Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim, 2011 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fak, 2009 - 2011
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Manavgat MATSO Turizm Fakültesi, , 01.01.2020 - Devam Ediyor
MYO Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Manavgat, , 04.09.2016 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, A.Gökçe, "Dördüncü Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, Ü.Şahin, "İlköğretim Öğrencilerinin Biyoçeşitlilik Konusunda Farkındalıklarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, N.Fıstıkeken, "Ortaokul öğrencilerinin biyoçeşitliliğin azalmasına yönelik tutumlarının incelenmesi ve biyoçeşitlilik eğitiminin önemi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, M.Adıyaman, "Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algılarının ve bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, C.Özcan, "Fen bilgisi öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile ilköğretim bölümlerinin karşılaştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, M.Kılıç, "İlköğretim 5. sınıf fen ve teknoloji ders kitabının çoklu zekâ kuramı açısından incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, F.Şeker, "İlköğretim fen ve teknoloji dersinde tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının tutum ve başarıya etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi