Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"SOLUCAN KOMPOSTUNUN BAZI SEBZE FİDELERİNDE BÜYÜME VE GELİŞME ÜZERİNE ETKİLERİ", BAP Y.Lisans, FYL-2019-4334, Yönetici, Devam Ediyor
"SOLUCAN KOMPOSTUNUN BİBER (Capsicum annuum) ve KARNABAHAR (Brassica oleraceae var. botrytis) FİDELERİNDE BÜYÜME VE GELİŞME ÜZERİNE ETKİLERİ ", BAP Y.Lisans, FYL-2019-4334 , Yönetici, 2020
"MİKROBİYAL GÜBRE KULLANIMININ PATLICAN Solanum melongena VE LAHANA Brassica oleraceae varcapitata FİDELERİNDE BÜYÜME VE GELİŞME ÜZERİNE ETKİLERİ ", BAP Y.Lisans, FYL-2018-4045 , Yönetici, Devam Ediyor
"Mikrobiyolojik Gübre Kullanımının Domateste Verim Kalite ve Bitki Besin Elementi Alımı Üzerine Etkileri ", BAP Arastırma Projesi, FKA-2019-4622 , Yönetici, Devam Ediyor
"Sera koşullarında yetiştirilen aşılı patlıcanın farklı sulama rejimlerine tepkileri", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3218, Araştırmacı, Devam Ediyor
"BAĞRIBÜTÜN KAVUNU (Cucumis melo L.)’NUN MORFOLOJİK VE FENOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ", BAP Y.Lisans, FYL-2018-3811, Yönetici, Devam Ediyor
"Farklı Su Stresi Koşullarının Bazı Kıvırcık Lactuca sativa var crispa ve Göbekli Lactuca sativa var longifolia Marul Çeşitlerinde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3129, Yönetici, Devam Ediyor
"MİKROBİYAL GÜBRE KULLANIMININ PATLICAN Solanum melongena VE LAHANA Brassica oleraceae varcapitata FİDELERİNDE BÜYÜME VE GELİŞME ÜZERİNE ETKİLERİ", BAP Y.Lisans, FYL-2018-4045, Yönetici, Devam Ediyor
"Mineral Composition and Quality Parameters of GreenhouseGrown Lettuce Lactuca sativa L Depending on Fertilization with Agricultural Waste Composts", BAP Diğer, FYD-2017-2984, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Geleneksel Kısıntılı ve Yarı Islatmalı Sulama Tekniği İle Farklı Tuz Konsantrasyonlarına Sahip Suların Domates Bitkisi Verim ve Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 115R046, Araştırmacı, 2017
"İplik Fabrikası Atığı Pamuğun Pleurotuss ostreatus ve Pleurotus sajor-caju Yetişticiliğinde Kullanım Olanakları ", BAP Arastırma Projesi, 2011.01.0104.008, Yönetici, 2015
"Bazı Tarımsal Atık Materyallerin Birlikte Kompostlanması ve Tarımsal Üretimde Kullanılma Olanaklarının Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2010.01.0104.005, Araştırmacı, 2015
"• Kültür Mantarı (Agaricus bisporus L.)’nda Zarar Meydana Getiren Dipter Türlerin Mücadelesinde Organik ve Mikrobiyotik Yaklaşımlar", BAP Arastırma Projesi, 2006.01.0104.002, Araştırmacı, 2008
"Örtüaltı Yetiştiriciliğine Uygun Kavun Islahı,", BAP Arastırma Projesi, 2005.01.0104.002, Araştırmacı, Devam Ediyor
"• Serada Birlikte Yetiştirme Sistemlerinin, Bazı Sebze Türlerinde Verim, Kalite ve Bitki Besin Maddeleri Alımı Üzerine Etkileri ", BAP Doktora, 2007.03.0121.004, Araştırmacı, 2009
"• Bazı Sebze Türlerinin Organik Tarım Yöntemleri İle Yetiştirilmesi, Verim ve Kalite Analizlerinin Yapılması Üzerine Bir Araştırma", BAP Y.Lisans, 2000.01.0121.018, Araştırmacı, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi