Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Ön Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Açıköğretim Fakültesi, Adalet, 2012-2018
Yüksek Lisans, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2011-2015
Lisans Çift Anadal, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, 2008-2011
Lisans, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2007-2011
YAPTIĞI TEZLER
Yüksek Lisans, "Çokuluslu Şirketlerin Ekonomik ve Siyasal Değişmedeki Rolü", SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Nisan, 2015.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Orta
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi