Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2013 - Devam Ediyor
Arş.Gör.Dr., AKDENIZ ÜNIVERSITESI, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2008 - 2013
Arş.Gör., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2003 - 2008
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 1998 - 2003
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi, 16.07.2018 - Devam Ediyor
Merkez Müdürü, AKDENIZ ÜNIVERSITESI Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi, , 16.10.2016 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi, 25.08.2016 - 22.02.2017
Ziraat Fakültesi Uzmanlar Grubu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 13.05.2016 - Devam Ediyor
Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 15.09.2013 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
KIRSAL SOSYOLOJİSİ, Lisans, 2016-2017
TARIMSAL KURULUŞ VE ORGANİZASYONLAR, Lisans, 2016-2017
TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM, Lisans, 2016-2017
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ, Lisans, 2015-2016
TARIM EKONOMİSİ, Lisans, 2015-2016
GENEL EKONOMİ, Lisans, 2014-2015
KIRSAL SOSYOLOJİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Yüksek Lisans, 2014-2015
KIRSAL ALANDA TOPLUMSAL CİNSİYET ANALİZİ, Yüksek Lisans, 2014-2015
KIRSAL ALANDA KADIN, Yüksek Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, K.Cesur, "Tekirdağ İli Çerkezköy ve Kapaklı İlçelerinde Hububat Yetiştiriciliği Yapan Çiftçilerin Girdi Tedariğini Etkileyen Faktörlerin Saptanması (Uzaktan Eğitim)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, O.Murgul, "Aydın İlinde İncir Yetiştiriciliğinin Alternatif Çeşitlerle Ekonomik Olarak Karşılaştırılması (Uzaktan Eğitim)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, S.Duysak, "Denizli İli Baklan İlçesinde Çiftçilerin Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Katılımı ve Örgütlenmeye Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Uzaktan Eğitim)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, C.Özge, "Adana TAYEM'de Verilen Eğitimlerin Tarım Yayımcılarının Mesleki Performanslarına Etkisinin İncelenmesi (Uzaktan Eğitim)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, C.Erkan, "Antalya İli Elmalı İlçesi’nde Meyve Üreticilerine Girdi Sağlayan Firmalar İle Üretici İlişkilerinin, Tarımsal Pazarlama ve Yayım Açısından Değerlendirilmesi (Uzaktan Eğitim)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, Z.Hazar, "Antalya ili Elmalı İlçesi Çayboğazı Sulama Birliğinin Faaliyetlerinin İncelenmesi (Uzaktan Eğitim)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, M.Ertaş, "Türkiye'de Tarımsal Yayımın Tarihsel Gelişiminin İncelenmesi (Uzaktan Eğitim)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, H.Yılmaz, "Antalya İli Serik İlçesinde Seracılıkta İlaç Bayilerinin Rollerinin İncelenmesi (Uzaktan Eğitim)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, F.Kandemir, "Adana İli Sarıçam İlçesinde Bitkisel Üretim Kapsamlı Desteklemelere İlişkin Üretici Değerlendirmesi (Uzaktan Eğitim)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, N.Subaşı, "Antalya ili Elmalı ilçesinde Büyükbaş Besi Sığırcılığında Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Üretici Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Uzaktan Eğitim)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, S.Yaşa, "DİYARBAKIR İLİNDE MISIR ÜRETİCİLERİNİN BİLGİ KAYNAKLARI VE PAZARLAMA SORUNLARI (ÖRGÜN EĞİTİM)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Yüksek Lisans, R.Özen, "Eskişehir İli Odunpazarı İlçesinde Kırsal Alanda Yaşayan Üreticilerin Belediyeden Beklentileri (Uzaktan Eğitim)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Yüksek Lisans, Ö.Ersen, "Türkiye'de Süt Ve Süt Ürünleri Sektörünün Genel Değerlendirmesi (Uzaktan Eğitim)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Yüksek Lisans, F.Başlıkaya, "Aydın İli Efeler İlçesi Tarımsal Kredi Kullanan Çiftçilerin Tarım Bankacılığı Hakkında Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi (Uzaktan Eğitim)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Yüksek Lisans, S.Gönülkırmaz, "Korkuteli İlçesi Sulama Birliğinin Performansının Değerlendirilmesi (Uzaktan Eğitim)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Yüksek Lisans, M.Kayakıran, "Bursa İlinde Üreticilerin Tarım Sigortası Yaptırmaya Karar Verme Sürecinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi (Uzaktan Eğitim) ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, B.Şahin, "Ordu İli Ünye İlçesinde Fındık Üretiminde Kadınların İşgücüne Katılım Durumlarının Değerlendirilmesi (Uzaktan Eğitim) ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, F.Esmer, "Diyarbakır İli Semt Pazarlarında Tarım Ürünleri Pazarlayan Kadınların İş Memnuniyetinin Belirlenmesi (Uzaktan Eğitim)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, M.Öcal, "Hanehalkı Gelir Dağılımı ve Kırsal Kesim (Uzaktan Eğitim)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2016.
Yüksek Lisans, A.Köşker Yaman, "Yeni Büyükşehir Yasasının Kırsal Yaşama Etkilerinin İncelenmesi Nüzhetiye Köyü Örneği (Uzaktan Eğitim) ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, S.Türkiş, "Antalya İli Elmalı İlçesinde Bodur Elma Yetiştiriciliğinde Üretici Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesi (Uzaktan Eğitim)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ağustos, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Temmuz, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Temmuz, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi