPAN JOURNAL OF NURSING SCIENCE, vol.16, pp.17-24, 2019
Dursun G., Bektaş H., "Cultural validation and reliability of the Turkish version of the Geriatric Pain Measure in elderly", PAIN PRACTICE, vol.2, pp.1-9, 2016 (Link)
Terkeş N., Bektaş H., "Psychometric evaluation of the Diabetes Symptom Checklist-Revised in patients with type 2 diabetes in Turkey", JAPAN JOURNAL OF NURSING SCIENCE, vol.13, pp.273-283, 2016
Altın Çetin A. , Bektaş H., Özdoğan M., "The West Haven Yale Multidimensional Pain Inventory: reliability and validity of the Turkish version in indivudals with cancer", EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING, pp.1-9, 2016
Bektaş H., Cebeci F., Karazeybek E., Sucu G. , Gürsoy E., "Informal caregivers' experiences during hospitalization in Turkey", HEALTHMED, vol.6, pp.3061-3069, 2012
Bektaş H., Keser İ., "Reliability and validity of the Assessment of Quality of Life in Asthma Patients (QLQ-Asthma) in a sample of adult asthmatic patients in Turkey", JOURNAL OF CLINICAL NURSING, vol.20, pp.127-135, 2011
Özer Z., Firat M.Z., Bektaş H., "Confirmatory and exploratory factor analysis of the caregiver quality of life index-cancer with Turkish samples", QUALITY OF LIFE RESEARCH, vol.18, pp.913-921, 2009
Bektaş H., Özer Z., "Reliability and validity of the caregiver quality of life index-cancer (CQOLC) scale in Turkish cancer caregivers", JOURNAL OF CLINICAL NURSING, vol.18, pp.3003-3012, 2009
Bektaş H., Akdemir N., "Reliability and validity of the Functional Living Index – Cancer (FLIC) in Turkish cancer patients.", CANCER NURSING, vol.31, pp.E1-E7, 2008
Bektaş H., Kulakaç Ö., "Knowledge and attitudes of nursing students toward patients living with HIV/AIDS (PLHIV): A Turkish perspective", AIDS CARE-PSYCHOLOGICAL AND SOCIO-MEDICAL ASPECTS OF AIDS/HIV, vol.19, pp.888-894, 2007
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çelik F., Bektaş H., "Onkolojide yeni bir tedavi yöntemi: Elektrokemoterapi uygulaması", Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.17, no.2, pp.194-198, 2020
Yüksel M., Bektaş H., "Diyabete bağlı kronik komplikasyonların yönetiminde güncel yaklaşımlar", Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences , vol.12, no.1, pp.133-157, 2020
Duğan Ö., Bektaş H., "Koroner arter hastalarında Kalp Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması", Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, cilt.11, no.25, ss.71-81, 2020
Kalav S., Altın Çetin A., Bektaş H., "İnme geçiren hastalarda ağız hijyeni uygulamalarının etkisi: Sistematik derleme", Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, vol.12, no.3, pp.430-442, 2020
Sezgin M.G., Bektaş H., "Symptom Clustering and Its Effect on Functional Status in Lymphoma Patients", FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, vol.28, no.2, pp.143-154, 2020
Çelik F., Bektaş H., "Karaciğer hastalıklarının yönetiminde telesağlık uygulamalarının etkisi: Sistematik derleme", Turkiye Klinikleri J Nurs Sci, vol.11, no.3, pp.295-304, 2019
Kalav S., Bektaş H., "Romatoid artrit semptom yönetiminde hemşirenin rolleri", Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.112-130, 2018
Bektaş H., Terkeş N., Özer Z., "Stress and ways of coping among first year nursing students: A Turkish perspective", Journal of Human Sciences, vol.15, pp.319-330, 2018
Kalav S., Bektaş H., "Tekrarlayan inmenin önlenmesinde Kronik Bakım Modeli: Özyönetim destekli bakım yaklaşımları", İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.27-32, 2018
Terkeş N., Kalav S., Bektaş H., "Geriatri hemşireliği bakım modelleri", Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi , vol.12, pp.319-330, 2018
Bektaş H., "Yaşlı bakım evlerinde - evde bakım sırasında infeksiyon kontrolü", Hastane İnfeksiyonları Dergisi, cilt.21, ss.145-148, 2018
Bektaş H., Terkeş N., "Tip 2 Diyabetli Bireylerde Yaşam Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Bakım Modelleri", Turkiye Klinikleri J Intern Med Nurs-Special Topics, cilt.3, ss.183-192, 2017
Cebeci F., Bektaş H., Sucu G. , Karazeybek E., "Families as hospital care givers: A pilot in Turkey", Journal of Nursing Education and Practice, vol.7, pp.27-34, 2017
Bektaş H., Körükcü Ö., Kabukcuoğlu K., "Undercover fear of elderly people in nursing homes: Death anxiety and depression.", Journal of Human Sciences, vol.14, pp.587-597, 2017
Kalav S., Bektaş H., "Attempts to prevent falls after stroke", Neurosurg, vol.2, pp.30-30, 2017
Kalav S., Bektaş H., "The care innovation and transformation program", New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, vol.4, pp.75-78, 2017
Bektaş H., Kalav S., "Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme", Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi [International Refereed Journal of Nursing Researches], vol.11, pp.201-231, 2017
Çelik F., Bektaş H., "Karaciğer Sirozu ve Semptom Yönetimi", Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi - International Refereed Journal of Nursing Researches, vol.10, pp.25-245, 2017
Terkeş N., Çelik F., Bektaş H., "Tip 2 Diyabetli Bireylerde Tai Chi Egzersizinin Etkileri: Sistematik Derleme", Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, cilt.9, ss.1-6, 2017
Kalav S., Bektaş H., "Yaşlıda Ağız ve Diş Sağlığı Önerileri", Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.182-206, 2016
Terkeş N., Bektaş H., "Yaşlı Sağlığı ve Teknoloji Kullanımı", Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.9, ss.153-159, 2016
Terkeş N., Bektaş H., "Tele-Tıp Uygulamaları ve Diyabet Yönetiminde Kullanımı", Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, cilt.7, ss.25-34, 2015
Bektaş H., Coşkun H., Arikan F., Ozcan K., Tekeli A., Kondak Y., et al., "Development and evaluation of the effectiveness of the online education programme among cancer patients undergoing treatment of systemic chemotherapy – fırst phase results", European Journal of Cancer, vol.51, pp.219-219, 2015
Yiğit G., Bektaş H., Salim O. , Kurtoğlu E., "Web-supported information needs of caregivers in hematologic cancer", Supportive Care in Cancer, vol.23, pp.63-63, 2015
Bektaş H., Yiğit G., Korkmaz S., Çoban E., Terzioğlu E., "Nutritional outcomes in the medical intensive care unit", Intensive Care Medicine, vol.40, pp.284-284, 2014
Terkeş N., Bektaş H., "Prediyabetli Bireylerin Diyabete Geçişini Engellemede Yaşam Tarzı Değişiminin Önemi", Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.261-267, 2014
Dinleyici E., Bektaş H., "Symptoms and quality of life in cancer patients undergoing chemotherapy", European Journal of Oncology Nursing, vol.18, pp.55-56, 2014
Bektaş H., Ozkan İ., "Sexual dysfunction in patients with breast cancer", Supportive Care in Cancer, vol.21, pp.92-92, 2013
Terkeş N., Bektaş H., "Hemşirelik Eğitiminde ve Uygulamalarında Kültür. ", Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.60-67, 2013
Bektaş H., "Yaşlı Bireylerde Bası Yaralarının Önlenmesi ve Bakımı. ", Aktüel Medicine, cilt.21, ss.34-44, 2013
Bektaş H., Keser İ., Akcan A., "Astımlı Hastaların Yaşadıkları Güçlükler.", İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, cilt.27, ss.145-158, 2013
Bektaş H., Yiğit G., "Quality of life of family caregivers in hematologic cancer", Supportive Care in Cancer, vol.21, pp.92-92, 2013
Özer Z., Bektaş H., "Needlestick Injuries During Education Period In Nursing Students In Turkey ", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.46, pp.3798-3801, 2012
Bektaş H., "Diyabetes Mellitus Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar. ", Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, cilt.4, ss.46-58, 2012
Terkeş N., Bektaş H., "Diyabetes Mellitus Hastalarında Komplikasyonları Önlemeye Yönelik Tedavi Ve Hemşirelik Bakımı", Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, cilt.4, ss.50-64, 2012
Gökdoğan F., Taşçı S., Akdemir N., Karadakovan A., Akbayrak N., Ovayolu N., et al., "Qualifications, working conditions and problems of nurses working in internal medicine clinics in Turkey", European Journal of Internal Medicine, vol.22, pp.111-111, 2011
Bektaş H., Yiğit G., "Pain management in hematological malignancies", Regional Anesthesia and Pain Medicine, vol.36, pp.227-228, 2011
Bektaş H., "Geriatric pain management", Regional Anesthesia and Pain Medicine, vol.36, pp.228-228, 2011
Özer Z., Bektaş H., Arikan F., Terkeş N., "Sexual dysfunction and quality of life in female and male patients with myocardial infarction", Journal of Sexual Medicine, vol.8, pp.424-424, 2011
Bektaş H., Yiğit G., "Training of patients and relatives in cancer", European Journal of Oncology Nursing, vol.14, pp.24-24, 2010
Bektaş H., Yiğit G., "Standards for safe use of antineoplastic drugs", European Journal of Oncology Nursing, vol.14, pp.24-24, 2010
Bektaş H., Vicdan N., "The incidence of cancer in Turkey", European Journal of Oncology Nursing, vol.14, pp.31-31, 2010
Bektaş H., Altin A., "Pain management in cancer patients", European Journal of Oncology Nursing, vol.14, pp.61-62, 2010
Bektaş H., Ozkan İ., "Management of sexual dysfunction in breast cancer", European Journal of Oncology Nursing, vol.14, pp.38-38, 2010
Bektaş H., Yiğit G., "The management of extravasation injury", European Journal of Oncology Nursing, vol.14, pp.39-39, 2010
Bektaş H., Yiğit G., "Nursing care of neutropenic patient", European Journal of Oncology Nursing, vol.14, pp.58-59, 2010
Bektaş H., Ozkan İ., "Sexual dysfunction in breast cancer", European Journal of Oncology Nursing, vol.14, pp.43-43, 2010
Bektaş H., Şahin H., "Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastaların Mediko-Sosyal Özellikleri.", Akademik Geriatri Dergisi, cilt.2, ss.106-103, 2010
Bektaş H., Şahin H., "Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastaların Günlük Yaşam Aktivite Durumları ve Depresyon Düzeyleri. ", Akademik Geriatri Dergisi, cilt.2, ss.155-161, 2010
Terkeş N., Bektaş H., Özer Z., "Diyabetli Hastalarda Cinsel Disfonksiyon", Diyabet Forumu, cilt.6, ss.30-37, 2010
Bektaş H., Akdemir N., "Kanserli Bireylerde Fonksiyonel Durumun Önemi", Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.54-60, 2009
Bektaş H., Keser İ., Akcan A., "Reliability and validity of the “Asthma Symptom Utility Index” in Turkish asthma patients", EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE, vol.20, pp.216-216, 2009
Bektaş H., Özer Z., "Anxiety level of the people who take care of asthmatic patients and the difficulties they face", Primary Care Respiratory Journal, vol.17, pp.127-127, 2008
Bektaş H., Akdemir N., "Kanserli Bireylerin Fonksiyonel Durumlarının Değerlendirilmesi.", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.488-499, 2006
Bektaş H., Akdemir N., "Kanserli Bireylerde “Fonksiyonel Yaşam Ölçeği”’nin Geçerlik ve Güvenirliği", Klinik Bilimler & Doktor, Medical Network, cilt.1, ss.371-380, 2006
Bektaş H., Akdemir N., "Akciğer Tüberkülozu Olan Hastaların Hastalıklarına İlişkin Bilgi Düzeyleri", Türk Toraks Dergisi, cilt.6, ss.235-242, 2005
Özer Z., Cebeci F., Bektaş H., Sağıroğlu M., "Periton Diyalizi Uygulayan Hastaların Yaşadıkları Güçlükler", Klinik Bilimler & Doktor, Medical Network, cilt.11, ss.352-359, 2005
Bektaş H., Özer Z., Cebeci F., Sağıroğlu M., "Periton Diyalizi Uygulayan Hastaların Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi.", Klinik Bilimler & Doktor, Medical Network, cilt.10, ss.379-386, 2004
Bektaş H., "Hemşirelik Öğrencilerinin Kuramsal Ve Uygulamalı Eğitimde Yaşadıkları Güçlükler Ve Öğretim Elemanlarından Beklentileri. ", Hemşirelik Forumu, cilt.1, ss.45-54, 2004
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Çetin A.A., Bektaş H., Coşkun H.Ş., "The effect of telephone symptom triage protocols on symptom management, quality of life and self-care agency in patients with cancer who applied systemic treatment", 2. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 17-19 Aralık 2020, pp.1-1
Sezgin M.G., Bektaş H., "Hematolojik malignensili hastalarda web tabanlı eğitimin semptom yönetimindeki önemi", 2. Uluslararası 3. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 18-19 Aralık 2020, pp.1-1
Bektaş H., "Hematolojik malignensili hastalarda öz-yönetimi destekleyen hemşirelik girişimleri: Literatür derlemesi", 2. Uluslararası 3. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 18-19 Aralık 2020, pp.3-3
Sezgin M.G., Bektaş H., Yiğit G., "Evidence-based approaches and nursing management in therapeutic apheresis applications", 2. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 17-19 Aralık 2020, pp.3-3
Yüksel M., Bektaş H., "Obez tip 2 diyabetli bireylerde fiziksel aktivite etkinliğinin değerlendirilmesi: Randomize kontrollü çalışmaların sistematik derlemesi", 2. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 17-19 Aralık 2020, pp.4-4
Yüksel M., Bektaş H., "Tip 2 diyabetli bireylerde tedaviye uyum ve hipoglisemi korkusu", 2. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 17-19 Aralık 2020, pp.2-2
Çelik F., Bektaş H., "Preventive and Treatment Intervention for Hepatic Encephalopathy: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials", Proceedings of the World Congress of Gastroenterology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-24 Eylül 2019, vol.30, pp.526-528
Çelik F., Bektaş H., "Refrakter asit yönetimi için yeni bir tedavi şekli: Otomatik düşük akımlı asit pompası; Hemşirelik bakımına yansımaları", 21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-13 Ekim 2019, ss.431-432
Kalav S., Bektaş H., Altın Çetin A., "Multiple Skleroz tedavisinin önemli bileşeni: Beslenme ve mikrobiyota", 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (2nd International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), BURDUR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.349-356
Kalav S., Bektaş H., "Romatoid artritte öz yönetim programlarının semptomlar üzerine etkisi", 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (2nd International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), BURDUR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.843-858
Yüksel M., Bektaş H., "Diyabetli bireylerde hipoglisemi korkusunu etkileyen faktörler", 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (2nd International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), BURDUR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.1569-1576
Sezgin M.G., Bektaş H., "Renal rehabilitasyon ve güncel yaklaşımlar", 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (2nd International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), BURDUR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.207-217
Sağlam F.S., Bektaş H., "Diyabetik retinopati yönetiminde kanıta dayalı uygulamalar", 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (2nd International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), BURDUR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.826-835
Çetin A.A., Bektaş H., Kalav S., "Geriatrik kanserli hastalarda sarkopeni ve hemşirelik yaklaşımı", 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (2nd International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), BURDUR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.847-854
Bektaş H., Çelik F., "Hemşirelik bakımında telefonla triyaj uygulaması: Gastrointestinal sistem kanaması triyaj örneği", 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (2nd International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), BURDUR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.1202-1209
Çetin A.A., Bektaş H., "Kemoterapi ilişkili periferal nöropatili hastalarda telefonla triyaj uygulaması", 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (2nd International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), BURDUR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.1261-1271
Çetin A.A., Bektaş H., "Kanser ilişkili halsizlik/yorgunluk yaşayan hastalarda telefonla triyaj uygulaması", 1. Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma Kongresi (INCARE 2019, International Nursing Care and Reserarch Congress), GAZİANTEP, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2019, pp.200-217
Kalav S., Bektaş H., "İnme özyönetim programlarının etkisi: Kanıta dayalı uygulama örnekleri", 1. Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma Kongresi (INCARE 2019, International Nursing Care and Reserarch Congress), GAZİANTEP, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2019, pp.224-235
Sağlam F.S., Bektaş H., "Tip 2 diyabet yönetiminde inovatif yenilikler", 21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-13 Ekim 2019, ss.421-421
Yüksel M., Bektaş H., "Tip 2 diyabetli bireylerde telefonla izlemin tedaviye uyuma etkisi", 21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-13 Ekim 2019, ss.424-424
Bektaş H., Kalav S., "İnme geçiren hastalarda kanıt temelli fiziksel aktivite önerileri", 21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-13 Ekim 2019, ss.427-427
Altın Çetin A., Bektaş H., "Kemoterapi ilişkili bulantı-kusması olan hastalarda semptom triyajı uygulaması", 21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-13 Ekim 2019, ss.428-429
Çelik F., Bektaş H., "Asit yönetimindeki önleyici ve tedavi edici yaklaşımlar: Randomize kontrollü çalışmaların sistematik derlemesi", 21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-13 Ekim 2019, ss.430-431
Çelik F., Bektaş H., "Siroz hastalarının hastaneye yatış risk faktörlerinin belirlenmesi: Sistematik derleme", 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (2nd International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), BURDUR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.359-359
Çelik F., Bektaş H., "Reliability and validity study of the Turkish Version of the Chronic Liver Disease Questionnaire", The International Liver Congress™ 2018, PARİS, FRANSA, 11-15 Nisan 2018, pp.366-366
Çetin A.A., Bektaş H., "Pulmoner arteriyel hipertansiyonda hemşirelik yaklaşımı", 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Ekim 2018, ss.254-254
Altın Çetin A., Kalav S., Bektaş H., "Onkoloji hastalarında semptom günlüğü tutma ve bakıma katkıları", 1st International Health Science and Life Congress , BURDUR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.166-166
Terkeş N., Bektaş H., "Effect of web based diabetes education programs for patients with Type 2 Diabetes: Systematic review", 1st International Health Science and Life Congress , BURDUR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.327-327
Terkeş N., Çelik F., Bektaş H., "Prediyabetli bireylerde diyabetin önlenmesi, geciktirilmesinde yaşam tarzı değişikliklerinin etkisi: Sistematik derleme", 1st International Health Science and Life Congress , BURDUR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.521-521
Bektaş H., Kalav S., Altin Çetin A., "Geriatrik inovasyonlar: Tedavi ve bakım uygulamalarındaki yenilikler", 1st International Health Science and Life Congress , BURDUR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.55-56
Altin Çetin A., Kalav S., Bektaş H., "Mukozit yönetiminde kanıt temelli uygulamalar", 1st International Health Science and Life Congress , BURDUR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.74-75
Kalav S., Altin Çetin A., Bektaş H., "İnme geçiren hastalarda oral hijyene yönelik yapılan uygulamaların etkisi", 1st International Health Science and Life Congress , BURDUR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.56-56
Terkeş N., Bektaş H., Balci M.K., "Developing a web based education program for individuals with type 2 diabetes and its effect on diabetes management - Second stage randomized controlled study", 1.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Kasım 2018, pp.1-1
Altın Çetin A., Kalav S., Bektaş H., "İçimizdeki sessiz katil: Lyme Hastalığı", 1.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Kasım 2018, pp.2-2
Kalav S., Altın Çetin A., Bektaş H., "Geriatrik bireylerde otago egzersiz programının düşmeler üzerine etkisi", 1.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Kasım 2018, pp.3-3
Altın Çetin A., Kalav S., Bektaş H., "Hemovijilans kontrol hemşiresinin sorumlulukları", 1.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Kasım 2018, pp.4-4
Çetin A.A., Bektaş H., "Onkolojide semptom triyaji uygulaması ve Kanser Tedavisi Uygulanan Yetişkinler Için Uzaktan Semptom Yönetim Rehberlerinin Türkçe versiyonu", 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-25 Mart 2018, ss.187-188
Çelik F., Bektaş H., "Onkolojide yeni bir tedavi şekli, elektrokemoterapi; Hemşirelik uygulamalarına yansımaları", 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-25 Mart 2018, ss.199-200
Bektaş H., Çelik F., "Kanıt temelli tıbbi tedavi ve hemşirelik uygulamaları önerileri ile kronik hepatit B enfeksiyonunun yönetimi", Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2018 , ANTALYA, TÜRKIYE, 4-8 Nisan 2018, ss.399-399
Terkeş N., Bektaş H., Balci M.K., "Tip 2 diyabetli bireyler için web tabanlı eğitim programı geliştirilmesi ve programın diyabet yönetimine etkisi", 54. Ulusal Diyabet Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, ss.282-282
Çetin A.A., Bektaş H., "Kalp yetersizliğinde tekrarlı yatışlar önlenebilir mi? ", 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Ekim 2018, ss.244-245
Kalav S., Bektaş H., "Yaşlılarda düşme riskinin azaltılması", 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Ekim 2018, ss.248-248
Çelik F., Bektaş H., "Karaciğer hastalıklarının yönetiminde tele sağlık uygulamalarının etkisi: Sistematik derleme", 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Ekim 2018, ss.250-250
Çelik F., Terkeş N., Bektaş H., "Yaşam tarzı değişikliklerinin kardiyometabolik risk faktörlerine etkisi: Sistematik derleme", 1st International Health Science and Life Congress , BURDUR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.98-98
Kalav S., Bektaş H., "The Care Innovation and Transformation Program", International Conference on Nursing, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Mart 2017, pp.16-16
Çelik F., Bektaş H., "Kronik Karaciğer Hastalığı Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. ", 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası , ANTALYA, TÜRKIYE, 1-6 Aralık 2017, ss.75-75
Kırkan Ç., Taşdelen F., Çelik F., Terkeş N., Bektaş H., "Determination of Online Information Requirements of Nursing Students About Their Education", International Nursing Student Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Mart 2017, pp.36-38
Terkeş N., Çelik F., Bektaş H., "Determination of Nursing Students' Attitudes Towards Technology Usage", First International Congress on Nursing, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Mart 2017, pp.11-11
Terkeş N., Çelik F., Bektaş H., "The Determine Technological Needs and Attitudes Towards Technology of Patients with Type 2 Diabetes", First International Congress on Nursing, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Mart 2017, pp.13-13
Bektaş H., Terkeş N., Özer Z., "Stress and ways of coping among first year nursing students: A Turkish perspective", International Congress of Black Sea Nursing Education, SAMSUN, TÜRKIYE, 12-13 Ekim 2017, pp.217-217
Terkeş N., Bektaş H., "Psychometric evaluation of the Diabetes Distress Scale in patients with type 2 diabetes in Turkey", 18th European Diabetes Congress, LİZBON, PORTEKIZ, 17-19 Temmuz 2017, pp.47-47
Kalav S., Bektaş H., "Attempts to prevent falls after stroke", 4th International Conference on Neurodegenerative Disorders and Stroke, FRANKFURT, ALMANYA, 5-6 Temmuz 2017, pp.16-16
Bektaş H., Coşkun H., Arikan F., Ozcan K., Tekeli A., Kondak Y., et al., "Sistemik Tedavi Uygulanan Kanserli Bireyler İçin Online Eğitim Programı Geliştirilmesi ve Programın Etkinliğinin Değerlendirilmesi - İkinci Aşama Sonuçları", 22. Ulusal Kanser Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2017, ss.291-291
Altın Çetin A. , Bektaş H., "Onkolojide Telefonla Yapılan Semptom Triyajının Önemi.", 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Ekim 2017, ss.329-329
Kalav S., Bektaş H., "İnme Geçiren Hastalarda Ayna Terapisi Kullanımı. ", 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Ekim 2017, ss.329-329
Terkeş N., Bektaş H., "Tip 2 Diyabetli Bireylerde Diyabet Distres Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.", 53. Ulusal Diyabet Kongresi / 19. Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu , GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 20-22 Nisan 2017, ss.70-70
Terkeş N., Bektaş H., "Mobil Sağlık Uygulamalarının Diyabet Öz Yönetimi Üzerine Etkisi: Sistematik Derleme. ", 1. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 20-22 Ocak 2017, ss.22-22
Çelik F., Bektaş H., "İnflamatuar Bağırsak Hastalığında Kullanılan Web Tabanlı Uygulamaların İncelenmesi. ", 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Ekim 2017, ss.333-333
Terkeş N., Çelik F., Bektaş H., "MobiL Sağlık Uygulamalarının Diyabet Öz Yönetimi Üzerine Etkisi: Sistematik Derleme", 1. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 20-22 Ocak 2017, pp.22-22
Terkeş N., Çelik F., Bektaş H., "Effect of Tai Chi Exercise for Patients with Type 2 Diabetes: A Systematic Review", 1. Uluslararası ve 3. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2016, pp.319-319
Terkeş N., Çelik F., Bektaş H., "Hemşirelik Öğrencilerinin Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi", 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2016, ss.34-34
Terkeş N., Bektaş H., "Diyabetik ketoasidoz yönetim algoritmasi", 52. Ulusal Diyabet Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Nisan 2016, ss.344-344
Kalav S., Bektaş H., "Acupressure effect on sleep disorders in the elderly ", 1. Uluslararası ve 3. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2016, pp.301-306
Çelik F., Terkeş N., Bektaş H., "Importance of Use of Complementary and Alternative Medicine in the Nursing Education", 1. Uluslararası ve 3. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2016, pp.386-386
Terkeş N., Bektaş H., "Managing cardiometabolic risk in type 2 diabetes care", The World Congress on Clinical Trials in Diabetes, Berlin, ALMANYA, 30 Kasım - 1 Aralık 2016, vol.43, no.-, pp.7-7
Çelik F., Terkeş N., Bektaş H., "Karaciğer Beyin Arasında Bir Çıkmaz; Hepatik Ensefalopati, Hemşireler İçin Tanılama Testleri", 18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-16 Ekim 2016, ss.326-326
Terkeş N., Bektaş H., "Diyabette Tele-Tıp Uygulamalarının Kullanımı", 51. Ulusal Diyabet Kongre Kitabı, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Nisan 2015, ss.328-329
Bektaş H., Coşkun H., Arikan F., Ozcan K., Tekeli A., Kondak Y., et al., "Sistemik Tedavi Uygulanan Kanserli Bireyler İçin Online Eğitim Programı Geliştirilmesi ve Programın Etkinliğinin Değerlendirilmesi – Birinci Aşama Sonuçları", 21. Ulusal Kanser Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Nisan 2015, ss.229-229
Yiğit G., Bektaş H., Salim O. , Kurtoğlu E., "Web-supported information needs of caregivers in hematologic cancer", Annual Meeting on Supportive Care in Cancer, KOPENHAG, DANIMARKA, 25-27 Haziran 2015, vol.23, no.1, pp.63-63 (Link)
Kalav S., Bektaş H., "Yaşlıda Ağız ve Diş Sağlığı Önerileri", 12. Ulusal Geriatri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Mart 2015, ss.68-69
Çetin A., Bektaş H., "Onkolojide Telefon Teknolojinin Önemi", 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 14-18 Ekim 2015, ss.442-442
Terkeş N., Bektaş H., "Yaşlı Sağlığı ve Teknoloji Kullanımı", 12. Ulusal Geriatri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Mart 2015, ss.65-65
Çelik F., Bektaş H., "Karaciğer Sirozu ve Komplikasyonlarının Yönetimi", 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-18 Ekim 2015, ss.435-436
Bektaş H., Coşkun H., Arikan F., Ozcan K., Tekeli A., Kondak Y., et al., "Development and evaluation of the effectiveness of the online education programme among cancer patients undergoing treatment of systemic chemotherapy – fırst phase results", European Cancer Congress 2015, VİYANA, AVUSTURYA, 25-29 Eylül 2015, pp.1-1
Yiğit G., Bektaş H., "Yaşlı Dostu Geroteknolojik Destekler", 7. Akademik Geriatri Kongresi 2014 , ANTALYA, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2014, ss.200-201
Bektaş H., "Obez Hastanın Değerlendirilmesi Ve Komplikasyonların Önlenmesinde Hemşirenin Rolü", 36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-25 Mayıs 2014, ss.123-124
Bektaş H., Yiğit G., Korkmaz S., Çoban E., Terzioğlu E., "Nutritional outcomes in the medical intensive care unit", European Society of Intensive Care Medicine - ESICM Convention 2014, BARCELONA, ISPANYA, 27 Eylül - 1 Ekim 2014, vol.40, no.1, pp.284-284
Terkeş N., Kalav S., Bektaş H., "Geriatri Hemşireliği Bakım Modelleri", 7. Akademik Geriatri Kongresi 2014 , ANTALYA, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2014, ss.202-203
Dinleyici E., Bektaş H., "Symptoms And Quality Of Life In Cancer Patients Undergoing Chemotherapy", European Journal of Oncology Nursing - The European Oncology Nursing Society - EONS 9 Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-19 Eylül 2014, vol.18, no.1, pp.55-56
Bektaş H., "Yaşlıda Görülen Beslenme Sorunlarına Yaklaşım", 7. Akademik Geriatri Kongresi 2014, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2014, ss.35-40
Bektaş H., Yiğit G., "Quality of life of family caregivers in hematologic cancer", MASCC/ISOO 2013 International Symposium on Supportive Care in Cancer, BERLİN, ALMANYA, 27-29 Haziran 2013, vol.21, no.1, pp.92-92
Bektaş H., "Geriatri Hastasında Kanıt Temelli Uygulamalar. ", 2.Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı,, AYDIN, TÜRKİYE, 19-21 Nisan 2013, ss.36-44
Bektaş H., Ozkan İ., "Sexual dysfunction in patients with breast cancer", MASCC/ISOO 2013 International Symposium on Supportive Care in Cancer, BERLİN, ALMANYA, 27-29 Haziran 2013, vol.21, no.1, pp.92-92
Terkeş N., Bektaş H., "Sjögren Sendromu: Olgu Sunumu. ", 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongre Kitabı,, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Ekim 2013, ss.468-468
Bektaş H., Kayaoğlu H., "Yaşlı Bireylerde Algılanan Sosyal Destek ve Yalnızlık. ", 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongre Kitabı, , ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Ekim 2013, ss.470-470
Bektaş H., "Kronik Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı: Örnek Vakalarda Algoritma Kullanımı - Siroz. ", 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongre Kitabı, , ANTALYA, TÜRKİYE, 02-06 Ekim 2013, ss.405-412
Bektaş H., "Yaşlı Bireylerde Bası Yaralarının Önlenmesi Ve Bakımı. ", XI. Ulusal Geriatri Kongresi ve Geropsikiyatri Kongresi Özetleri CD’si, , ANTALYA, TÜRKİYE, 07-10 Kasım 2012, ss.10-19
Bektaş H., "Diyabetes Mellitus Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar. ", 48. Ulusal Diyabet Kongresi, 14. Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu Kongre Kitabı,, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-13 Mayıs 2012, ss.199-199
Özer Z., Bektaş H., "Needlestick Injuries During Education Period In Nursing Students In Turkey", . 4th World Conference on Educational Sciences, ALMANYA, 2-5 Ekim 2012, vol.46, no.1, pp.3798-3801
Özkan İ., Bektaş H., Işık R., İnce S., "Depression, anxiety, stress and general health status in Turkish nursing students: A cross-sectional study", The 1st International Clinical Nursing Research Congress, İZMİR, TÜRKIYE, 29 Mayıs - 1 Haziran 2012, pp.1-1
Bektaş H., "Assessment Of The Elderly In The Light Of Current Knowledge. ", V. International Psycho-Social and Applied Gerontology Symposium,, TÜRKIYE, 1-2 Kasım 2012
Terkeş N., Bektaş H., "Tip 2 Diyabetli Bireylerde Diyabet Belirtileri Kontrol Listesi Ölçeği'nin Geçerlik Güvenirlik Çalışması.", 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongre Kitabı, , ANTALYA, TÜRKIYE, 3-7 Ekim 2012, ss.382-382
Bektaş H., Keser İ., Akcan A., "Difficulties experienced by the asthmatic patients in southern Turkey", European Respiratory Society Vienna 2012 Annual Congress, VİYANA, AVUSTURYA, 1-5 Eylül 2012, pp.1-1
Terkeş N., Bektaş H., "Hemşirelik Uygulamalarını Etkileyen Kültürel Faktörler ", I. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Eylül 2011, ss.225-226
Bektaş H., Özer Z., Gündoğdu S., Arikan F., Terkeş N., "Periton Diyalizi Ve Hemodiyaliz Uygulanan Hastalara Bakım Veren Bireylerin Depresyon Düzeyleri Ve Yaşam Kaliteleri. ", 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongre Kitabı,, ANTALYA, TÜRKİYE, 5-9 Ekim 2011, ss.367-368
Bektaş H., "Geriatric pain management", The European Society of Regional Anesthesia, DRESDEN, ALMANYA, 7-10 Eylül 2011, pp.228-228
Özer Z., Bektaş H., Arikan F., Terkeş N., "Sexual dysfunction and quality of life in female and male patients with myocardial infarction", Journal of Sexual Medicine, MİLAN, ITALYA, 1-4 Aralık 2011, vol.8, no.5, pp.425-425
Bektaş H., Yiğit G., "Pain management in hematological malignancies", The European Society of Regional Anesthesia, DRESDEN, ALMANYA, 7-10 Eylül 2011, vol.36, no.7, pp.227-228
Bektaş H., Vicdan N., "Diyabetes Mellitus Yönetiminde Kullanılan Tamamlayıcı Tedaviler", 47. Ulusal Diyabet Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2011, ss.160-163
Bektaş H., Vicdan N., "Yaşlı Bireylerde Müzik Terapisinin Etkileri", Akademik Geriatri 2011, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-29 Mayıs 2011, ss.165-166
Çetin A., Bektaş H., "Kanserli Bireylerde West Haven Yale Çok Boyutlu Ağrı Envanteri’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. ", 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongre Kitabı, , ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Ekim 2011, ss.402-402
Bektaş H., "Sexual dysfunction after myocardial infarction", 9th International Coronary Artery Disease, From Prevention to Intervention Program, VENEDİK, ITALYA, 23-26 Ekim 2011, pp.1-1
Bektaş H., "Hematolojik Kanserlerde Seksüel Rehabilitasyon. ", 2. Uluslararası Avrasya Hematoloji Kongresi Özet Kitabı,, ANTALYA, TÜRKİYE, 13-16 Ekim 2011, ss.242-259
Bektaş H., Yiğit G., Çoban E., Terzioğlu E., "Geriatrik Hastaların Mobilite Ve Düşme Durumlarının Değerlendirilmesi ", Akademik Geriatri 2010, KKTC / Lefkoşa, TÜRKIYE, 26-30 Mayıs 2010, ss.204-205
Bektaş H., Yiğit G., "Training of patients and relatives in cancer", 7th EONS Spring Convention, LAHEY, HOLLANDA, 15-16 Nisan 2010, vol.14, no.1, pp.24-24
Bektaş H., Yiğit G., "Standards for safe use of antineoplastic drugs.", 7th EONS Spring Convention, LAHEY, HOLLANDA, 15-16 Nisan 2010, vol.14, no.1, pp.24-24
Bektaş H., Vicdan N., "The incidence of cancer in Turkey", 7th EONS Spring Convention, LAHEY, HOLLANDA, 15-16 Nisan 2010, vol.14, no.1, pp.31-31
Bektaş H., Ozkan İ., "Management of sexual dysfunction in breast cancer", 7th EONS Spring Convention, LAHEY, HOLLANDA, 15-16 Nisan 2010, vol.14, no.1, pp.38-38
Bektaş H., Ozkan İ., "Sexual dysfunction in breast cancer", 7th EONS Spring Convention, LAHEY, HOLLANDA, 15-16 Nisan 2010, vol.14, no.1, pp.43-43
Bektaş H., Yiğit G., "Nursing care of neutropenic patient", 7th EONS Spring Convention, LAHEY, HOLLANDA, 15-16 Nisan 2010, vol.14, no.1, pp.58-59
Bektaş H., Altin A., "Pain management in cancer patients", 7th EONS Spring Convention, LAHEY, HOLLANDA, 15-16 Nisan 2010, vol.14, no.1, pp.61-62
Bektaş H., "Tiroid Hastalıkları. ", 4. Akdeniz İç Hastalıkları Günleri ve 2. İç Hastalıkları Hemşireliği Günleri Kongre Kitabı,, ANTALYA, TÜRKİYE, 25 - 28 Şubat 2010, ss.62-72
Bektaş H., Yiğit G., Çoban E., Terzioğlu E., "Geriatrik Hastaların Nutrisyonel Durumlarının Değerlendirilmesi. ", Akademik Geriatri 2010, KKTC / Lefkoşa, TÜRKIYE, 26-30 Mayıs 2010, ss.241-242
Bektaş H., Çetin A., Vicdan N., "Onkoloji Hastalarının Genel Sağlık Anketi Skorları ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi. ", 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, , ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Ekim 2010, ss.324-325
Bektaş H., Yiğit G., "The management of extravasation injury.", 7th EONS Spring Convention, LAHEY, HOLLANDA, 15-16 Nisan 2010, vol.14, no.1, pp.39-39
Bektaş H., "Onkolojik Aciller. ", 3. Akdeniz İç Hastalıkları Günleri, Akdeniz Üniversitesi 1. İç Hastalıkları Hemşireliği Günleri Kongre Kitabı,, ANTALYA, TÜRKİYE, 26 Şubat – 1 Mart 2009, ss.278-296
Bektaş H., Şahin H., "Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastaların Mediko-Sosyal Özellikleri. ", Akademik Geriatri 2009 Kongre Kitabı, , ANTALYA, TÜRKIYE, 20-24 Mayıs 2009, ss.182-183
Bektaş H., Şahin H., "Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastaların Günlük Yaşam Aktivite Durumları ve Depresyon Düzeyleri. ", Akademik Geriatri 2009 Kongre Kitabı, , ANTALYA, TÜRKIYE, 20-24 Mayıs 2009, ss.179-180
Bektaş H., Şahin H., "Dahiliye Kliniğinde Tedavi Gören Hastaların Mediko-Sosyal Özellikleri. ", 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongre Kitabı, , ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Eylül - 4 Ekim 2009, ss.409-409
Bektaş H., Şahin H., "Dahiliye Kliniğinde Tedavi Gören Hastaların Genel Sağlık Durumları ve Günlük Aktivite Düzeyleri. ", 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongre Kitabı,, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Eylül - 4 Ekim 2009, ss.408-408
Bektaş H., Yiğit G., "Evaluation of nutrition at intensive care unit", 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, SELANİK, YUNANISTAN, 15-17 Ekim 2009, pp.1-1
Bektaş H., Keser İ., Akcan A., "Reliability and validity of the Asthma Symptom Utility Index in Turkish asthma patients. ", 8th Congress of European Federation of Internal Medicine, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-30 Mayıs 2009, pp.1-1
Bektaş H., "Farabi exchange program in Turkey", 1st International Congress on Nursing Education, SELANİK, YUNANISTAN, 15-17 Ekim 2009, pp.1-1
Bektaş H., "The prevalence and determinants of the use of complementary and alternative treatments by patients with cancer in southern Turkey", 1st International Congress on Nursing Education, SELANİK, YUNANISTAN, 15-17 Ekim 2009, pp.1-1
Bektaş H., Özer Z., "Utilization of nursing diagnoses by students during an internal medicine nursing course in Turkey", 1st International Congress on Nursing Education, SELANİK, YUNANISTAN, 15-17 Ekim 2009, pp.1-1
Kantek F., Bektaş H., "An analysis of the student nurses’ conflict experiences and the state of conflict management", 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, SELANİK, YUNANISTAN, 15-17 Ekim 2009, pp.1-1
Bektaş H., "Endokrin Hastalıklarda Vaka Yönetimi - Tiroid Hastalıkları. ", 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongre Kitabı, ANTALYA, TÜRKİYE, 15-19 Ekim 2008, ss.288-294
Bektaş H., Özer Z., "Anxiety level of the people who take care of asthmatic patients and the difficulties they face", 4th International Primary Care Respiratory Group World Conference, SEVİLLA, ISPANYA, 28-31 Mayıs 2008, pp.127-127
Özer Z., Bektaş H., "Home care and patient adaptation in asthma", 4th International Primary Care Respiratory Group World Conference, SEVİLLA, ISPANYA, 28-31 Mayıs 2008, pp.1-1
Bektaş H., Özer Z., "Reasons why tuberculosis is not controlled in Turkey", 4th International Primary Care Respiratory Group World Conference, SEVİLLA, ISPANYA, 28-31 Mayıs 2008, pp.1-1
Özer Z., Bektaş H., "Home health care services in Turkey", 4th International Primary Care Respiratory Group World Conference, SEVİLLA, ISPANYA, 28-31 Mayıs 2008, pp.1-1
Bektaş H., Özer Z., "Home care in Turkey. ", 4th International Primary Care Respiratory Group World Conference, SEVİLLA, ISPANYA, 28-31 Mayıs 2008, pp.1-1
Özer Z., Bektaş H., "Tuberculosis in Turkey", 4th International Primary Care Respiratory Group World Conference, SEVİLLA, ISPANYA, 28-31 Mayıs 2008, pp.1-1
Bektaş H., "Bakım İşlerinde İşbirliği Artırıcı Uygulamalar. Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Aile Hekimliği Günleri, ", 2. Avrupa Sistemik Aile Hekimliği Konferansı, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-29 Nisan 2007, ss.137-138
Bektaş H., Kulakaç Ö., "Knowledge and attitudes of nursing students toward patients living with HIV/AIDS (PLHIV): A Turkish Perspective", 2nd International Nursing Conference in Kosovo, 2nd European Nursing Student Congress, PRISTINA, KOSOVA, 23-27 Mayıs 2007, pp.1-1
Bektaş H., "Hematolojik Ve Onkolojik Aciller", . 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongre Kitabı, ANTALYA, TÜRKİYE, 05-09 Eylül 2007, ss.310-315
Bektaş H., Akdemir N., "Kanserli Bireylerin Fonksiyonel Durumlarının Değerlendirilmesi. ", 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongre Kitabı,, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Eylül 2005, ss.302-302
Sağıroğlu M., Bektaş H., Özer Z., Cebeci F., "Quality of life of peritoneal dialysis patients. ", 33rd EDTNA / ERCA Conference, European Dialysis and Transplant Nurses Association / European Renal Care Association, CENEVRE, ISVIÇRE, 4-7 Eylül 2004, pp.1-1
Bektaş H., Akdemir N., "Akciğer Tüberkülozu Olan Hastaların Hastalıklarına İlişkin Bilgi Düzeyleri. ", III. Ulusal İç Hastalıkları Kongre Kitabı, , ANTALYA, TÜRKIYE, 26-30 Eylül 2001, ss.217-218
Kitap ve Kitap Bölümleri
Bektaş H., Yüksel M., "D Vitamini Hastalıkları", Endokrin Hemşireliği, Avdal EÜ, Ed., Hipokrat Yayıncılık, ANKARA, ss.455-482, 2021
Bektaş H., "Ağrı", İç Hastalıkları Hemşireliğinde 500 Soru & 500 Yanıt: Deneme Sınavı, Avdal EÜ, Uran B.N.Ö. , Ed., Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, ss.6-8, 2020
Bektaş H., "Kan Hastalıları (Hematoloji) ve Hemşirelik Bakımı", İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Akdemir N., Birol L. , Ed., Akademisyen Kitabevi, ANKARA, ss.621-699, 2020
Bektaş H., "Ağrının Tanılaması ve Sınıflandırılması", İç Hastalıkları Hemşireliğinde 500 Soru & 500 Yanıt: Sorunlar &Vakalar, Avdal EÜ, Uran B.N.Ö. , Ed., Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, ss.103-115, 2020
Bektaş H., "Endokrin Sistem Bakım Planı - Diyabetes Mellitus", Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar, Çelik SŞ, Karadağ A., Ed., Akademi Basın ve Alter Yayıncılık, İSTANBUL, ss.457-468, 2019
Bektaş H., Çelik F., "Yaşlı Bireyin Formal Bakımı: Evde ve Kurumda Bakımı", Geriatri Hemşireliği, Kapucu S, Ed., Hipokrat Kitabevi, ANKARA, ss.293-338, 2019
Bektaş H., "Kanser Sürecinde Aileye Yaklaşım", Onkoloji Hemşireliği, Can G., Ed., Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.1121-1130, 2019
Bektaş H., "Hematolojik Bozukluklar", Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği. [Medical-Surgical Nursing]. Eds: Hogan M, Dentlinger N, Ramdin V., Çelik S, Yeşilbalkan ÖU., Ed., Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. 3. Basımdan Çeviri, ANKARA, ss.443-482, 2015 (Link)
Bektaş H., "Yaşlı bireyler için ruh sağlığı konuları", Yaşlı Bakımı Hemşireliği. [Nursing Older Adults.] , Karadakovan A., Ed., Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. 1. Basımdan Çeviri, ANKARA, ss.251-272, 2015
Bektaş H., Ed., "Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri. Bir Hemşirelik Süreci Yaklaşımı. Taylor’s Clinical Nursing Skills: A Nursing Process Approach. Lynn P. Çeviri Editörü: Bektaş H. ", Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. 3. Basımdan Çeviri, ANKARA, 2015 (Link)
Bektaş H., "Kanser Sürecinde Aileye Yaklaşım", Onkoloji Hemşireliği, Can G, Ed., Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.933-941.-, 2014
Bektaş H., "Bölüm 7.7 Hipotiroidi", Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psikososyal Boyut), Albayrak N. Erkal S. Ançel G. , Ed., Alter Yayıncılık, Ankara, ss.455-472-, 2007
Bektaş H., "Bölüm 7.5 Hipertiroidi", Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psikososyal Boyut), Albayrak N. Erkal S. Ançel G. , Ed., Alter Yayıncılık, Ankara, ss.437-450-, 2007
Bektaş H., "Bölüm 4.2 Gastrit", Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psikososyal Boyut), Albayrak N. Erkal S. Ançel G. Albayrak A., Ed., Alter Yayıncılık, Ankara, ss.281-294-, 2007
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Yaşlı Bireylerde Geriatrik Ağrı Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", BAP Y.Lisans, 2011.02.0122.003 , Yönetici, 2013
"Tip 2 Diyabetli Bireylerde Diyabet Belirtileri Kontrol Listesi Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", BAP Y.Lisans, 2010.02.0122.010 , Yönetici, 2012
"Kanserli Bireylerde West Haven Yale Çok Boyutlu Ağrı Envanterinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", BAP Y.Lisans, 2010.02.0122.004 , Yönetici, 2011
"Meme Kanseri Tanısı Alan Bireylerde Cinsel Disfonksiyon", BAP Arastırma Projesi, 2010.01.0122.001 , Yönetici, 2011
"Türkiye'de İç Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Nitelikleri, Çalışma Koşulları ve Sorunları", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2009.4, Araştırmacı, 2010
"Sistemik Tedavi Uygulanan Kanserli Bireyler İçin Online Eğitim Programı Geliştirilmesi ve Programın Etkinliğinin Değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 113S924, Yönetici, 2016
"Tip II Diyabetes Mellituslu Bireylerde Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi", BAP Y.Lisans, 2014.02.0122.004, Yönetici, 2015
"Evde Sağlık Hizmeti Alan Yatağa Bağımlı Kişilerin Bakım Veren Aile Üyelerine, Bakıma İlişkin Verine Eğitimin, Hasta ve Bakım Veren Açısından Değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-3001, 213S075, , 2014
"Lenfoma Hastalarında Semptom Kümelemesi ve Fonksiyonel Duruma Etkisi", BAP Y.Lisans, 2014.02.0122.012 , Yönetici, 2016
"İskemik İnme Geçiren Hastalarda Kronik Bakım Modeline Temellendirilmiş Eğitimin ve Telefonla İzlemin Özyönetime, Yaşam Kalitesine ve Hasta Memnuniyetine Etkisi", BAP Doktora, TDK-2018-3584, Yönetici, 2020
"Tip 2 Diyabetli Bireylerde Tedaviye Uyum ve Hipoglisemi Korkusu ", BAP Y.Lisans, TYL-2019-4828, Yönetici, 2020
"Tip 2 diyabetli bireylerde kardiyometabolik risk faktörlerinin yaşam kalitesine etkisi", BAP Y.Lisans, TYL-2016-1090, Yönetici, 2017
"Sistemik Tedavi Uygulanan Kanserli Hastalarda Telefonla Yapılan Semptom Triyaj Protokolünün Semptom Yönetimine Yaşam Kalitesine ve ÖzBakım Gücüne Etkisi", BAP Doktora, TDK-2018-3277, Yönetici, 2020
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Geriatri Hemşireliği Derneği, , Üye, 03.03.2014 - Devam Ediyor
Acil Hemşireleri Derneği, , Üye, 08.04.2013 - Devam Ediyor
Akademik Geriatri Derneği , , Üye, 04.04.2011 - Devam Ediyor
Avrupa Onkoloji Hemşireliği Derneği (European Oncology Nursing Society, EONS) , , Üye, 04.01.2010 - Devam Ediyor
Onkoloji Hemşireliği Derneği , , Üye, 05.01.2009 - Devam Ediyor
Hemşirelik Eğitimi Derneği , , Üye, 02.01.2008 - Devam Ediyor
Türk Hemşireler Derneği , , Üye, 03.01.2005 - Devam Ediyor
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği , , Üye, 02.01.2001 - Devam Ediyor
Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği , , Üye, 03.01.2000 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
HEPDAK-HEMED Webinar 2: Pandemi Sürecinde Üniversitelerde Dijital Dönüşüm: Hemşirelik Programlarında Uzaktan Eğitim Deneyimleri ve Geleceğe Yönelik Planlamalar, , Haziran 2020
HEPDAK-HEMED Webinar 1: COVID-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Eğitimi, Antalya, Haziran 2020
Hemşirelikte Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitici Eğitimi-3: Sınav Otomasyon Sistemi Kullanımı, , Temmuz 2020
Hemşirelikte Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitici Eğitimi-4: Pandemi Döneminde Online Sınav Deneyimleri, , Temmuz 2020
HEPDAK-HEMED Webinar 3: Uzaktan Eğitimde Öğrenci Merkezli Eğitimi Başarabilir miyiz?, Antalya, Temmuz 2020
Hemşirelikte Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitici Eğitimi-2, , Temmuz 2020
Hemşirelikte Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitici Eğitimi-1, , Haziran 2020
I. Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma Kongresi, Gaziantep, Kasım 2019
Hemşirelik Eğitiminde Ölçme - Değerlendirme Kursu, , Şubat 2019
Hemşirelikte Akreditasyonun Eğitime Katkıları Eğitimi, Antalya, Ocak 2019
Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu 2: Ölçme Değerlendirme, Program Değerlendirme, Sürekli İyileştirme, İzmir, Eylül 2019
21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Ekim 2019
2. Ulusal Ürogenital Kanserler Kongresi, , Ekim 2018
Hemşirelik Lisans Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarına Yönelik Eğitim Çalıştayı, İzmir, Aralık 2018
1.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, , Kasım 2018
20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Ekim 2018
1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi , Burdur, Mayıs 2018
Hastane İnfeksiyonları Kongresi, , Nisan 2018
7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, , Mart 2018
Meta-Analiz Kursu, , Ocak 2018
Ekip Çalışması ve Motivasyon Eğitimi, Antalya, Aralık 2017
İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Klinik Uygulamalarda Yasal Sorumluluklar, , Şubat 2017
International Conference on Nursing, Antalya, Mart 2017
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Antalya, Eylül 2017
Türk Standartları Enstitüsü TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, , Aralık 2017
19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Ekim 2017
18th European Diabetes Congress, Lisboa, Temmuz 2017
Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Nisan 2017
Sağlık Araştırmalarında İstatistiksel Güç Analizi ve Örnek Büyüklüğü Belirlenmesi Kolokyumu, Antalya, Mart 2016
Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, , Nisan 2015
21. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Nisan 2015
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Okul - Hastane İşbirliği Semineri II, Antalya, Ocak 2015
12. Ulusal Geriatri Kongresi, , Mart 2015
37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, , Mayıs 2015
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Okul - Hastane İşbirliği Semineri III, Antalya, Mayıs 2015
European Cancer Congress 2015, Wien, Eylül 2015
MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer (MASCC/ISOO 2015), København, Haziran 2015
17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Ekim 2015
4. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2015
Hemşirelik Eğitiminde Akreditasyon Sempozyumu, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), İstanbul, Kasım 2015
16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, , Ekim 2014
Çocuklarda Aşı Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar, , Nisan 2014
7. Akademik Geriatri Kongresi 2014, , Mayıs 2014
36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, , Mayıs 2014
Klinik Eğitimde Ölçme - Değerlendirme Kursu, , Mayıs 2014
Akdeniz Üniversitesi 4. Akdeniz Kalite Sempozyumu, Kalite ve İnsan, , Nisan 2014
European Society of Intensive Care Medicine - ESICM Convention 2014, BARCELONA, Eylül 2014
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, , Mart 2014
Elektronik Hemşirelik Bakım Süreci Kolokyumu, , Aralık 2013
15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, , Ekim 2013
MASCC/ISOO International Symposium on Supportive Care in Cancer, , Haziran 2013
II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, , Haziran 2013
2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, , Nisan 2013
Bologna Sürecinde Program Yeterlilikleri ve Ders Kazanımları Semineri, , Şubat 2012
TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, , Ocak 2012
48. Ulusal Diyabet Kongresi, , Mayıs 2012
5th International Psycho-Social and Applied Gerontology Symposium, , Kasım 2012
3nd International Eurasian Congress of Hematology, , Ekim 2012
14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, , Ekim 2012
XI. Ulusal Geriatri ve Geropsikiyatri Kongresi, , Kasım 2012
European Respiratory Society Annual Congress, , Eylül 2012
Eğitim-Öğretim Etkinliklerinde Ölçme-Değerlendirme Semineri, , Kasım 2011
9th International Congress on Coronary Artery Disease , , Ekim 2011
Akdeniz Üniversitesi I. Akdeniz Kalite Sempozyumu, , Mart 2011
13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, , Ekim 2011
2. Uluslararası Avrasya Hematoloji Kongresi, , Ekim 2011
7th EONS Spring Convention, Advanced Cancer Nursing, , Nisan 2010
12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, , Ekim 2010
2. Akdeniz İç Hastalıkları Hemşireliği Günleri, , Şubat 2010
11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, , Ekim 2009
Amerika’da Hemşirelik Eğitimi, Uygulama ve Modeller Semineri, , Aralık 2009
Profesyonellik ve Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Semineri, , Aralık 2009
1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, , Ekim 2009
Hemşirelikte Kavramsal Model Kullanımı Çalıştayı, , Aralık 2009
Akademik Geriatri 2009 Kongresi, , Mayıs 2009
8th Congress of European Federation of Internal Medicine, , Mayıs 2009
3. Akdeniz İç Hastalıkları Günleri, , Şubat 2009
İstatistiksel Veri Analizi Kursu, , Ocak 2009
Niteliksel Araştırmalar Çalıştay Programı, , Ocak 2009
Hemşirelik Mezuniyet Sonrası Temel Diyabet Eğitimi Kursu, , Eylül 2009
Hemşireler için Genel Fizik Muayene Kursu, , Ekim 2008
4th International Primary Care Respiratory Group World Conference, , Mayıs 2008
10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, , Ekim 2008
5. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, , Kasım 2008
Profesyonellik ve Fizik Muayene, , Nisan 2008
Hemşirelik Araştırmalarının Projelendirilmesi İçin Proje Süreç Yönetimi (PCM) Çalıştay Programı, , Ocak 2008
Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Aile Hekimliği Günleri, , Nisan 2007
9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, , Eylül 2007
2nd International Nursing Conference in Kosovo, , Mayıs 2007
10. Yılında Sağlık Yüksekokulları Toplantısı, , Temmuz 2007
8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, , Eylül 2006
5. Ulusal Geriatri Kongresi, , Eylül 2006
4. Ulusal Geriatri Kongresi, , Eylül 2005
EKG ve Ritm İzlemi Kursu, , Eylül 2005
Eğitim Becerileri ve Eğitici Eğitimi Kursu, , Ocak 2005
7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, , Eylül 2005
XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, , Kasım 2004
Hemşirelik Sürecinin Öğretimi, , Şubat 2003
Toplam Kalite Yönetimi Semineri, , Aralık 2003
Yapıcı Okul / Klinik İş Birliği Workshop, , Eylül 2002
III. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, , Eylül 2001
Temel Kardiyo-Vasküler Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, , Ağustos 1997
İleri Düzey Temel Kardiyo-Vasküler Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, , Ağustos 1997
HIV-AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Danışmanlık Temel Eğitimi Kursu, , Mayıs 1997
Temel Kardiyo-Pulmoner Resusitasyon Yeterlilik Kursu, , Ağustos 1997
Bilimsel Danışmanlıklar
TÜBİTAK 3001- Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı , 3001- Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı , Proje Danışmanlığı, Mayıs 2015 - Eylül 2018
TÜBİTAK Destek Programları Başkanlığı, ARDEB, Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu - Çağrı Programı Danışma Kurulu Üyesi , TÜBİTAK Destek Programları Başkanlığı, ARDEB, Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu - Çağrı Programı Danışma Kurulu Üyesi , Proje Danışmanlığı, Aralık 2018 - Aralık 2019
TÜBİTAK 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı , 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı , Proje Danışmanlığı, Haziran 2015 - Haziran 2015
TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı , 1002 - Hızlı Destek Programı , Proje Danışmanlığı, Haziran 2016 - Eylül 2018
TÜBİTAK 2209A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği , 2209A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği , Proje Danışmanlığı, Mayıs 2018 - Mayıs 2018
TÜBİTAK İkili İşbirliği Projesi, İkili İşbirliği Projesi, Proje Danışmanlığı, Ekim 2019 - Devam Ediyor
TÜBİTAK Panelist, Panelist, Proje Danışmanlığı, Eylül 2020 - Eylül 2020
TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı , 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı , Proje Danışmanlığı, Eylül 2020 - Devam Ediyor
TÜBİTAK Destek Programları Başkanlığı, ARDEB, Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu - Danışma Kurulu Üyesi , TÜBİTAK SBAG DANIŞMA KURULU ÜYESİ, Proje Danışmanlığı, Eylül 2018 - Eylül 2019
Bilimsel Hakemlikler
Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi , Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi , Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Collegium Antropologicum , Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Journal of Pain and Symptom Management , Dergide Hakemlik, Kasım 2013
Supportive Care in Cancer , Dergide Hakemlik, Kasım 2013
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik E-Dergisi , Dergide Hakemlik, Kasım 2013
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi , Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi - Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi , Dergide Hakemlik, Aralık 2012
International Journal for Quality in Health Care , Dergide Hakemlik, Kasım 2012
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , Dergide Hakemlik, Mart 2012
Health and Quality of Life Outcomes , Dergide Hakemlik, Mart 2012
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , Dergide Hakemlik, Aralık 2011
International Journal of Long Term Care , Dergide Hakemlik, Aralık 2011
Akademik Geriatri Dergisi , Dergide Hakemlik, Haziran 2011
International Journal of Nursing Studies , Dergide Hakemlik, Eylül 2010
BMC Public Health , Dergide Hakemlik, Temmuz 2010
European Journal of Oncology Nursing , Dergide Hakemlik, Mayıs 2010
Journal of Clinical Nursing , Dergide Hakemlik, Mart 2010
Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi , Dergide Hakemlik, Aralık 2009
AIDS Care - Psychological and Socio-Medical Aspects of AIDS/HIV , Dergide Hakemlik, Nisan 2008
MORE - Clinical Relevance Online Rating System, McMaster University, Diğer Hakemliği, Ocak 2008
Quality of Life Research , Dergide Hakemlik, Ağustos 2006
Etkinlik Organizasyonu
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Aralık 2019
I.Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2019
21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2019
20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2018
19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2017
18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, İç Hastalıkları Hemşireliği Programı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2016
2. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2016
3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2015
17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, İç Hastalıkları Hemşireliği Programı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2015
7. Akademik Geriatri Kongresi 2014, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Mayıs 2014
16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, İç Hastalıkları Hemşireliği Programı, Bilim Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Ekim 2014
II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Haziran 2013
15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, İç Hastalıkları Hemşireliği Programı, Bilim Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Ekim 2013
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Elektronik Hemşirelik Bakım Süreci Kolokyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, Aralık 2013
5. Akademik Geriatri Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Mayıs 2012
14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, İç Hastalıkları Hemşireliği Programı, Bilim Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Ekim 2012
3. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, İZMİR, TÜRKIYE, Nisan 2012
Başarılı / Pozitif Yaşlanma, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2011
13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, İç Hastalıkları Hemşireliği Programı, Bilim Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Ekim 2011
Diş Fırçası İle Yüzeyel Flor Uygulaması , Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2011
12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, İç Hastalıkları Hemşireliği Programı, Bilim Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Ekim 2010
İstatistiksel Veri Analizi Kursu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ocak 2009
Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Profesyonellik ve Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Semineri, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Aralık 2009
Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Akseki Sağlık Yüksekokulu Niteliksel Araştırmalar Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Ocak 2009
Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelikte Kavramsal Model Kullanımı Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Aralık 2009
11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, İç Hastalıkları Hemşireliği Programı, Bilim Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Ekim 2009
3. Akdeniz İç Hastalıkları Günleri, 1. İç Hastalıkları Hemşireliği Günleri, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Şubat 2009
Ebelik Haftası , Düzenleme Kurulu Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, Nisan 2006
Hemşirelik Haftası , Düzenleme Kurulu Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, Mayıs 2006
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
TÜBİTAK Destek Programları Başkanlığı, ARDEB, Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu , AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, tubitak.gov.tr, Eylül 2018 - Eylül 2019
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD) Hemşirelik Çalışma Grubu , AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, http://www.tihud.org.tr, Mart 2008 - Aralık 2015
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2019
Hemşirelikte Akreditasyonun Eğitime Katkıları Eğitimi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2019
İmmünoonkoloji ve Onkolojide Semptom Yönetimi Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2019
1st International Health Science and Life Congress , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
Akdeniz Üniversitesi Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2018
20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2018
2. Ulusal Ürogenital Kanserler Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2018
1st International Health Science and Life Congress , Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2018
19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
Antalya Kanser Sempozyumları - 2. Meme Kanseri Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Antalya İli Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
12. Ulusal Geriatri Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Okul - Hastane İşbirliği Semineri II, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2015
4. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2015
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Okul - Hastane İşbirliği Semineri III, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2015
37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2015
7. Akademik Geriatri Kongresi 2014 , Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2014
16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Hemşirelik Oturumu, Oturum Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2014
36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi , Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2014
2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Oturum Başkanı, AYDIN, TÜRKIYE, 2013
15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2013
2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Davetli Konuşmacı, AYDIN, TÜRKIYE, 2013
XI. Ulusal Geriatri Kongresi ve Geropsikiyatri Kongresi, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2012
V. International Psycho-Social and Applied Gerontology Symposium (V. Uluslararası Psiko-Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu), Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2012
14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Hemşirelik Oturumu, Oturum Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2012
3nd International Eurasian Congress of Hematology (3. Uluslararası Avrasya Hematoloji Kongresi), Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2012
13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Hemşirelik Oturumu, Oturum Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2011
2. Uluslararası Avrasya Hematoloji Kongresi, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2011
2. Uluslararası Avrasya Hematoloji Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2011
Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2011
Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, Davetli Konuşmacı, BURDUR, TÜRKIYE, 2011
12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Hemşirelik Oturumu, Oturum Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2010
4. Akdeniz İç Hastalıkları Günleri ve 2. İç Hastalıkları Hemşireliği Günleri, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2010
11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Hemşirelik Oturumu, Oturum Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2009
3. Akdeniz İç Hastalıkları Günleri, Akdeniz Üniversitesi 1. İç Hastalıkları Hemşireliği Günleri, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2009
3. Akdeniz İç Hastalıkları Günleri, Akdeniz Üniversitesi 1. İç Hastalıkları Hemşireliği Günleri, Oturum Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2009
3. Akdeniz İç Hastalıkları Günleri, Akdeniz Üniversitesi 1. İç Hastalıkları Hemşireliği Günleri, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2009
3. Akdeniz İç Hastalıkları Günleri, Akdeniz Üniversitesi 1. İç Hastalıkları Hemşireliği Günleri, Hemşirelikte Araştırma Kursu, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2009
10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2008
9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2007
4. Ulusal Aile Hekimliği Günleri 2. Avrupa Sistemik Aile Hekimliği Konferansı, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2007
Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2005
TRT Antalya Radyosu Çocuk ve Aile Programı, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2004
TRT Antalya Radyosu Çocuk ve Aile Programı, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2003
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 95
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 227
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 14
Ödüller ve Burslar
Bektaş H,Çelik, F., "Karaciğer Hastalıklarının Yönetiminde Tele Sağlık Uygulamalarının Etkisi: Sistematik Derleme, 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı En İyi Poster Bildiri Ödülü, Ekim 2018
Bektaş H,Terkeş N, Balcı MK, "Developing a Web Based Education Program for Individuals with Type 2 Diabetes and its Effect on Diabetes Management - Second Stage Randomized Controlled Study, 1.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi Seçkin Sözel Bildiri İkincilik Ödülü, Kasım 2018
Bektaş H,Coşkun HS, Arıkan F, Özcan K, Tekeli A, Kondak Y, Kalav S, Yangec E. , "Sistemik Tedavi Uygulanan Kanserli Bireyler İçin Online Eğitim Programı Geliştirilmesi ve Programın Etkinliğinin Değerlendirilmesi - İkinci Aşama Sonuçları, 22. Ulusal Kanser Kongresi Hemşirelik Sözel Bildiri Birincilik Ödülü , Nisan 2017
Bektaş H, "Tübitak Projesi Hemşirelik Fakültesi 2014 Başarı Ödülü, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ocak 2015
Bektaş H,Şahin H., "Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastaların Günlük Yaşam Aktivite Durumları ve Depresyon Düzeyleri, Akademik Geriatri 2009 Kongresi Komite Özel Ödülü, Mayıs 2009
Bektaş H,Akdemir N, "Akciğer Tüberkülozu Olan Hastaların Hastalıklarına İlişkin Bilgi Düzeyleri, III. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Bildiri Üçüncülüğü, Eylül 2001
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi