Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. HÜSEYİN ÇETİN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Fen Fakültesi
Bölüm : Biyoloji Bölümü
Ana Bilm Dalı : Ekoloji
Sabit Telefon : +90 242 3102286
Faks : +90 242 2278911
E Posta Adresi : hcetinakdeniz.edu.tr
Mobil Telefon : +90 +905325407019
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/hcetin/cv
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya
Eğitim Bilgileri
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilimdalı, 2003-2009
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilimdalı, 2000-2003
Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 1994-1999
Yaptığı Tezler
Doktora, "Bazı bitki türleri uçucu yağlarının Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae)'e karşı böcek öldürücü etkilerinin araştırılması ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilimdalı Şubat, 2009.
Yüksek Lisans, "Antalya Kenti Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Türleri, Yaşama Alanları ve Savaşımlarına İlişkin Bir Araştırma ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Şubat, 2003.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Biyosidal Ürün Uygulamalarında Mesul Müdürlük Eğitimi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2015
Hayvan Bakım ve Kullanım Sertifikası Kursu , Akdeniz Üniversitesi, 2009
Course on Genetic Toxicology, Akdeniz Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 2001
Araştırma Alanları
Ekoloji
Ekotoksikoloji
Böceklerle Mücadele
Vektör Kontrolü
Biyolojik Mücadele
Zararlı Yönetimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Biyoloji
Ekoloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Multidisciplinary Sciences
Biology
Ecology
Parasitology
Toxicology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2011 - 2017
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2009 - 2011
Uzman, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2008 - 2009
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2000 - 2008
Mesleki ve İdari Deneyimler
Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi, , 16.02.2020 - Devam Ediyor
BAP Fen Fakültesi Uzmanlar Grubu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 03.02.2014 - 03.02.2017
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Biyoloji, , 24.01.2014 - 24.01.2017
Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarı Sorumlusu, Akdeniz Üniversitesi , , 19.10.2012 - Devam Ediyor
Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi Düzenleme Sorumlusu, Akdeniz Üniversitesi , , 24.04.2012 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Biyolojik Çeşitlilik Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi , , 01.01.2009 - 01.01.2011
Başkan, Biyologlar Derneği Antalya Şubesi , , 01.01.2001 - 31.12.2001
Verdiği Dersler
Vektör Ekolojisi ve Kontrolü , Lisans, 2018-2019
Ekoloji, Lisans, 2018-2019
Çevre Kimyası, Lisans, 2018-2019
Biyolojik Mücadele, Lisans, 2018-2019
Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar, Doktora, 2018-2019
Ekoloji Laboratuvarı, Lisans, 2018-2019
Tıbbi ve Veteriner Entomoloji, Yüksek Lisans, 2018-2019
Hayvan Ekolojisi ve Coğrafyası, Lisans, 2017-2018
İkincil Metabolitler ve Biyolojik Aktiviteleri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Sivrisinek Ekolojisi, Doktora, 2017-2018
Yönetilen Tezler
Doktora, S.Koç, "Antalya ilinde Rhipicephalus spp. (Acari: Ixodidae) popülasyonlarının çeşitli akarisitlere karşı hassasiyet seviyelerinin araştırılması ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Doktora, Ö.Ser, "Antalya ilinde Culex pipiens L. (Diptera:Culicidae) popülasyonlarının sentetik piretroitlere karşı hassasiyet seviyelerinin araştırılması ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2018.
Doktora, Ö.Selçuk, "Bursa Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde ev sineği (Musca domestica L.) populasyonlarında bazı insektisitlere karşı oluşan direncin belirlenmesi", ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı, Devam Ediyor.
Doktora, G.Erdoğan, "Bazı Böcek Gelişim Düzenleyicilerinin Ev Sineği (Musca domestica L.) Üzerindeki Kemosterilant Etkilerinin Araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, D.Özoktaş, "Antalya ilinde ev sineği (Musca domestica L.) popülasyonlarının thiamethoxam’a karşı direnç durumunun belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, T.Özbek, "Antalya İlinde Kum Sineği (Diptera: Psychodidae) Popülâsyonlarının Prallethrin’e Karşı Hassasiyetlerinin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, G.Erdoğan, "Antalya ili Kumluca ilçesinde, ev sineği (Musca domestica L.) popülâsyonlarında deltamethrin’e karşı direnç seviyelerinin araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Yüksek Lisans, S.Koç, "Antalya kenti kene (Acari: Ixodoidea) türlerinin tespiti, mevsimsel ve bölgesel dağılımlarının belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, Ö.Ser, "Bazı sivrisinek larvasitlerinin sivrisinek larva predatörü Notonecta sp. üzerinde toksik etkilerinin araştırılması ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2013.
Yüksek Lisans, M.Çivril, "Antalya’da ev sineğinde (Musca domestica L.) pyriproxyfen ve diflubenzuron’a karşı direnç seviyelerinin araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, B.Polat, "Bazı neonikotinoid insektisitlerin farklı oranlarda piperonyl butoxide ile kombinasyonlarının Antalya ilindeki ev sinekleri (Musca domestica L.) üzerinde toksik etkisinin araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Cengiz, "Çeltik tarımında kullanılan bazı herbisitlerin Aedes aegypti ve Culex pipiens sivrisinek türlerinin üzerindeki toksik etkilerinin belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Erdoğan G., Çetin H., "Survey of deltamethrin resistance in house flies (Musca domestica L.) collected from Kumluca which is the most important greenhouse production area of Turkey", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.29, no.11, pp.10252-10256, 2020
Polat B., Çetin H., "Toxicity of thiamethoxam and piperonyl butoxide combination against some strains of house fly Musca domestica L. (Diptera) in Turkey", ACTA ZOOLOGICA BULGARICA, vol.72, no.2, pp.321-324, 2020
Arserim S.K., Çetin H., Yetişmiş K., Omondi Z.N. , Özbel Y., "Toxicity of Thiamethoxam on Field-Collected Sand Flies (Diptera: Psychodidae) From Different Regions of Turkey", JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY, vol.57, no.1, pp.214-217, 2020
Çetin H., Kocak O. , Öz E., Koç S., Polat Y. , Arıkan K., "Evaluation of some Synthetic Pyrethroids and Piperonyl Butoxide Combinations against Turkish House Fly (Musca domestica L.) Populations", PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.51, pp.703-707, 2019
Semiz G., Kocabıyık K., Çetin H., "Larvicidal effect of Pinus brutia Ten. seed essential oil to pine processionary moth (Thaumetopoea wilkinsoni Tams.) under laboratory conditions", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.2375-2379, 2019
Ser Ö., Çetin H., "Investigation of Susceptibility Levels of Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae) Populations to Synthetic Pyrethroids in Antalya Province of Turkey", JOURNAL OF ARTHROPOD-BORNE DISEASES, vol.13, pp.243-258, 2019
Çetin H., Ser Ö., Arserim S.K., Polat Y. , Özbek T., Civril M. , et al., "Fumigant Toxicity of Satureja cuneifolia and Ziziphora clinopodioides essential oils on field collected sand flies (Diptera: Psychodidae:Phlebotominae) ", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.4258-4262, 2018
Serttas A. , Güngöroğlu C., Koç S., Oz E., Yanıkara K., Çetin H., "Effects of some abiotic factors on adult emergence rates of the released predator Calosoma sycophanta L. (Coleoptera: Carabidae) under field conditions in Turkey", EGYPTIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL PEST CONTROL, vol.26, pp.329-332, 2016
Koç S., Evren Ö.H., Çetin H., "Evaluation of Some Plant Fruit Extracts for the Control of West Nile Virus Vector Culex pipiens (Diptera: Culicidae)", JOURNAL OF ARTHROPOD-BORNE DISEASES, vol.10, pp.595-601, 2016
Çetin H., Oz E., Yanikoğlu A., Cilek J.E., "Operational Evaluation Of Vectomax® WSP (Bacillus thuringiensis Subsp. israelensis + Bacillus sphaericus) Against Larval Culex pipiens in Septic Tanks.", JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION, vol.31, pp.193-195, 2015
Koç S., Aydın L., Çetin H., "Tick Species (Acari: Ixodida) In Antalya City, Turkey: Species Diversity And Seasonal Activity", PARASITOLOGY RESEARCH, vol.114, pp.2581-2586, 2015
Ser Ö., Çetin H., "Toxicity Of Mosquito Larvicides On Non-Target Mosquito Predator Insect, Backswimmer (Notonecta Sp.)", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.24, pp.311-316, 2015
Demir E., Kaya B., Kocaoğlu Cenkci S., Çetin H., Marcos R., "In Vivo Genotoxicity Of Four Synthetic Pyrethroids With Combinations Of Piperonyl Butoxide (Pbo) Using The Drosophila Smart Assay", EKOLOJI, vol.23, pp.9-18, 2014
Serttas A. , Çetin H., "Effect Of Brood Stock Sex Ratio On Ovipositional Performance Of The Predator, Calosoma Sycophanta L. (Coleoptera: Carabidae) Under Laboratory Conditions", EGYPTIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL PEST CONTROL, vol.23, pp.315-318, 2013
Oz E., Koç S., Yanikoğlu A., Çetin H., "Repellent Activity Of Three Essential Oil Components (Cineole, Terpinen-4-Ol And Alpha-Pinene) Against Nymphs Of Blattella Germanica L. And Supella Longipalpa Fabricius", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.22, pp.3048-3052, 2013
Demir E., Kaya B. , Marcos R., Kocaoglu Cenkci S., Çetin H., "Investigation Of The Genotoxic And Antigenotoxic Properties Of Essential Oils Obtained From Two Origanum Species By Drosophila Wing Smart Assay", TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.37, pp.129-138, 2013
Oz E., Koç S., Dinc Dusen O., Mammadov R., Çetin H., "Larvicidal Activity Of Cyclamen (Myrsinaceae) Extracts Against The Larvae Of West Nile Virus Vector Culex Pipiens L. (Diptera: Culicidae)", ASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE, vol.6, pp.449-452, 2013
Tufan Çetin Ö., Akarsu M., Burunkaya E., Kesmez Ö., Arpaç E., Çetin H., "Mosquito Larvicidal And Antibacterial Activities Of Different Solvent Extracts Of Anaptychia Ciliaris Subsp Ciliaris", EGYPTIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL PEST CONTROL, vol.23, pp.287-290, 2013
Koç S., Oz E., Cinbilgel İ., Aydın L., Çetin H., "Acaricidal Activity Of Origanum Bilgeri Ph Davis (Lamiaceae) Essential Oil And Its Major Component, Carvacrol Against Adults Rhipicephalus Turanicus (Acari: Ixodidae)", VETERINARY PARASITOLOGY, vol.193, pp.316-319, 2013
Koç S., Oz E., Erdogan G., Yanikoğlu A., Çetin H., "Synthetic Pyrethroid Resistance In House Fly, Musca Domestica L. (Diptera: Muscidae), From The Solid Waste Collection Facility Of Varsak, Antalya, Turkey", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.21, pp.3424-3426, 2012
Oz E., Çetin H., Yanikoğlu A., "Chemical Composition And Fumigant Activity Of Essential Oils Of Three Lamiaceae Species Against German Cockroach (Blattella Germanica L.)", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.21, pp.1571-1577, 2012
Koç S., Oz E., Çetin H., "Repellent Activities Of Some Labiatae Plant Essential Oils Against The Saltmarsh Mosquito Ochlerotatus Caspius (Pallas, 1771) (Diptera: Culicidae)", PARASITOLOGY RESEARCH, vol.110, pp.2205-2209, 2012
Koç S., Oz E., Aydın L., Çetin H., "Acaricidal Activity Of The Essential Oils From Three Lamiaceae Plant Species On Rhipicephalus Turanicus Pom. (Acari: Ixodidae)", PARASITOLOGY RESEARCH, vol.111, pp.1863-1865, 2012
Çetin H., Tufan Çetin Ö., Özdemir Türk A. , Tay T., Candan M., Yanikoğlu A., Sümbül H., "Larvicidal Activity Of Some Secondary Lichen Metabolites Against The Mosquito Culiseta Longiareolata Macquart (Diptera: Culicidae)", NATURAL PRODUCT RESEARCH, vol.26, pp.350-355, 2012
Sezgi Seref G. , Cinbilgel İ., Oz E., Çetin H., "Larvicidal Activity Of Some Salvia L. (Labiatae) Plant Extracts Against The Mosquito Culex Pipiens L. (Diptera: Culicidae)", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.17, pp.0-0, 2011
Çetin H., Yanikoğlu A., Cilek J.E., "Larvicidal Activity Of Selected Plant Hydrodistillate Extracts Against The House Mosquito, Culex Pipiens, A West Nile Virus Vector", PARASITOLOGY RESEARCH, vol.108, pp.943-948, 2011
Erkan N. , Çetin H., Ayrancı E., "Antioxidant Activities Of Sideritis Congesta Davis Et Huber-Morath And Sideritis Arguta Boiss Et Heldr: Identification Of Free Flavonoids And Cinnamic Acid Derivatives", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, vol.44, pp.297-303, 2011
Çetin H., Gökoğlu M. , Oz E., "Larvicidal Activity Of The Extract Of Seaweed, Caulerpa Scalpelliformis, Against Culex Pipiens", JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION, vol.26, pp.433-435, 2010
Çetin H., Cilek J.E., Oz E., Aydın L., Deveci Ö., Yanikoğlu A., "Acaricidal Activity Of Satureja Thymbra L. Essential Oil And Its Major Components, Carvacrol And Gamma-Terpinene Against Adult Hyalomma Marginatum (Acari: Ixodidae)", VETERINARY PARASITOLOGY, vol.170, pp.287-290, 2010
Çetin H., Demir E., Kocaoğlu S., Kaya B. , "Insecticidal Activity Of Some Synthetic Pyrethroids With Different Rates Of Piperonyl Butoxide (Pbo) Combinations On Drosophila Melanogaster (Diptera: Drosophilidae)", EKOLOJI, vol.19, pp.27-32, 2010
Erler F. , Çetin H., Sarıbaşak H., Serttas A. , "Laboratory And Field Evaluations Of Some Botanical Pesticides Against The Cedar Leaf Moth, Acleris Undulana", JOURNAL OF PEST SCIENCE, vol.83, pp.265-272, 2010
Oz E., Çetin H., Cilek J.E., Deveci Ö., Yanikoğlu A., "Effects Of Two Temperature Storage Regimes On The Efficacy Of 3 Commercial Gel Baits Against The German Cockroach, Blattella Germanica L. (Dictyoptera: Blattellidae)", IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, vol.39, pp.102-108, 2010
Çetin H., Erler F. , Yanikoğlu A., "Survey Of Insect Growth Regulator (Igr) Resistance In House Flies (Musca Domestica L.) From Southwestern Turkey", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, vol.34, pp.329-337, 2009
Polat E., Erler F. , Demir H., Çetin H., Erdemir T., "Control Of The Mushroom Phorid Fly, Megaselia Halterata (Wood), With Plant Extracts", PEST MANAGEMENT SCIENCE, vol.65, pp.144-149, 2009
Çetin H., Cilek J.E., Oz E., Aydın L., Deveci Ö., Yanikoğlu A., "Comparative Efficacy Of Spinosad With Conventional Acaricides Against Hard And Soft Tick Populations From Antalya, Turkey", VETERINARY PARASITOLOGY, vol.163, pp.101-104, 2009
Demir E., Kocaoğlu S., Çetin H., Kaya B. , "Antigenotoxic Effects Of Citrus Aurentium L. Fruit Peel Oil On Mutagenicity Of Two Alkylating Agents And Two Metals In The Drosophila Wing Spot Test", ENVIRONMENTAL AND MOLECULAR MUTAGENESIS, vol.50, pp.483-488, 2009
Polat E., Erler F. , Demir H., Çetin H., Erdemir T., "Evaluation Of Microbial Products For The Control Of The Mushroom Phorid Fly, Megaselia Halterata (Wood)", JOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SCIENCE, vol.44, pp.89-97, 2009
Çetin H., Cilek J.E., Aydın L., Yanikoğlu A., "Acaricidal Effects Of The Essential Oil Of Origanum Minutiflorum (Lamiaceae) Against Rhipicephalus Turanicus (Acari: Ixodidae)", VETERINARY PARASITOLOGY, vol.160, pp.359-361, 2009
Çetin H., Kurt Y., Işık K. , Yanikoğlu A., "Larvicidal Effect Of Cedrus Libani Seed Oils On Mosquito Culex Pipiens", PHARMACEUTICAL BIOLOGY, vol.47, pp.665-668, 2009
Erler F. , Çetin H., "Components From The Essential Oils From Two Origanum Species As Larvicides Against Euproctis Chrysorrhoea (Lepidoptera Lymantriidae)", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND URBAN ENTOMOLOGY, vol.26, pp.31-40, 2009
Çetin H., Tufan Cetin O., Türk A.Ö., Tay T., Candan M., Yanikoğlu A., Sumbul H., "Insecticidal Activity Of Major Lichen Compounds, (-)- And (+)-Usnic Acid, Against The Larvae Of House Mosquito, Culex Pipiens L.", PARASITOLOGY RESEARCH, vol.102, pp.1277-1279, 2008 (Link)
Erler F. , Çetin H., "Larvicidal Activity Of Essential Oil From Pimpinella Anisum And Its Major Component, Trans-Anethole, Against Euproctis Chrysorrhoea", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.17, pp.2170-2174, 2008
Polat E., Erler F. , Demir H., Çetin H., Erdemir T., "The Effect Of Vegetable Materials On The Yield And Productivity Of Agaricus Bisporus", INTERCIENCIA, vol.33, pp.776-780, 2008
Çetin H., Erler F. , Yanikoğlu A., "A Comparative Evaluation Of Origanum Onites Essential Oil And Its Four Major Components As Larvicides Against The Pine Processionary Moth, Thaumetopoea Wilkinsoni Tams.", PEST MANAGEMENT SCIENCE, vol.63, pp.830-833, 2007 (Link)
Erler F. , Çetin H., "Effect Of Kaolin Particle Film Treatment On Winterform Oviposition Of The Pear Psylla Cacopsylla Pyri", PHYTOPARASITICA, vol.35, pp.466-473, 2007
Erler F. , Çetin H., "Mortality Of Brown-Tail Moth, Euproctis Chrysorrhoea (L.), Larvae In Response To Neem-Based Products", JOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SCIENCE, vol.42, pp.593-595, 2007
Çetin H., Dechant P., Yanikoğlu A., "Field Trials With Tank Mixtures Of Bacillus Thuringiensis Subsp Israelensis And Bacillus Sphaericus Formulations Against Culex Pipiens Larvae In Septic Tanks In Antalya, Turkey", JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION, vol.23, pp.161-165, 2007 (Link)
Semiz G., Çetin H., Işık K. , Yanikoğlu A., "Effectiveness Of A Naturally Derived Insecticide, Spinosad, Against The Pine Processionary Moth Thaumetopoea Wilkinsoni Tams (Lepidoptera : Thaumetopoeidae) Under Laboratory Conditions", PEST MANAGEMENT SCIENCE, vol.62, no.452, pp.452-455, 2006 (Link)
Çetin H., Yanikoğlu A., Kocak O. , Cilek J.E., "Evaluation Of Temephos And Chlorpyrifos-Methyl Against Culex Pipiens (Diptera : Culicidae) Larvae In Septic Tanks In Antalya, Turkey", JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY, vol.43, pp.1195-1199, 2006 (Link)
Çetin H., Erler F. , Yanikoğlu A., "Toxicity Of Essential Oils Extracted From Origanum Onites L. And Citrus Aurentium L. Against The Pine Processionary Moth, Thaumetopoea Wilkinsoni Tams.", FOLIA BIOLOGICA-KRAKOW, vol.54, pp.153-157, 2006 (Link)
Çetin H., Erler F. , Yanikoğlu A., "Larvicidal Activity Of Novaluron, A Chitin Synthesis Inhibitor, Against The Housefly, Musca Domestica", JOURNAL OF INSECT SCIENCE, vol.6, pp.0-0, 2006 (Link)
Çetin H., Cinbilgel İ., Yanikoğlu A., Gokceoglu M., "Larvicidal Activity Of Some Labiatae (Lamiaceae) Plant Extracts From Turkey", PHYTOTHERAPY RESEARCH, vol.20, pp.1088-1090, 2006 (Link)
Çetin H., Yanikoğlu A., Cilek J.E., "Efficacy Of Diflubenzuron, A Chitin Synthesis Inhibitor, Against Culex Pipiens Larvae In Septic Tank Water", JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION, vol.22, pp.343-345, 2006 (Link)
Çetin H., Yanikoğlu A., "A Study Of The Larvicidal Activity Of Origanum (Labiatae) Species From Southwest Turkey", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, vol.31, pp.118-122, 2006 (Link)
Erler F. , Çetin H., "Evaluation Of Some Selective Insecticides And Their Combinations With Summer Oil For The Control Of The Pear Psylla Cacopsylla Pyri", PHYTOPARASITICA, vol.33, pp.169-176, 2005 (Link)
Çetin H., Yanikoğlu A., Cilek J.E., "Evaluation Of The Naturally-Derived Insecticide Spinosad Against Culex Pipiens L. (Diptera : Culicidae) Larvae In Septic Tank Water In Antalya, Turkey", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, vol.30, pp.151-154, 2005 (Link)
Çetin H., Erler F. , Yanikoğlu A., "Larvicidal Activity Of A Botanical Natural Product, Aksebio2, Against Culex Pipiens", FITOTERAPIA, vol.75, pp.724-728, 2004 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Polat B., Özüiçli M., Çetin H., Aydın L., "Pestisit Kullanımının Bal Arısı Sağlığına ve Ürünlerine Etkisi", Journal of Reserach Veterinary Medicine, vol.220, no.2, pp.128-134, 2020 (Link)
Çetin H., Coşkun G., Dick C.W., "Ectoparasitic Bat Flies (Eucampsipoda hyrtlii) Detected on the Egyptian Fruit Bat (Rousettus aegyptiacus) in Antalya, Turkey ", Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.44, no.2, pp.115-117, 2020 (Link)
Oz E., Yanikoğlu A., Çetin H., "Antalya Şehir Merkezinde Amerikan Hamam Böceği (Periplaneta americana L.) Popülasyonlarında Yumurta Parazitoitlerinin Araştırılması", Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.43, pp.36-40, 2019 (Link)
Oz E., Koç S., Çinbilgel İ., Yanikoğlu A., Çetin H., "Chemical composition and larvicidal activity of essential oils from Nepeta cadmea Boiss. and Pimpinella anisum L. on the larvae of Culex pipiens L. ", MARMARA PHARMACEUTICAL JOURNAL, vol.22, pp.322-327, 2018
Coşkun G., Çetin H., "Kış Aylarında Evcil Kedi ve Köpeklerdeki Pire (Siphonaptera: Pulicidae) Enfestasyonları ile İlgili Antalya, Türkiye'den Bir Araştırma", Türkiye Parazitoloji Dergisi , vol.42, pp.277-280, 2018 (Link)
Çetin H., "Belediyeler Açısından Vektör (Haşere) Mücadelesinin Temel Sorunları", Türkiye Belediyeler Birliği Dergisi, cilt.844-845, ss.48-50, 2018
Çetin H., Özbel Y., "Kum Sinekleri (Yakarca, Tatarcık) ve Kontrol Yöntemleri (Sand Flies and Their Control Methods)", Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.41, pp.102-113, 2017 (Link)
Polat Y. , Yanikoğlu A., Çetin H., "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SİVRİSİNEK KAYNAKLI HASTALIKLAR ÜZERİNE ETKİSİ (EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON MOSQUITO-BORNE DISEASES)", ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY –C Life Sciences and Biotechnology, vol.6, pp.55-63, 2017 (Link)
Ser Ö., Çetin H., "The Current Situation of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever", TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.15, pp.58-68, 2016 (Link)
Ser Ö., Çetin H., "Pestisitlerin Vektör Mücadelesinde Kullanımları (The Use of Pesticides in Vector Control)", Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Farmakoloji ve Toksikoloji Özel Dergisi, vol.2, pp.26-34, 2016
Dhang P. , Kufrevi M. , Oguz H. , Çetin H., "Area-wide management of houseflies in animal shelters in Sanliurfa provience, southeastern Turkey", International Pest Control, vol.57, pp.230-231, 2015
Çetin H., "Hastane İnfeksiyonlarının Önlenmesinde Vektör Mücadelesinin Önemi", Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.39, pp.227-230, 2015 (Link)
Babayiğit M.A., Tekbaş Ö.F. , Çetin H., "Zararlılarla Mücadelede Kullanılan Pestisitlerin Halk Sağlığına Etkileri ve Korumaya Yönelik Önlemler", TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.13, pp.405-412, 2014 (Link)
Çetin H., "Herbaryum Ve Müzelerdeki Materyallerin Zararlılardan Korunması", Tabiat ve İnsan, ss.29-36, 2014
Ser Ö., Çetin H., "Kutanöz Leishmaniasis Ve Antalya İlindeki Durumu", Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.37, ss.84-91, 2013
Ser Ö., Çetin H., "Antalya İlinde 2001 Ile 2011 Yılları Arasındaki Sıtma Vakalarının Değerlendirilmesi", Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.36, ss.4-8, 2012
Asaroglu M., Kakillioglu T., Sahin Kaya F., Çetin H., "Türkiye’De Haşerelere Karşı Kullanılan Biyositlerin Üretimi, Ithali, Kullanımı Ve Denetiminde Standartların Sağlanması Yönündeki Çalışmalar", Standart, cilt.578, ss.96-99, 2010
Çetin H., Yanikoğlu A., "Mosquito (Diptera: Culicidae) Species, Their Breeding Sites And Some Biological Aspects Of Dominant Species Culex Pipiens, Linnaeus In Antalya", Türkiye Entomoloji Dergisi, cilt.28, ss.283-24, 2004
Çetin H., Yanikoğlu A., "The Control Of Culex Pipiens L. (Diptera: Culicidae) Larvae By Pyriproxyfen In Septic Tanks", Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.27, ss.106-110, 2003
Çetin H., Yanikoğlu A., "Antalya Kenti Sivrisinek Sorunu’Na Foseptik Standartları Açısından Bir Bakış", Standart, cilt.488, ss.35-39, 2002
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Erdoğan G., Çetin H., "Possible Effects of Global Climate Change on Some Vectors and Vector Borne Diseases", IX. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2019, pp.25-25
Cengiz A., Polat B., Civril M., Çetin H., "Farklı Oranlarda Deniz Suyu İçeren Ortamların Culex pipiens ve Aedes aegypti Sivrisinek Larvaları Üzerindeki Etkisi", 21. Parazitoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 28 Eylül - 3 Ekim 2019, ss.0-0
Çetin H., Yanikoğlu A., Akarsu E., Civril M., Odabaş E. , Koç S., et al., "Monitoring of Thiamethoxam Resistance in Turkish House Fly Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) Populations", IX. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2019, pp.53-54
Koç S., Aydin L., Çetin H., " Ülkemizde Rhipicephalus Cinsi Keneler Üzerinde Yapılacak Direnç Testlerinde Kullanılacak Bazı Akarisitler İçin Diskriminant Doz Belirleme Çalışmaları", 21. Parazitoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 28 Eylül - 3 Ekim 2019, ss.0-0
Çetin H., "Türkiye’de Belediyeler Tarafından Yürütülen Vektör Mücadele Hizmetleri", 21. Parazitoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 28 Eylül - 3 Ekim 2019, ss.0-0
Çetin H., "Vektör Kontrol Programlarında Kullanılan Bazı Cihazlar (Some equipment used in vector control programs)", I. ULUSLARARASI VI. VETERİNER FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ KONGRESİ, KAYSERİ, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2019, pp.42-49
Yetişmiş K., Arserim S.K., Çetin H., Omondi Z.N. , Özbel Y., "Antalya, Kayseri ve KKTC’nin Leishmaniasisin Endemik Olduğu Bazı Alanlarında Kum Sineği (Diptera: Psychodidae), Faunasının Belirlenmesi", 21. Parazitoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 28 Eylül - 3 Ekim 2019, ss.0-0
Koç S., Oz E., Yanikoğlu A., Çetin H., "Determination of resistance status of Musca domestica L. populations to alphacypermethrin in Turkey", IX. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2019, pp.54-54
Öz E., Çetin H., Yanikoğlu A., "Hamam Böceklerinin Doğal Düşmanları; Parazitoitler", 21. Parazitoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 28 Eylül - 3 Ekim 2019, ss.0-0
Arserim S.K., Çetin H., Yetişmiş K., Omondi Z.N. , Özbel Y., " Türkiye’de Bazı Leishmaniasis Endemik alanlardaki Kum Sineği (Diptera: Psychodidae), Popülasyonlarının Thiamethoxam’a Karşı Hassasiyetlerinin Belirlenmesi", 21. Parazitoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 28 Eylül - 3 Ekim 2019, ss.0-0
Çetin H., "Halk Sağlığı Açısından Önemli Bazı Vektör Canlılar (Some Vector of Public Health Importance) ", I. ULUSLARARASI VI. VETERİNER FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ KONGRESİ, KAYSERİ, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2019, pp.28-41
Civril M., Polat B., Koç S., Öz E., Çetin H., Yanikoğlu A., "Böcek Büyüme Düzenleyicilerin (Diflubenzuron ve Pyrıproxyfen) Türkiye'deki Bazı Ev Sineği Populasyonları Üzerindeki Biyolojik Etkinliği", IV ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2018, ss.13-13
Erdoğan G., Çetin H., "Biyolojik Mücadele Ajanı Olarak Kuşlar ve Yarasalar", IV. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2018, ss.60-60
Serttas A. , Çetin H., "Bir orman ve halk sağlığı zararlısı; Çam kese tırtılı", IV. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2018, ss.20-20
Coşkun G., Çetin H., "Evcil hayvanlar üzerinde pire mücadelesi; Antalya’dan örnek bir çalışma", IV. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2018, ss.50-50
Polat B., Çetin H., "Neonikotinoid direncinin kırılmasında PBO kullanılabilir mi? ", IV. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2018, ss.32-32
Yanikoğlu A., Çetin H., "Böcek Gelişim Düzenleyicileri ve Böcek Gelişim Düzenleyici İnsektisitler", IV. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2018, ss.52-52
Öz E., Çetin H., Yanikoğlu A., "Antalya ilinde Alman ve Amerikan hamamböceği popülasyonlarında sentetik piretroitlere karşı direnç seviyelerinin araştırılması", IV. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2018, ss.17-17
Koç S., Aydin L., Çetin H., "Antalya İlinde Rhipicephalus spp. (Acari: Ixodidae) Popülasyonlarının Çeşitli Akarisitlere Karşı Hassasiyet Seviyelerinin Araştırılması", IV. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2018, ss.16-16
Arserim S.K., Çetin H., Yıldırım A., Limoncu M.E., Cinbilgel İ., Kaya T. , et al., "The toxicity of essential oils from some Origanum species against Pediculus capitis ", 14th ICOPA, Daegu, KUZEY KORE, 19-24 Ağustos 2018, pp.0-0
Evren Ö.H., Koç S., Çetin H., "Toxicity of Pittosporum tobira Acetone Extract on Culex pipiens Larvae ", Ecology 2018, KASTAMONU, TÜRKIYE, 19-23 Haziran 2018, pp.788-788
Koç S., Oz E., Çetin H., "The Effect of Water Temperature and Body Size on Predation Capacity of Gambusia on Mosquito Larvae ", Ecology 2018, KASTAMONU, TÜRKIYE, 19-23 Haziran 2018, pp.772-772
Oz E., Koç S., Civril M. , Çelik J. , Aksoy A., Çetin H., "Larvicidal Activity of Acetone Extract of Sideritis ozturkii Against Culex pipiens", Ecology 2018, KASTAMONU, TÜRKIYE, 19-23 Haziran 2018, pp.773-773
Erdogan G., Çetin H., "Pesticide Residues in Some Vegetable and Animal Food Products", II. Uluslararası Turizm Ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-14 Aralık 2017, pp.0-0
Çetin H., "Türkiyede Musca domestica L. popülasyonlarının sentetik piretroitlere karşı direnç durumu", Parasitec 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-29 Ekim 2017, pp.0-0
Ser Ö., Polat Y. , Civril M. , Koç S., Oz E., Çetin H., "Böcek gelişim düzenleyici Cyromazine’nin sivrisinek larvaları üzerindeki toksik etkisinin araştırılması", Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 25-29 Eylül 2017, ss.410-411
Kaya T. , Yıldırım A., Arserim S.K., Limoncu M.E., Çinbilgel İ., Çetin H., et al., "Leishmania tropica promastigotları üzerine bazı Lamiaceae türlerinden elde edilen uçucu yağların in vitro anti-leishmanial etkinliğinin değerlendirilmesi: Pilot çalışma", Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 25-29 Eylül 2017, ss.541-541
Koç S., Çetin H., "Kenelerde (Acari: Ixodidae) akarisitlere direnç", Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 25-29 Eylül 2017, ss.86-87
Ser Ö., Çetin H., "Sivrisineklerde (Diptera: Culicidae) İnsektisitlere Direnç", Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 25-29 Eylül 2017, ss.81-83
Serttas A. , Güngöroğlu C., Koç S., Oz E., Yanıkara K., Çetin H., "Adult emergence success of mass produced predatory insect, Calosoma sycophanta L. larvae in pine forests in Turkey", International Symposium on New Horizons in Forestry (ISFOR2017), ISPARTA, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2017, pp.0-0
Çetin H., "Kum sinekleri ile mücadele yöntemleri", KUM SİNEKLERİNİN (Yakarca, Tatarcık) TOPLANMASI, TANINMASI ve MÜCADELE YÖNTEMLERİ ÇALIŞTAYI, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2017, ss.1-27
Turan M., Çetin H., Mammadov R., "Larvicidal Activity of Calicotome villosa (Poiret) Link. Extracts against the Larvae of Culex pipiens L", The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017), Belarus-Minsk, BEYAZ RUSYA, 5-8 Temmuz 2017, pp.691-691
Arserim S.K., Kaya T. , Yıldırım A., Limoncu M.E., Çinbilgel İ., Çetin H., et al., "Dorystaechas hastata (Lamiaceae) bitkisi uçucu yağının baş biti(Pediculus humanus capitis) üzerindeki repellent (kovucu) etkisi", Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 25-29 Eylül 2017, ss.435-435
Oz E., Çetin H., Yanikoğlu A., "Hamamböceklerinde (Blattodea) İnsektisitlere Direnç ", Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 25-29 Eylül 2017, ss.84-85
Özoktaş D., Çetin H., "Havalimanları ve Hava Taşımacılığında Vektör Mücadelesi", III. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Kasım 2016, ss.48-48
Polat Y. , Yanikoğlu A., Çetin H., "İklim Değişikliklerinin Sivrisinek Kaynaklı Hastalıkların Yayılışı Üzerine Etkileri", III. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Kasım 2016, ss.46-46
Turan M., Çetin H., Mammadov R., "Larvicidal activity of Cyclamen hederefolium extracts against the larvae of Culex pipiens ", Symposium on EuroAsian Biodiversity, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, pp.526-526
Koç S., Çetin H., "Evlerimizdeki Tehlike Ev Tozu Akarlarından (Acarina: Pyroglyphidae) Korunma Yolları", 23. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2016, ss.430-430
Koç S., Çetin H., "Evcil Hayvanlarda ve İnsanlarda Kene Felci ve Korunma Yolları", 23. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2016, ss.469-469
Yetkin D. , Yorulmaz T. , Erdoğan A., Çetin H., "Vektör ve Zararlı Böceklerin Mücadelesinde Yarasalar Kullanılabilir mi?", III. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Kasım 2016, ss.19-19
Özbek T., Çetin H., "Elbise Güveleri ve Mücadele Yöntemleri", III. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Kasım 2016, ss.49-49
Ser Ö., Çetin H., "Vektör Mücadelesinde Ultrasonik Cihazların Kullanımı", III. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Kasım 2016, ss.33-33
Erdogan G., Çetin H., "Antalya İli Kumluca İlçesinde, Ev Sineği Popülâsyonlarında Sentetik Piretroidlerden Deltamethrin’e Karşı Direnç Seviyelerinin Araştırılması", III. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Kasım 2016, ss.41-41
Koç S., Çetin H., "Böcek Çekicilerin Vektör Mücadelesinde Kullanımları", III. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Kasım 2016, ss.16-16
Koç S., Çetin H., "Kene (Acari: Ixodida) Mücadelesinde Doğa Dostu Entegre Mücadele", 12. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, MUĞLA, TÜRKIYE, 14-17 Eylül 2015, ss.287-287
Polat Y. , Yanikoğlu A., Çetin H., "Küresel ısınmanın Vektörler ve Vektör Kaynaklı Hastalıklar Üzerindeki Etkisi", 12. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, MUĞLA, TÜRKIYE, 14-17 Eylül 2015, ss.302-302
Evren Ö.H., Koç S., Çetin H., "Pyracantha coccinea M. Roem. (Ateş dikeni, Rosaceae) Meyve Ekstraktının Culex pipiens Larvaları Üzerine Toksik Etkisi", ULUSAL BOTANİK KONGRESİ, AFYON, TÜRKIYE, 25-28 Ağustos 2015, ss.102-102
Oz E., Yanikoğlu A., Çetin H., "Antalya İlinde Amerikan Hamamböceği (Periplaneta americana L.)Populasyonlarında Yumurta Parazitoidlerinin Araştırılması; Ön Bulgular", 12. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, MUĞLA, TÜRKIYE, 14-17 Eylül 2015, ss.303-303
Çetin H., "Türkiye Entegre Vektör Mücadele Programları /Integrated Vector Management Programs in Turkey ", Parasitec 2015, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25 Kasım - 26 Ekim 2015, pp.0-0
Çetin H., "Entegre Vektör Mücadelesi: Hatalar ve İyi Uygulamalar", Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 9-13 Kasım 2015, ss.72-72
Çetin H., "Hastanelerde Vektör Mücadelesi ve Önemi", Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 9-13 Kasım 2015, ss.73-73
Kocak O. , Çetin H., Oz E., Koç S., Polat Y. , Arıkan K., "Ev Sineklerine (Musca domestica L.) Karşı Kullanılan Bazı İnsektisitlerin Etkinliğine Piperonyl Butoxide Karışım Oranlarının Katkısı", Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 9-13 Kasım 2015, ss.97-97
Çetin H., "Turizm Ve Gıda İşletmelerinde Zararlılarla Mücadele", I. ULUSAL TURİZM VE MİKROBİYAL GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2015, ss.8-8
Karakuş M., Demir S. , Çetin H., Ser Ö., Arserim S.K., Balcıoğlu İ.C., Ölgen M.K., Özbel Y., "Antalya İlinde Doğadan Toplanan Kum Sineklerinin Bazı İnsektisitlere Karşı Hassasiyetlerinin Belirlenmesi", 22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.398-398
Koç S., Oz E., Ser Ö., Aydın Ç., Özay C., Mammadov R., Çetin H., "Prospero Autumnale (Asparagaceae) Bitkisinin Soğanından Elde Edilen Etanol Ekstraktının Culex Pipiens Üzerindeki Larva Öldürücü Etkisi", 22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.984-984
Ser Ö., Oz E., Koç S., Cinbilgel İ., Yanikoğlu A., Çetin H., "Origanum Bilgeri (Lamiaceae) Bitkisi Uçucu Yağının Culex Pipiens Üzerindeki Repellent (Kovucu) Etkisi", 22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23 Haziran - 27 Temmuz 2014, ss.979-979
Oz E., Koç S., Ser Ö., Cinbilgel İ., Yanikoğlu A., Çetin H., "Dorystaechas Hastata (Lamiaceae) Bitkisi Uçucu Yağının Culex Pipiens Üzerindeki Larva Öldürücü Etkisi", 22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.996-996
Çetin H., "Herbaryum Ve Müzelerdeki Materyallere Zarar Veren Canlılarla Mücadele", 22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.1015-1015
Karakuş M., Demir S. , Çetin H., Arserim S.K., Ser Ö., Töz S., Balcıoğlu C., Ölgen K. , Yilmaz B., Özbel Y., "Natural Infection And Insecticide Susceptibility Status Of Wild Caught Sand Flies In Rural Areas Of Antalya, Mediterranean Region Of Turkey.", VIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PHLEBOTOMINE SANDFLIES, Puerto Iguazú-Misiones, ARJANTIN, 22-25 Eylül 2014, pp.66-66
Serttas A. , Çetin H., "Biyolojik Mücadelede Kullanılan Calosoma Scophanta L.’Nin Labrotuvarlardaki Üretim Miktarının Arttırılması", II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2014, ss.444-448
Selçuk Ö., Aydın L., Çetin H., "Bursa İlinde Ev Sineği (Musca Domestica L.) Popülâsyonlarında Pyriproxyfen’E Karşı Oluşan Direncin Araştırılması", II. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Kasım 2014, ss.22-22
Akarsu E., Gencer G.M., Yavuz E., Arpaç E., Çetin H., "Vektör Mücadelesinde Kullanılan Bazı Ürünlerin Farklı Saklama Koşullardaki Stabilitelerinin Değerlendirilmesi", II. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Kasım 2014, ss.34-34
Ser Ö., Çetin H., "Bazı Sivrisinek Larvasitlerinin Sivrisinek Larva Predatörü Notonecta Sp. Üzerinde Toksik Etkilerinin Araştırılması. ", II. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Kasım 2014, ss.43-43
Akbulut S., Özbek T., Koç S., Özmen S.F., Dapo H., Çetin H., "Radyasyonun (Cobalt60) Ev Sineği (Musca Domestica L.) Üzerindeki Toksik Etkisi. ", II. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Kasım 2014, ss.44-45
Oz E., Çetin H., Yanikoğlu A., "Antalya Kentinde Amerikan Hamamböceği (Periplaneta Americana L.) Popülâsyonlarında Permethrine Karşı Oluşan Hassasiyet Durumunun Araştırılması ", II. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Kasım 2014, ss.15-15
Serttas A. , Çetin H., "Bir Orman Zararlısı, Halk Sağlığı Zararlısı Olabilir Mi? Çam Kese Tırtılı Örneği (Biyolojisi, Sağlık Açısından Önemi, Ekolojisi Ve Mücadelesi)", II. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Kasım 2014, ss.29-29
Koç S., Gencer G.M., Gencer A., Arpaç E., Çetin H., "Dermatophagoides Pteronyssinus Ve D. Farinae Ev Tozu Akarlarına Karşı Bazı Bitki Uçucu Yağ Bileşenlerinin Öldürücü Etkisinin Araştırılması ", II. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Kasım 2014, ss.31-31
Çetin H., Kocak O. , "Belediyeler Açısından Vektör Mücadelesinin Temel Sorunları. ", II. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Kasım 2014, ss.42-42
Özbek T., Akbulut S., Koç S., Çetin H., "Bazı Bitki Uçucu Yağ Bileşenlerinin Ev Sineği (Musca Domestica L.) Üzerindeki Repellent Etkisinin Araştırılması. ", II. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Kasım 2014, ss.46-46
Oz E., Koç S., Yanikoğlu A., Çetin H., "Fibronil İçeren Bazı Jel Formulasyonlarının Hamamböceklerine Karşı Çekicilik Ve Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi", I. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKİYE, 08-10 Mart 2013
Sahin F. , Yazici M., Çetin H., Kaya Y., "Biological effects of novel commercial formulations developed for mosquito control. ", 4th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium, ARTVİN, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2013, pp.22-22
Ser Ö., Çetin H., "Investigation Of Toxicity Of Spinosad On Mosquito Predator Insect Notonecta Sp.", VI. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, TÜRKIYE, 18-21 December 2013
Çetin H., "Türkiye’De Vektör Mücadelesinin Temel Sorunları ", 18. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, DENİZLİ, TÜRKİYE, 29 Eylül-5 Ekim 2013
Koç S., Aydın L., Çetin H., "Antalya Kent Sınırları İçerisinde Yayılış Gösteren Kene Türleri", I. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU,, ANTALYA, TÜRKİYE, 08-10 Mart 2013
Ser Ö., Çetin H., "Antalya İlinde Şark Çıbanının Durumu", I. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKİYE, 08-10 Mart 2013
Selçuk Ö., Aydın L., Çetin H., "Bursa İlinde Ev Sineği (Musca Domestica L.) Popülâsyonlarında Diflubenzuron’A Karşı Oluşan Direncin Araştırılması", I. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKİYE, 08-10 Mart 2013
Yazici M., Çetin H., Kaya Y., Sahin F. , "Sivrisinek Mücadelesi İçin Geliştirilen Ticari Bacillus Sphaericus Suşlarının Laboratuvar Ve Arazi Koşullarındaki Etkinliği", I. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKİYE, 08-10 Mart 2013
Koç S., Çetin H., "Akdeniz Üniversitesi Kampüsü’Nde Testudo Graeca (Testudinidae) Üzerinden Toplanan Kene (Acari: Ixodidae) Türlerinin Tespiti Ve Eşey Oranlarının Belirlenmesi", 21. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, İZMİR, TÜRKİYE, 3-7 Eylül 2012
Oz E., Yüce M. , Çetin H., Yanikoğlu A., "Bazı Bitki Uçucu Yağ Bileşenlerinin Alman Hamamböceği (Blattella Germanica L.) Üzerine Repellent (Uzaklaştırıcı) Etkisinin Araştırılması. ", 21. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, İZMİR, TÜRKİYE, 3-7 Eylül 2012
Ser Ö., Çetin H., "Antalya İlinde 2006 Ile 2011 Yılları Arasındaki Sıtma Mücadele Çalışmalarının Değerlendirilmesi", 21. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, İZMİR, TÜRKİYE, 3-7 Eylül 2012
Çetin H., "Pestisitler Ve Çevre-İnsan Sağlığı (Halk Sağlığı Zararlılarına Karşı Pestisit Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar)", I. ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI SEMPOZYUMU, ANKARA, TÜRKİYE, 6-7 Aralık 2012
Taylan H., Oz E., Koç S., Çetin H., "Antalya Kıyılarında Ochlerotatus Caspius (Pallas, 1771) (Diptera: Culicidae) Türünün Biyolojik Mücadelesine Yönelik Araştırmalar", 2. ULUSAL BİYOSİDAL KONGRESİ,, ANTALYA, TÜRKİYE, 17-20 Kasım 2011
Sarıbaşak H., Serttas A. , Erler F. , Çetin H., "Sedir Yaprak Kelebeği (Acleris Undulana)’Nin Mücadelesinde Bazı Böcek Gelişim Düzenleyici İnsektisitlerin Değerlendirilmesi", TÜRKİYE I. ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE PATOLOJİSİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKİYE, 23-25 Kasım 2011, ss.148-151
Yazici M., Çetin H., Sahin F. , "Sivrisinekle Mücadelede Kullanılmak Üzere Bacillus Sphaericus Suşlarından Geliştirilen Yeni Formülasyon", 2. ULUSAL BİYOSİDAL KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKİYE, 17-20 Kasım 2011
Koç S., Oz E., Erdogan G., Yanikoğlu A., Çetin H., "Synthetic Pyrethroid Resistance In Housefly, Musca Domestica L. (Diptera: Muscidae), From The Solid Waste Collection Facility Of Varsak, Antalya", VI. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, TÜRKIYE, 17-20 November 2011
Kaya B. , Demir E., Kocaoğlu S., Çetin H., Marcos R., "In Vivo Genotoxicity Testing Of Four Synthetic Pyrethroids With Combinations Piperonyl Butoxide In The Drosophila Smart Assay", XII International Congress of Toxicology, ISPANYA, 19-23 Temmuz 2010
Çetin H., Kocak O. , "Türkiye’De Insektisitlere Karşı Direnç Ve Direncin Kırılmasında Kullanılan Piperonil Butoksid (Pbo)’In Etkinliği", 1. ULUSAL BİYOSİDAL KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKİYE, 4-7 Kasım 2010
Yazici M., Doğan A.U., Boztas G., Kilic E., Çetin H., Mennan S., Sahin F. , "Three Strains Of Bacillus Sphaericus As Potential Biocontrol Agents Against Mosquito", 43rd ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR INVERTEBRATE PATHOLOGY AND 10TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON INVERTABRATE PATHOLOGY, TÜRKIYE, 11-15 July 2010
Çetin H., Oz E., Cinbilgel İ., "Repellent Activity Of The Essential Oil Of Thymus Longicaulis Subsp. Chaubardii Var. Chaubardii Against House Mosquito, Culex Pipiens L.", 5TH INTERNATIONAL SOVE (SOCIETY FOR VECTOR ECOLOGY) CONGRESS, TÜRKIYE, 11-16 October 2009
Kaya B. , Özuğur Z., Demir E., Kocaoğlu S., Çetin H., "İki Origanum Türüne Ait Esansiyel Yağların Drosophila Melanogaster’De Genotoksik Ve Antigenotoksik Etkilerinin Araştırılması ", 7. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ, ANKARA, TÜRKİYE, 30 Mayıs-1 Haziran 2009
Çetin H., Oz E., Yanikoğlu A., "Larvicidal Effects Of The Essential Oil Of Thymus Revolutus Celak (Lamiaceae) Against The House Mosquito, Culex Pipiens L.", THE 5th EMCA (EUROPEAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION) WORKSHOP, ITALYA, 9-13 March 2009
Sarıbaşak H., Erler F. , Çetin H., Serttas A. , "Evaluation Of Some Selective Materials As Larvicides Against The Cedar Leaf Moth, Acleris Undulana Walsingham. ", THE 23rd INTERNATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY, GUNEY AFRIKA CUM., 6-12 July 2008
Oz E., Çetin H., Yanikoğlu A., "Fibronil’In Laboratuar Koşullarında, Iki Farklı Sıcaklıkta Alman Hamamböceği (Blattella Germanica)’Ne Karşı Etkinliğinin Araştırılması. ", 19. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, TRABZON, TÜRKİYE, 23–27 Haziran 2008
Çetin H., Erler F. , Yanikoğlu A., "Susceptibility Of Musca Domestica (Diptera: Muscidae) Populations From Antalya (Southwestern Turkey) To Pyriproxyfen.", THE 56th ANNUAL MEETING OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA, ABD, 16-19 November 2008
Çetin H., Erler F. , Yanikoğlu A., "Evaluation Of Level Of Resistance To Diflubenzuron In House Flies (Musca Domestica L.) From Different Areas In Antalya, Turkey. ", THE 23rd INTERNATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY, GUNEY AFRIKA CUM., 6-12 July 2008
Erler F. , Polat E., Demir H., Çetin H., Erdemir T., "Evaluation Of Some Selective Preparations For The Control Of The Mushroom Phorid Fly, Megaselia Halterata (Wood)", THE 23rd INTERNATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY, GUNEY AFRIKA CUM., 6-12 July 2008
Çetin H., Yanikoğlu A., "İki Origanum Türünden Elde Edilen Uçucu Yağların Culex Pipiens L. (Diptera: Culicidae)’E Karşı Ergin Öldürücü Etkisinin Araştırılması ", 19. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ , TRABZON, TÜRKİYE, 23–27 Haziran 2008
Polat E., Erler F. , Demir H., Çetin H., Erdemir T., "Insecticidal And Plant Growth Regulator Effects Of Some Botanical Materials.", THE 23rd INTERNATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY, GUNEY AFRIKA CUM., 6-12 July 2008
Oz E., Cinbilgel İ., Çetin H., "Fumigant Toxicity Of Essential Oil From Mentha Longifolia L. (Lamiaceae) Against The House Mosquito, Culex Pipiens (Diptera: Culicidae).", HE 4th EMCA (European Mosquito Control Association) WORKSHOP, CEK CUM., 11-14 September 2007
Çetin H., Yanikoğlu A., "Larvicidal Activity Of Pistacia Terebinthus L. Subsp. Palaestina (Boiss.) Engler (Anacardiaceae) On Culex Pipiens L. (Diptera: Culicidae.", HE 4th EMCA (European Mosquito Control Association) WORKSHOP, CEK CUM., 11-14 September 2007
Erler F. , Çetin H., "Insecticidal Activity Of Essential Oils From Two Origanum Species Against Euproctis Chrysorrhoea L. ", Ist INTERNATIONAL MEDICAL AND AROMATIC PLANTS CONFERANCE, TÜRKIYE, 29 April- 4 May 2007
Duggan T.P. , Çetin H., "Geçmişten Günümüze Akdeniz Ve Ege Kıyılarında Sıtma Ve Veba. 26-30 Haziran 2006, ", 18. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, AYDIN, TÜRKİYE, 26-30 Haziran 2006
Yılmaz A., Kocak O. , Asaroglu M., Çetin H., Çakır G., "Evaluation Of The Effectiveness Of Different Rate Of Piperonil Butoxid (Pbo) Combination With Permethrin Or Cypermethrin Against Musca Domestica L., (Diptera: Muscidae)", VIIITH EUROPEAN ENTOMOLOGY CONGRESS, TÜRKIYE, 16-22 September 2006, no.43
Çetin H., Erler F. , Yanikoğlu A., "Evaluation Of Novaluron, A Chitin Synthesis Inhibitor, Against Culex Pipiens L. (Diptera: Culicidae)", VIIIth EUROPEAN ENTOMOLOGY CONGRESS, TÜRKIYE, 16-22 September 2006
Çetin H., Yanikoğlu A., "Doğal Afetler Öncesi Ve Sonrasında Vektör Mücadelesi", 18. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, AYDIN, TÜRKİYE, 26-30 Haziran 2006
Çetin H., Dechant P., Yanikoğlu A., "Field Trials With Tank Mixtures Of Bacillus Thuringiensis Subsp. Israelensis And Bacillus Sphaericus Formulations Against Culex Pipiens L. (Diptera: Culicidae) Larvae In Septic Tank Water In Antalya, Turkey.", 15th EUROPAN CONFERANCE OF THE SOCIETY FOR VECTOR ECOLOGY, YUNANISTAN, 10-14 April 2006
Erler F. , Çetin H., "Larvicidal Activity Of Neem Oil And Its Commercial Preparation, Neemazal Sl 10, Against Euproctis Chrysorrhoea L.", VIIIth EUROPEAN ENTOMOLOGY CONGRESS, TÜRKIYE, 16-22 September 2006
Çetin H., Yanikoğlu A., "A Efficacy Of Thiamethoxam For Adult House Fly (Musca Domestica) Control Under Laboratory Conditions", VIth INTERNATIONAL CONGRESS OF TURKISH SOCIETY OF TOXICOLOGY, TÜRKIYE, 2-5 November 2006
Çetin H., Yanikoğlu A., Cilek J.E., "Evaluation Of The Bioinsecticide Spinosad, Against Culex Pipiens L. (Diptera: Culicidae) Larvae In Septic Tank Water In Antalya, Turkey.", 4th INTERNATIONAL CONFERANCE ON BIOPESTICIDES, TAYLAND, 13-18 February 2005
Çetin H., Karaardıç H., Yanikoğlu A., Erdoğan A., "The Importance Of Mosquito Control On The Way Of Bird Migration", FİRST INTERNATIONAL EURASIAN ORNITHOLOGY CONGRESS, TÜRKIYE, 08-11 Nisan 2004, pp.45-51
Çetin H., Yanikoğlu A., "Control Of Culex Pipiens L. (Diptera: Culicidae) With The Chitin-Synthesis Inhibitor, Diflubenzuron In Septic Tanks In Antalya", 14th EUROPAN CONFERANCE OF THE SOCIETY FOR VECTOR ECOLOGY, ISVIÇRE, 3-6 September 2003
Çıplak B., Demirsoy A., Aslan A., Çetin H., "Eupholidoptera Maran (Orthoptera, Tettigoniinae) Cinsinin Biyocoğrafyası ", 15. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, ANKARA, TÜRKİYE, 5-9 Eylül 2000
Kitap ve Kitap Bölümleri
Ser Ö., Çetin H., "Halk sağlığı zararlılarında pestisit direnci", Vektör Artropodlar ve Mücadelesi, Özbel Y, Ed., Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, ss.483-495, 2017 (Link)
Arserim S.K., Çetin H., Töz S., Özbel Y., "Kum Sinekleri (Diptera: Pscychodidae) Vektörlükleri ve Mücadelesi", Vektör Artropodlar ve Mücadelesi, Özbel Y, Ed., Türkiye Parazitoloji Derneği , İzmir, ss.123-210, 2017 (Link)
Koç S., Çetin H., "Ev Sineği (Musca domestica L.) Biyolojisi ve Mücadele Yöntemleri", Vektör Artropodlar ve Mücadelesi, Özbel Y, Ed., Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, ss.259-272, 2017 (Link)
Çetin H., "Kapalı Mekânlarda Vektör Mücadelesi Ve Biyosidal Ürün Uygulamaları", Belediyeler İçin Biyosidal Ürün Uygulamaları Rehberi, ŞENCAN İ., Ed., Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çevre Sağlığı DaireBaşkanlığı, Ankara, ss.54-57, 2017
Çetin H., "Vektör mücadelesinde kullanılan yöntem ve ekipmanlar", Vektör Artropodlar ve Mücadelesi, Özbel Y, Ed., Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, ss.497-504, 2017 (Link)
Oz E., Yanikoğlu A., Çetin H., "Hamamböcekleri (Blattodea: Blattidae) biyolojisi, ekolojisi ve mücadele yöntemleri", Vektör Artropodlar ve Mücadelesi, Özbel Y, Ed., Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, ss.467-481, 2017 (Link)
Çetin H., "Kent Zararlıları, Biyoloji, Ekoloji ve Mücadele Yöntemleri (Vektörler ve diğerleri)", Yıldız Ofset, ANTALYA, 2016
Diğer Yayınlar
Çetin H., "Kapalı Alanlarda Vektör Mücadelesi Ve Biyosidal Ürün Uygulamaları- İçinde; T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılan Mesul Müdür Sertifika Eğitim Toplantısı ", Ders Notu, ss.214-217, 2014
Çetin H., "Teorik Doz Hesaplama Ve Kalibrasyon İçinde; T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılan Mesul Müdür Sertifika Eğitim Toplantısı ", Ders Notu, ss.393-394, 2013
Çetin H., "Kenelerin Biyolojileri, Bulaştırdıkları Hastalıklar Ve Savaşım Yöntemleri, İçinde; T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelk Kapsamında Yapılan Mesul Müdür Sertifika Eğitim Toplantısı", Ders Notu, ss.387-392, 2013
Çetin H., "Biyosidal Ürünlerin Uygulanması Ve Taşınması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İçinde; T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelk Kapsamında Yapılan Mesul Müdür Sertifika Eğitim Toplantısı ", Ders Notu, ss.375-377, 2013
Çetin H., "Sivrisineklerin Biyolojileri, Ekolojileri Ve Mücadeleleri İçinde; T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelk Kapsamında Yapılan Mesul Müdür Sertifika Eğitim Toplantısı ", Ders Notu, ss.349-357, 2013
Çetin H., "Yakarcalar (Tatarcıklar-Kum Sinekleri) İçinde; T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılan Mesul Müdür Sertifika Eğitim Toplantısı ", Ders Notu, ss.359-361, 2013
Sarıbaşak H., Serttas A. , Erler F. , Çetin H., "Sedir Yaprak Kelebeği (Acleris Undulana Wlsghm. Lep.:Totricidae)’ Nin Biyolojisi, Mücadelesinde Organik Ve Mikrobiyotik Yaklaşımlar", Teknik Rapor, ss.36, 2011
Çetin H., "Biyosidal Ürün Etiketleri (İnsektisit, Akarisit Ve Rodentisit’Ler Için)’’ İçinde; T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Alanında Haşere Mücadelesinde Mesul Müdür Eğitimi ", Ders Notu, ss.121-123, 2010
Çetin H., "Sulak Alanlarda Sivrisinek Mücadelesi’’ İçinde; T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Alanında Haşere Mücadelesinde Mesul Müdür Eğitimi ", Ders Notu, ss.87-89, 2007
Çetin H., "Doğal Afetler Ve Vektör Kontrolü’’ İçinde; T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Alanında Haşere Mücadelesinde Mesul Müdür Eğitimi", Ders Notu, ss.33-38, 2007
Desteklenen Projeler
"Kültür mantarı (Agaricus bisporus L.)’nda zarar meydana getiren dipter türlerin mücadelesinde organik ve mikrobiyotik yaklaşımlar ", BAP Arastırma Projesi, 2006.01.0104.002 , Araştırmacı, 2008
"Farklı oranlardaki sentetik pyretroit ve piperonil butoksid (PBO) karışımlarının meyve sineği (Drosophila melanogaster) üzerindeki insektisidal ve genotoksik etkilerinin araştırılması ", TÜBITAK Projesi, 107T189, Araştırmacı, 2009
"Sedir yaprak kelebeği (Acleris undulana Wlsghm.) ile mücadelede organik ve mikrobiyotik yaklaşımlar ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 19.4401, Araştırmacı, 2010
"Antalya Kenti Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Türleri, Yaşama Alanları ve Savaşımlarına İlişkin Bir Araştırma ", BAP Y.Lisans, 2001.01.0121.020, Araştırmacı, 2003
"Antalya’da karasinek (Musca domestica L.) populasyonlarında böcek büyüme düzenleyicilere karşı direnç düzeyinin araştırılması ", TÜBITAK Projesi, 106T130, Araştırmacı, 2008
"Antalya kenti kene (Acari: Ixodoidea) türlerinin tespiti, mevsimsel ve bölgesel dağılımlarının belirlenmesi ", BAP Y.Lisans, 2011.02.0121.046 , Yönetici, 2013
"Kitle üretimi yapılan Calosoma sycophanta L. Larvalarının Laboratuar Ortamında ve Doğal Alanlarda Erginleşme Oranlarının Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 4403/2012-2014, Araştırmacı, 2015
"Sivrisinek mücadelesinde yeni mikrobiyal formülasyonların geliştirilmesi ve endüstriyel üretimi ", SAN TEZ, 00590.STZ.2010-1, Araştırmacı, 2014
"Bazı bitki türleri uçucu yağlarının Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae)'e karşı böcek öldürücü etkilerinin araştırılması", BAP Doktora, 2005.03.0121.007, Araştırmacı, 2009
"Türkiye’de Kutanöz Leishmaniasis Kontrolünde Parazitolojik, Moleküler ve Coğrafi Epidemiyolojik Yaklaşım", TÜBITAK Projesi, 114S999, Araştırmacı, 2019
"Antalya ilinde Rhipicephalus spp. (Acari: Ixodidae) popülasyonlarının çeşitli akarisitlere karşı hassasiyet seviyelerinin araştırılması", BAP Doktora, FDK-2016-1821, Yönetici, 2019
"Türkiyede ev sineği Musca domestica L popülasyonlarının alphacypermethrine karşı direnç durumunun belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-2430, Yönetici, 2019
"Thiamethoxam’ın rezidüel etkinliği ve Türkiye'de bazı ev sineği (Musca domestica L.) popülasyonlarının thiamethoxam’a karşı direnç durumunun belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, 117Z845, Yönetici, 2020
"Calosoma sycophanta L.’nin Üretiminde Alternatif Besin Olarak Ev sineği Larvalarının (Musca domestica L.) Kullanım Olanaklarının Araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ANT-19.4703/2019-2020, Araştırmacı, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Türkiye Parazitoloji Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 01.12.2019 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Türkiye Parazitoloji Derneği , , Üye, 01.01.2016 - Devam Ediyor
LİKEN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (LİKAD), , Üye, 01.01.2012 - 01.01.2015
Society of Vector Ecology, , Üye, 01.01.2005 - 01.11.2017
Bilimsel Danışmanlıklar
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Vektör Mücadele Programı, Kurumsal Danışmanlık, Ocak 2005 - Aralık 2010
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı, Sıtma Bilim ve Danışma Kurulu, Diğer, Ocak 2012 - Aralık 2012
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı, Vektörlerle Bulaşan Zoonotik Hastalıklar Bilim Kurulu, Diğer, Ocak 2012 - Kasım 2014
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Vektör Mücadele Programı , Kurumsal Danışmanlık, Temmuz 2020 - Devam Ediyor
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu , Zoonotik Hastalıklar Daire Başkanlığı, Şark Çıbanı Ulusal Eylem Planı (2012-2014) Vektör ve Rezervuar Kontrol Grubu. Çalışma Grubu Üyeliği, Diğer, Ocak 2012 - Ocak 2014
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Vektör Mücadele Programı, Kurumsal Danışmanlık, Ocak 2016 - Aralık 2019
Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı, Biyosidal Ürünler Bilim Danışma Kurulu, Diğer, Ocak 2012 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
Tübitak, Proje Hakemliği, Aralık 2020
Tübitak, Proje Hakemliği, Eylül 2020
Tübitak, Proje Hakemliği, Ağustos 2020
Journal of Ethnopharmacology , Dergide Hakemlik, Temmuz 2020
Türkiye Parazitoloji Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2019
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Dergide Hakemlik, Ekim 2019
European Journal of Biology, Dergide Hakemlik, Eylül 2019
European Journal of Biology , Dergide Hakemlik, Haziran 2019
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Mart 2019
Industrial Crops and Products, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Veterinary Parasitology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Physiological Entomology , Dergide Hakemlik, Nisan 2018
Pest Management Science, Dergide Hakemlik, Mart 2018
Industrial Crops and Products, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
Journal of Insect Science, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
Oriental Insects, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
Turkish Journal of Entomology, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
Industrial Crops and Products, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Annals of Biological Research , Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Türkiye Parazitoloji Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Industrial Crops and Products, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Oriental Insects, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Parasite Epidemiology and Control, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Journal of the American Mosquito Control Association , Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Parasitology Research, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi- C Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
Current Bioactive Compounds, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
Indian Journal of Medical Research , Dergide Hakemlik, Aralık 2016
Biharean Biologist, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
Journal of Asia-Pacific Entomology, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
BioMed Research International, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
Journal of Insect Science, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
Indian Journal of Medical Research, Dergide Hakemlik, Mart 2016
Veterinary Parasitology, Dergide Hakemlik, Mart 2016
Journal of Essential Oil Research, Dergide Hakemlik, Haziran 2015
Tübitak, Proje Hakemliği, Haziran 2015
Industrial Crops and Products, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Journal Of Mosquito Research, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
Veterinary Parasitology, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
Veterinary Parasitology, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Veterinary Parasitology, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Ekim 2014
Indian Journal of Medical Research, Dergide Hakemlik, Eylül 2014
Industrial Crops and Products, Dergide Hakemlik, Eylül 2014
Industrial Crops and Products, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
Pharmaceutical Biology, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
International Journal of Marine Science, Dergide Hakemlik, Mart 2014
Asian Pacific Journal of Tropical Disease, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
Türkiye Entomoloji Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
Tübitak, Proje Hakemliği, Ocak 2014
African Journal of Biotechnology, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Journal of Medicinal Plant Research, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Kuwait Journal of Science , Dergide Hakemlik, Ekim 2013
Veterinary Parasitology, Dergide Hakemlik, Ekim 2013
Industrial Crops and Products , Dergide Hakemlik, Eylül 2013
Veterinary Parasitology, Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
Pharmaceutical Biology, Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
Veterinary Parasitology, Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
Tübitak, Proje Hakemliği, Haziran 2013
Indian Journal of Medical Research , Dergide Hakemlik, Nisan 2013
Veterinary Parasitology, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Indian Journal of Medical Research , Dergide Hakemlik, Kasım 2012
Tübitak, Proje Hakemliği, Kasım 2012
Veterinary Parasitology, Dergide Hakemlik, Eylül 2012
Open Veterinary Journal, Dergide Hakemlik, Mart 2012
Fresenius Environmental Bulletin , Dergide Hakemlik, Eylül 2011
Pharmaceutical Biology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2011
Tübitak, Proje Hakemliği, Kasım 2010
Veterinary Parasitology, Dergide Hakemlik, Kasım 2010
Journal of the American Mosquito Control Association , Dergide Hakemlik, Ağustos 2010
Mehmet Akif Ersoy Üniv., Fen Bilimleri Enst. Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2010
Veterinary Parasitology, Dergide Hakemlik, Haziran 2010
Pharmaceutical Biology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2010
International Journal of Tropical Insect Science , Dergide Hakemlik, Nisan 2010
Veterinary Parasitology, Dergide Hakemlik, Nisan 2010
Biochemical Systematics and Ecology, Dergide Hakemlik, Ocak 2010
Veterinary Parasitology, Dergide Hakemlik, Ağustos 2009
Italian Journal of Zoology , Dergide Hakemlik, Temmuz 2009
Veterinary Parasitology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2009
International Journal of Tropical Insect Science , Dergide Hakemlik, Mart 2009
Pharmaceutical Biology, Dergide Hakemlik, Mart 2009
Pharmaceutical Biology, Dergide Hakemlik, Ocak 2009
Veterinary Parasitology, Dergide Hakemlik, Ocak 2009
Etkinlik Organizasyonu
IV. Ulusal Vektör Mücadelesi Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Kasım 2018
III. Ulusal Vektör Mücadelesi Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Kasım 2016
Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2015
II. Ulusal Vektör Mücadelesi Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, Kasım 2014
I. Ulusal Vektör Mücadelesi Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, Mart 2013
VI. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Kasım 2011
II. Ulusal Biyosidal Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Kasım 2011
I. Ulusal Biyosidal Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Kasım 2010
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Kırşehir Belediyesi, Haşere Mücadele Çalışmalarına Bilimsel Bakış , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2019
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Alanlarda Haşere Mücadelesi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2019
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Entegre Vektör Mücadelesi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Vektör Mücadelesi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Halk Sağlığı Alanında Haşerelerle Mücadele, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Halk Sağlığı Alanında Haşere ile Mücadele, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Vektör Mücadelesinin Temel Sorunları, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı, Piyasa Gözetimi ve Denetiminde Temel Yaklaşım 1.Tur Eğitimi, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2014
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı, Piyasa Gözetimi ve Denetiminde Temel Yaklaşım 2.Tur Eğitimi, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2014
Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şubesi , Vektörlerle Mücadele, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2013
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı, Çevre Sağlığı Uygulamaları Toplantısı, Biyosidal Ürün Uygulanması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Davetli Konuşmacı, ANKARA, TÜRKIYE, 2013
Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği (GATAB), Zararlı Böceklerle Mücadele, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2012
İskenderun Belediyesi, Haşerelerle Bilimsel Mücadele, Davetli Konuşmacı, HATAY, TÜRKIYE, 2012
Denizli Belediyesi, Haşerelerle Mücadele Konferansı, Davetli Konuşmacı, DENİZLİ, TÜRKIYE, 2010
Aksaray Üniversitesi/Aksaray Belediyesi, Zararlı Böceklerle Mücadele, Davetli Konuşmacı, AKSARAY, TÜRKIYE, 2010
Akdeniz Ormancılık Arş. Enst. Pazartesi Konferansları, Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı ateşi Hastalığı ve Mücadele Yöntemleri, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2009
Kemer Kaymakamlığı/ Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği (GATAB), Vektör Mücadelesine Bilimsel Yaklaşım, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2009
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sivrisinek ve Kene Mücadelesi, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2008
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 1327
Web Of Science H İndeksi : 16
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 737
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Çetin H, "Teşvik Ödülü, Akdeniz Üniversitesi, Aralık 2010
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi