Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Bazı Bakla Vicia faba L Genotiplerinin Tarımsal ve Biyokimyasal Özellikler Yönünden Değerlendirilmesi ve Seleksiyonu", BAP Y.Lisans, FYL-2019-4005, Yönetici, Devam Ediyor
"Yabani Fasulye (Phaseolus spp.) Genotiplerinin Fenolojik Morfolojik ve Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2019-4326, Yönetici, Devam Ediyor
"Pisum sativum X Pisum elatius Resiprok Melezlerinin Rekombinant Kendilenmiş Hatlarında Fenolojik Morfolojik ve Agronomik Özelliklerin Karşılaştırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2087, Yönetici, 2018
"Ulusal Kuru Fasulye Gen Kaynaklarından Yüksek Verimli ve Antraknoz (Colletotrichum Lindemuthianum) Hastalığına Dayanıklı Islah Materyallerinin Geliştirilmesi.", TÜBITAK Projesi, 115R042, Araştırmacı, 2018
"Tek Yıllık Nohut (Cicer sp.) Türlerinde Kuraklığa Tolerans İçin Potansiyel Biyokimyasal Seleksiyon Kriterlerinin Belirlenmesi", BAP Doktora, 2005.03.0121.006, Araştırmacı, 2008
"Nohut (Cicer sp.) Mutantlarında Herbisitlere Dayanıklılık için Seleksiyon", TÜBITAK Projesi, TOVAG-104O109, Araştırmacı, 2008
"İdeal Bitki İçin Nohut Türlerinde (Cicer sp.) Melezlemeler", BAP Arastırma Projesi, 2003.01.0104.005, Araştırmacı, 2005
"Yapay Nohut (Cicer arietinum L.) Mutantlarında Kök ve Yumrucuk Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 21.01.0121.33 , Araştırmacı, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi