Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Bölgesel kalkınma, ekonomik çeşitlenme, turizm kentleri, kentsel ve bölgesel yönetişim, küresel değer zincirleri, yerel küresel ağlar ve kalkınma, kentsel bölgeler
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Regional development, economic diversification, tourism cities, urban and regional governance, global value chains, local and global networks and development, city-regions
Research Areas : Turizm kentlerinde ekonomik aynılaşma ve farklılaşma
Current Research Activities :

Economic Homogenization and Diversification in Tourism Cities

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi