Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Turizm Kentlerinde Ekonomik Aynılaşma-Farklılaşma: Antalya Örneği", TÜBITAK Projesi, 112K443, Yönetici, 2015
"Kentsel Bölgeler için Yeni Örgütlenme Modelleri ve Gelisme Stratejileri: Türkiye’de Yeni Dönemde Ortaya Çıkan Kentsel Bölgelerde Rekabetle Sosyal Bütünlesmeyi Uzlastıran Çok Katmanlı Yönetisim Modellerinin Gelistirilmesi", TÜBITAK Projesi, COST105K001, Araştırmacı, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi