Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Demirbas Y., Ozkan Koca A., Pamukoglu N., Sert H., Suchentrunk F., "Mitochondrial DNA control region variability of wild boar Sus scrofa with various external phenotypes in Turkey", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.40, pp.957-971, 2016
Stamatis C., Suchentrunk F., Moutou K.A., Giacometti M., Haerer G., Djan M., et al., "Phylogeography Of The Brown Hare (Lepus Europaeus) In Europe: A Legacy Of South-Eastern Mediterranean Refugia?", JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY, vol.36, pp.515-528, 2009
Sert H., Slimen H.B., Erdoğan A., Suchentrunk F., "Mitochondrial Hvi Sequence Variation In Anatolian Hares (Lepus Europaeus Pallas, 1778)", MAMMALIAN BIOLOGY, vol.74, pp.286-297, 2009
Stamatis C., Giannouli S., Suchentrunk F., Sert H., Stathopoulos C., Mamuris Z., "Recruitment of mitochondrial tRNA genes as auxiliary variability markers for both intra- and inter-species analysis: The paradigm of brown hare (Lepus europaeus)", GENE, vol.410, pp.154-164, 2008
Ben Slimen H., Suchentrunk F., Stamatis C., Marnuris Z., Sert H., Alves P.C., et al., "Population genetics of cape and brown hares (Lepus capensis and L europaeus): A test of Petter's hypothesis of conspecificity", BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY, vol.36, pp.22-39, 2008
Stairnatis C., Suchentrunk F., Sert H., Triantaphyllidis C., Marnuris Z., "Genetic evidence for survival of released captive-bred brown hares Lepus europaeus during restocking operations in Greece", ORYX, vol.41, pp.548-551, 2007
Ben Slimen H., Suchentrunk F., Memmi A., Sert H., Kryger U., Alves P., et al., "Evolutionary Relationships Among Hares From North Africa (Lepus Sp Or Lepus Spp.), Cape Hares (L-Capensis) From South Africa, And Brown Hares (L-Europaeus), As Inferred From Mtdna Pcr-Rflp And Allozyme Data", JOURNAL OF ZOOLOGICAL SYSTEMATICS AND EVOLUTIONARY RESEARCH, vol.44, pp.88-99, 2006
Sert H., Suchentrunk F., Erdogan A., "Genetic diversity within Anatolian brown hares (Lepus europaeus Pallas, 1778) and differentiation among Anatotian and European populations", MAMMALIAN BIOLOGY, vol.70, pp.171-186, 2005
Sert H., Suchentrunk F., Ludescher B., Hacklander M., "Developmental stability and canalization of limb bones of brown hares Lepus europaeus with varying levels of heterozygosity", ACTA THERIOLOGICA, vol.50, pp.213-226, 2005
Oz M., Erdogan A., Kaska Y., Dusen S., Aslan A., Sert H., et al., "Nest temperatures and sex-ratio estimates of loggerhead turtles at Patara beach on the southwestern coast of Turkey", CANADIAN JOURNAL OF ZOOLOGY-REVUE CANADIENNE DE ZOOLOGIE, vol.82, pp.94-101, 2004
Sert H., "Mitochondrial DNA diversity of Central European Brown Hares Lepus europaeus a legacy of Late Glacial Mediterranean refugia", MAMMALIAN BIOLOGY, 2002
Sert H., "Marine turtle nesting at Patara Turkey in 2000", ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST, 2001
Sert H., "Fluctuating Assymetry of Long Bones and Heterozygoty in Brown Hares Lepus europeus", MAMMALIAN BIOLOGY, 2001
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şeker F., Sert H., "Fen Bilimleri Dersinde Kuş Eğitiminin Başarı ve Çevreye Yönelik Tutuma Etkisi", Online Fen Eğitimi Dergisi, vol.4, no.2, 2019
Fistikeken N., Sert H., "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİYOÇEŞİTLİLİĞİN AZALMASINAYÖNELİK TUTUMLARI", The Journal of International Educational Sciences, no.20, pp.16-28, 2019
Şahin Ü.G. , Sert H., "İlköğretim Öğrencilerinin Biyoçeşitlilik Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi", Kastamonu Education Journal, vol.26, pp.801-812, 2018 (Link)
Adıyaman M., Sert H., "Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz-yeterlik Algılarının ve BilgisayarDestekli Eğitim Yapmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi, cilt.1, no.1, ss.58-84, 2018 (Link)
Adıyaman M., Sert H., "Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz-yeterlik Algılarının ve Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi, cilt.1, ss.58-84, 2018 (Link)
Sert H., Özcan C., "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM BÖLÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, pp.75-93, 2017 (Link)
Sert H., Erdoğan A., "Termessos Milli Parkının Baykuş Türleri", Phaselis, cilt.3, ss.133-140, 2017 (Link)
Fıstıkeken N. , Sert H., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Dersine Yönelik Tutumları", Journal of Current Researches on Educational Studies (JoCuRES), vol.7, pp.2-12, 2017 (Link)
Sert H., "Doğa Eğitimi ve Turizm Alanı Olarak Termessos Milli Parkı ", Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS), vol.7, pp.89-102, 2017 (Link)
Adıyaman M., Sert H., "Lise Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", Journal of Current Researches on Educational Studies (JoCuRES), vol.7, pp.28-44, 2017 (Link)
Kılıç M.S., Sert H., "Primary School 5th Grade Science and Technology Lesson Book's Investigation of Multiple Intelligence Theory", PROCEDIA, vol.174, pp.2577-2581, 2015 (Link)
Şeker F., Sert H., "Fen Bilimleri Dersinde Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Tutum ve Başarıya Etkisi ", Mediterranean Journal of Humanities , cilt.2, ss.351-363, 2015 (Link)
Sert H., "Molecular approaches revealing prehistoric historic or recent translocations and introductions of hares genus Lepus by humans", Human Evolution, 2006
Sert H., "Manavgat Titreyengöl Kuş Halkalama Çalışmaları", Tabiat ve İnsan, 2003
Sert H., "Finike ve Çevresinin Kuş Faunası", Tabiat ve İnsan, 2002
Sert H., "Su Samuru Lutra lutra nun Antalya Bölgesinde ve Dünyadaki Durumu Su Samuru nun Türkiye deki Durumu", Tabiat ve İnsan, 2000
Sert H., "Su Samuru Lutra lutra ile İlgili Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar", Tabiat ve İnsan, 1999
Sert H., "Su Samuru Lutra lutra Üzerine Araştırmalar", Tabiat ve İnsan, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Coşkun Ö., Sert H., "Akdeniz Üniversitesi Kampüsü ve Yakın Çevresinin Yarasa Türlerinin Müdahalesiz Yöntemlerle ile Tespiti", IX. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMSISEEP-2019, 01 - 03 NOVEMBER 2019, ,
Şeker F., Sert H., "Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Kuş Eğitimi Hakkındaki Görüşleri", 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, ,
Sert H., Erdoğan A., "Quantitative hair characteristics of brown hares (Lepus europaeus, Pallas 1778) in Turkey (Lagomorpha: Leporidae)", ISERD142 nd INTERNATIONAL CONFERENCE Stockholm, Sweden, , , pp.10-14
Sert H., Erdoğan A., Kabasakal B. , Erdoğan G., "Birds of Andırın, Kahramanmaraş, Turkiye", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems,, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4 Ekim 2017 - 7 Kasım 2018, pp.231-231
Şeker F., Sert H., "Ortaöğretime Geçiş Sınavlarındaki Değişikliğin Fen Eğitimine Yansımaları", EJER, ,
Fistikeken N., Sert H., "Investigation of secondary School Students Towards Decrease of Biodiversity and The Importance of Biodiversity Education", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan 2017, ,
Adıyaman M., Sert H., "Study Of Attitude and Self Sufficiency Analysis Toward Computer Related To ComputerEducation In Science Teacher Candidates", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan 2017, ,
Fistikeken N., Sert H., "Investigation Of Attitudes Of Science Teacher Candidates Against Physics Course", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan 2017, ,
Gökçe A., Sert H., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tüketicilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", II. ULUSLARARASI TURİZM VEMİKROBİYAL GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, ,
Adıyaman M., Fistikeken N., Sert H., "Yerli ve Yabancı Turistlerin Yemek Tercihlerinini İncelenmesi: Nevşehir Örneği", II. ULUSLARARASI TURİZM VEMİKROBİYAL GIDA GÜVENLİĞİKONGRESİ, ,
Kabasakal B. , Erdoğan A., Erdoğan G., Sert H., "The Migration Ecology of Soaring Birds in Autumn 2017 in Nurdağı Province, Gaziantep, Turkiye", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems,, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.229-229
Kabasakal B. , Erdoğan A., Erdoğan G., Sert H., ""Effects of Turbine Lighting on Bird and Bat Mortality", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems,, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.231-231
Erdoğan A., Kabasakal B. , Erdoğan G., Sert H., "Soaring Bird Migration in Mut Province, Mersin", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems,, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.218-218
Fistikeken N., Adıyaman M., Sert H., "Kapadokya Turizmini Etkileyen Sorunlar", II. ULUSLARARASI TURİZM VEMİKROBİYAL GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, ,
Kabasakal B., Erdoğan A., Erdoğan G., Sert H., "Effects of Turbine Lighting on Bird and Bat Mortality ", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.230-230
Kabasakal B., Erdoğan A., Erdoğan G., Sert H., "The Migration Ecology of Soaring Birds in Autumn 2017 in Nurdağı Province, Gaziantep, Turkiye ", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.229-229
Erdoğan A., Kabasakal B., Erdoğan G., Sert H., "Soaring Bird Migration in Mut Province, Mersin ", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.218-218
Sert H., Erdoğan A., Kabasakal B., Erdoğan G., "Birds of Andırın, Kahramanmaraş, Turkiye ", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.231-231
Adıyaman M., Sert H., "Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnancı Kaynaklarını Belirleme Ölçeğinin Geliştirilmesi", Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017) , ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Nisan 2017, pp.2716-2717
Fıstıkeken N. , Sert H., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi", Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017) , ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Nisan 2017, ss.1788-1789
Adıyaman M., Sert H., "Lise Öğrencilerinin Fizik Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi", Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017) , ANTALYA, TÜRKIYE, 21 Nisan 2016 - 23 Nisan 2017, pp.1450-1451 (Link)
Fıstıkeken N. , Sert H., "Ortaokul Öğrencilerinin Biyoçeşililiğin Azalmasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi ve Biyoçeşililik Eğitiminin Önemi", Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017) , ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Nisan 2017, pp.1487-1488 (Link)
Sağlam A., Sert H., "NANOTEKNOLOJİ VE GIDA", I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, ,
Özgür Can S., Erdoğan A., Simsar H., Sert H., Erdoğan G., Kaçar S., "Decline İn the Migratory Flights of White Storks Passing Over Belen Hatay", 5 th International Eurasian Ornithology Congress, ,
Fistikeken N., Adıyaman M., Koçulu A., Sert H., "GIDA ZEHİRLENMELERİ VE TURİZM", I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, ,
Koçulu A., Adıyaman M., Fistikeken N., Sert H., "GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR", I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, ,
Yapici N., Sert H., Erdoğan A., "Birds Released Into Nature After Rearing In Controlled Area", 5th Eurasian Ornithology Congrass, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2016, pp.62-62
Sönmez Ö.C., Erdoğan A., Simsar H., Sert H., Erdoğan G., Aslan A., et al.,"Decline in the Migratory Flights of White Storks Passing over Belen, Hatay over a 3 year period", 5th Eurasian Ornithology Congrass, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2016, pp.115-115
Erdoğan A., Sert H., Simsar H., Kabasakal B., Aslan A., Erdoğan G., et al.,"The Migration of Four Raptor Species at Belen Pass, Turkey", 5th Eurasian Ornithology Congrass, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2016, pp.104-104
Erdoğan A., Fındık C., Sert H., Sönmez Ö.C., Kabasakal B., "Ornithological Parameters Which should be taken into Consideration While Building a Windfarm", 5th Eurasian Ornithology Congrass, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2016, pp.79-79
Kabasakal B., Erdoğan A., Sert H., Erdoğan G., Öz M., "The Migration Ecology of Egyptian vulture Neophron percnopterus in Sertavul Pass, Mut Province Southern Türkiye", 5th Eurasian Ornithology Congrass, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2016, pp.103-103
Erdoğan A., Sert H., Aslan A., Süleyman K., Hakan S., Özgür Can S., "Migration of soaring birds over Belen Windfarm in Belen Pass Antakya/Turkey.", 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Girit, YUNANISTAN, 26-30 Eylül 2015, pp.294-294
Erdoğan A., Sert H., Aslan A., Kaçar M.S., Sönmez Ö.C., Erdoğan G., et al.,"The Magnitude and Timing of Spring Migration by Soaring Raptors, Pelicans and Storks over Belen", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ANTALYA, TÜRKIYE, 18 Aralık - 21 Ekim 2013, pp.57-57
Öz M., Erdoğan A., Yavuz M., Tunç M.R., Öz E., Sert H., "The reproduction ecology and estimating the sex ratio of loggerhead turtle hatchlings at Belek beaches in Antalya, Turkey in 2008", 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region: Problems and Solutions, BARİ, ITALYA, 7-11 Ekim 2009, pp. -
Sert H., "The Importance Of Termessos National Park For Flora And Fauna Antalya Turkey", 13th International SymposiumonEnvironmental Pollution and itsImpact on Life in the Mediterranean Region to beheldin Thessaloniki,Greece, ,
Sert H., "Beach ErosionandItsAffects toNesting andNon Nesting Emergence Loggerhead Turtles Carettacaretta atPatara Beach on the Southwes tern Coast of Turkey", 13thInternationalSymposium onEnvironmental Pollutionandits ImpactonLifein the Mediterranean Regiontobeheldin Thessaloniki, Greece, ,
Sert H., "High genetic diversity in Anatolian hares L europaeus as revealed by allozymes and partial mtDNACR sequences", 2nd World Lagomorph Conference,, ,
Sert H., "MtDNA PCR RFLP analysisof hares from North and South Africa Anatolia and central Europe", 2nd World Lagomorph Conference, ,
Sert H., "Phylogeography of European brown hares Lepus europaeus", 2nd WorldLagomorph Conference, ,
Sert H., "Preliminary data onallozyme diversity of brown hares Lepus europaeus from Anatolia Turkey", XXVI International UGBCongress&Xth International Perdix Symposium,, ,
Sert H., Franz S., Sfougaris A., Giacometti M., "Postglacial Colonization of Central Europeby Brown HaresLepuseuropaeus", A Phylogeographic Approach 4th European Congressof Mammalogy, Brno Czech Republic, ,
Aslan A., Erdoğan A., Albayrak T., Tunç M.R., Sert H., Kiziroğlu İ., et al.,"Birds of Antalya", 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-8 Ekim 2003, pp.225-225
Sert H., "Fores Lands wil cut down to build up golf area", 13th International Symposium on Environmental Pollution and itsImpact on Life in the Mediterranean Regiontobe held inThessaloniki, Greece, ,
Sert H., "Environmental Pollution and its Impact onLife in the Mediterranean Region", 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Antalya, Turkey, October 4th to 8th, 2003., ,
Sert H., "Limb bone lenght and fluctuating assymetry in inbread and non inbread grey partridge Perdix perdix", XXV. International Congressof theInternationalUnion of Game BiologistsI.U.G.B.andIX.International SymposiumPerdix, ,
Sert H., "Manavgat Titreyen göl Kuş Halkalama Çalışmaları", XVI.Ulusal Biyoloji Kongresi Malatya, TÜRKIYE,
Aslan A., Sert H., Erdoğan A., "Anatlya İli Ev Serçesi (Passer domesticus) Populasyonu Kuluçka Biyolojisi Üzerine Araştırmalar", XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2002, ss.118-118
Öz M., Erdoğan A., Düşen S., Sert H., Aslan A., Tunç M.R., et al.,"Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinde Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta) Populasyonunun Üreme ve Predasyon Durumu", XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2002, ss.65-65
Sert H., "Fluctuating Assymetry of Long Bonesand Heterozygoty in Brown Hares Lepus europeus preliminary results", Symposium of the Decline of the European Hares: an interdisciplinary research task, April, 18-22, 2001. Berlin., ,
Sert H., "Antalya Termessos Milli Parkı nın Avifaunası ve Ekosistemdekiİlişkileri", XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül, Ankara. 2000, TÜRKIYE,
Sert H., "Resistant Tests on Musca domestica L Diptera Muscidae Populations", Türkiye Zararlı Savaşımı ve İnsektisit Kullanımı Sempozyum, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sert H., "Bölüm 9 Duyusal Sistem", Biyoloji II, Güldem Dönel Akgül, Ayşe BİRHANLI, Ed., Lisans Yayıncılık, istanbul, ss.279-319, 2019
Erdoğan A., Sert H., Kaçar M.S., Simsar H., Erdoğan G., Sönmez Ö.C., et al.,"", Öğünç A., Özgüç Ö. S., Ed., Tem Sistem Ofset Basım Yayım, Hatay, ss.67-131, 2015
Erdoğan A., Sert H., Kaçar M.S., Simsar H., Erdoğan G., Sönmez Ö.C., "Ülkemizde Kuş Gözlemciliği Faaliyetlerinde Yer Alan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile STK'ların Durumlarının İncelenmesi"", Hatay Belen Kuş Gözlem Temalı Tabiat Parkı Proje Raporları 2015, Öğünç A., Özgüç Ö. S.,, Ed., Tem Sistem Ofset Basım Yayım, HATAY, ss.67-131, 2015
Atmaca M., Erdoğan A., Sert H., "", Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2015
Erdoğan A., Sert H., Kaçar M.S., Simsar H., Erdoğan G., Sönmez Ö.C., "Belen ve Kuşlar", Hatay Belen Kuş Gözlem Temalı Tabiat Parkı Proje Raporları 2015, Öğünç A., Özgüç Ö. S., Ed., Tem Sistem Ofset Basım Yayım, Hatay, ss.1-50, 2015
Erdoğan A., Sert H., Kaçar M.S., Simsar H., Erdoğan G., Sönmez Ö.C., et al.,"Kuş Gözlemciliği", Hatay Belen Kuş Gözlem Temalı Tabiat Parkı Proje Raporları 2015, Öğünç A., Özgüç Ö. S., Ed., Tem Sistem Ofset Basım Yayım, Hatay, ss.51-56, 2015
Erdoğan A., Sert H., Kaçar M.S., Simsar H., Erdoğan G., Sönmez Ö.C., ""Kuş Gözlemciliği", Hatay Belen Kuş Gözlem Temalı Tabiat Parkı Proje Raporları 2015, Öğünç A., Özgüç Ö. S.,, Ed., Tem Sistem Ofset Basım Yayım, HATAY, ss.51-67, 2015
Sert H., "İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ", LİSANS YAYINCILIK, 2013
Sert H., "Duyu Organları", İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ , Prof.Dr.M.Nisa Ünaldı Coral & Doç. Dr. İsmail Zararsız, Ed., Lisans Yayıncılık, İSTANBUL, ss.289-320, 2013 (Link)
Sert H., "Ekolojik Avcılık Fotosafari Eğitimi", Gökçe Ofset Matbaacılık, 2010
Kiziroğlu I. , Turan L. , Adızel Ö., Sertoğlu M. , Erdoğan A., Sert H., "EKOLOJİK AVCILIK (FOTOSAFARİ) EĞİTİMİ", Gökçe Sistem Ofset Basım Yayım, ANKARA, 2010
Sert H., "M Kumluca ve Çevresinin Amfibi Sürüngen Kuş ve Memelileri In Arkeolojisi Tarihi Doğası ve Tarımıyla Kumluca Rhodiapolis", Orkun Ozan Medya Hizmetleri A.Ş., 2008
Öz M., Erdoğan A., Albayrak T., Aslan A., Sert H., Yavuz M., et al.,"Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi 2008 Yılı İçin Deniz Kaplumbağası (Caretta Caretta, Chelonia Mydas)Populasyonlarının Korunması Ve İzlenmesi", T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, ANKARA, 2008", T.C. Çevre Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu, ANTALYA, 2008
Suchentrunk F. , Ben Slimen H. , Sert H., "Phylogenetic Aspects of Nuclear and Mitochondrial Gene-Pool Characteristics of South and North African Cape Hares (Lepus capensis) and European Hares (Lepus europaeus)", in: Lagomorph Biology, Professor Dr. Paulo C. Alves, Professor Dr. Nuno Ferrand, Professor Dr. Klaus Hackländer, Eds., Springer-Verlag , Amsterdam, pp.65-88, 2008 (Link)
Öz M., Erdoğan A., Albayrak T., Aslan A., Sert H., Yavuz M., et al.,""Protection And Monitor Of Populatin Of Sea Turtle (Caretta Caretta, Chelonia Mydas) And Nile Turtle (Trionyx Triunguis) For 2008 In Specially Protected Environment Area Of Patara"", T.C. Ministry of Environment and Foresty, Environmental Protection agency for Special Areas, ANKARA, 2008
Öz M., Erdoğan A., Albayrak T., Aslan A., Sert H., Yavuz M., et al., "Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi 2008 yılı için deniz kaplumbağası Caretta caretta ve Chelonia mydas populasyonlarının korunması ve izlenmesi", çevre ve orman bakanlığı, 2008
Sert H., "Phylogenetic aspects of nuclear and mitochondrial gene pool characteristics of South and North African cape hares Lepus capensis and European brown hares L europaeus", Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2007
Sert H., "Noel Baba Kuş Cenneti Kuşları", Sadrigrafik Basımevi, 2004
BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Sert H., "ÇED gerekli değildir kararı ile ilgili rapor", Muğla İdare Mahkemesi, 100 Sayfa, Muğla, Haziran, 2016
Sert H., "ÇED gerekli değildir kararının iptali ilgili rapor", Aydın İdare Mahkemesi, 100 Sayfa, Aydın, Eylül, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi