Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning (MAC-ETL 2015), Oturum Başkanı, , CEK CUM., 2015
II. Uluslararası Sosyal Bilgiler eğitimi Sempozyumu (USBES II): Sosyal Bilgiler Eğitimine Disiplinlerarası Yaklaşım: Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Katılım, 26-28 Nisan, Oturum Başkanı, AKSARAY, TÜRKIYE, 2013
21. Eğitim Bilimleri Kongresi, Oturum Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2012
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 47
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 51
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 99
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi