Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. HİLAL ERKUŞ ÖZTÜRK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Ana Bilm Dalı : Şehir ve Bölge Planlama
Sabit Telefon : +90 242 2274400 | Dahili : 4475
E Posta Adresi : herkusakdeniz.edu.tr | hilalerkusyahoo.com
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/herkus/
Ofis : Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı
Eğitim Bilgileri
Post Doktora, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Metropolitan and International Development Studies, Department of Geography and Planning, HOLLANDA, 2009-2010
Bütünleşik Doktora, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 2002-2008
Bütünleşik Doktora, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Metropolitan and International Development Studies, Department of Geography and Planning, HOLLANDA, 2008-2008
Lisans, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1997-2001
Yaptığı Tezler
Doktora, "The Role of Local and Global Networking for Tourism Firms and Clusters: The Case of Antalya", ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kasım, 2008.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
Bölgesel Planlama
Kent Planlaması ve Gelişimi
Diğer
yerel ekonomik kalkınma, kentsel yönetişim, kentsel ekonomik çeşitlenme, turizm
turizm kalkınması
bölge planlama ve kalkınma
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mimarlık Temel Alanı
Tasarım/Planlama /Proje/Uygulama
Bölge Planlama
Yönetişim
Web Of Science Araştırma Alanları
Planning & Development
Urban Studies
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
Social Sciences, Interdisciplinary
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, 2016 - 2018
Doç.Dr., AKDENIZ ÜNIVERSITESI, İİBF, 2013 - 2016
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İİBF, 2010 - 2013
, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Metropolitan and International Development Studies, 2009 - 2010
Arş.Gör., Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Metropolitan and International Development Studies, 2008 - 2008
Arş.Gör., ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, 2002 - 2009
Mesleki ve İdari Deneyimler
Fakülte Erasmus Koordinatörlüğü, AKDENIZ ÜNIVERSITESI İİBF, , 30.08.2012 - 27.10.2016
Fakülte Uzmanlar Grubu Üyesi, AKDENIZ ÜNIVERSITESI İİBF, , 15.05.2012 - 27.10.2016
Verdiği Dersler
Tez Projesi, Lisans, 2015-2016
Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2015-2016
Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Politikaları, Lisans, 2015-2016
Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Politikaları, Doktora, 2015-2016
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Semineri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Araştırma Projesi, Lisans, 2015-2016
Kent Sosyolojisi, Lisans, 2015-2016
Institutional Aspects of Regional Development and Governance, Lisans, 2015-2016
Kent Sosyolojisi, Lisans, 2014-2015
Kent Sosyolojisi, Lisans, 2014-2015
Urban Sociology, Lisans, 2014-2015
Regional Development Policies, Lisans, 2014-2015
Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2013-2014
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2013-2014
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Kent Sosyolojisi, Lisans, 2013-2014
Kentleşme ve Konut Politikası, Lisans, 2012-2013
Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2012-2013
Kentleşme ve Konut Politikası, Lisans, 2012-2013
Kent Sosyolojisi, Lisans, 2012-2013
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2012-2013
Yerel ve Bölgesel Kalkınma Politikaları, Lisans, 2011-2012
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2011-2012
Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Politikaları, Lisans, 2011-2012
Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2010-2011
Kent Sosyolojisi, Lisans, 2010-2011
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, N.Aydoğdu, "Yeni Kentsel Toplumsal Hareketler ve Şiddet", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2016.
Yüksek Lisans, L.Masara, "Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Ortaya Çıkan Stratejiler", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2015.
Yüksek Lisans, C.Çelik, "GÜVENCESİZLİK VE İŞÇİ SINIFI OLUŞUMU: ANTALYA TURİZM İŞÇİLERİNİN SINIF DENEYİMİ OLARAK GÜVENCESİZLİK ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2013.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Juri Başkanı, Akdeniz Üniversitesi, Eylül, 2012
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Terhorst P., Erkuş Öztürk H., "Carriers of Change and Continuity: New Restaurants in Amsterdam", TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAFIE, vol.109, pp.144-160, 2018
Erkuş Öztürk H., "RELATED VARIETY AND INNOVATION: EVIDENCE FROM THE TOURISM INDUSTRY", TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAFIE, vol.109, no.5, pp.256-273, 2018
Erkuş Öztürk H., Terhorst P., "Tourism-Firm Differentiation and Place Differentiation in the Sun-Sea-Sand Tourism City of Antalya", METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHİTECTURE, vol.34, pp.181-202, 2017
Erkuş Öztürk H., Terhorst P., "Innovative Restaurants in a Mass-Tourism City: Evidence from Antalya", TOURISM MANAGEMENT, vol.54, pp.477-489, 2016
Erkuş Öztürk H., "(Un)related variety, urban milieu and tourismcompany differentiation ", TOURISM GEOGRAPHIES, vol.18, pp.422-444, 2016 (Link)
Erkuş Öztürk H., Terhorst P., "Urban Tourism and Spatial Segmentation in the Field of Restaurants: The Case of Amsterdam", International Journal of Culture,JOURNAL OF HOSPITALITY & TOURISM RESEARCH, vol.9, pp.85-102, 2015 (Link)
Erkuş Öztürk H., Terhorst P., "Economic diversification of a single-asset tourism city: Evidence from Antalya", CURRENT ISSUES IN TOURISM, vol.18, pp.1-18, 2015
Erkuş Öztürk H., Terhorst P., "Two Micro-Models Of Tourism Capitalism And The (Re)Scaling Of State-Business Relations", TOURISM GEOGRAPHIES, vol.14, pp.494-523, 2012
Erkuş Öztürk H., Terhorst P., "Variety Of Urban Tourism Development Trajectories: Antalya, Amsterdam And Liverpool Compared", EUROPEAN PLANNING STUDIES, vol.20, pp.665-683, 2012
Erkuş Öztürk H., Eraydin A., "Factors Of Global Connectivity In Antalya'S Tourism", ANNALS OF TOURISM RESEARCH, vol.38, pp.1300-1321, 2011
Erkuş Öztürk H., "Emerging Importance Of Institutional Capacity For The Growth Of Tourism Clusters: The Case Of Antalya", EUROPEAN PLANNING STUDIES, vol.19, pp.1735-1753, 2011
Erkuş Öztürk H., Terhorst P., "Variety Of Modes Of Governance Of A Global Value Chain: The Case Of Tourism From Holland To Turkey", TOURISM GEOGRAPHIES, vol.12, pp.217-245, 2010
Erkuş Öztürk H., "The Significance Of Networking And Company Size In The Level Of Creativeness Of Tourism Companies: Antalya Case", EUROPEAN PLANNING STUDIES, vol.18, pp.1247-1266, 2010
Erkuş Öztürk H., Eraydin A., "Environmental Governance For Sustainable Tourism Development: Collaborative Networks And Organisation Building In The Antalya Tourism Region", TOURISM MANAGEMENT, vol.31, pp.113-124, 2010
Erkuş Öztürk H., "The Role Of Cluster Types And Firm Size In Designing The Level Of Network Relations: The Experience Of The Antalya Tourism Region", TOURISM MANAGEMENT, vol.30, pp.589-597, 2009
Eraydin A., Koroglu B.A., Erkuş Öztürk H., Yasar S.S., "Network Governance For Competitiveness: The Role Of Policy Networks In The Economic Performance Of Settlements In The Izmir Region", URBAN STUDIES, vol.45, pp.2291-2321, 2008
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Erkuş Öztürk H., "Turizm Kentlerinde Ekonomik Farklılaşma ve İlişkili Çeşitlilik", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.28, ss.1-15, 2017
Çelik C., Erkuş Öztürk H., "Role of Precariousness and Space on Class formation Process: The Case of Antalya's Tourism Workers", Capital & Class, vol.1, no.1, pp.1-27, 2016 (Link) (Abstract)
Terhorst P., Erkuş Öztürk H., "Scaling, Territoriality, And Networks Of A Tourism Place ", Anatolia: an international journal of tourism and hospitality research, vol.22, no.2, pp.168-183, 2011
Erkuş Öztürk H., "Modes Of Tourism Governance: A Comparison Of Amsterdam And Antalya ", Anatolia: an international journal of tourism and hospitality research, vol.22, no.3, pp.307-325, 2011
Erkuş Öztürk H., "Planning Of Tourism Development: The Case Of Antalya", Anatolia: an international journal of tourism and hospitality research, vol.21, no.1, pp.107-122, 2010
Erkuş Öztürk H., "Neden Büyük Firmalar Turizmle Yerel Ekonomik Kalkınmayı Sağlamada Halen Önemli? Antalya Örneği", Planlama, no.2, ss.73-80, 2009
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Erkuş Öztürk H., "The Role of Fictional Expectations in Crisis ridden Tourism City", RSA Annual Conference 2019, Santiago de Compostela, ISPANYA, 4-7 Haziran 2019, pp.1-2
Erkuş Öztürk H., Türkcan K., "Service Sector Survival in Crisis: Evidence from Antalya Tourism City", RSA 2018 Annual Conference Lugano, Lugano, ISVIÇRE, 3-6 Haziran 2018, pp.21-21
Erkuş Öztürk H., "The Impact of the Global Economic Crisis and Turkish (Geo)Political Crisis on the Births and Deaths of Firms in the Tourism City of Antalya", 4th EATSA 2018 Euro-Asian Tourism Studies Association Conference, Dijon, FRANSA, 18-22 Haziran 2018, pp.13-13
Erkuş Öztürk H., Türkcan K., "Survival of Companies in Antalya: An Econometric Analysis", 4th EATSA Euro-Asian Tourism Studies Association Conference, Dijon, FRANSA, 18-22 Haziran 2018, pp.11-11
Erkuş Öztürk H., Türkcan K., "Survival of Firms in Tourism Cities: The Case of Antalya", The 3rd Annua Conference of EATSA: Designing for Co-Creation in Euro-Asian Tourism, Nara- Shirahama, JAPONYA, 21-25 Ağustos 2017, pp.1-1
Erkuş Öztürk H., "Labor Mobility, Inter-Firm Networks, and Differentiation of Hotels and Restaurants in Antalya", AAG Annual Conference 2017, Boston, ABD, 5-9 Nisan 2017, vol.1, no.1, pp.297-297
Erkuş Öztürk H., Türkcan K., "Resilience in Tourism Cities: Evidence from Antalya Tourism City", Regional studies Association 2017 Annual Conference, Dublin, IRLANDA, 4-7 Haziran 2017, pp.61-61
Erkuş Öztürk H., "Innovations of Restaurants in a Mass-Tourism City: Evidence from Antalya", 2nd Annual Conference of the Euro-Asia Tourism Studies Association – EATSA 2016, Lizbon-Peniche-Coimbra, PORTEKIZ, 27-30 Haziran 2016, pp.100-120
Erkuş Öztürk H., "Related Variety, Unrelated Variety and Differentiation: Evidence from a Mass Tourism City, ", RSA Annual Conference, Building bridges: Cities and Regions in a Transnational World, Karl-Franzens Universitat, Graz, AVUSTURYA, 3-6 Nisan 2016, pp.52-53
Erkuş Öztürk H., "EKONOMİK AYNILAŞMA/FARKLILAŞMA VE İLİŞKİLİ ÇEŞİTLİLİK: ANTALYA ÖRNEĞİ", 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 1-2 Aralık 2016, ss.1-10
Erkuş Öztürk H., "Company Differentiation in the Single-Asset Tourism City Of Antalya: A Quantitatıve Analysis", 2nd Annual Conference of the Euro-Asia Tourism Studies Association – EATSA 2016, Lisbon-Peniiche-Coimbra, PORTEKIZ, 27-30 Haziran 2016, pp.140-150
Masara L., Erkuş Öztürk H., "Evaluating Strategies for Sustainable Tourism", Eurasia Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators, KONYA, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2015, pp.20-30
Erkuş Öztürk H., "Spatial Implications of Economic Diversification: Evidence From Antalya Tourism City", AAG Annual Meeting, Chicago, ABD, 21-25 Nisan 2015, pp.350-351
Erkuş Öztürk H., "Homogenization Of Tourism Cities: Spatial And Economic Outcomes", AESOP Annual Meeting, Prag, CEK CUM., 13-16 Temmuz 2015, pp.25-35
Erkuş Öztürk H., "Tek Sektör Odaklı Gelişen Turizm Kentlerinde Ekonomik Çeşitlenme", 6. Kentsel Ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu: Gayrimenkul Odaklı Büyümeden Üretime Dayalı Büyümeye Doğru, İZMİR, TÜRKIYE, 17-19 Eylül 2015, ss.107-119
Erkuş Öztürk H., "Homogenization and Diversification in Tourism Cities: Spatial and Economic Outcomes", IGU DES Ankara Mini Conference, Local and Regional Development in Emerging Economic Geographies, ANKARA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, pp.35-45
Erkuş Öztürk H., Akgün A.A., "Economic Diversity With Or Specialisation In Tourism: A Logistic Regression Analysis On The Literature ", 54th European Congress of the Regional Science Association International, St Petersburg, RUSYA, 26-29 Ağustos 2014, pp.65-65
Erkuş Öztürk H., "Diversification Tendencies Of Hotels In A Single Asset Tourism City: Evidence From Antalya", 3rd Interdisciplinary Tourism research Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-8 Haziran 2014, pp.188-193
Terhorst P., Erkuş Öztürk H., "Urban Tourism And Segmentation In The Field Of Restaurants", IGU-RSAI mini conference ‘Globalisation and New Patterns of Services Sector Driven Growth’, Amsterdam, HOLLANDA, 19-20 Haziran 2014, pp.3-3
Erkuş Öztürk H., Akgün A.A., "Economic Diversification Tendency Of A Single Asset Tourism City: Evidence From Antalya", 54th European Congress of the Regional Science Association International, St Petersburg, RUSYA, 26-29 Ağustos 2014, pp.45-45
Erkuş Öztürk H., Akgün A.A., "Diversification In A Tourist City: A Relation Of Related And Unrelated Variety", 54th European Congress of the Regional Science Association International, St Petersburg, RUSYA, 26-29 Ağustos 2014, pp.37-37
Çelik C., Erkuş Öztürk H., "Spatial Disintegration As A Barrier Of Class Formation: The Case Of Tourism Workers In Antalya Tourism Region", 4TH WORLD CONGRESS FOR MIDDLE EASTERN STUDIES, ANKARA, TÜRKIYE, 18-22 Ağustos 2014, pp.15-15
Erkuş Öztürk H., "Kent Bölge Ve Yönetişim", Dünya Şehircilik Günü 37. Kolokyumu, Kent Yönetimi ve Planlama, İZMİR, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2013, ss.35-40
Terhorst P., Erkuş Öztürk H., "Segmentation Of Restaurants For Tourists And Locals In A Tourist-Historic City: The Case Of Amsterdam", 5th Advances in tourism Marketing Conference, Marketing Space and Place, Shifting Tourist Flows, Algavre, PORTEKIZ, 2-4 Ekim 2013, pp.12-14
Erkuş Öztürk H., Terhorst P., "Devlet-Girişimci İlişkilerinin (Yeniden)Ölçeklenmesi: Turizm Kapitalizmi Ve Mekânsal Etkileri Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme", 4. Kentsel Ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Neo-Liberalizm Sonrası Mekânsal Müdahale Biçimleri ve Yansımaları, MERSİN, TÜRKIYE, 28-30 Kasım 2013, ss.459-474
Erkuş Öztürk H., Terhorst P., "Two Micro Models Of Tourism Capitalism And Different Trajectories Of (Re)Scaling Of State-Business Relations In One Region", Regional Studies Association North American Conference, Los Angeles, ABD, 16-18 Aralık 2013, pp.17-17
Erkuş Öztürk H., "Economic Diversification Strategies Of Tourism Actors In Tourism Cities: The Case Of Antalya", AESOP 26th Annual Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Temmuz 2012, pp.30-30
Erkuş Öztürk H., Terhorst P., "Urban Tourism As A Generator Of Economic Diversification?", Knowledge Dynamics in the Diversification of Mass Tourism: Challenges for European and Mediterranean Destinations, Regional Studies Association Research Network on Tourism, Regional Development and Public Policy, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ocak 2012, pp.8-8
Terhorst P., Erkuş Öztürk H., "Economic Diversification In A Multi-Asset And A Single-Asset Tourism Places: Amsterdam And Antalya Compared", Regional Studies Association's European Conference 'Networked regions and cities in times of fragmentation: Developing smart, sustainable and inclusive places' , Delft, HOLLANDA, 13-16 Mayıs 2012, ss.55-55
Erkuş Öztürk H., Terhorst P., "Jewelry Clustering Formation In Tourism Cities,", 2nd Interdisciplinary Tourism Research Conference , MUĞLA, TÜRKIYE, 24-29 Nisan 2012, pp.326-338
Erkuş Öztürk H., Terhorst P., "Antalya'S Tourism Place Creation: Networks, Territoriality And Scaling,", Spaces and Flows: An International Conference on Urban and ExtraUrban Studies, Prato, ITALYA, 17-18 Kasım 2011, pp.21-21
Erkuş Öztürk H., Eraydın A., "Increasing Role Of Global Networks In Tourism Clusters And Its Characterizing Factors: Evidence From Antalya Tourism Region", 4th International Colloquium on Tourism & Leisure, , Bangkok, TAYLAND, 6-9 Temmuz 2010, pp.9-9
Erkuş Öztürk H., Terhorst P., "The Scaling Of State-Business Relations In Antalya’S Tourism", 4th International Colloquium on Tourism & Leisure, Bangkok, TAYLAND, 6-9 Temmuz 2010, pp.70-70
Terhorst P., Erkuş Öztürk H., "Antalya’S Two-Micro-Models Of Tourism Capitalism And Their Different Trajectories Of (Re)Scaling Of State-Business Relations", 8th European Urban & Regional Studies Conference (Repositioning of Europe in an era of global transformation), Viyana, AVUSTURYA, 15-17 Eylül 2010, pp.19-19
Erkuş Öztürk H., Terhorst P., "Governance Of Urban Tourism: Amsterdam And Antalya Compared", 8th European Urban & Regional Studies Conference (Repositioning of Europe in an era of global transformation), Viyana, AVUSTURYA, 15-17 Eylül 2010, pp.15-15
Erkuş Öztürk H., Terhorst P., "Bargaining Power Of Tourism Cities: Regimes Of Amsterdam And Antalya Compared,", The 5th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 20-25 Mayıs 2010, pp.246-263
Erkuş Öztürk H., "Networking In The Innovativeness Of Tourism Companies: Evidence From Antalya Tourism Region", 3rd ADVANCES IN TOURISM MARKETING CONFERENCE, Bournemouth, INGILTERE, 6-9 Eylül 2009, pp.57-57
Erkuş Öztürk H., Terhorst P., "Governance Of Urban Tourism In Designing Tourism Development: Amsterdam, Antalya, Liverpool Compared", 23rd Congress of the Association of European Schools of Planning (AESOP) on 'Why can’t the Future be like the Past?’, Liverpool, INGILTERE, 15-19 Temmuz 2009, pp.48-48
Erkuş Öztürk H., Terhorst P., "Bargaining Power In Commodity Chains: Two Chains From Holland To Turkey Compared", EURS on 'Diverse Europes: Urban and Regional Openings, Connections and Exclusions', İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Eylül 2008, pp.43-43
Erkuş Öztürk H., "Ekolojik Turizm Planlamasına Alternatif Bir Yaklaşım", Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Konferansı, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-28 Nisan 2007, ss.181-186
Erkuş Öztürk H., Eraydın A., Armatlı Köroğlu B. , Yaşar S.S. , "Kentsel Bölgeler İçin Yeni Örgütlenme Modelleri Ve Gelişme Stratejileri", 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu , İZMİR, TÜRKIYE, 25-26 Ekim 2007, ss.415-450
Erkuş Öztürk H., "Clustering And Firm Size Dynamics In Designing Local And Global Networking Of Antalya Tourism Region", Advances in Tourism Marketing Conference / Destination and Event Marketing: Managing Networks, Valencia, ISPANYA, 10-12 Eylül 2007, pp.35-38
Erkuş Öztürk H., "Clustering And Firm Size Dynamics In Designing Local And Global Networking Of Antalya Tourism Region", Advances in Tourism Marketing Conference / Destination and Event Marketing: Managing Networks, Valencia, ISPANYA, 10-12 Eylül 2007, pp.91-91
Erkuş Öztürk H., "Competitiveness As A Changing Factor Of Tourism Built Environment- Case Of Hotels In Turkey", 1st International CIB Endorsed METU Postgraduate Conference “Built Environment and Information Technologies, ANKARA, TÜRKIYE, 17-18 Mart 2006, pp.305-317
Erkuş Öztürk H., Öztürk E.Y., "Yerel Kalkınma Sağlamada Toplumsal Katılım Ile Tarihi Ve Kültürel Mirasın Korunması Ve Değerlendirilmesinin Siyaset Ve Planlama İlişkisi Bağlamında Değerlendirilmesi: Mudurnu-Beypazarı-Güdül Örneği Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Çalışma", 30. Dünya Şehircilik Günü , İZMİR, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2006, ss.389-402
Erkuş Öztürk H., "Kurumların Yerel Ve Küresel İlişkileriyle Tanımlanan Alternatif Bir Turizm Kalkınması Anlayışı", 3. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-28 Mayıs 2006, ss.688-704
Erkuş Öztürk H., Eraydın A., "Environmental Governance For Sustainable Tourism Development: The Experience On Collaborative Networks And Institution-Building In Antalya Tourism Cluster", RSA Conference -British & Irish Section, Jersey Island, INGILTERE, 16-18 Ağustos 2006, pp.20-20
Erkuş Öztürk H., "Sosyal Bilimlerde Alternatif Temsil Arayışlari Ve Ontolojik Kabullerdeki Değişimin Yönetişim Tartişmalarındaki Yeri", Dokuzuncu Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 7-9 Aralık 2005, ss.38-38
Erkuş Öztürk H., "Turizm Sektöründe Gündeme Gelen Yeni Kurumsallaşma Çabalarının Yerel Ve Küresel İlişkilerde Sağladığı Fırsatlar", 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu (bildiri kitabı) İTÜ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-8 Kasım 2005, ss.74-83
Kitap ve Kitap Bölümleri
Erkuş Öztürk H., "Diversification of Hotels In a Single Asset Tourism City", in: Tourism and Hospitality Management, Advances in Cultre, Tourism and Hospitality Research, Volume 12, Metin Kozak, Nazmi Kozak, Eds., Emerald Group Publishing , Bingley, pp.173-185, 2016
Erkuş Öztürk H., Terhorst P., "Reducing Quality Uncertainty in the Amsterdam field of restaurants", in: Globalisation and Services-driven Economic Growth: Perspectives from the Global North and South, Niels Beereport, Bart Lambregts and Jana Kleibert, Eds., Routledge, London/New York , New York, pp.105-118, 2016
Erkuş Öztürk H., Terhorst P., "Beyond Fordism and Flexible Specialization in Antalya's Mass-Tourism Economy", in: Alternative Tourism in Turkey: Role And Potential Development, Egresi I., Eds., Springer, London/Berlin , Cham, pp.285-297, 2016 (Link)
Erkuş Öztürk H., Terhorst P. , "Jewelry Retail And Tourism: A Relation Of Unrelated Variety", in: Tourism Research: An Interdisciplinary Perspective, Kozak, M. and Kozak, N. , Eds., Camridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.124-141-, 2013
Erkuş Öztürk H., "Institution-Based Approach In Sustainable Tourism: Emerging Importance Of Environmental Associations In Turkey", in: Sustainability of Tourism: Cultural and Environmental Perspectives, Kozak, M. and Kozak, N., Eds., Cambridge Scholars Publishing, New Castle, pp.155-182-, 2011
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Turizm Kentlerinde Ekonomik Aynılaşma-Farklılaşma: Antalya Örneği", TÜBITAK Projesi, 112K443, Yönetici, 2015
"Kentsel Bölgeler için Yeni Örgütlenme Modelleri ve Gelisme Stratejileri: Türkiye’de Yeni Dönemde Ortaya Çıkan Kentsel Bölgelerde Rekabetle Sosyal Bütünlesmeyi Uzlastıran Çok Katmanlı Yönetisim Modellerinin Gelistirilmesi", TÜBITAK Projesi, COST105K001, Araştırmacı, 2008
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 22.07.2011 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Regional studies Association, Türkiye Elçiliği, Üye, 16.09.2016 - Devam Ediyor
Bilimsel Danışmanlıklar
Tübitak, 2237 Nolu BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA, YAZMA VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ, Proje Danışmanlığı, Kasım 2013 - Kasım 2013
T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI , DATÇA - BOZBURUN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ SOSYO - EKONOMİK, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLER ARAŞTIRMASI, Diğer, Ağustos 2010 - Aralık 2010
Bilimsel Hakemlikler
Anatolia: an international journal of tourism and hospitality research, Dergide Hakemlik, Temmuz 2014
Anatolia: an international journal of tourism and hospitality research, Dergide Hakemlik, Mart 2014
Anatolia: an international journal of tourism and hospitality research, Dergide Hakemlik, Mayıs 2012
International Journal of Tourism Research, Dergide Hakemlik, Aralık 2011
Journal of Hospitality Management and Tourism, Dergide Hakemlik, Kasım 2011
International Journal of Hospitality Management, Dergide Hakemlik, Ağustos 2011
European Planning Studies, Dergide Hakemlik, Temmuz 2011
Akdeniz Üniversitesi, İİBF dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2010
European Planning Studies, Dergide Hakemlik, Kasım 2009
Etkinlik Organizasyonu
Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 4. Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, MERSİN, TÜRKIYE, Kasım 2013
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Dünya Şehircilik Günü 37. Kolokyumu, Kent Yönetimi ve Planlama, Davetli Konuşmacı, İZMİR, TÜRKIYE, 2013
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 1549
Web Of Science H İndeksi : 10
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 359
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 9
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Erkuş Öztürk H, "Genç Bilim İnsanı Ödülü, Bilim Akademisi, Genç Bilim İnsanları Programı, BAGEP, Mart 2018
Erkuş Öztürk H,yok, "GEBİP Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, TÜBA, Aralık 2018
Erkuş Öztürk H, "100 puan Akademik Teşvik Ödülü, Akdeniz Üniversitesi, Şubat 2016
Erkuş Öztürk H, "Akdeniz Üniversitesi 2012 Bilim Teşvik Ödülü, Akdeniz Üniversitesi, Aralık 2012
Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliği Bursu_Hollanda, Erasmus , Kasım 2012
Erkuş Öztürk H, "ODTÜ Yılın En İyi Doktora Tezi Ödülü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Haziran 2010
Tübitak 2219 Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu_Hollanda, TÜBİTAK, Mart 2009
Yurtdışı Araştırma Bursu_Hollanda, DPT, Şubat 2008
Erkuş Öztürk H, "Mimarlık Fakültesi_Fakülte Birinciliği Ödülü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Haziran 2001
Erkuş Öztürk H, "Şehir ve Bölge Planlama Bölümü_ Bölüm Birinciliği Ödülü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Haziran 2001
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Bölgesel kalkınma, ekonomik çeşitlenme, turizm kentleri, kentsel ve bölgesel yönetişim, küresel değer zincirleri, yerel küresel ağlar ve kalkınma, kentsel bölgeler
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Regional development, economic diversification, tourism cities, urban and regional governance, global value chains, local and global networks and development, city-regions
Research Areas : Turizm kentlerinde ekonomik aynılaşma ve farklılaşma
Current Research Activities :

Economic Homogenization and Diversification in Tourism Cities

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi