Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Toz H., Ağaoğlu H.D., "Bahaeddin Özkişi'nin Romanlarında Öne Çıkan Değerler", INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, vol.7, no.ISSN:2342-0251, pp.1-21, 2019 (Link)
Toz H., Senek S., "Aytül Akal'ın Masallarında Günümüz Çocuklarının Yaşadığı Temel Sorunlara Yönelik İletiler", Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırma Dergisi, no.ISSN:2147-8872, pp.217-233, 2019 (Link)
Toz H., Ağaoğlu H.D., "Bahaeddin Özkişi'nin "Göç Zamanı" Adlı Eserinde Temel Değerler", Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.ISSN:2147-5490, pp.236-253, 2019 (Link)
Toz H., Senek S., "Aytül Akal’ın Masallarında “İyilikseverlik” Değeri ", Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Akdeniz University Journal of Education), cilt.1, no.ISSN:1304-5105, ss.28-41, 2018 (Link)
Toz H., Senek S., "Aytül Akal'ın Masallarında Öne Çıkan Değerler", İnternational Journal of Langauge Academy, vol.6, no.ISSN:2342-0251, pp.211-229, 2018 (Link)
Toz H., "Çağdaş Türkmen Çocuk Edebiyatının Kaynakları", Dede Korkut Uluslararası Türk Dili Ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi /The Journals of İnterneational Turkish Language & Literature Research, vol.1, pp.167-178, 2012 (Link)
Toz H., "Hisar Şairlerinde Tarih Ve Mazi Fikri", Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi IV, ss.339-348, 2000
Toz H., "Geçmişten Günümüze Köprü: Hisar Dergisi Ve Hisarcılar", Türk Yurdu, cilt.18, ss.62-69, 1998
Toz H., "Ömer Seyfettin'De Millet Ve Milliyet Fikri", Karadeniz Teknik (Üniversitesi) Dergisi, ss.28-30, 1996
Toz H., "Sanat Ve Edebiyat Mecmualarından: Güneş Mecmuası", Gök Dergisi, ss.31-32, 1996
Toz H., "Dini Açıdan Tevfik Fikret'E Bakış", Gök Dergisi, ss.25-30, 1995
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Toz H., "Kerim Gurbannepesov'Un "Mugallimin Sözi" Adlı Şiirinden Hareketle Türkmen Çocuk Edebiyatı Üzerine Bir Değerlendirme", Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi (UTEK'13), Saraybosna-Bosna Hersek, BOSNA HERSEK, 17-19 Mayıs 2013, vol.1, pp.433-438
Toz H., "Gelişim Sürecinde Türkmen Çocuk Edebiyatı", Türk Xalqları Edebiyatı II Beynelxalq Uşaq Edebiaytı Konqresi, Bakü, AZERBAYCAN, 13-15 Kasım 2008, vol.1, pp.99-103
Toz H., "Klasik Dönem Türkmen Edebiyatına Bir Bakış", Uluslararası Divan Edebiyatı Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-28 Mayıs 2008, pp.261-270
Toz H., "Türkmen Şairi Kerim Gurbannepesov'Un Şiirlerinde Geleneğe Yürüyüş", I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu, KIRIKKALE, TÜRKIYE, 9-10 Aralık 2004, ss.1-5
Toz H., "Hisar Dergisi Ve Hisarcılar'In Sanat Ve Edebiyat Görüşleri", Mehmet Çınarlı'yı Anma Paneli (İLESAM-TDK Konferans Salonu, ANKARA, TÜRKIYE, 26-26 Kasım 1999, ss.1-5
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Toz H., "Mehmet Çınarlı Üzerine Bir Değerlendirme", Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı Cilt:1, Aytaş G., Üstten A.U., Ed., Akçağ Yayınları, Ankara, ss.328-336, 2018
Toz H., "Çağdaş Türkmen Edebiyatı Şairi Kerim Gurbannepesov -Hayatı, Edebi Kişiliği Ve Eserleri-", PegemA Yayıncılık, ANKARA, 2012
Toz H., "Hisarcılar (Bölümü)", Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi Cilt 8, Tural S., Göçkün Ö., Ed., Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, ss.491-498, 2007
Toz H., "Çocuk Edebiyatı Tarihi", Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı, Yılar Ö, Turan L., Ed., PegemA Yayıncılık, Ankara, ss.224-252, 2007
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Toz H., "Çakırtaş, Mehmet (Maddesi)", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi 3,Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları,, cilt.3, ss.13-14, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi