Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yeni Geliştirilen Hazır Pediatrik Cam Fiber Kuronların Tutuculuğunun ve Kırılma Dirençlerinin Zirkonyum Kuronlar ile Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2019-5091, Yönetici, Devam Ediyor
"Batı Akdeniz Bölgesi'nde Yaşayan 5-15 Yaş Arası Çocuklarda, Farklı Diş Yaşı ve Kemik Yaşı Tayini Metotlarının Kronolojik Yaş ile Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi", BAP Diğer, TDH-2019-4874, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Yenidoğanların ve annelerinin oral mikrofloralarının incelenmesi ve birbirleriyle olan etkileşimlerinin değerlendirilmesi", BAP Diğer, TDH-2018-3247, Yönetici, 2019
"YENİ GELİŞTİRİLEN BİR PEPTİD ZİNCİRİNİN SÜT VE DAİMİ DİŞ MİNESİNDE REMİNERALİZASYONA ETKİSİNİN İN VİTRO KOŞULLARDA İNCELENMESİ", BAP Arastırma Projesi, TSA-2019-4795, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Hemofili Hastası Çocuk ve Adölesanlarda Ağız ve Diş Sağlığı Bulgularının Değerlendirilmesi", BAP Diğer, TDH-2019-4740, Yönetici, Devam Ediyor
"Cam iyonomer cam karbomer giomer ve rezin yapıdaki fissür örtücülerin etkinliklerinin değerlendirilmesi ", BAP Diğer, TDH-2016-1849 , Araştırmacı, 2018
"Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanlarda Ağız ve Diş Sağlığı Bulgularının Longitudinal Olarak İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2017-2598, Yönetici, 2019
"Süt Dişlerinde Hazır Zirkonyum Kuronların Kırılma Dirençlerinin ve Klinik Başarısının İn vitro ve İn Vivo Olarak Değerlendirilmesi ", BAP Doktora, TDK-2016-1761, Yönetici, 2019
"Beyaz nokta lezyonlarının tedavisinde yeni bir yaklaşım: Rezin İnfiltrasyon Sistemi ", BAP Diğer, TDH-2016-1073 , Yönetici, 2017
" Çocuk diş hekimliğinde yeni lokal anestezi cihaz ve tekniklerinin değerlendirilmesi ", BAP Doktora, TDH-2015-603, Yönetici, 2017
"ß-TALASEMİ MAJÖR HASTASI ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞININ VE KRANİYO-FASİYAL YAPILARIN KLİNİK, RADYOLOJİK VE MİKROBİYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ", BAP Doktora, 2014.01.0151.002, Yönetici, 2016
"Süt ve Genç Daimi Dişlerde, Pulse Oksimetri ve Lazer Doppler Flowmetri'nin Vitalite Test Yöntemi Olarak Etkinliğinin Değerlendirilmesi", BAP Doktora, SDU BAP, Proje No:1212-D-05), Koordinatör, 2008
"Genç Bireylerde Lazer Doppler Flowmetri Cihazının Vitalite Test Yöntemi Olarak Güvenilirliği", BAP Alt Yapı, SDU BAP, Proje NO:2004-93), Koordinatör, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi