Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Antalya İlinde Genç Çiftçi Projesinden Yararlanan ve Yararlanmayan Kadınların Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2019-4386, Yönetici, 2020
"Antalya ilinde Serada Sebze Yetiştiren Üreticilerin Tarım Sigortası Konusunda Eğilimlerinin Belirlenmesi ve Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3806, Yönetici, 2020
"Kırsal Alanda Kadınların İşgücüne ve Kararlara Katılımını Etkileyen Sosyo Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi: Burdur İli Örneği", BAP Arastırma Projesi, 2010.01.0104.006, Yönetici, 2012
"Antalya’da Mısır Üretiminde Üretici Uygulamaları ile Yayım Şubesi Önerileri ve Araştırma Bulgularının Karşılaştırmalı Analizi", BAP Arastırma Projesi, 1999.01.0105.003, Araştırmacı, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi