Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENIZ ÜNIVERSITESI, Mimarlık Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENIZ ÜNIVERSITESI, İİBF, 2013 - 2016
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İİBF, 2010 - 2013
, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Metropolitan and International Development Studies, 2009 - 2010
Arş.Gör., Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Metropolitan and International Development Studies, 2008 - 2008
Arş.Gör., ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, 2002 - 2009
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Fakülte Erasmus Koordinatörlüğü, AKDENIZ ÜNIVERSITESI İİBF, , 30.08.2012 - 27.10.2016
Fakülte Uzmanlar Grubu Üyesi, AKDENIZ ÜNIVERSITESI İİBF, , 15.05.2012 - 27.10.2016
VERDİĞİ DERSLER
Tez Projesi, Lisans, 2015-2016
Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2015-2016
Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Politikaları, Lisans, 2015-2016
Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Politikaları, Doktora, 2015-2016
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Semineri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Araştırma Projesi, Lisans, 2015-2016
Kent Sosyolojisi, Lisans, 2015-2016
Institutional Aspects of Regional Development and Governance, Lisans, 2015-2016
Kent Sosyolojisi, Lisans, 2014-2015
Kent Sosyolojisi, Lisans, 2014-2015
Urban Sociology, Lisans, 2014-2015
Regional Development Policies, Lisans, 2014-2015
Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2013-2014
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2013-2014
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Kent Sosyolojisi, Lisans, 2013-2014
Kentleşme ve Konut Politikası, Lisans, 2012-2013
Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2012-2013
Kentleşme ve Konut Politikası, Lisans, 2012-2013
Kent Sosyolojisi, Lisans, 2012-2013
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2012-2013
Yerel ve Bölgesel Kalkınma Politikaları, Lisans, 2011-2012
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2011-2012
Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Politikaları, Lisans, 2011-2012
Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2010-2011
Kent Sosyolojisi, Lisans, 2010-2011
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, N.Aydoğdu, "Yeni Kentsel Toplumsal Hareketler ve Şiddet", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2016.
Yüksek Lisans, L.Masara, "Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Ortaya Çıkan Stratejiler", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2015.
Yüksek Lisans, C.Çelik, "GÜVENCESİZLİK VE İŞÇİ SINIFI OLUŞUMU: ANTALYA TURİZM İŞÇİLERİNİN SINIF DENEYİMİ OLARAK GÜVENCESİZLİK ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2013.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Juri Başkanı, Akdeniz Üniversitesi, Eylül, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi