Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi İKBAL ÖZEN KÜÇÜKÇETİN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm : BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : BESLENME BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Sabit Telefon : +90 242 3102963
+90 242 2496409
Faks : +90 242 2261469
E Posta Adresi : ikbalozenakdeniz.edu.tr
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/ikbalozen/cv
Eğitim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA, 1996-2000
Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TIP, 1989-1995
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
İyi Klinik Uygulamaları ve Klinik Araştırmalar Hakkında Temel Eğitim Kursu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016
Performans ve Biyolojik Varyasyonun Hasta Sonuçlarına Yansıması Kursu, Türk Klinik Biyokimya Derneği, 2016
Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 2014
1. Bilimsel Araştırmalarda Temel İlkeler, Makale Hazırlama ve Sunumu Kursu, Akdeniz üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırmaları Geliştirme Kurulu, 2014
Free Radicals, Nitric Oxide and Antioxidants in Health and Disease, Febs Advanced Course Co-Sposored by Sfrr-Europe and Tubitak, 1999
Deney Hayvanlarına Temel Yaklaşım Kursu, Akdeniz Üniversitesi Deney Hayvanları Birimi, 1999
Klinik Laboratuvarlarda Standardizasyon ve Kalite Güvencesi Kursu, Türk Biyokimya Derneği, 1998
Araştırma Alanları
Biyokimya
Sağlık Bilimleri
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Klinik Biyokimya
Biyokimya
Web Of Science Araştırma Alanları
Medical Laboratory Technology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Antalya Sağlık Yüksekokulu, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Antalya Sağlık Yüksekokulu, 2011 - 2018
Verdiği Dersler
BİYOKİMYA, Lisans, 2015-2016
BİYOKİMYA, Lisans, 2014-2015
BİYOKİMYA, Lisans, 2013-2014
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Alıcıgüzel Y., Özen Küçükçetin İ., Aydin Aslan M., Karayalçın Ü., "Activities Of Xanthine Oxidoreductase And Antioxidant Enzymes In Different Tissues Of Diabetic Rats", JOURNAL OF LABORATORY AND CLINICAL MEDICINE, vol.142, pp.172-177, 2003 (Link)
Özkaya Y.G., Ağar A., Yargiçoğlu Akkiraz P., Hacıoğlu G., Bilmen Sarikcioğlu S., Özen Küçükçetin İ., Alıcıgüzel Y., "The Effect Of Exercise On Brain Antioxidant Status Of Diabetic Rats", Diabetes & Metobolism, vol.28, pp.377-384, 2002 (Link)
Danişman A., Bulut K., Kukul E., Özen Küçükçetin İ., Sevük H.M., "Urinary Fibronectin Levels In Patients Treated With Intravesical Bacillus Calmette-Guérin For Superficial Bladder Cancer", UROLOGIA INTERNATIONALIS, vol.64, pp.198-201, 2000 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Güngör Ö., Yildiz E., Köylüoğlu Z.İ., Hanimeli S., Özen Küçükçetin İ., Öztürk O.H., et al., "Çocuklardaki Dental Kaygının Psikometrik, Projektif Ve Fizyolojik Testlerle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi", Türkiye Klinikleri Çocuk Diş Hekimliği Özel Dergisi (E-Dergi), cilt.1, no.1, ss.29-36, 2015 (Link)
Şık B., Özen Küçükçetin İ., Erkaymaz T., Yıldız G., "Gıda Güvenliği Açısından Endokrin Sistem Bozucu Pestisitler", Akademik Gıda, cilt.10, no.2, ss.89-95, 2012
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Özen Küçükçetin İ., Başak S., Özdem S., Akbaş S.H., Yücel S.G., "Acil Serviste Alınan Plazma ve Serum Örneklerinde Seçilmiş Biyokimyasal ve İmmunassay Analit Sonuçları Karşılaştırılması", Uluslararası Katılımlı XVII. Klinik Biyokimya Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-7 Mayıs 2017, vol.15, no.Özel Sayı, pp.149-149 (Link)
Başak S., Akbaş S.H., Özdem S., Özen Küçükçetin İ., Yücel S.G., "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarında Örnek Red Nedenlerinin Değerlendirilmesi", Uluslararası Katılımlı XVII. Klinik Biyokimya Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-7 Mayıs 2017, vol.15, no.Özel Sayı, pp.145-145 (Link)
Özen Küçükçetin İ., Özdem S., Erkek N., Yücel S.G., "Çocuk Acil Serviste Delta Nötrofil İndeksinin Enfeksiyon Belirteci Olarak Kullanılması Uygun Mudur?", Uluslararası Katılımlı XVII. Klinik Biyokimya Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-7 Mayıs 2017, vol.15, no.Özel Sayı, pp.80-80 (Link)
Özen Küçükçetin İ., Yücel S.G., Özdem S., "Farklı Hematokrit Değerlerini Yansıtan Plazma Örneklerinde Koagülasyon Parametrelerinin Değişimi", Uluslararası Katılımlı XVI. Klinik Biyokimya Kongresi & IATDMCT Regional Meeting , AYDIN, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2016, vol.14, pp.119-119
Altinkapak A., Özen Küçükçetin İ., Mendilcioğlu İ.İ., Özdem S., "Gebeliğin İlk Trimesterinde paap-A ve 25-OH Vitamin D3 İlişkisi", 27. Ulusal Biyokimya Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-6 Kasım 2015, cilt.40, no.Özel Sayı, ss.P118-P118
Akcabağ Çira E., Bayram Z., Özen Küçükçetin İ., Uzun G., Özdem S., Özdem S.S., ""Sıçan İzole Mezenterik Yatağı Küçük Rezistans Arterlerinde Visfatin'in Fonksiyonel Etkileri"", 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2015, ss.P-096-P-096
Davran F., Yilmaz V.T., Özen Küçükçetin İ., Süleymanlar G., Akbaş S.H., "Evaluation Between Enzymatic And Jaffe Creatinine Assays For Estimation Of Glomerular Filtration Rate By The Ckd-Epi Equation In Renal Transplant Recipients ", IFCC WorldLab 2014, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-26 Haziran 2014, vol.52, no.Special Supplement, pp.1031-1031 (Link)
Özen Küçükçetin İ., Davran F., Yücel S.G., Akbaş S.H. , "Comparison Of Monoclonal Antibody-Based Nephelometric Assay And Polyclonal Antibody-Based Assay For Serum Free Light Chain Measurement", IFCC WorldLab 2014, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-26 Haziran 2014, vol.55, no.Special Supplement, pp.875-875 (Link)
Özen Küçükçetin İ., Alıcıgüzel Y., Karayalçın Ü., "Activities Of Xanthine Oxidoreductase And Antioxidant Enzymes In The Different Tissues Of Diabetic Rats", 14. IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 5. Czech National Congress of Clinical Biochemistry., Prag, CEK CUM., 26-31 Mayıs 2001, pp.251-251
Yücel S.G., Özen Küçükçetin İ., Uğur A., "Comparation Of Electrophoresis And Hplc Methods For The Diagnosis Of Hba1, Hba2 And Hbf", 14. IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 5. Czech National Congress of Clinical Biochemistry., Prag, CEK CUM., 26-31 Mayıs 2001, pp.201-201
Alıcıgüzel Y., Özen Küçükçetin İ., "Glutathion Peroxidase, Xanthine Oxidase And Dehydrogenase In Acute And Chronic Diabetic Rat Brain Tissues", BCLF 2000, Sinaia, ROMANYA, 20-23 Eylül 2000, pp.61-61
Alıcıgüzel Y., Özen Küçükçetin İ., "Gsh-Px Can Use Reducing Agents Other Than Gsh In G6pd Deficient Human Erytrocytes ", BCLF'99 /th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Kasım 1999, pp.64-64
Özen Küçükçetin İ., "Griess Reaksiyonu Ile Eritrositlerde Nitrit Tayini", Türk Biyokimya Derneği 14. Ulusal biyokimya Kongresi ve Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon Sempozyumu , İZMİR, TÜRKIYE, 28-31 Ekim 1997, ss.708-708
Kitap ve Kitap Bölümleri
Özen Küçükçetin İ., Küçükçetin A., Atamer Z., "Ürün Geliştirme, Düzenleme ve Güvenlik", Endüstriyel Mikrobiyolojiye Giriş, Turhan İ., Ed., Palme Yayın Dağıtım, ANKARA, ss.124-129, 2015
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Eroin Bağımlılarında Yoksunlukta ve Yoksunluk Sonrası Dönemde Oksidatif Stres", BAP Arastırma Projesi, TSA-2015-924, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sjögren sendromu tanılı hastalarda kronik yorgunluğun uyku durumu ve melatonin düzeyi ile ilişkisi", BAP Doktora, TTU-2015-289, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sütteki Pestisitlerin Kefir Üretimi ve Depolanması Sırasındaki Değişiminin ve Pestisitlerin Kefir Mikroflorası Üzerine Etkisinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 117O666, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Antalya ilindeki ilk ve orta öğretim çağındaki çocuklarda idrarda iyot eksikliği ve guatr prevelansı", BAP Arastırma Projesi, TSA-2016-962, Araştırmacı, Devam Ediyor
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi