Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. HİLMİ DEMİRKAYA
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Eğitim Fakültesi
Bölüm : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Ana Bilm Dalı : Sosyal Bilimler Eğitimi
Sabit Telefon : +90 242 3106625
E Posta Adresi : hdemirkayaakdeniz.edu.tr | hiilmi.demirkayagmail.com
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/hdemirkaya/
Ofis : 380
Eğitim Bilgileri
Post Doktora, Wayne State University, College of Education, Curriculum and Instruction Doctoral Program, ABD, 2014-2015
Ön Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Açıköğretim Fakültesi, Hukuk/Adalet, 2011-2013
Doktora, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Öğretmenliği, 2000-2003
Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Eğitimi, 1996-1998
Lisans, FIRAT ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya, 1991-1995
Yaptığı Tezler
Doktora, "Coğrafya Öğretiminde 4MAT Öğretim Sisteminin Lise Coğrafya Derslerindeki Başarı ve Tutumlar Üzerine Etkisi", GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Coğrafya Öğretmenliği Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, "Uluborlu-Senirkent-Hoyran Havzası'nın Beşeri ve Ekonomik Özellikleri", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Eğitimi Eylül, 1998.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
Beşeri Coğrafya
Ortaöğretim Alan Öğretmenliği
Fiziki Coğrafya
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Çevre Eğitimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Alan Eğitimi
Coğrafya Eğitimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Cultural Studies
Education & Educational Research
Environmental Studies
Demography
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2011 - 2016
Doç.Dr., MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2010 - 2011
Yrd.Doç.Dr., MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2005 - 2010
Ögr.Gör.Dr., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Burdur Eğitim Fakültesi, 2003 - 2006
Arş.Gör., GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2000 - 2003
Arş.Gör., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Burdur Eğitim Fakültesi, 1996 - 2000
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, 01.09.2016 - Devam Ediyor
Dekan, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 19.08.2016 - 18.12.2017
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, 03.05.2016 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Ensitüsü, , 01.09.2012 - 26.08.2014
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, İlköğretim, 01.05.2012 - 26.08.2014
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, İlköğretim, 20.02.2012 - 26.08.2014
Doçent Temsilcisi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 01.01.2012 - 26.08.2014
Enstitü Müdürü, MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 23.05.2011 - 05.09.2011
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, İlköğretim, 16.06.2010 - 05.09.2011
Enstitü Müdür Yardımcısı, MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 25.12.2009 - 01.05.2011
Yönetim Kurulu Üyesi, MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 16.04.2009 - 05.09.2011
Verdiği Dersler
Sosyal Bilgiler ve Coğrafya Derslerinde Sınıf Dışı Eğitim , Yüksek Lisans, 2013-2014
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2013-2014
Population and Settlement, Lisans, 2013-2014
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Halk Kültürü İncelemeleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Sosyal Proje Geliştirme, Lisans, 2013-2014
Siyasi Coğrafya, Lisans, 2013-2014
Urban Geography, Lisans, 2013-2014
Geography of Middle East, Lisans, 2013-2014
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2013-2014
Sosyal Bilgilerde Mekan Analizi Teknikleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri, Lisans, 2013-2014
Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2013-2014
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Nitel Araştırma, Yüksek Lisans, 2013-2014
Okul Deneyimi, Lisans, 2013-2014
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, H.Baduroğlu, "Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Mekânı Algılama Becerisi Bakımından İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, O.Ünal, "Sosyal Bilgiler Dersinde Eğitici Çizgi Roman Kullanımının Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, F.Gazioğlu, "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ailedeki Sosyal Rollerin Zaman İçerisindeki Değişimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2018.
Yüksek Lisans, H.Karacan, "Öğrencilerde Coğrafya Algısı Yaratmada Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Kullanılan Coğrafya Görsellerinin Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, B.Küçük, "Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Anayasa İçeriğinin İşlenişi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, S.Kıcır, "5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Gerçekleşen Düşler Ünitesinin Öğretiminde 5E Modelinin Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümü/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Nisan, 2014.
Yüksek Lisans, M.Tunçay, "İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Yatağan Jeopark Projesine Yönelik Yaşantı ve Tutumları", MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Bölümü/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Nisan, 2011.
Yüksek Lisans, D.Çakmak, "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Siyasal Katılım ve Tutumları", MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Bölümü/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Mayıs, 2011.
Yüksek Lisans, T.Pekcan, "İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sosyal Yapılandırmacılığın Kullanılma Durumu (Denizli İli Örneği)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, C.Atik, "İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2009.
Yüksek Lisans, S.Coşkun, "Fen Bilgisi Öğretiminde Karikatür Kullanımının Başarı, Motivasyon ve Tutumlar Üzerine Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, İbrahim ARI Tez Savunma Jüri Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2014
Tez Savunma, Murat ÇETİN Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2014
Tez Savunma, Gökçe Kılıçoğlu Doktora Tezi Savunma Jüri Üyesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2012
Tez Savunma, Kadir KARATEKİN Doktora Tezi Savunma Jüri Üyesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kasım, 2011
Tez Savunma, M. Fatih KAYA Doktora Tezi Savunma Jüri Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2010
Tez Savunma, Zeki ÖĞDEM Yüksek Lisans Jüri Üyeliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Haziran, 2010
Tez Savunma, Aytaç KARAKAŞ Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Haziran, 2010
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, Karabük Üniversitesi, Aralık, 2010
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, Gazi Üniversitesi, Aralık, 2010
Tez Savunma, Gözde ALKAN Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi, Niğde Üniversitesi, Nisan, 2010
Tez Savunma, Yasemin AKSU Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ocak, 2009
Tez Savunma, Mustafa KORKMAZ Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ağustos, 2009
Tez Savunma, Burcu ÖZGÜN Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Aralık, 2009
Tez Savunma, Huriye DENİŞ Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Aralık, 2007
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Demirkaya H., "Antalya da Geleneksel Hava Tahmini Yöntemleri", MILLI FOLKLOR, vol.25, pp.174-186, 2013 (Link)
Demirkaya H., "Traditional Weather Forecasting Methods Use in Antalya", MILLI FOLKLOR, pp.174-186, 2013
Yazıcı H., Demirkaya H., "Views Of Student Teachers On Information Technology Integration In Geography Teaching", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, pp.1746-1753, 2010 (Link)
Demirkaya H., "The Effects Of The Yazıköy-Epicentre Burdur Earthquake (12 May 1971) On The Residents Of The Village", Journal of Beliefs & Values, vol.29, pp.243-252, 2008 (Link)
Demirkaya H., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küresel Isınma Kavramı Algılamaları ve Öğrenme Stilleri Fenomenografik Bir Analiz", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.8, pp.32-58, 2008 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Demirkaya H., Ünal O., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kamu Hizmeti Motivasyonu Algıları ve Sosyal Adalet İdealleri", Turkish Studies, vol.13, pp.455-474, 2018 (Link)
Küçük B., Demirkaya H., "Altıncı sınıf sosyal bilgiler ders kitabının anayasal içerik açısından değerlendirilmesi", Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, vol.3, pp.88-105, 2017 (Link)
Demirkaya H., Ünal O., " Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi ", ULUSLARARASI SOSYAL ALAN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.6, pp.24-37, 2017
Demirkaya H., Ünal O., "An Investigation of Social Sciences Student Teachers’ Reflections onContracted Teacher Practice", IJSSR - International Journal of Social Science Research, vol.6, pp.24-36, 2017 (Link)
Demirkaya H., "Effects of the 4MAT system of instruction on achievement toward geography of ninth graders", International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.8, pp.955-968, 2017 (Link)
Demirkaya H., "Geography Teachers’ Views on EffectiveGeography Teaching", RIGEO Review of International Geographical Education Online, vol.7, pp.332-346, 2017 (Link)
Demirkaya H., Alparslan B., "Fourth grade students’ perception of animals in rural Alanya", IJOESS International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.8, pp.408-420, 2017 (Link)
Demirkaya H., Karacan H. , "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Soruları Bağlamında TEOG Sınavına İlişkin Görüşleri", Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi (IJOFE), vol.2, pp.79-91, 2016 (Link)
Demirkaya H., Karacan H., "Middle School Sixth Graders’ Level of Understanding and Misconceptions About The Some Geographical Concepts in Social Studies Course", Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi (IJOFE), vol.2, pp.38-57, 2016 (Link)
Demirkaya H., "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük SorularıBağlamında TEOG Sınavına İlişkin Görüşleri", INTERNATIONAL JOURNAL OF FIELDEDUCATION, vol.2, pp.79-91, 2016 (Link)
Demirkaya H., "Ortaokul 6 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Bazı CoğrafiKavramları Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları", INTERNATIONAL JOURNAL OF FIELDEDUCATION, vol.2, pp.38-57, 2016 (Link)
Demirkaya H., "POST MODERNISM AND COMPLEXITY TEHEORY THE FASCINATING İMAGINATIVEREALM OF WILLIAM E DOLL JR", International Journal of Social and Educational Sciences – Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.156-159, 2016 (Link)
Demirkaya H., "COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKİYE NİN YAKIN GELECEKTEKİ ULUSLARARASI İLİŞKİLERİNE BAKIŞI BİR COĞRAFYA OKURYAZARLIĞI ANALİZİ", IJOSES- International Journal of Social and Educational Sciences, vol.2, pp.57-86, 2015 (Link)
Demirkaya H., "TÜRKİYE DE GÖÇ YAŞAMIŞ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER", IJOSES International Journal of Social and Educational Sciences, vol.2, pp.216-229, 2015 (Link)
Demirkaya H., Ayas C., "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ALGILARI", Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10, pp.503-518, 2015 (Link)
Ayas C., Demirkaya H., "Sosyal BilgiLer ÖğRetmen Adaylarinin CoĞrafya YeterliLiKler Açisindan CoĞrafya Derslerİni Ve KendiLeriNi DeğErlendiRmelerİ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.8, pp.638-647, 2015 (Link)
Demirkaya H., "Üniversite Öğrencilerinin Türkiye’Nin Uluslararasi İlişkilerine Bakişi: Bir Coğrafya Okuryazarliği Analizi", IJOSES- International Journal of Social and Educational Sciences, vol.2, pp.57-86, 2015 (Link)
Demirkaya H., "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA YETERLİLİKLERİ AÇISINDAN COĞRAFYA DERSLERİNİ VE KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ", Journal of International Social Research, vol.8, pp.637-647, 2015 (Link)
Demirkaya H., "Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım Değer İlişkisi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.16, ss.91-110, 2015 (Link)
Demirkaya H., "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ALGILARI", Turkish Studies, vol.10, pp.503-518, 2015 (Link)
Sağdıç M., Demirkaya H., "Evaluation Of Interdisciplinary Teaching Approach In Geography Education", Electronic Journal of Social Sciences, vol.13, pp.386-410, 2014 (Link)
Demirkaya H., Sağdıç M., Kocalar A.O., "Geography Teachers’ Candidates Perceptions Of Geotourism", Mevlana International Journal of Education (MIJE), vol.4, pp.123-140, 2014 (Link)
Kocalar A.O., Demirkaya H., "Coğrafya Öğrenmek Niçin Önemlidir? Lise Öğrencilerinin Algilari", Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.19, ss.123-144, 2014 (Link)
Demirkaya H., "Coğrafya Öğrenmek Niçin Önemlidir Lise Öğrencilerinin Algıları", Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, ss.123-144, 2014 (Link)
Öcal A., Demirkaya H., Altinok A., "İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Sosyal Duyarlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi", Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.3, ss.58-67, 2013 (Link)
Akyol Ş., Demirkaya H., "Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesi", Mediterranean Journal of Humanities, vol.2, pp.17-25, 2012 (Link)
Genç H., Demirkaya H., Deniş H., "The Investigation Of Eight Grade Students’ Attitudes Toward Forest", Archives of Applied Science Research, vol.4, pp.740-747, 2012 (Link)
Demirkaya H., Çakar E., "İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Değişkenlere Göre Incelenmesi", Ege Eğitim Dergisi, cilt.12, ss.33-49, 2012 (Link)
Demirkaya H., Deniş Çeliker H., "The investigation of eight grade students attitudes toward forest", Archives of Applied Science Research, vol.4, pp.740-747, 2012 (Link)
Yılmaz O., Demirkaya H., "Opinions Of Local People In Turgutköy (Marmaris) On Ecosystem-Based Tourism", Archives of Applied Science Research, vol.3, pp.465-471, 2011 (Link)
Çakmak D., Demirkaya H., Can D., "Perception Of Teacher Of Primary School Students’ Parents", e-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, pp.1309-1317, 2010 (Link)
Demirkaya H., Gülşah K., "İlköğretim öğrencilerinin ormana ilişkin görüşleri Nitel bir araştırma", MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.150-166, 2010 (Link)
Demirkaya H., Çetin T., "Alanya’Da (Antalya-Türkiye) Yerli Halkın Turizmin Sosyal Ve Kültürel Etkileri Hakkında Algıları", Ekev Akademi Dergisi, cilt.42, ss.383-393, 2010 (Link)
Genç H., Demirkaya H., Karasakal G., "İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Orman Kavramını Algılamaları: Fenomenografik Bir Araştırma", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.34-48, 2010
Genç H., Deniş H., Demirkaya H., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilgisi Öğretimi Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Incelenmesi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.133-149, 2010
Genç H., Demirkaya H., Karasakal G., "İlköğretim Öğrencilerinin Ormana Ilişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma", Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.150-166, 2010
Demirkaya H., Kaya H., Aydin F., "Undegraduate Students’ Experiences In A Geography Fieldwork", Middle-East Journal of Scientific Research, vol.6, pp.637-641, 2010 (Link)
Demirkaya H., Sağdıç M., "Views Of The Workers In Burdur Small Industrial Sites", Yeni Fikir, vol.1, pp.35-51, 2009 (Link)
Demirkaya H., "Prospective Primary School Teachers’ Understanding Of The Environment: A Qualitative Study", European Journal of Educational Studies, vol.1, pp.75-81, 2009 (Link)
Demirkaya H., "KIŞ TURİZMNE BAĞLI OLARAK GELİŞEN BİR KIRSALYERLEŞME ÇOBANİSA KÖYÜ ISPARTA", Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, ss.79-94, 2009 (Link)
Sağdiç M., Demirkaya H., "Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Gelişim Planlarına İlişkin Yaklaşımları", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.26, ss.233-246, 2009 (Link)
Demirkaya H., "Coğrafya Öğretiminde Eleştirel Düşünme Stratejileri ve Sorgulama Yoluyla Öğrenmenin Kullanımı", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.89-117, 2008 (Link)
Demirkaya H., "Using Goal Accomplishment Style to Predict Geography Academic Achievement of Prospective Teachers", Electronic Journal of Social Sciences, vol.7, pp.281-305, 2008 (Link)
Tomal N. , Karadeniz C., Demirkaya H., "Gazete Haberlerinin Coğrafya Öğretimindeki Önemi", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.73-85, 2008 (Link)
Demirkaya H., Tomal N. , "Öğretmen Adaylarının Burdur Gölü Algılamaları: Fenomenografik Bir Araştırma", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.1-11, 2008 (Link)
Deniş H., Genç H., Demirkaya H., "Milli Parka Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.95-107, 2008 (Link)
Demirkaya H., Tokcan H., "Öğretmen Adaylarının İklim Kavramı Algılamaları: Fenomenografik Bir Çalışma", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.105-119, 2007 (Link)
Demirkaya H., "İlköğretim Öğrencilerinin Deprem Kavramı Algılamaları ve Depreme İlişkin Görüşleri", e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), cilt.8, ss.68-76, 2007 (Link)
Demirkaya H., "İlköğretim 5. 6. 7. Sınıf Öğrencilerinin Depreme Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.37-51, 2007 (Link)
Ceylan S., Demirkaya H., "Davraz Dağı’nın Turizm Potansiyeli ve Sorunlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Makü Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.27-43, 2007
Demirkaya H., Aribaş K., "Gölhisar, Çavdır Ve Altınyayla (Burdur) İlçelerindeki Kırsal Yerleşme Adlarının Kaynakları", Türk Coğrafya Dergisi, ss.77-88, 2006 (Link)
Demirkaya H., "Çevre Eğitiminin Türkiye deki Coğrafya Programları İçerisindeki Yeri ve Çevre Eğitimine Yönelik Yeni Yaklaşımlar", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.207-222, 2006 (Link)
Ceylan S., Demirkaya H., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Programı Ve Program Dahilinde Sunulan Hizmetler Konusundaki Memnuniyet Düzeyleri", MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.146-160, 2006
Aribaş K., Demirkaya H., "Burdur İli Merkez İlçe, Bucak, Ağlasun Ve Çeltikçi İlçelerindeki Yerleşme Adlarının Kaynakları", GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi, cilt.26, ss.39-74, 2006 (Link)
Demirkaya H., Tokcan H., "Coğrafya Öğretiminde Televizyon Ve Video Kullanımı", Milli Eğitim Dergisi, cilt.35, ss.287-298, 2006 (Link)
Aribaş K., Demirkaya H., "Melli Yöresi'Sinin (Bucak) Beşeri Ve Ekonomik Coğrafyası", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.141-179, 2006 (Link)
Demirkaya H., Genç H., "Ormana İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi", Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.14, ss.39-46, 2006 (Link)
Ceylan S., Demirkaya H., "Dim Mağarasının (Alanya) Kaynak Değerleri, Turizmde Kullanımı Ve Sürdürülebilirliği", Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.11, ss.199-222, 2006 (Link)
Aribaş K., Demirkaya H., "Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları Tarafından Öğrenme-Öğretme Süreci Açısından Değerlendirilmesi", Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.403-428, 2005 (Link)
Aribaş K., Demirkaya H., "Tefenni'Den Irak'A İşçi Göçü", SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.147-162, 2005
Demirkaya H., Çetin T., Tokcan H., "İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Öğrencilerine Yön Kavramının Öğretiminde Kullanılan Metotlar", http://www.gefad.gazi.edu.tr/, cilt.24, ss.39-70, 2004 (Link)
Demirkaya H., "Yaşantısal Öğrenme Kuramının Coğrafya Öğretimine Uygulanması", SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.54-75, 2004
Demirkaya H., "Coğrafya Eğitiminde Uluslararası Araştırma Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.321-339, 2004 (Link)
Demirkaya H., Aribaş K., "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi", S.Ü. Sosyal Bilgiler Enst. Dergisi, ss.179-186, 2004 (Link)
Demirkaya H., "Eleştirel Düşünme Kuramının Lise Coğrafya Programı Üzerindeki Etkileri", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.36, ss.97-106, 2003 (Link)
Demirkaya H., "4MAT Öğretim Modeli nin Coğrafya Eğitimine Uygulanması", Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim ve Bilim Dergisi, cilt.2, ss.89-96, 2003
Demirkaya H., Tomal N. , "Lise Coğrafya Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi Ve Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri", Marmara Coğrafya Dergisi , ss.153-169, 2003 (Link)
Demirkaya H., Uşak M., Mutlu M., "4mat Öğretim Sistem Modeli’Nin Çevre Eğitimine Uygulanması", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.68-82, 2003 (Link)
Demirkaya H., "Coğrafya Öğretiminde Örnek Bir Konu Çalışması", Milli Eğitim, ss.10-14, 2003 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Demirkaya H., "Coğrafya Öğretmen Adaylarının Coğrafya Dersi Öğretim Programına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi", International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, Ankara, TÜRKIYE, , vol.1
Demirkaya H., "Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Kullanılan Coğrafya Görsellerini Hatırlama ve Konularla İlişkilendirme Durumları", Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , vol.1, pp.205-205
Ünal O., Demirkaya H., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kamu Hizmeti Motivasyonu Algıları ve Sosyal Adalet İdealleri", USBES Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, Eskişehir, TÜRKIYE, , vol.1, pp.204-205
Ünal O., Demirkaya H., "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU HİZMETİ MOTİVASYONU ALGILARI VE SOSYAL ADALET İDEALLERİ", VI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2017, pp.204-205
Demirkaya H., "Fourth grade students’ perception of animals in rural Alanya", International Congress of Eurasian Social Sciences, Alanya, TÜRKIYE, , vol.1
Demirkaya H., "Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Ders Kitabındaki Coğrafya Görsellerine İlişkin Görüşleri", Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , vol.1, pp.204-204
Demirkaya H., Çal Ü.T., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dürüstlük Değerine ilişkin Metaforik Algıları", Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu, Muğla, TÜRKIYE, , vol.1, pp.365-366
Çal Ü.T., Demirkaya H., "Social Studies Teacher Canditate’s Views Toward the Preservation of Cultural Heritage", XI. International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural Heritage, Baranovichi, BEYAZ RUSYA, , vol.1, pp.61-66
Demirkaya H., "Coğrafya Öğretiminde Öğretmenin Etkililiği", International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, Ankara, TÜRKIYE, , vol.1
Demirkaya H., Demirhan E.I., "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yenilikçi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Algıları", Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , vol.1, pp.203-203
Demirkaya H., Ünal O., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi", USBES 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, TÜRKIYE, , vol.1, pp.471-472
Demirkaya H., Sağdiç F.H., Demirkaya A., "The role of apiculture in rural development in Turkey", 13th Asian Apicultural Association Conference, Jeddah, SUUDI ARABISTAN, , vol.1, pp.260-261
Demirkaya H., "GEOGRAPHY TEACHERS SELF EFFICACY BELIEFS TOWARDS TEACHING GEOGRAPHY", FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE "GEOGRAPHICAL SCIENCES AND EDUCATION", SHUMEN, TÜRKIYE, , vol.1, pp.27-28
Demirkaya H., "The effects of climate change and environmentalconditions on honey yields in Turkey", 13th Asian Apicultural Association Conference, Jeddah, SUUDI ARABISTAN, , vol.1, pp.219-220
Demirkaya H., Ünal O., "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL ADALETALGILARI", INES INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS 2016, Antalya, TÜRKIYE, , vol.1, pp.554-563
Demirkaya H., Ateş R.C., "ANTALYA-ELMALI ARASI YAYLACILIK FAALİYETİNE İLİŞKİN ALGILAR", INES 1 INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.563-572 (Link)
Demirkaya H., "The Role of Teachers in GIS Instruction:Literature Review", Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning , Prague, CEK CUM., 4-6 Aralık 2015, vol.1, pp.16-17 (Link)
Demirkaya H., "A Review of Studies on the Role of GIS on K-12 Geography Education", ISNITE 2015 New Issues on Teacher Education, Volos, YUNANISTAN, 11-13 Eylül 2015, vol.1, no.1, pp.99-99 (Link)
Demirkaya H., "Active Learning Based Geography Teaching: A Case Study Of Settlement Functions", International Congress of the Turkish Association of Geographers, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Haziran 2014, vol.1, no.1, pp.3-4 (Link)
Demirkaya H., "Opportunities And Challenges Of Teacher Innovation From The Perspective Of Geography Teachers", 2014 IGU Regional Conference, Kraków, POLONYA, 18-22 Ağustos 2014, pp.144-144 (Link)
Demirkaya H., Sağdıç M., Kocalar A.O., "Geography Teacher Candidates’ Perceptions Of Geotourism", VI. International Tourism Congress. The Image and Sustainability of Tourist Destinations, Proceedings Book, Peniche, PORTEKIZ, 27-29 Kasım 2013, vol.1, no.1, pp.11-17
Sari C., Demirkaya H., "The Use Of Yoruk Migration Routes In The West Of Antalya For Tourism Purposes", 3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Haziran 2013, vol.1, no.1, pp.10-10 (Link)
Demirkaya H., "Evaluation Of Geography Lessons Textbooks In Terms Of Sustainability", Annual Meeting of the Turkish Association of Geographers, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2013, vol.1, no.1, pp.12-16
Demirkaya H., "The Harmonisation Of Courses Of Social Studies Teachers Within The Daily Life", International Symposium on Social Studies Education II. An International Approaches to Social Studies Education: Disadvantageous Groups and Social Attendance, AKSARAY, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2013, vol.1, pp.67-77 (Link)
Yilmaz O., Demirkaya H., "Eğirdir'De (Isparta) Yerli Halkın Ekoturizm Algılamaları", 3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Haziran 2013, vol.1, no.1, pp.10-10 (Link)
Sari C., Demirkaya H., "Mağara Turizmi Ve Antalya Mağaralarının Turizm Potansiyeli", II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2012, vol.1, no.1, pp.167-172 (Link)
Demirkaya H., "A Qualitative Research On Cultural Heritage Tourism In Antalya", VI. International Turkic Culture, Art and Cultural Heritage Symposium/Art Activity, Milano, ITALYA, 17-21 Eylül 2012, vol.1, no.1, pp.121-125 (Link)
Demirkaya H., Sari C., Ertürk M., "Burdur Halkının Kültürel Miras Turizmine Yönelik Düşünceleri", II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2012, vol.1, no.1, pp.100-106 (Link)
Demirkaya H., "Üniversite Öğrencilerinin Türkiye’Nin Uluslar Arası İlişkilerine Bakışı: Bir Coğrafya Okuryazarlığı Analizi", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2012, cilt.1, no.1, ss.24-24
Akyol Ş., Demirkaya H., "Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesi", 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, BURDUR, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, cilt.1, no.1, ss.11-11
Sari C., Demirkaya H., "Mağara turizmi ve Antalya Mağaralarının Turizm Potansiyeli", II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE,
Demirkaya H., "A Qualitative Research on Cultural Heritage Tourism in Antalya", VI. International Turkic Culture, Art and Cultural Heritage Symposium/Art Activity, MİLANO, ITALYA,
Demirkaya H., Sari C., Ertürk M., "Burdur halkının kültürel miras turizmine yönelik düşünceleri", II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE,
Demirkaya H., "Evaluation of Geography Lessons Textbooks in terms of Sustainability", Annual Meeting of the Turkish Association of Geographers, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Demirkaya H., Artvinli E., "Migration Towards Tarsus, Antalya And Fethiye: Reasons And Results", Geomed 2010, The Second International Geography Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Haziran 2010, vol.1, no.1, pp.80-85 (Link)
Demirkaya H., "Opportunities and challenges of teacher innovation from the perspective of geography teachers", IGU 2014 Regional Conference, KRAKOW, POLONYA,
Demirkaya H., "Geography Teacher Candidates Perceptions of Geotourism", VI. International Tourism Congress. The Image and Sustainability of Tourist Destinations, Proceedings Book, PENİCHE, PORTEKIZ,
Demirkaya H., Atayeter Y., "A Study Of The Experiences Of University Lecturers And Students In Geography Field Trip", Geomed 2010, The Second International Geography Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Haziran 2010, vol.1, no.1, pp.10-15 (Link)
Demirkaya H., "Active Learning Based Geography Teaching A Case Study of Settlement Functions", International Congress of the Turkish Association of Geographers, MUĞLA, TÜRKIYE,
Güngördü E., Demirkaya H., "Coğrafya Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilimler Ve Coğrafya Algılamaları", Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu Bildiriler, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-16 Mayıs 2008, vol.1, no.1, pp.98-102
Güngördü E., Demirkaya H., "Distribution of Anatolian Wild Sheep in Turkey Zoogeographical Basis and Konya Bozdağlar Protection Zone", International Scientific Conference under the Heading ‘Science, Education and Time as Our Concern, Smolyan, BULGARISTAN, 30 Kasım - 1 Aralık 2007, vol.1, no.1, pp.176-180
Demirkaya H., Eser Ünaldi Ü., Aydin F., "Primary Prospective Social Studies Teachers’ Perspective Towards Ict Use In Geography Teaching", Fourth Balkan Congress, Education, The Balkans, Europe, Stara Zagora, BULGARISTAN, 22-24 Haziran 2007, vol.2, no.2, pp.100-110
Demirkaya H., Eser Ünaldi Ü., Aydin F., "An Evaluation Of The Attitudes Of Geography Teacher Candidates Towards Computer Use", Fourth Balkan Congress, Education, The Balkans, Europe, Stara Zagora, BULGARISTAN, 22-24 Haziran 2007, vol.1, no.1, pp.111-117
Eser Ünaldi Ü., Demirkaya H., Özcan E., Güngördü E., Aydin F., "Prospective Geography Teachers’ Internet Access Facilities And Their Internet Usage", Fourth Balkan Congress, Education, The Balkans, Europe, Stara Zagora, BULGARISTAN, 22-24 Haziran 2007, vol.1, no.1, pp.80-90
Demirkaya H., "Residents’ Perception On The Social And Cultural Impacts Of Tourism In Alanya, Turkey", KCTOS Knowledge, Creativity and Transformations of Societies, Vien, AVUSTURYA, 6-9 Aralık 2007, vol.1, no.1, pp.35-36 (Link)
Ceylan S., Demirkaya H., "Research On Contributions Of Winter Tourism To Local Societies (In Terms Of Ecotourism): Çobanisa Village (Isparta)", International Symposium on Geography. Environment and Culture in the Mediterranean Region, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Haziran 2007, vol.1, no.1, pp.1-10
Güngördü E., Demirkaya H., "Teaching Turkey Geography Through Cooperative Learning Pair-Check Technique", International Scientific Conference under the Heading ‘Science, Education and Time as Our Concern, Smolyan, BULGARISTAN, 30 Kasım - 1 Aralık 2007, vol.1, no.1, pp.90-100
Demirkaya H., Güngördü E., "The Perception Of The Geography And Global Change Concepts Of The Social Science And Primary School Teacher Candidates: A Phenomenographic Research", International Scientific Conference under the Heading ‘Science, Education and Time as Our Concern, Smolyan, BULGARISTAN, 30 Kasım - 1 Aralık 2007, vol.1, no.1, pp.50-56
Demirkaya H., "Antalya’Ya Yönelik İç Göç: Psiko-Sosyal Ve Kültürel Sonuçları", Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü 20. Yüzyılda Antalya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-23 Kasım 2007, cilt.1, no.1, ss.297-302
Demirkaya H., "Coğrafya Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilimler ve Coğrafya Algılamaları", Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu Bildiriler., ÇANAKKALE, TÜRKIYE,
Demirkaya H., "Burdur Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Burdur Gölü’Nü Algılama Biçimleri Ve Burdur Gölü’Ne Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi", MAE I. Burdur Sempozyumu, BURDUR, TÜRKIYE, 16-19 Kasım 2005, cilt.2, no.2, ss.982-989
Demirkaya H., "Burdur’Da Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Burdur’Un Ekonomik Durumuna İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi", MAE I. Burdur Sempozyumu, BURDUR, TÜRKIYE, 16-19 Kasım 2005, cilt.2, no.2, ss.976-980
Aribaş K., Demirkaya H., "Social And Economic Geography Of Melli District, Bucak, Antalya: A Regional Approach", The Third Turkish-Romanian Academic Seminar , BALIKESİR, TÜRKIYE, 15-24 Eylül 2004, vol.1, no.1, pp.177-192
Demirkaya H., Aribaş K., "Socio- Economic Characteristics Of Rural Areas: A Case Study From The Ağlasun District, W Of Taurus Mountains, Turkey", The Third Turkish-Romanian Academic Seminar , BALIKESİR, TÜRKIYE, 15-24 Eylül 2004, vol.1, no.1, pp.191-203
Demirkaya H., "Using Information And Communications Technologies For Collaborative Learning In Geography", IV. International Educational Technologies Conference, SAKARYA, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2004, vol.1, no.1, pp.1-5
Demirkaya H., Tomal N. , "Lise Coğrafya Ders Kitaplarının Eğitim Ve Öğretimdeki Yeri Ve Değerlendirilmesi", Türk Coğrafya Kurumu COĞRAFYA KURULTAYI. Bildiriler, ANKARA, TÜRKIYE, 9-12 Temmuz 2002, cilt.1, no.1, ss.99-103 (Link)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Demirkaya H., "",
Demirkaya H., "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Ders Kitabı", in: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.87-101, 2017
Demirkaya H., "Ways of Effective Teaching and Learning in social Studies in Context of Learning Climate", in: New Approaches in Social Studies Education (I), Wenxia Wu, Erol Koçoğlu and Özkan Akman, Eds., Iowa State University, USA: ISRES, Ames, IOWA, pp.173-186, 2017
Demirkaya H., "Günümüz Dünya Sorunlarına Genel Bir Bakış", in: Günümüz Dünya Sorunları, Fatih AYDIN, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.1-16, 2016
Demirkaya H., "Mevlananın Mesnevisinde Coğrafya: Cilt I", in: Türk Kültüründe Coğrafya II, Turhan ÇETİN ve Ali MEYDAN, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.41-60, 2016
Demirkaya H., "Topluma Hizmet Yoluyla Öğrenme", in: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Dursun DİLEK, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.389-399, 2016
Sağdıç M., Demirkaya H., "Sosyal Bilgiler Eğitiminde Coğrafi Mekânlara Dayali Öğrenme Ortamlari", Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mekânsal Öğrenme Ortamları, Ramazan SEVER ve Erol KOÇOĞLU, Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.379-396, 2015 (Link)
Demirkaya H., "Coğrafya Öğretiminde Tematik Öğrenme Yaklaşımı", Modern Yöntem ve Tekniklerle Coğrafya Öğretimi, Hüseyin KAYA, Akif KARATEPE ve Adem ÖZDER, Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.283-300, 2014 (Link)
Yilmaz O., Demirkaya H., "Perceptions Of The Local Community Towards Ecotourism In Egirdir(Isparta)", in: Tourism, Environment and Ecology in the Mediterranean Region, Efe R, and Öztürk N, Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.271-282, 2014 (Link)
Tokcan H., Demirkaya H., "Sosyal Bilgilerde Strateji, Yaklasım, Yöntem Ve Teknikler", Sosyal Bilgiler Öğretimi, Mustafa SAFRAN, Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.435-471, 2014 (Link)
Demirkaya H., "Sosyal Bilgilerde Düşünme Ve Soru Sorma Becerileri", Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi, Bayram TAY ve Adem ÖCAL, Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.399-436, 2014 (Link)
Sari C., Demirkaya H., "The Use Of Yoruk Migration Routes In The West Of Antalya For Tourism Purposes", in: Tourism, Environment and Ecology in the Mediterranean Region, Efe R, and Öztürk N, Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.325-339, 2014 (Link)
Demirkaya H., "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Ders Kitabı", Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ramazan SEVER ve Erol KOÇOĞLU, Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.89-103, 2013 (Link)
Sari C., Demirkaya H., "October 9th, 2011 Flood Disaster In Haskızılören (Serik-Antalya)", in: Education and Science in a Globalizing World: A Case Study of Turkey, InChristov I, Efe R, and Atasoy E, Eds., Paradigma, SOFIA, pp.188-200, 2012
Demirkaya H., "COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE 4MAT ÖĞRENME YAKLAŞIMI", Kuramdan Uygulamaya Yapılandırmacı Coğrafya Öğretimi, MÜCAHİT COŞKUN, Ed., MKM Yayıncılık, BURSA, ss.267-310, 2011
Demirkaya H., Çakmak D., "İnsan Hakları Ve Demokrasinin Türkiye'De Tarihsel Gelişimi Ve Anayasal Süreçler", İnsan Hakları ve Demokrasi, Recep ERCAN, Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.99-119, 2010 (Link)
Demirkaya H., "Üniversite Öğrencilerinin Coğrafya Okuryazarlığı Burdur Örneği", Pegem Akademi, ANKARA, 2009
Ceylan S., Demirkaya H., "Research On Contributions Of Winter Tourism To Local Societies (In Terms Of Ecotourism): Çobanisa Village (Isparta)", in: Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region, Efe R, Cravins G, and Ozturk M, Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.337-347, 2008 (Link)
Demirkaya H., "Osmanlı Dönemi Coğrafya ve Coğrafya Öğretimi", Beyaz Kalem, ANKARA, 2006
Oruç Ş., Tokcan H., Demirkaya H., "Yapılandırmacı Yaklaşıma Bir Örnek: Osmanlı Dönemi Coğrafya Ve Coğrafya Öğretimi Kişiler,Eserler,Kitaplar,Makaleler,Ders Örnekleri)", Beyazkalem Yayıncılık, ANKARA, 2006 (Link)
Demirkaya H., "Hayat Bilgisi Ve Sosyal Bilgiler Programında İçerik Ve Kazandırılacak Beceriler", Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Abdurrahman TANRIÖĞEN, Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.75-115, 2005 (Link)
Demirkaya H., "Sosyal Bilgilerde Veri Toplama Ve Değerlendirme Becerilerinin Geliştirilmesi", Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu: Sosyal Bilgiler, Cemalettin ŞAHİN, Ed., Gündüz Eğitim Yayıncılık, Ankara, ss.61-84, 2003
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Eğirdir Gölü Çevresinin Coğrafi Etüdü", BAP Arastırma Projesi, SDU-AF-84, Araştırmacı, 2000
"Eğirdir Gölü Kıyısında Jeomorfolojik Araştırmalar ve Lagünler", BAP Arastırma Projesi, SDU-AF-874, Araştırmacı, 2004
"Burdur il merkezinde yer alan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler ve coğrafya derslerine yönelik öğrenme stillerinin (Kolb öğrenme Stili Envanterine göre) belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, SDU-01034-m-05, Yönetici, 2005
"Alanya'da Alman Göçmenler", BAP Arastırma Projesi, SDU-674, Araştırmacı, 2005
"Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Teknolojisi Konusunda Eğitimi", BAP Arastırma Projesi, MAKU_0029-nap-08, Yönetici, 2009
"Burdur Basınının Burdur’un Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Problemlerine Yaklaşımı (1925-2000)", BAP Arastırma Projesi, MAKU_0123-NAP-10, Araştırmacı, 2013
"Genç Türkiye Cumhuriyeti’nde 1927 Nüfus Sayımı’nın Önemi; Hazırlık, Sayım ve Sonuçları", BAP Arastırma Projesi, MAKU_0028-NAP-08, Araştırmacı, 2010
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
AYRINTI DERGİSİ, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2013 - Devam Ediyor
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Editör, 07.02.2011 - Devam Ediyor
RIGEO (Review of International Geographical Education Online, Yayin Kurul Üyesi, 02.01.2011 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
3.Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, ANTALYA, Haziran 2013
Bilimsel Hakemlikler
Educational Research and Reviews, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
iojes - International Online Journal of Educational Sciences, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Turkish Studies, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Doğu Coğrafya Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2014
Turkish Studies, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
Türkiye Sosyal Araştrımalar Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
Kastamonu Eğitim Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2014
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
KARADENİZ ARAŞTIRMALARI, Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Nisan 2013
TAKSAD - Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2013
Environmental Education Research, Dergide Hakemlik, Kasım 2012
Environmental Education Research, Dergide Hakemlik, Ekim 2012
Turkish Studies, Dergide Hakemlik, Eylül 2012
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), Dergide Hakemlik, Ağustos 2012
YENİ FİKİR, Dergide Hakemlik, Mayıs 2009
Etkinlik Organizasyonu
III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Bilim Kurulu Üyesi, ANKARA, TÜRKIYE, Nisan 2014
Batı Akdeniz Alternatif Turizm Çalıştayı, Bilim Kurulu Üyesi, BURDUR, TÜRKIYE, Mart 2013
II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Bilim Kurulu Üyesi, AKSARAY, TÜRKIYE, Nisan 2013
Uluslararası Katılımlı Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Eylül 2012
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning (MAC-ETL 2015), Oturum Başkanı, , CEK CUM., 2015
II. Uluslararası Sosyal Bilgiler eğitimi Sempozyumu (USBES II): Sosyal Bilgiler Eğitimine Disiplinlerarası Yaklaşım: Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Katılım, 26-28 Nisan, Oturum Başkanı, AKSARAY, TÜRKIYE, 2013
21. Eğitim Bilimleri Kongresi, Oturum Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2012
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 47
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 51
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 99
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :COĞRAFYA EĞİTİMİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÇEVRE EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi