Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kol E., Arikan F., Arikan C., Yabarov F., Günbayi İ., "Being an international nursing student inTurkey:A qualitative study", PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, vol.1, no.7, pp.1-7, 2021 (Link)
Ardahan M., Muslu L., Günbayi İ., "Metaphors as artefacts for adults with type 2 diabetes mellitus according to their professional cultures", JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, vol.68, pp.334-339, 2018 (Link)
Günbayi İ., "Academic Staff'S Perceptions On Stressors Originating From Interpersonal Relations At Work Setting: A Case Study", Procedia - Social and Behavioral Sciences , vol.1, pp.50-60, 2009 (Link)
Günbayi İ., "The Organizational Communication Process In Schools", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.7, pp.765-0, 2007 (Link)
Günbayi İ., "Women And Men Teachers' Approaches To Leadership Styles", SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.33, pp.685-698, 2005 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Düzgünçinar T., Günbayi İ., "DACUM ile Meslek Analizi Uygulaması: Bir Durum Çalışması", Journal of Qualitative Research in Education, vol.8, no.2, pp.1-23, 2020 (Link)
Varlik S., Günbayi İ., "E-Okul Sistemi Uygulamasının Etkililiği: Meta Analiz Çalışması", Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.34, pp.573-590, 2020 (Link)
Günbayi İ., "Knowledge-Constitutive Interests and Social Paradigms in Guiding Mixed Methods Research (MMR)", Journal of Mixed Methods Studies, vol.1, no.1, pp.41-53, 2020 (Link)
Günbayi İ., Düzgünçinar T., "Katı Hiyerarşik Yapıdaki Bir Kurumda Eğitmenlerin DACUM İle Meslek Analizi Uygulaması", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.2, pp.187-202, 2020 (Link)
Tuzcu A., Bademli K., Kirca N., Günbayi İ., "Uluslararası Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Sürecindeki Sorunlara İlişkin Görüşleri: Fenomonolojik Bir Araştırma", Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.1, pp.100-107, 2020 (Link)
Düzgünçinar T., Karataş S., Günbayi İ., "Application of a Competency Based Training Program in a Strict Hierarchical Organization", Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.8, pp.92-103, 2020 (Link)
Vezne R., Günbayi İ., "THE OPINIONS OF YOUNG PEOPLE ON COOKERY VOCATIONAL EDUCATION: A CASE STUDY", Turkish Studies Educational Sciences, vol.14, pp.925-935, 2019 (Link)
Varlik S., Günbayi İ., "Kurumsal Aidiyet ile Girişimcilik Arasındaki İlişkideYönetsel Yeterliliğin Aracılık Rolü", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, no.3, pp.1559-1580, 2019 (Link)
Günbayi İ., Sorm S., "Paradigms In Guiding Management Approaches And Theories: Classical, Neoclassical, Modern And Postmodern Theories", International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.10, no.2, pp.39-55, 2019 (Link)
Eski N., Özben D.I., Günbayi İ., "BİMERve CİMER’e gelen şikayetler ile ilgili Maarif Müfettişlerinin, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin ve Şube Müdürlerinin Görüşleri: Bir Durum Çalışması", Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.163-182, 2019 (Link)
Sorm S., Günbayi İ., "School Leadership: The Exercise Of Legitimate Power In Cambodia", European Journal of Education Studies, vol.4, pp.316-333, 2018 (Link)
Uludüz H. , Günbayi İ., "Iki Dilli Türk Öğrencilerin Türkçeyi Öğrenme Durumlarina Yönelik Veli Ve Öğrenci Görüşleri", Journal of Research in Education and Teaching, vol.7, pp.28-43, 2018 (Link)
Günbayi İ., "Developing A Qualitative Research Manuscript Based On Systematic Curriculum And Instructional Development", European Journal of ESocial Science Studies, vol.3, pp.124-153, 2018 (Link)
Vezne R., Günbayi İ., "THE OPINIONS OF YOUNG PEOPLE ON ECOLOGICAL PRODUCT DEVELOPMENT TRAINING: A CASE STUDY", International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.9, no.1, pp.1-10, 2018 (Link)
Uludüz H. , Günbayi İ., "Yaratıcı Dramanın İki Dilli Öğrencilerin Türkçe Kitap Okuma Sevgi Ve İlgisine Etkisi", Journal of Research in Education and Teaching, vol.7, pp.29-40, 2018 (Link)
Günbayi İ., Sorm S., "Social Paradigms In Guiding Social Research Design: The Functional, Interpretive, Radical Humanist And Radical Structural Paradigms", International Journal on New Trends in Education & their Implications, vol.9, pp.57-76, 2018
Uludüz H., Günbayi İ., "Growth Mindset In The Classroom", European Journal of Education Studies, vol.4, pp.173-186, 2018 (Link)
Yerlisu Lapa T., Köse E., Günbayi İ., "Türkiye’de yapılan Rekreasyon Araştırmaları: Sistematik bir Derleme", Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.29, ss.87-102, 2018 (Link)
Vezne R., Günbayi İ., Hromatko I., "THE EFFECT OF NONFORMAL LEARNING ON THE DISABLED PEOPLE AND EDUCATORS: A CASE STUDY", European Journal of Education Studies, vol.4, pp.313-333, 2018 (Link)
Güneş İ., Günbayi İ., "BİMER, ALO 147, CİMER Gibi Kurumlara Yapılan Şikâyetlerin Okul Yönetimine Etkisine İlişkin Yönetici Görüşleri: Bir Durum Çalışması", Journal of Research In Education and Teaching, vol.6, pp.1-10, 2017 (Link)
Günbayi A., Yörük T., Günbayi İ., Orhon G., "İngilizce Öğretmenlerinin Yaşadıkları Öğretimsel Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.23-37, 2017 (Link)
İşler S., Günbayi İ., "Orta Öğretim Yabancı Dil Program Değişikliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Bir Durum Çalışması", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, 2017 (Link)
Muslu L., Günbayi İ., "Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastaların Psikososyal Uyum Sürecine İlişkin Görüşleri: Fenomenolojik Bir Araştırma", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, vol.9, pp.75-100, 2017 (Link)
Ateş G., Günbayi İ., "Ortaokullarda İngilizce Öğretmenlerinin Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, 2017
Günbayi İ., Yörük T., Vezne R., "Improving Technical Drawing Skills of Vet Teachers: An Action Research Project", International Journal of Vovational Education and Training, vol.24, pp.77-91, 2017 (Link)
Sorm S., Günbayi İ., "An Integration Of Social Paradigms Into The Analysis Of Social Development Theories", International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.7, pp.65-83, 2016 (Link)
Hromatko I., Vezne R., Günbayi İ., "The Opinions Of The Disabled Participants And Educators On Erasmus Ka2 Project A Case Study", International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.7, pp.94-107, 2016
Günbayi İ., Vezne R., "OPINIONS OF TEACHERS ON ERASMUS+ KEY ACTION 1: A CASE STUDY ", International Journal on New Trends in Education and Their Implications , vol.7, no.1, pp.1-12, 2016 (Link)
Aksoy B., Günbayi İ., "Eğitim Sen Üyesi Öğretmenlerin Sendikalarindan Beklentilerine Ilişkin Görüşleri", Eğitim Bilim Toplum Dergisi, vol.14, pp.10-49, 2016 (Link)
Günbayi İ., Yörük T., Özçetin S., "Managers Perceptions of the 18th National Education Council in Turkey", An Interdisciplinary Journal, vol.1, pp.55-68, 2016 (Link)
Günbayi İ., "Eğitim Yöneticiliğinden Ayrılmış Kadınların Yaşadığı Sorunlara İlişkin Görüşleri Fenomenolojik Bir Araştırma", Journal of Research in Education and Teaching, vol.5, pp.86-99, 2016 (Link)
Kasalak G., Günbayi İ., Özçetin S., "Öğretim Elemanlarının Yönetsel Hizmetlere İlişkin Görüşleri Bir Durum Çalışması", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.22, pp.507-536, 2016 (Link)
Vezne R., Günbayi İ., "THE EFFECT OF INFORMAL LEARNING ON TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT: A CASE STUDY", International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.7, no.2, pp.11-22, 2016 (Link)
Lök N., Günbayi İ., Buldukoğlu K., "Living With A Person Who Has Dementia: A Study Of Phenomenology", JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING , vol.6, pp.91-99, 2015 (Link)
Lok N., Günbayi İ., Buldukoğlu K., "Living With A Person Who Has Dementia: A Study of Phenomenology", JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.6, pp.91-99, 2015
Günbayi İ., Akcan F., "Making Vocational And Technical Upper Secondary Schools More Attractive For Students To Prefer: An Action Research", International Journal on New Trends in Education & their Implications, vol.6, pp.13-29, 2015 (Link)
Günbayi İ., Yücedağ F., Emir Yücel B., "Fen Lisesinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen, Öğrenci Ve Yönetici Görüşleri: Bir Durum Çalışması", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.397-412, 2015 (Link)
Çivilidağ A., Günbayi İ., Yörük T., "Mesleki Rehberlik Çalışmalarına İlişkin Nitel Bir Analiz: Antalya Örneği", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.38, pp.573-594, 2015 (Link)
Günbayi İ., Yörük T., "Öğretmenlere Yönelik Uygulanması Planlanan Rotasyona İlişkin Öğretmen Görüşleri", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.59-72, 2015 (Link)
Günbayi İ., "The Importance of Social Partnership in Vocational and Technical Education and Training", International Journal of Vocational Education and Training, vol.23, pp.19-31, 2015 (Link)
Günbayi İ., Yörük T., "General High School Students’ Opinions On The Use Of Project Fatih", Journal of Contemporary Educational Research, vol.2, pp.35-45, 2015 (Link)
Ünal F., Günbayi İ., Koca C., "Kurum Kültürü Analizi: Milli Eğitim Bakanliği Bağimsiz Anaokuluna Yönelik Bir Araştirma", Eğitim ve Oğretim Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.357-368, 2015 (Link)
Günbayi İ., Tokel A., "Teknik Ve Meslek Liselerinde Meslek Derslerinin Etkililiğine İlişkin Yönetici, Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri", Eğitim ve Oğretim Araştırmaları Dergisi , vol.3, no.6, pp.59-73, 2014 (Link)
Günbayi İ., Işık Ö., "Kitle İletişim Araçlarının Eğitime Etkilerine İlişkin Yönetici, Öğretmen, Öğrenci Ve Veli Görüşleri: Bir Durum Çalışması", Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, pp.129-163, 2014 (Link)
Günbayi İ., Yörük T., "Yönetici Ve Öğretmenlerin Eğitimde Fatih Projesinin Uygulanma Düzeyine Ilişkin Görüşleri (Antalya Ili Muratpaşa Ilçesi Örneği)", Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi , vol.4, pp.189-211, 2014 (Link)
Günbayi İ., Tokel A., Yörük T., Özçetin S., "Ortaöğretim Branş Öğretmenlerinin Yöneticilerle Olan İlişkilerinden Kaynaklanan Stres", Eğitim ve Oğretim Araştırmaları Dergisi , vol.3, pp.219-234, 2014 (Link)
Günbayi İ., Yörük T., "Genel Lise Yöneticileri, Öğretmenleri Ve Öğrencilerinin Teknolojiye Karşı Tutumları", Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.1-38, 2014 (Link)
Günbayi İ., "Job Stressors And Their Effects On Academic Staff: A Case Study", International Journal on New Trends in Education & their Implications, vol.5, pp.58-73, 2014 (Link)
Günbayi İ., Özel M., "The Problems In Tvet For Apprenticeship From The Perspective Of Different Groups Of Actors: A Case Study", Polish Journal of Continuing Education, vol.81, pp.7-28, 2013 (Link)
Günbayi İ., Dağlı E., Kalkan F., "İlköğretim Okulu Müdürlerinin Destekleyici Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi , vol.19, pp.575-602, 2013 (Link)
Günbayi İ., Akcan F., "İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin Yaşadıkları İş Streslerine İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması", Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi , vol.2, pp.195-224, 2013 (Link)
Günbayi İ., Kasalak G., Özçetin S., "Bilimsel Araştırmalarda Etik Dışı Davranışlar: Bir Durum Çalışması ", Yükseköğretim Dergisi, vol.3, pp.97-108, 2013 (Link)
Günbayi İ., Turan F., "Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sisteminin Bir Alt Sistemi Olarak E-Okul Uygulamasına İlişkin İlköğretim Okullarındaki Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri: Bir Durum Çalışması ", İlköğretim Online, vol.12, pp.1-22, 2013 (Link)
Günbayi İ., Türkmen G., "İlköğretim Okullarında Bilgisayar Dersine Yönelik Yöneticilerin Ve Öğretmenlerin Görüşleri (Antalya İli Örneği)", Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.83-98, 2013 (Link)
Günbayi İ., "A Reform For Vocational And Technical Education Training Teachers In Turkey", International journal of vocational education and training, vol.20, pp.41-47, 2012 (Link)
Günbayi İ., Yıldırım S., "Performans Yönetimine İlişkin Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri (Antalya İli Örneği)", Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , vol.1, pp.1-22, 2012 (Link)
Günbayi İ., Tokel A., "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Ve İş Stresi Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi", ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.77-89, 2012 (Link)
Günbayi İ., Taşdöğen B., "İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Programları Üzerine Görüşleri: Bir Durum Çalışması", İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.87-117, 2012 (Link)
Günbayi İ., Cantürk G., "Okul Yöneticilerinin Bilgisayar Teknolojisini Kullanma Düzeyleri Ile Öğretmenlerin Bilgisayar Teknolojisini Kullanma Düzeylerinin Karşılaştırması", International Journal of Human Sciences , vol.9, pp.1443-1475, 2012 (Link)
Günbayi İ., "Perceptions On School Management: A Case Study With Metaphorical Analysis", International Online Journal of Educational Sciences, vol.3, pp.541-561, 2011 (Link)
Günbayi İ., Yassıkaya B., "Meslek Lisesinde Çalışan Yönetici Ve Öğretmenlerin Leonardo Da Vinci Projesi Hakkında Görüşleri: Bir Durum Çalışması", e-International Journal of Educational Research, vol.2, pp.13-34, 2011 (Link)
Günbayi İ., Cantürk G., "Bilgisayar Teknolojisinin Okul Yönetiminde Kullanımında Okul Yöneticilerinin Bilgisayar Teknolojisine Karşı Tutumları", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.47-70, 2011 (Link)
Günbayi İ., Toprak D., "İlköğretim Okulu Sınıf Ve Özel Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Karşılaştırılması", İlköğretim Online, vol.9, pp.150-169, 2010 (Link)
Günbayi İ., Aşçıbaşıoğlu Çapar D., "İlköğretim Okulu Sınıf Ve Branş Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri", İlköğretmen Eğitimci Dergisi, ss.44-49, 2009
Günbayi İ., "Financing And Increasing The Quality And Attractiveness Of Vocational And Technical Secondary Education In Turkey", International journal of vocational education and training, vol.16, pp.31-51, 2008 (Link)
Günbayi İ., "Vocational High School Teachers' Perceptions On Job Stress Factors In Turkey", International Journal of Vocational Education and Training, vol.16, pp.7-23, 2008 (Link)
Günbayi İ., Akdeniz C., "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüt Yaklaşımına İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma", Milli Eğitim Dergisi, cilt.173, ss.173-192, 2007 (Link)
Günbayi İ., "School Climate And Teachers' Perceptions On Climate Factors: Research Into Nine Urban High Schools.", Turkish Online Journal Of Educational Technology, vol.6, pp.70-78, 2007 (Link)
Günbayi İ., Karahan İ., "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Kurum İçi Çatışmaları Yönetim Biçemleri", Afyon Kocatepe Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.209-230, 2006 (Link)
Günbayi İ., Çevik V., "Yönetici Ve Öğretmenlerin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Görüşleriyle İlgili Bir Araştırma", Milli Eğitim Dergisi, ss.185-197, 2004 (Link)
Günbayi İ., "Sistem Yaklaşımına Dayalı Öğretim Modellerinden Okulda Öğrenme ", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.111-119, 2003 (Link)
Günbayi İ., "Cumhuriyet Döneminde Mesleki Ve Teknik Ortaöğretimdeki Gelişmeler", Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim ve Bilim Dergisi, ss.62-74, 2003
Doğan M. , Oruncak B., Günbayi İ., "Problems And Solutions For High School Physics In Turkey", Physics Education, vol.37, pp.543-546 , 2002 (Link)
Günbayi İ., "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu", Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, cilt.1, ss.93-112, 2001
Günbayi İ., "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Önem Puanları", MPM Verimlilik Dergisi , ss.337-356, 2000
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Emir Yücel B., Günbayi İ., "Kurum Kültürü Analizi: Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarına Yönelik Bir Çalışma", 5th International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, TÜRKIYE, , vol.5, pp.60-70
Düzgünçinar T., Günbayi İ., "Katı Hiyerarşik Yapıdaki Bir Kurumda Eğitmenlerin Dacum İle Meslek Analizi Uygulaması", 5th International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, TÜRKIYE, , vol.5, pp.24-34
Köse E., Yerlisu Lapa T., Günbayi İ., "Mahkum Bireylerin Serbest Zaman Etkinliklerinden Elde Ettiği Faydalar: Bir Durum Çalışması", 17. Uluslararsı Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Kasım 2019, pp.979-979
Özben D.I., Eski N., Günbayi İ., "İlkokula Yenibaşlayan 66 Ay Grubu İle 72 Ay Grubu Ögrencilerinin Okula Hazırbulunuşluk (Bilişsel, Duyuşsal, Psiko-Motor Ve Sosyal) Durumlarının Karşılaştırılması: Fenomenolojik Bir Çalışma", 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu”Bilim ve Değerler Işığında Eğitim”- EYFOR, ANTALYA, TÜRKIYE, , vol.10
Muslu L., Sarvan S., Günbayi İ., "Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin hemşirelik eğitiminin uygulama boyutuna ilişkin görüşleri: Bir durum çalışması", 6.Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Aralık 2019, pp.407-407
Ateş G., Günbayi İ., "Eğitim Örgütlerinde Çalışan Bayan Yöneticilerin Kariyer Yönetimine İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması", 5th International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, ANTALYA, TÜRKIYE, , vol.5, pp.118-132
Vezne R., Günbayi İ., Direkci B., Biçak B., Şahin H., "A Model for Teaching Practice Course: “Creative Internprize” Project", ERASMUS International Academic Research Symposium in Educationaland Social Sciences, İZMİR, TÜRKIYE, , pp.35-46
Kayikçi K., Günbayi İ., Özdemir İ., "Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünme Ölçeğinin Geliştirilmesi ", V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2019, ss.82-83 (Link)
Varlik S., Günbayi İ., "Psikolojik Yıldırmanın Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi", 5th International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, ANTALYA, TÜRKIYE, , vol.5, pp.71-81
Muslu L., Ardahan M., Günbayi İ., "Motivasyonel Görüşme Programı’xxnın Tip 2 Diyabet Tanılı Yetişkinlerin Hastalıkla Baş Etme ve Uyumlarına Etkisi: Bir Eylem Araştırması", 2. ULUSLARARASI20. ULUSALHALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Antalya, TÜRKIYE, , pp.122-127
Çaynak S., Keser İ., Günbayi İ., "Psikiyatri Hemşirelerinin Damgalanma Deneyimleri Ve Baş Etme Yollari: Kalitatif Bir Çalişma", V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.896-899
İşler S., Günbayi İ., "Eğitim Yöneticilerinin Iletişim Ve Retorik Becerilerine Ilişkin Öğretmen Görüşleri: Bir Durum Çalişmasi", 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu- EYFOR, Antalya, TÜRKIYE, , vol.9, pp.552-571
Doğan A., Dilek Ilgin Ö., Eski N., Günbayi İ., "Türk Eğitim Sisteminde “Yönetici Atama Yönetmeliği” Ve “Liyakat Sistemi” Ne Eğitim Yöneticilerinin Bakiş Açilari: Iç Içe Geçmiş Tek Durum Çalişmasi", 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu- EYFOR, Antalya, , , vol.9, pp.910-930
Özben D.I., Eski N., Günbayi İ., "Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasi Ile Ilgili Sözleşmeli Öğretmenlerin Görüşleri: Bir Durum Çalişmasi", 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu- EYFOR, Antalya, , , vol.9, pp.1825-1847
Yörük T., Günbayi İ., "Milli Eğitim Bakanlığınca Sunulan Yönetim Enformasyon Sistemleri Hakkında Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri", EJERCONGRESS 2018, Antalya, TÜRKIYE, , vol.8, pp.294-300
Uraz O., Günbayi İ., "Özel Okullarda Görev Yapan Sinif Öğretmenlerinin Karşilaştiklari Sorunlar Ve Çözüm Nerileri: Bir Durum Çalişmasi", 4th International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, TÜRKIYE, , vol.4, pp.139-147
Eski N., Özben D.I., Günbayi İ., "“Türk Eğitim Sistemindeki Yönetici Yapilanmalarindaki Değişimlere Ilişkin Maarif Müfettişlerinin, Ilçe Milli Eğitim Müdürlerinin Ve Şube Müdürlerinin Bakiş Açisi: Bir Durum Çalişmasi”", 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu- EYFOR, Antalya, TÜRKIYE, , vol.9, pp.931-961
Uludüz H., Günbayi İ., "İki Dilli Türk Öğrencilerin Türkçeyi Öğrenme Durumlarına Yönelik Veli Ve Öğrenci Görüşleri", 6th World Congress on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2017, Antalya, TÜRKIYE, , vol.6, pp.61-61
Güneş İ., Günbayi İ., "Bimer Alo 147 Cimer Gibi Kurumlara Yapılan Şikayetlerin Okul Yönetimine Etkisine İlişkin Yönetici Görüşleri: Bir Durum Çalışması", 8th International Congress on New Trends in Education, Antalya, TÜRKIYE, , vol.8, pp.157-157
Uludüz H., Günbayi İ., "Yaratıcı Dramanın İki Dilli Öğrencilerin Türkçe Kitap Okuma Sevgi Ve İlgisine Etkisi", 6th World Congress on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2017, Antalya, TÜRKIYE, , vol.6, pp.61-61
Demir Avci Y., Kirca N., Günbayi İ., "Erasmus Değişim Programının Hemşirelik Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi", 1.Uluslarası 4.Ulusal Külterlerarası Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, TÜRKIYE, , pp.265-266
Yerlisu Lapa T., Köse E., Günbayi İ., "Türkiye’de Rekreasyonun Gelişimi: Sistematik İnceleme", 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Adigüzel A., Günbayi İ., "Yabancı Dil Öğretiminde Çift Dilli Eğitim", 6th World Congress on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2017, Antalya, TÜRKIYE, , vol.6, pp.67-67
Günbayi A., Yörük T., Günbayi İ., Orhon G., "İngilizce Öğretmenlerinin Yaşadıkları Öğretimsel Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması", 8th International Congress on New Trends in Education, Antalya, TÜRKIYE, , vol.8, pp.98-98
Tuzcu A., Bademli K., Kirca N., Günbayi İ., "Uluslararası Hemşirelik Öğrencilerinin Türkiye’de Öğrenci Olmaya İlişkin Görüşleri: Bir Olgubilim Çalışması", 1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, URFA, TÜRKIYE, , vol.14, pp.244-244
Akcan F., Günbayi İ., "Eğitimde Etkili Bir Okul Değişimi İçin Okul Liderliği: Okul Liderliğine İlişkin Bir Temellendirilmiş Kuram Çalışması", 26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, TÜRKIYE, , vol.1, pp.784-785
Kasalak G., Günbayi İ., "Academic Dishonesty Tendency of Pre Service Teachers in a Higher Education", World Congress on Lifelong Education, Antalya, TÜRKIYE, , pp.109-117
Günbayi İ., Vezne R., Yörük T. , "Improving Technical Drawing Software Skills of VET Teachers ", Association For Career and Technical Education (ACTE) Vision Conference, Las Vegas, ABD, 30 Kasım - 3 Aralık 2016, vol.3, no.2, pp.21-32
Günbayi İ., Karataş S., "Teachers’ Perceptions on Classroom Management: A Qualitative Study with Metaphorical Analysis", Uluslararası Multidisipliner Konferans, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-22 Nisan 2016, pp.1-10
Muslu L., Günbayi İ., Ardahan M., "Metaphorical Images of Adults with Type 2 Diabetes Mellitus On their Disease", 2nd Annual International Conference on Nursing , ATİNA, YUNANISTAN, 2-5 Mayıs 2016, pp.48-48 (Abstract)
Günbayi İ., Yücel F., Emir Yücel B., "Fen Lisesinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen, Öğrenci Ve Yönetici Görüşleri: Bir Durum Çalışması", 6th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 24 Nisan - 26 Mayıs 2015, vol.6, no.1, pp.68-68 (Link)
Günbayi İ., Akcan F., "Increasıng The Attractıveness Of Vocatıonal And Technıcal Upper Secondary Schools: An Actıon Research", 2015 IVETA Annual Meeting and Conference , New Orleans, ABD, 18-19 Kasım 2015, vol.1, no.1, pp.1-3 (Link)
Günbayi İ., Yörük T., "Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Öğretmenlere Uygulanması Planlanan Rotasyon Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri", 6th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2015, vol.6, no.1, pp.68-68 (Link)
Günbayi İ., Vezne R., "The Opınıons Of Teachers On Erasmus+ Key Actıon 1: A Case Study", The 4th World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS 2015, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2015, vol.1, no.1, pp.36-36 (Link)
Günbayi İ., "The Importance Of Social Partnership In Vocational And Technical Education And Training", IVETA (International Vocational Education and Training Association) Annual International Conference on Promoting and Sustaining Effective TVET Partnerships, Nashville, ABD, 18-19 Kasım 2014, pp.1-1
Günbayi İ., Kasalak G., Özçetin S., "Öğretim Elemanlarının Akademik Dışı Etkinliklere, Görevlere Ve Uygulamalara İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması", 1. International Eurasian Educational Research Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2014, pp.283-283
Günbayi İ., "Using Nvivo Qualitative Analysis Software - A Workshop", Intensive Programme ERMEC: Educational Research Methodology in a European Context , Jindrichuv Hradec, CEK CUM., 16-27 Ağustos 2013, pp.1-1
Günbayi İ., Kasalak G., Özçetin S., "Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmalardaki Etik Dışı Davranışlara İlişkin Görüşleri", II. Kamu Etiği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 27-28 Mart 2013, ss.1-1 (Link)
Günbayi İ., Özel M., "Principals, Teachers, Students, Managers Of Chambers Of Commerce, Employers And Master Trainers` Perceptions On The Problems In Tvet For Apprenticeship: A Case Study", IVETA (International Vocational Education and Training Association) Annual International Conference on Using Labor Market Information to Improve Vocational Education and Training (TVET) Programs: Matching Supply and Demand, Atlanta, ABD, 28-28 Kasım 2012, pp.1-1 (Link)
Günbayi İ., "Selecting The Most Suitable Design In A Defined Case Study", Intensive Programme ERMEC: Educational Research Methodology in a European Context , Haapsalu, ESTONYA, 16-27 Ağustos 2012, pp.1-1
Günbayi İ., "Comparing The Quantitative And Qualitative Sampling Strategies", Intensive Programme ERMEC: Educational Research Methodology in a European Context , ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Ocak - 9 Şubat 2011, pp.1-1
Günbayi İ., İskele A., "İlköğretim Okulu Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışlarının Okullarındaki Yaratıcı İklim Üzerine Etkisi", V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-2 Mayıs 2010, ss.10-10
Günbayi İ., "Metaphors Are Not Just For Poets, Composers And Politicians But Also For Researchers", Perspectives on European Education Policy and Practice, Haapsalu, ESTONYA, 12-23 Ağustos 2010, pp.1-1
Günbayi İ., "Metaphors In Qualitative Research", Perspectives on European Education Policy and Practice, Haapsalu, ESTONYA, 8-20 Ağustos 2009, pp.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Günbayi İ., Sorm S., "Social Paradigms in Guiding Management Social Development and Social Research", Pegem Akademi, Ankara, 2020
Günbayi İ., "Liderlik ve Toplumsal Değişme", in: Eğitim Yönetiminde Liderlik, Nezahat Güçlü, Serkan Koşar, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.229-261, 2019
Günbayi İ., Vezne R., Ed., "Turizmde Genç Çalışanlar", Akdeniz Üniversitesi Yayınları, ANTALYA, 2017 (Link)
Günbayi İ., "Durum Çalışması Araştırması Uygulamaları (Applications of Case Study Research)", Çeviri, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2017
Günbayi İ., "Okul Bağlamında Yetişkin Ve Öğretmen Gelişimi", Denetim ve Örgütsel Liderlik, Aksu m., Ağaoğlu E., Ed., Anı Yayıncılık, Ankara, ss.49-80, 2014 (Link)
Günbayi İ., "Increasing The Quality And Attractiveness Of Vocational And Technical Secondary Education And Youth Employment Rate In Turkey", in: Qualities of Education in Globalised World, Napier D. B., Eds., Sense Publishers, Rotterdam, pp.101-117, 2014 (Link)
Günbayi İ., "Örgütsel Kültür Ve Okul İklimi", Eğitim Yönetimi, Çelikten M., Özbaş M., Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.177-197, 2014 (Link)
Günbayi İ., "Örgütlerde İş Doyumu Ve Güdüleme", Özen Yayıncılık, ANKARA, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi