Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Motivasyonel Görüşme Programının Tip 2 Diyabet Tanılı Yetişkinlerin Hastalıkla Başetme Ve Uyumlarına Etkisi: Bir Eylem Araştırması", BAP Doktora, TDK-2016-1171, Yönetici, 2017
"Making vocational and technical upper secondary schools more attractive for students to prefer", Bilimsel Araştırma Projesi, IVETA-PMGM-2012-01, Yönetici, 2013
"ERMEC 1, ERMEC 2, ERMEC 3 (Educational Research Methodology in the European Context)", AB Destekli Diğer Projeler, 2010-1-GB1-ERA10-06398-D815-E528-F475, Uzman, 2013
"Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sisteminin Bir Alt Bilişim Sistemi Olarak E-Okul Uygulamasına İlişkin İlköğretim Okullarındaki Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri", BAP Y.Lisans, 2010.02.0107.002, Yönetici, 2010
"PEEPP 1, PEEPP 2, PEEPP 3 (Perspectives on European Education Policy and Practice)", AB Destekli Diğer Projeler, 28071-IC-1-2007-1-UK-ERASMUS-EUCX-1-ACTIVITY 9895, Uzman, 2010
"İlköğretim Okullarında Bir Yönetim Süreci Olarak İletişimin Etkililiği", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2005.05.0110.016, Yönetici, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi