Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Öz H., "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Madenciliğin Durumu (1939-1945)", Yeraltı Kaynakları Dergisi/MT Bilimsel, no.18, pp.27-42, 2020 (Link)
Öz H., "THE EFFECT OF MARSHALL AID ON SOCIAL-CULTURAL STRUCTURE OF TURKEY (1948-1960)", ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, vol.12, no.3, pp.177-197, 2020 (Link)
Öz H., "Türk Alman İlişkilerinde Yeniden Canlanma: 1939-1945", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.373-378, 2019 (Link)
Öz H., "Sekizinci Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının Bilimsel Yeterlilik Açısından İncelenmesi", Journal of Innovative Research in Social Studies, vol.1, pp.88-95, 2018 (Link)
Öz H., "Türkiye Cumhuriyeti’nin Üçüncü Büyük Devalüasyonu 10 Ağustos 1970 Kararları ve Etkileri ", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi Mediterranean Journal of Humanities, vol.8, pp.379-391, 2018 (Link)
Öz H., "Dönemin Ulusal Türk Basınının 12 Mart Muhtırasına Bakışı ", History Studies International Journal of History , vol.10, pp.77-91, 2018 (Link)
Öz H., "Cumhuriyet Dönemi Türk Sinemasında Kadın Temsili", Atatürk Yolu Dergisi, ss.143-180, 2018 (Link)
Öz H., "Ekonomi Toplum İlişkisi: 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Örneği", Journal of Current Researches on Social Sciences, vol.8, pp.453-466, 2018 (Link)
Öz H., "Birinci Meclis İçindeki Tartışmalar ve Halk Fırkası'nın Kuruluş Süreci ", Journal of Current Researches on Social Sciences, vol.7, pp.363-374, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Öz H., "Türk Basınında Harf İnkılabı Öncesinde Latin Alfabesinin Kullanımı: Milliyet ve İkdam Gazeteleri (9 Ağustos-1 Kasım 1928)", 4th İnternational Communication In The New Word Congress (Online), Tokyo, JAPONYA, 19-21 Şubat 2021, pp.1-1
Öz H., "Milli Mücadele Döneminde Madenciliğin Durumu ", 100. Yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 11-14 Haziran 2019, pp.95-95
Öz H., "Ekim Devrimi’nin Türk Eğlence ve Kültür Hayatı Üzerindeki Etkisi: Göçmen Ruslar", 4th Language, Culture & Literature Symposium , ANTALYA, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2018, pp.15-21
Öz H., "1924-1928 YILLARI ARASINDA OKUMA-YAZMA SEFERBERLİĞİ: HALK DERSHANELERİ, ÇIRAK VE GECE MEKTEPLERİ ", INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-8 Nisan 2017, pp.153-153
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Öz H., "Tek Parti Döneminde Eğitim (1923-1946)", Türk Eğitim Tarihi, Çetin E., Yıldız Ö., Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.295-319, 2020
Öz H., "Atatürk Döneminde Madencilik (1923-1938)", Libra Yayınevi, İstanbul, 2019
Öz H., "ADALET PARTİSİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE EĞİTİM (1965-1971) ", in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Efilti S., Boz H., Eds., Gazi Kitapevi, Ankara, pp.147-169, 2018
Öz H., "Adnan Menderes'in Siyasi Hayatında Önemli Bir Kırılma Noktası: Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu", Başbakan Adnan MENDERES’in Dönemi, Yaşamı ve Siyasal Mücadelesi, Kabadayı T., Ed., Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, Aydın, ss.210-245, 2012
Öz H., "Osmanli'Dan Cumhuriyete İzmit Çuha Fabrikasi", Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOCAELİ, 2007
SANATSAL ETKİNLİKLER
Öz H, "Uluslararası Birinci Dünya Savaşı Sempozyumu", Kişisel Sergi, Diğer, Aralık-2016.
Öz H, "I. Dünya Savaşı ve Biz", Kişisel Sergi, Diğer, Mart-2015.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi