Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 2020 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 2014 - 2020
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 2011 - 2014
Yrd.Doç.Dr., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 2010 - 2011
Arş.Gör., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi , 2002 - 2010
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler, 01.08.2011 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler, 01.08.2011 - 01.11.2014
VERDİĞİ DERSLER
Dönem 3 Çocuk Diş Hekimliği Uygulama (Pedodonti), Lisans, 2019-2020
Çocuk ve Genç Hastalarda Davranış İdaresi, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, 2018-2019
Klinik Uygulamalar, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, 2018-2019
Çocuk ve Genç Engelli Bireylerde Diş Tedavisi, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, 2018-2019
Uzmanlık Alan Eğitimi (Tez ve Danışmanlık) , Diş Hekimliğinde Uzmanlık, 2018-2019
Makale Tartışması, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, 2018-2019
Florun Çocuk Diş Hekimliğindeki yeri, Etki Mekanizması ve Uygulama Yöntemleri, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, 2018-2019
Çocuklarda ve Adölesanlarda Diş Travmaları ve Tedavileri, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, 2018-2019
Deontoloji, Lisans, 2018-2019
Toplum Ağız Diş Sağlığı, Lisans, 2018-2019
Tez Çalışması, Doktora, 2016-2017
Çocuk ve Genç Bireyler için Estetik Restoratif Tedavi, Doktora, 2015-2016
Yaşlara Göre Değişimlerin Dinamiği, Doktora, 2015-2016
Pedodontide Premedikasyon, Doktora, 2015-2016
Çocuk ve Genç Hastalarda Periodontal Hastalıklar, Doktora, 2015-2016
Çocuk ve Genç Engelli Bireylerde Diş Tedavisi, Doktora, 2015-2016
Çocuk ve Genç Bireylerde Temporomandibular Eklem (TME) ve Hastalıkları, Doktora, 2015-2016
Seminer, Doktora, 2015-2016
Çocuk ve Genç Hastalarda Psikolojik Yaklaşımlar (Davranış İradesi), Doktora, 2015-2016
Çocuk ve Genç Bireylerde Restoratif Diş Hekimliğinde Adeziv Sistemler, Doktora, 2015-2016
Seminer, Doktora, 2015-2016
Florun Diş Hekimliğindeki Yeri, Etki Mekanizması ve Uygulama Yöntemleri, Doktora, 2015-2016
Pedodonti Teorik (Çocuk Diş Hekimliği) Dersi, Lisans, 2015-2016
Dönem 4 Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Klinik Eğitim , Lisans, 2015-2016
Seminer, Doktora, 2015-2016
Çocuk ve Gençlerde Oral Patolojik Durumlar ve Yumuşak Doku Anomallileri, Doktora, 2015-2016
Diş Dokularının Formasyon ve Mineralizasyonu, Doktora, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2014-2015
Pedodontide Problemler ve Çözümleri, Doktora, 2014-2015
Danışmanlık, Doktora, 2014-2015
Pedodontide Kullanılan Restoratif Materyaller, Doktora, 2014-2015
Dönem 3 Çocuk Diş Hekimliği Teorik (Pedodonti) , Lisans, 2014-2015
Süt ve Sürekli Dişlerin Yapısal Nitelikleri, Doktora, 2014-2015
Aşırı Madde Kayıplı Süt ve Genç Daimi Dişlerin Restorasyonları, Doktora, 2014-2015
Çocuklarda Beslenme ve Diş Çürüğü, Doktora, 2014-2015
Pedodontide Teşhis Metodları ve Tedavi, Doktora, 2014-2015
Çocuklarda Diş Travmaları ve Tedavileri, Doktora, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Diş Hekimliğinde Uzmanlık, C.Ay, "Yenidoğanların Ve Annelerinin Oral Mikrofloralarının İncelenmesi Ve Birbirleriyle Olan Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Z.Köylüoğlu Pişkinöz, "Çocuk diş hekimliğinde yeni lokal anestezi cihaz ve tekniklerinin değerlendirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2016.
Diş Hekimliğinde Uzmanlık, S.Hanimeli, "Beyaz nokta lezyonlarının tedavisinde yeni bir yaklaşım: Rezin İnfiltrasyon Sistemi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2016.
Diş Hekimliğinde Uzmanlık, H.Yalçin Erman, "ß-TALASEMİ MAJÖR HASTASI ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞININ VE KRANİYO-FASİYAL YAPILARIN KLİNİK, RADYOLOJİK VE MİKROBİYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2015.
Doktora, B.Yağmur, "Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanlarda Ağız ve Diş Sağlığı Bulgularının Longitudinal Olarak İncelenmesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Doktora, İ.Şahin, "Süt Dişlerinde Hazır Zirkonyum Kuronların Kırılma Dirençlerinin ve Klinik Başarısının Değerlendirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi