Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2010 - 2015
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2003 - 2010
Yrd.Doç.Dr., AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2001 - 2003
Yrd.Doç.Dr., AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, UŞAK EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2000 - 2001
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
UYGAR Merkezi Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Avrupa-Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 07.01.2015 - Devam Ediyor
Enstitü Müdür Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 01.09.2004 - 01.07.2008
Dekan Yardımcısı, AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 16.10.2001 - 18.07.2003
VERDİĞİ DERSLER
İleri Nitel Araştırma Yöntemleri , Yüksek Lisans, 2014-2015
Yönetim Kuramları Ve Eğitim Yönetimi , Yüksek Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Lisans, 2014-2015
Bilim Felsefesi, Doktora, 2014-2015
Sosyolojik Paradigmalar, Örgütsel Kuramlar , Doktora, 2014-2015
Dönem Projesi, Yüksek Lisans, 2014-2015
İleri Nitel Araştırma Yöntemleri, Doktora, 2014-2015
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Semineri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2014-2015
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2014-2015
Danışmanlık, Doktora, 2014-2015
Doktora Semineri II, Doktora, 2014-2015
Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim , Yüksek Lisans, 2014-2015
Nitel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2014-2015
Yönetim Kuramları ve Eğitim Yönetimi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2014-2015
Sınıf Yönetimi, Lisans, 2014-2015
Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim, Yüksek Lisans, 2014-2015
Nitel Araştırma Yöntemleri, Doktora, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2014-2015
Danışmanlık, Doktora, 2014-2015
Eğitim Bilimine Giriş, Lisans, 2014-2015
Nitel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Doktora Semineri I, Doktora, 2014-2015
Grup Dinamiği, Doktora, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Nitel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Uzmanlık Alanı Dersi, Doktora, 2013-2014
Danışmanlık, Doktora, 2013-2014
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Lisans, 2013-2014
Turkish Education System and School Management , Lisans, 2013-2014
Uzmanlık Alanı Dersi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2013-2014
İleri Nitel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Yönetim Kuramları ve Eğitim Yönetimi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Grup Dinamiği, Doktora, 2013-2014
Uzmanlık Alanı Dersi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim, Yüksek Lisans, 2013-2014
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2013-2014
Danışmanlık, Doktora, 2013-2014
Eğitim Reformları, Politikaları ve Uygulamaları, Doktora, 2013-2014
Nitel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Eğitim Reformları, Politikaları ve Uygulamaları, Doktora, 2013-2014
Yönetim Kuramları ve Eğitim Yönetimi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Sınıf Yönetimi, Lisans, 2013-2014
Uzmanlık Alanı Dersi, Doktora, 2013-2014
Uzmanlık Alanı Dersi, Doktora, 2012-2013
Yönetim Kuramları ve Eğitim Yönetimi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2012-2013
Uzmanlık Alanı Dersi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Lisans, 2012-2013
Danışmanlık, Doktora, 2012-2013
Doktora Semineri II, Doktora, 2012-2013
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Semineri, Yüksek Lisans, 2012-2013
Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim, Yüksek Lisans, 2012-2013
Danışmanlık, Doktora, 2011-2012
Nitel Araştırma Yöntemleri, Doktora, 2011-2012
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2011-2012
Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim, Yüksek Lisans, 2011-2012
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2011-2012
Uzmanlık Alanı Dersi, Doktora, 2011-2012
Doktora Semineri I, Doktora, 2011-2012
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Lisans, 2011-2012
Dönem Projesi, Yüksek Lisans, 2011-2012
Nitel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2011-2012
Sınıf Yönetimi, Lisans, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, T.Yörük, "Genel Lise Yöneticileri, Öğretmenleri ve Öğrencilerinin Teknolojiye Karşı Tutumları ve Eğitimde FATİH Projesinin Kullanımına İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2013.
Yüksek Lisans, F.Sağol, "Kurum Kültür Analizi: Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul ve Ortaokuluna Yönelik Bir Araştırma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2013.
Yüksek Lisans, F.Akcan, "İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin Yaşadıkları İş Streslerine İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2011.
Yüksek Lisans, Ö.Işık, "Kitle İletişim Araçlarının Eğitime Etkileri Hakkında Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri: Bir Durum Çalışması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2011.
Yüksek Lisans, G.Türkmen, "İlköğretim Okullarında Bilgisayar Dersine Yönelik Yöneticilerin ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Belirlenmesi (Antalya İli Örneği)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2011.
Yüksek Lisans, S.Yıldırım, "Okulda Performans Yönetimine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri: Antalya İli Örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2011.
Yüksek Lisans, F.Turan, "Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sisteminin Bir Alt Bilişim Sistemi Olarak E-Okul Uygulamasına İlişkin İlköğretim Okullarındaki Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2010.
Yüksek Lisans, A.İskele, "İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Okullardaki Yaratıcı İklim Üzerine Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2009.
Yüksek Lisans, D.Toprak, "İlköğretim Sınıf ve Özel Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Karşılaştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2007.
Yüksek Lisans, G.Cantürk, "Bilgisayar Teknolojisinin Okul Yönetiminde Kullanımında, Okul Yöneticilerinin Bilgisayar Teknolojisine Karşı Tutumları ile Kullanma Düzeyleri ve Öğretmenlerin Bilgisayar Teknolojisini Kullanma Düzeyi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2007.
Yüksek Lisans, D.Çapar, "İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2007.
Yüksek Lisans, A.Tokel, "İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin İş Doyumu ve İş Stresi Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2006.
Yüksek Lisans, Ç.Apaydın, "Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenen Örgütler Konusunda Yöneticilerin ve Meslek dersi ile Kültür dersi Öğretmenlerinin Görüşleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2005.
Yüksek Lisans, İ.Karahan, "İlköğretim Kurumlarında Kurum İçi Çatışma ve Yönetimi", AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI / SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, V.Çevik, "İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Görüşleri", AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI / SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, C.Akdeniz, "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüt Etkenlerine İlişkin Görüşleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2003.
Yüksek Lisans, Ö.Emeksiz, "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okul İklimi ve Liderliğine İlişkin Görüşleri", AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRTMENLİĞİ, Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, M.Okumuş, "İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Okul Başarılarını Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğretmen Görüşleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2002.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi