Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, 2010 - Devam Ediyor
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2008 - 2010
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2005 - 2008
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1993 - 2005
Doç.Dr., Azerbaycan Bilimler Akademisi, Matematik ve Mekanik Enstitüsü, 1985 - 1993
Yrd.Doç.Dr., Azerbaycan Bilimler Akademisi, Matematik ve Mekanik Enstitüsü, 1983 - 1985
Arş.Gör., Azerbaycan Bilimler Akademisi, Matematik ve Mekanik Enstitüsü, 1978 - 1983
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Matematik, 24.01.2014 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi, , 06.02.2012 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi , , 09.05.2008 - 01.07.2010
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi, , 04.04.2008 - 12.07.2010
BAP Komisyon Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 06.01.2008 - 01.01.2014
VERDİĞİ DERSLER
Karmaşık Analiz, Yüksek Lisans, 2013-2014
İntegral Dönüşümler (2. öğretim), Lisans, 2013-2014
İleri Analiz II (2.öğretim), Lisans, 2013-2014
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2013-2014
Bitirme Çalışması II, Lisans, 2013-2014
Doktora Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2013-2014
Harmonik Analiz II, Doktora, 2013-2014
İntegral Dönüşümler, Lisans, 2013-2014
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Danışmanlık, Doktora, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Sağlik, "Bessel kaymasının doğurduğu Riesz potansiyellerinden oluşan fonksiyonel uzaylar ve onların dalgacık tipli dönüşümler yardımıyla nitelendirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Doktora, S.Çobanoğlu, "Çeşitli yarıgrupların doğurduğu kesikli hipersingüler integral operatör ailelerinin yakınsama hızlarının incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Doktora, S.Sezer, "Genelleşmiş kayma operatörünün doğurduğu parabolik potansiyeller uzayı", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2005.
Doktora, M.Eryiğit, "Bessel potansiyellerinin dalgacık dönüşümleri (wavelet transforms) kullanılarak incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2004.
Doktora, S.Bayrakçi Uyhan, "Genelleşmiş Poisson yarıgrubu vasıtasıyla B-eliptik potansiyellerin tersini belirleme", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2001.
Doktora, .Şafiyev, "Hardy-Littlewood maksimal operatörünün bir genelleşmiş versiyonu ve onun singuler ve hipersinguler integraller teorisine uygulanması", Azerbaycan Bilimler Akademisi Matematik ve Mekanik Enstitüsü Matematik Analiz, AZERBAYCAN, Nisan, 1993.
Doktora, T.Hasanova, "Çok değişkenli tam fonksiyonların ağırlıklı uzaylarında bazı lineer operatörlerin incelenmesi", Azerbaycan Bilimler Akademisi Matematik ve Mekanik Enstitüsü, Matematik Analiz, AZERBAYCAN, Mayıs, 1991.
Yüksek Lisans, S.Yücel, "Bessel kaymasının doğurduğu Besssel potansiyellerinin bir genelleşmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, M.Demir, "Zayıf Singüler İntegral Operatörler Ailesinin Singülerlik Derecesine Bağlı Davranışı Üzerine", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, Ö.Avci, "Dersliklere göre düzey kümesi uygulamasının ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik akademik başarı ve benlik saygısı üzerine etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, E.Çevik, "Yaklaşık birim operatörlerin doğurduğu dalgacık tipli integral dönüşümler ve bazı uygulamaları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2012.
Yüksek Lisans, A.Şimşek, "Matematik başarı düzeyi yüksek öğrencilerde problem kurma tekniği kullanımının problem çözme başarısına etkisi ve öğrencilerin öz-düzenleyici öğrenme stratejileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, A.Aygüneş, "Dalgacık (Wavelet) Tipli Bir İntegral Dönüşüm Üzerine", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2007.
Yüksek Lisans, G.Karapinar, "Bochner-Riesz integrali yardımıyla riesz potansiyellerinin yaklaşım özelliklerinin incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2006.
Yüksek Lisans, M.Eryiğit, "Fourier dönüşümü bilinen bir fonksiyonun toplanabilirlik metodları ile oluşturulması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1999.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Yrd. Doç. Atama Jürisi, Bitlis Eren Üniv., Ağustos, 2013
Doçentlik, Doçentlik sınavı jürisi, Üniversitelerarasi Kurul, Nisan, 2013
Atama, Profesörlük Atama Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2012
Atama, Yrd. Doç. Atama Jürisi, Zirve Üniv., Ağustos, 2012
Doçentlik, Doçentlik sınavı jürisi, ÜAK, Ekim, 2012
Doçentlik, Doçentlik sınavı jürisi, ÜAK, Ekim, 2012
Doçentlik, Doçentlik sınavı jürisi, ÜAK, Ekim, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi