Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Tarımın İnterneti (IoF - Internet of Farming) Uygulaması Çoklu Tarımsal Durum İzleme ve Değerlendirme Sistemi", BAP Diğer, FKA-2019-4614, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Doku Kültürü Ortamları İçin Dalgaboyu ve Aydınlık Şiddeti Programlanabilir LED LGP (Light Guide Plate) Panel Lamba Tasarımı", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3267, Araştırmacı, 2020
"Tarım Makineleri Tasarımı ve İmalatında Katmanlı İmalat Teknolojilerinin Kullanılabilirliği ve Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma: Plastik Malzeme Esaslı Bazı Bağlantı Elemanlarında Hızlı Prototipleme Örneği", BAP Y.Lisans, FYL-2018-3411, Yönetici, 2019
"3D Katman İmalat Teknolojilerinin Tarım Makinaları Tasarım ve İmalat Sanayiinde Kullanılabilirliğinin ve Adaptasyonunun Araştırılması Üzerine Bir Uluslararası İşbirliği Faaliyeti: “Bir Şeyi Yapabilme Bilgisi (Know - How) Öğrenimi, Teknoloji Adaptasyonu ve Transferi", Diğer Projeler, MEVLANA-2016-16, Yönetici, 2017
"ParaPlow Aletinin Mukavemete Dayalı Yapısal Tasarım Özelliklerinin Deneysel ve Bilgisayar Destekli Tasarım Mühendislik Teknikleri ile Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-601, Yönetici, 2016
"Para-Plow Aletinin Mukavemete Dayalı Yapısal Tasarım Özelliklerinin Deneysel ve Bilgisayar Destekli Tasarım / Mühendislik Teknikleri ile Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 601, Yönetici, 2016
"EPDM POWER TOOLS Eklenti Yazılımının Tasarımı, Geliştirilmesi ve Pilot Uygulaması", TÜBITAK Projesi, 7130221, Uzman, 2014
"Silindir Baskı Düzenekli bir Sırt Yapma Makinasının Bilgisayar Destekli Tasarımı ve Prototip İmalatı", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, KOSGEB, Araştırmacı, 2013
"Teleskopik Özellikli Traktör Vincinin Bilgisayar Destekli Tasarımı ve Optimizasyonu Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 2011.01.0104.006, Araştırmacı, 2012
"Tarım Makineleri Tasarımında Yapısal Optimizasyon Tekniklerinin Uygulanması Üzerine Bir Araştırma: Tamburlu Çayır Biçme Makinesi Örneği ", BAP Doktora, 2011.03.0121.006, Araştırmacı, 2013
"Hassas Uygulamalı Tarıma Yönelik Yatay Penetrometre Tasarımı ve Toprak Penetrasyon Direncinin Coğrafik Bilgi Sistemleri (CBS) ile Haritalanması", BAP Arastırma Projesi, 2009.01.0104.004, Araştırmacı, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi