Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2011 - 2016
Doç.Dr., MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2010 - 2011
Yrd.Doç.Dr., MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2005 - 2010
Ögr.Gör.Dr., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Burdur Eğitim Fakültesi, 2003 - 2006
Arş.Gör., GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2000 - 2003
Arş.Gör., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Burdur Eğitim Fakültesi, 1996 - 2000
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, 01.09.2016 - Devam Ediyor
Dekan, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 19.08.2016 - 18.12.2017
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, 03.05.2016 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Ensitüsü, , 01.09.2012 - 26.08.2014
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, İlköğretim, 01.05.2012 - 26.08.2014
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, İlköğretim, 20.02.2012 - 26.08.2014
Doçent Temsilcisi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 01.01.2012 - 26.08.2014
Enstitü Müdürü, MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 23.05.2011 - 05.09.2011
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, İlköğretim, 16.06.2010 - 05.09.2011
Enstitü Müdür Yardımcısı, MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 25.12.2009 - 01.05.2011
Yönetim Kurulu Üyesi, MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 16.04.2009 - 05.09.2011
VERDİĞİ DERSLER
Sosyal Bilgiler ve Coğrafya Derslerinde Sınıf Dışı Eğitim , Yüksek Lisans, 2013-2014
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2013-2014
Population and Settlement, Lisans, 2013-2014
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Halk Kültürü İncelemeleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Sosyal Proje Geliştirme, Lisans, 2013-2014
Siyasi Coğrafya, Lisans, 2013-2014
Urban Geography, Lisans, 2013-2014
Geography of Middle East, Lisans, 2013-2014
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2013-2014
Sosyal Bilgilerde Mekan Analizi Teknikleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri, Lisans, 2013-2014
Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2013-2014
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Nitel Araştırma, Yüksek Lisans, 2013-2014
Okul Deneyimi, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, H.Baduroğlu, "Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Mekânı Algılama Becerisi Bakımından İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, O.Ünal, "Sosyal Bilgiler Dersinde Eğitici Çizgi Roman Kullanımının Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, F.Gazioğlu, "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ailedeki Sosyal Rollerin Zaman İçerisindeki Değişimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2018.
Yüksek Lisans, H.Karacan, "Öğrencilerde Coğrafya Algısı Yaratmada Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Kullanılan Coğrafya Görsellerinin Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, B.Küçük, "Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Anayasa İçeriğinin İşlenişi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, S.Kıcır, "5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Gerçekleşen Düşler Ünitesinin Öğretiminde 5E Modelinin Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümü/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Nisan, 2014.
Yüksek Lisans, M.Tunçay, "İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Yatağan Jeopark Projesine Yönelik Yaşantı ve Tutumları", MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Bölümü/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Nisan, 2011.
Yüksek Lisans, D.Çakmak, "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Siyasal Katılım ve Tutumları", MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Bölümü/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Mayıs, 2011.
Yüksek Lisans, T.Pekcan, "İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sosyal Yapılandırmacılığın Kullanılma Durumu (Denizli İli Örneği)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, C.Atik, "İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2009.
Yüksek Lisans, S.Coşkun, "Fen Bilgisi Öğretiminde Karikatür Kullanımının Başarı, Motivasyon ve Tutumlar Üzerine Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, İbrahim ARI Tez Savunma Jüri Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2014
Tez Savunma, Murat ÇETİN Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2014
Tez Savunma, Gökçe Kılıçoğlu Doktora Tezi Savunma Jüri Üyesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2012
Tez Savunma, Kadir KARATEKİN Doktora Tezi Savunma Jüri Üyesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kasım, 2011
Tez Savunma, M. Fatih KAYA Doktora Tezi Savunma Jüri Üyeliği, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2010
Tez Savunma, Zeki ÖĞDEM Yüksek Lisans Jüri Üyeliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Haziran, 2010
Tez Savunma, Aytaç KARAKAŞ Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Haziran, 2010
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, Karabük Üniversitesi, Aralık, 2010
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, Gazi Üniversitesi, Aralık, 2010
Tez Savunma, Gözde ALKAN Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi, Niğde Üniversitesi, Nisan, 2010
Tez Savunma, Yasemin AKSU Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ocak, 2009
Tez Savunma, Mustafa KORKMAZ Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ağustos, 2009
Tez Savunma, Burcu ÖZGÜN Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Aralık, 2009
Tez Savunma, Huriye DENİŞ Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Aralık, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi