Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. NURDANE İLBEYLİ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Mühendislik Fakültesi
Bölüm : Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilm Dalı : Mineroloji-Petrografi
Sabit Telefon : +90 242 3106376
+90 242 3102147
Faks : +90 242 3106306
E Posta Adresi : ilbeyliakdeniz.edu.tr | nurilbeyligmail.com
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/ilbeyli/cv | http://jeoloji.muhfak.akdeniz.edu.tr/english-nurdane-ilbeyli
Ofis : B317
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 07058 Kampüs / ANTALYA
Eğitim Bilgileri
Doktora, University of Durham, The Graduate Society, Earth Sciences, INGILTERE, 1994-1999
Yüksek Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ, 1991-1993
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ, 1985-1989
Yaptığı Tezler
Doktora, "Petrogenesis of Collision-Related Plutonic Rocks, Central Anatolia (Turkey)", University of Durham THE GRADUATE SOCIETY EARTH SCIENCES Aralık, 1998.
Yüksek Lisans, "Felahiye (Kayseri) Çevresinde Ultramafik – Mafik Kayaların Petrografisi ve Petrolojisi ", ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Eylül, 1993.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Short Course in Isotope Geochemistry, Cumhuriyet Üniversitesi/Jeoloji Mühendisliği, 2005
Physics of Volcanic Systems and Their Eruptions, İstanbul Teknik Üniversitesi/Jeoloji Mühendisliği, 2005
Ophiolite Tectonics, İstanbul Teknik Üniversitesi/Jeoloji Mühendisliği, 2005
Geochemical and Allied Techniques in Earth Sciences Research, The Geological Society of London, 1994
Araştırma Alanları
Petrografi ve Petroloji
Petrojenez
Mineraloji ve Kristalografi
Jeokronoloji
Diğer
Jeoloji
Kayaç Jeokimyası
Jeokimyasal Modelleme
Granit Jeokimyası, Petrolojisi, Petrojenezi
Radyojenik ve Duraylı İzotop Jeokimyası
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Mineraloji-Petrografi
Maden Yatakları ve Jeokimya
Web Of Science Araştırma Alanları
Engineering, Geological
Geochemistry & Geophysics
Mineralogy
Geology
Geosciences, Multidisciplinary
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2011 - 2016
Doç.Dr., MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2010 - 2011
Yrd.Doç.Dr., MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1999 - 2010
Arş.Gör., MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1993 - 1999
Arş.Gör., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 1991 - 1993
Mesleki ve İdari Deneyimler
Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, , 05.06.2017 - Devam Ediyor
BAP Komisyon Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 14.10.2016 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 14.10.2016 - Devam Ediyor
Enstitü Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 14.10.2016 - Devam Ediyor
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, , 14.10.2016 - Devam Ediyor
BAP Komisyon Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 06.12.2012 - 06.12.2015
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 15.06.2012 - 10.07.2013
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 04.11.2011 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 08.06.2007 - 19.09.2011
Yönetim Kurulu Üyesi, MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi, , 04.11.2002 - 25.06.2005
Akademik Kurul Üyesi, MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi, , 04.11.2002 - 25.06.2005
Verdiği Dersler
Mineraloji-II, Lisans, 2015-2016
Metamorfik Petrografi, Lisans, 2015-2016
Magmatik Petrojenez, Yüksek Lisans, 2015-2016
Optik Mineraloji, Lisans, 2015-2016
Magmatizma ve Jeodinamik, Doktora, 2015-2016
Magmatik Kayaç Petrolojisi, Lisans, 2015-2016
Magmatik Kayaçların Jeokimyası, Yüksek Lisans, 2015-2016
Genel Fiziki Coğrafya, Lisans, 2014-2015
Türkiye Fiziki Coğrafyası, Lisans, 2014-2015
Süs Taşları ve Teknolojisi, Lisans, 2013-2014
Jeokronoloji, Yüksek Lisans, 2013-2014
Volkanik Kayaçların Petrografisi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Ofiyolitik Kayaçların Petrojenezi, Doktora, 2013-2014
Volkanoloji, Lisans, 2013-2014
Mineraloji-I, Lisans, 2013-2014
Yönetilen Tezler
Doktora, A.Mirza, "Trans-Himalayan Plutonik Kuşağı (Hindistan) İçerisinde Yeralan Asidik İntrüzif Kayaçların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Telci, "Kemer ve Civarında Yer Alan Mafik Kayaçların Mineralojisi Petrolojisi ve Jeokimyası", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2017.
Yüksek Lisans, A.Iltireh, "ASAL-GHOUBET’DE (CİBUTİ) YERALAN VOLKANİZMANIN PETROLOJİSİNE GENEL BİR BAKIŞ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2017.
Yüksek Lisans, M.Erbek, "Sugözü (Yumurtalık) Termik Santrali Uçucu Külünün Zemin Mukavemetine Etkisi", MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ekim, 2010.
Yüksek Lisans, Ö.Saban, "Hatay İli Merkezinin Antakya Belediye Sınırları İçerisinde Zeminin "Kırılma Mikrotremor(ReMi)" Yöntemi İle İncelenmesi", MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mart, 2010.
Yüksek Lisans, K.Ergüven, "Zemin Sıvılaşması", MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eylül, 2005.
Yüksek Lisans, L.Akçum, "İnsan Kaynakları Yönetimi, İnşaat İşlemlerindeki Uygulaması ve Uygulama Örneği", MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ekim, 2005.
Yüksek Lisans, A.Güneş, "Tekirova (Antalya) Ofiyolitlerinde Yer Alan İzole Daykların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Rasimgil, "Düzköy Trabzon Güneybatısındaki Derinoba Asidik Kayaçların Petrografisi Petrolojisi ve Jeokimyası", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Dumlupınar Üniversitesi, Mayıs, 2018
A. Personel, Araştırma Görevlisi Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma , Akdeniz Üniversitesi, Nisan, 2018
Atama, Yardımcı Doçent Yabancı Dil Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Mart, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınavı Jürisi, YÖK, Ekim, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma , Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma , Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2017
Atama, Profesör Atama Jürisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mart, 2017
Atama, Yardımcı Doçent Bilim Jürisi (Yedek), Akdeniz Üniversitesi, Mart, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma , Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma, Akdeniz Üniversitesi, Ağustos, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma, Akdeniz Üniversitesi, Ağustos, 2016
Tez Savunma, Yüksek Lisans Sınav Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans Sınav Jürisi, Dumlupınar Üniversitesi, Ağustos, 2013
Tez Savunma, Doktora Sınav Jürisi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Aralık, 2012
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Battaloglu R., Yalçin F., Yakupoğlu E., İlbeyli N., Yalçin M.G., "MULTIVARIATE ANALYSES TO DETERMINE THE ORIGIN OF SOME POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAHs) IN HONEY SAMPLES", OXIDATION COMMUNICATIONS, vol.39, pp.1547-1554, 2016
Yalçin M.G., Setti M., Karakaya F., Saachi E., İlbeyli N., "Geochemical and mineralogical characteristics of beach sediments along the coast between Alanya and Silifke (southern Turkey)", CLAY MINERALS, vol.50, pp.233-248, 2015
İlbeyli N., Demirbilek M., Kibici Y., "Geochemistry and petrogenesis of the Late Paleozoic magmatism in the Sakarya Zone (NW Turkey)", NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIE-ABHANDLUNGEN, vol.192, pp.177-194, 2015
Kaygusuz A., Siebel W., Arslan M., İlbeyli N., Sipahi F., Temizel I., "La-Icp Ms Zircon Dating, Whole-Rock And Sr-Nd-Pb-O Isotope Geochemistry Of The Camibogazi Pluton, Eastern Pontides, Ne Turkey: Implications For Lithospheric Mantle And Lower Crustal Sources In Arc-Related I-Type Magmatism", LITHOS, vol.192, pp.271-290, 2014
Arslan M., Kaygusuz A., Siebel W., Sipahi F., İlbeyli N., "Geochronological evidence and tectonic significance of Carboniferous magmatism in the southwest Trabzon area, eastern Pontides, Turkey", INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, vol.54, pp.1776-1800, 2012
Kaygusuz A., Siebel W., İlbeyli N., Arslan M., Satir M., Şen C., "Insight Into Magma Genesis At Convergent Plate Margins - A Case Study From The Eastern Pontides (Ne Turkey) ", NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIE-ABHANDLUNGEN, vol.187, pp.265-287, 2010
Kibici Y., İlbeyli N., Yildiz A., Bağci M., "Geochemical Constraints On The Genesis Of The Saricakaya Intrusive Rocks, Turkey: Late Paleozoic Crustal Melting In The Central Sakarya Zone", CHEMIE DER ERDE-GEOCHEMISTRY, vol.70, pp.243-256, 2010
Özgenç İ., İlbeyli N., "Geochemical Constraints On Petrogenesis Of Late Cretaceous Alkaline Magmatism In East-Central Anatolia (Hasancelebi-Basören, Malatya), Turkey", MINERALOGY AND PETROLOGY, vol.95, pp.71-85, 2009
İlbeyli N., Pearce J.A., Meighan I.G., Fallick A.E., "Contemporaneous Late Cretaceous Calc-Alkaline And Alkaline Magmatism In Central Anatolia, Turkey: O Isotope Constraints On Petrogenesis", TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol.18, pp.529-549, 2009
İlbeyli N., Kibici Y., "Collision-Related Granite Magma Genesis, Potential Sources And Tectono-Magmatic Evolution: Comparison Between Central, Northwestern And Western Anatolia (Turkey)", INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, vol.51, pp.252-278, 2009
İlbeyli N., "Geochemical Characteristics Of The Sebinkarahisar Granitoids In The Eastern Pontides, Northeast Turkey: Petrogenesis And Tectonic Implications", INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, vol.50, pp.563-582, 2008
Özgenç İ., İlbeyli N., "Petrogenesis Of The Late Cenozoic Egrigöz Pluton In Western Anatolia (Turkey): Implications For Magma Genesis And Crustal Processes", INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, vol.50, pp.375-391, 2008
İlbeyli N., "Geochemical Comparison Of Ultramafic-Mafic Cumulate Rocks From The Central Anatolian Ophiolites, Turkey", INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, vol.50, pp.810-825, 2008
Kibici Y., İlbeyli N., Yildiz A., Bağci M., "Geochemical Constraints On The Genesis Of The Günyüzü Pluton, Northwest Anatolia, Turkey", INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, vol.50, pp.931-947, 2008
İlbeyli N., Pearce J.A., "Petrogenesis Of Igneous Enclaves In Plutonic Rocks Of The Central Anatolian Crystalline Complex, Turkey", INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, vol.47, pp.1011-1034, 2005
İlbeyli N., "Mineralogical-Geochemical Constraints On Intrusives In Central Anatolia, Turkey: Tectono-Magmatic Evolution And Characteristics Of Mantle Source", GEOLOGICAL MAGAZINE, vol.142, pp.187-207, 2005
İlbeyli N., Pearce J.A., Thirlwall M.F., Mitchell J.G. , "Petrogenesis Of Collision-Related Plutonics In Central Anatolia, Turkey", LITHOS, vol.72, pp.163-182, 2004
İlbeyli N., "Field, Petrographic And Geochemical Characteristics Of The Hamit Alkaline Intrusion In The Central Anatolian Crystalline Complex, Turkey", TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol.13, pp.269-286, 2004
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Güneş M. , Güneş A., İlbeyli N., Kaya B., "Asbestos Exposure and and Its Effects", Nobel International, cilt.10, ss.1-5, 2017 (Link)
Kaygusuz A., Sipahi F. , İlbeyli N., Chen B., Arslan M., Aydinçakir E., "Petrogenesis of the late Cretaceous Turnagöl intrusion in the eastern Pontides: Implications for magma genesis in the arc setting", GEOSCIENCE FRONTIERS, vol.4, pp.423-438, 2013
İlbeyli N., Uras Y., "Subalkalen Baranadağ (Kaman-Kırşehir) Plütonun Petrojenezi Ve Jeokimyasal Özellikleri", Geosound/Yerbilimleri, cilt.47, ss.13-28, 2005
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Uras Y., Tapinç B.G., Yalçin C., İlbeyli N., Güneş A., "GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF RARE EARTH ELEMENTS OF FELAHIYE (KAYSERI, TURKEY) FLUORITES", 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-11 Mayıs 2018, pp.192-192
Gökdal İ., Özçelik E.C., İlbeyli N., Güneş A., Özer Ö., "THE ORIGIN OF FELDSPAR AND QUARTZ DEPOSITS IN THE SOKE REGION (AYDIN, TURKEY)", 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-11 Mayıs 2018, pp.221-222
İlbeyli N., Yalçin F., Nyamsari D., Battaloglu R., Özer Ö., "ORIGIN OF ELEMENTS FROM THE HAMIT PLUTONIC (TURKEY) ROCKS BY MULTIVARIATE ANALYSIS", 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-11 Mayıs 2018, pp.240-241
Kibici Y., Arat İ., Yanik G., Demirbilek M., İlbeyli N., "MINERALOGICAL AND PETROGRAPHICAL CHARACTERICTICS OF THE PHRYGIAN VALLEY VOLCANICS (AFYON-KUTAHYA/TURKEY)", 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-11 Mayıs 2018, pp.185-186
Iltireh A.D., Güneş A., İlbeyli N., Demirbilek M., "PETROLOGY AND GEOCHEMISTRY OF BASALTIC ROCKS FROM THE ASSAL-GHOUBBET RIFT (DJIBOUTI)", 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-11 Mayıs 2018, pp.195-196
Telci S., Güneş A., Demirbilek M., Mirza A., İlbeyli N., "PETROLOGY AND GEOCHEMISTRY OF MAFIC ROCKS FROM THE TEKIROVA OPHIOLITE (ANTALYA, TURKEY) ", 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-11 Mayıs 2018, pp.196-196
Uras Y., Güneş A., Çalışkan V. , Yalçin M.G., İlbeyli N., "Petrological and geochemical Characteristics of the Buyukkizilcik Syenite, Kahramanmaras (Turkey)", International Multidisciplinary Scientific Geoconference 2017 , Varna, BULGARISTAN, 29 Haziran - 5 Temmuz 2017, pp.425-430
Güneş A., Kibici Y., Yıldız A. , İlbeyli N., Bağcı M., "Geochemical Correlation of Post-Collisional Volcanism From The Sakarya Zone (Turkey)", International Multidisciplinary Scientific Geoconference 2017 , Varna, BULGARISTAN, 29-28 Haziran 2017, pp.191-199
Mirza A., İlbeyli N., "Geochemical Characteristics on NW of Ladakh Batholith region exposed in the Western part of Leh area around Trans- Himalayan Belt, NW (India)", 2017 AGU Fall Meeting - American Geophysical Union, New Orleans, Louisiana, ABD, 11-15 Aralık 2017, pp.261705-261705
Tapinç B.G., Uras Y., İlbeyli N., "GEOCHEMICAL ORIGIN OF THE FELAHİYE (KAYSERİ) FLUORITES", Çukurova Üniversitesi Uluslararası Katılımlı 40.Yıl Jeoloji Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 3-6 Mayıs 2017, pp.92-93
Güneş A., Demirtaş F., Güneş M., Koç K., Uçar F., İlbeyli N., et al.,"Ağır Metallerin İnsan ve Çevre Sağlığı Üzerine Etkileri", 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 3-6 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.135-136 (Link)
Yalçin F., İlbeyli N., Aydın O. , Yalçin M.G., Leventeli Y., "A STATISTICAL APPROACH OF HEAVY METAL POLLUTION INDEX IN CREEK SURFACE WATER SAMPLES (NIGDE, TURKEY)", 7. International Conference on Medical Geology, Moskova, RUSYA, 28 Ağustos - 1 Eylül 2017, pp.82-82
Yalçin M.G., İlbeyli N., "Assesment of natural molasses soil in terms of Medical Geology", 7th Internationa Conference on Medical Geology "MedGeo2017", MOSKOVA, RUSYA, 28 Ağustos - 1 Eylül 2017, pp.40-40
Güneş M. , Güneş A., Yalçın B., Ertuğrul H., İlbeyli N., Kaya B., "Coal Processing Causes Health Problems", 7th International Conference on Medical Geology 2017, Moskova, RUSYA, 28 Ağustos - 1 Eylül 2017, pp.79-79
Güneş M., Güneş A., İlbeyli N., Kaya B., "Genetic Damage and Disease Induced by Radon", III. International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapeşte, MACARISTAN, 3-7 Mayıs 2017, pp.605-605
Güneş M., Ertuğrul H., Güneş A., Yalçın B., İlbeyli N., Kaya B., "A Global Problem: Arsenic ", 7th International Conference on Medical Geology 2017, Moskova, RUSYA, 28 Ağustos - 1 Eylül 2017, pp.81-81
Güneş A., Güneş M., Yalçın B., Ertuğrul H., İlbeyli N., Kaya B., "Harmful Effects of Asbestos", 7th International Conference on Medical Geology 2017, Moskova, RUSYA, 28 Ağustos - 1 Eylül 2017, pp.79-79
Mirza A., İlbeyli N., "Field, Mineralogical and Petrographical Characteristics of the Ladakh Batholith in NW India", 14th Swiss Geoscience Meeting, Cenova, ISVIÇRE, 18-19 Ekim 2016, pp.96-97
Arat İ., Kibici Y., İlbeyli N., Yanik G., Yildiz A., "Afyonkarahisar ve Yakın Çevresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Mineralojik Ve Petrografik Özellikleri", Uluslararası Katılımlı 7. Jeokimya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, ss.272-273
Yalçin F., Tümüklü A. , Boztaş S., İlbeyli N., "INVESTIGATION OF STATISTICAL RELATIONSHIPS BETWEEN Au, Ag, As, Ba, Cd, Cu, Fe, Pb, S, Sb, AND ZnN ELEMENTS OF ANTIMONY DEPOSIT IN NW CAMARDI – NIGDE (TURKEY)", International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM2016), Albena, BULGARISTAN, 29 Haziran - 7 Temmuz 2016, pp.505-512
Hatipoğlu M., İlbeyli N., Kibici Y., Güneş A., Yardimci Y. , "Türkiye’deki Farklı Krizoprasların Oksijen İzotop Analiz Yöntemiyle Karşılaştırılması", Uluslararası Katılımlı 7. Jeokimya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, ss.194-195
Hatipoğlu M., İlbeyli N., Kibici Y., Güneş A., Yardimci Y. , "THE EFFECT ON HUMAN HEALTH OF THE GEMMOLOGICAL USAGE OF AMETHYST (SiO2) THAT IS COLOURED WITH GAMMA IRRADIATION EXCITATION", International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM2016), Albena, BULGARISTAN, 29 Haziran - 7 Temmuz 2016, pp.603-611
Hatipoğlu M., Güneş A., İlbeyli N., Kibici Y., Yardimci Y. , "A UNIQUE COMPOSITE MATERIAL FROM TURKEY; TURKISH PURPLE JADE (TURKIYENITE)", International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM2016), Albena, BULGARISTAN, 29 Haziran - 7 Temmuz 2016, pp.19-26
Mirza A., İlbeyli N., "Petrological Characteristics on NW of Ladakh Batholith and its enclaves around the Trans-Himalayan Belt (India) ", 2016 AGU Fall Meeting , San Fransisko, ABD, 12-16 Aralık 2016, pp.1-1
Yalçin F., İlbeyli N., "Cluster analysis applied to alkaline geochemical data (Hamit, Turkey)", ICJMS'2015 - The 28th International Conference of The Jangjeon Mathematical Society, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Mayıs 2015, pp.128-128
Hatipoğlu M., İlbeyli N., "Oxygen isotopic comparisons of the microcrystalline silica; In the case of different chrysoprases in Turkey", International Conference on Energy, Environment and Material Science (EEMAS 2015) , Girit, YUNANISTAN, 17-19 Ekim 2015, pp.110-123 (Link)
Mirza A., İlbeyli N., Yalçin M.G., Paksu E., Nyamsari D., "Geochemistry of Iron Ore Deposits from the Singhbhum-Orissa Craton (India)", International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2015), Albena, BULGARISTAN, 18-24 Haziran 2015, pp.321-328
Yalçin M.G., Mirza A., İlbeyli N., Paksu E., Narin İ., "Use of Graded Extraction Method to Determine the Source of Heavy Metals (Zn & Fe) in beach Sand along the Manavgat-Alanya Coastline of Antalya (Turkey)", International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2015), Albena, BULGARISTAN, 18-24 Haziran 2015, pp.735-741
Yalçin F., İlbeyli N., Nyamsari D., Güneş A., "Hamit ve Civarında Yeralan Alkalen Kayaçlardaki Nadir Toprak Elementleri ile Radyoaktif Elementlerin İstatiksel Değerlendirmesi", 2. TIBBİ JEOLOJİ SEMPOZYUMU (ULUSLARARASI KATILIMLI), KONYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, ss.101-102
Kibici Y., Yildiz A., İlbeyli N., Bağci M., Demirbilek M., Hatipoğlu M., "Sakarya Kıtasındaki (Türkiye) Volkanik Aktivitenin Mineralojik ve Petrografik Özellikler", Doğu Anadolu Jeoloji (DAJEO2015) Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 7-11 Eylül 2015, ss.44-47
İlbeyli N., Yalçin F., "Application of factor analysis method to the alkaline geochemical data from Central Anatolia (Turkey)", Goldschmidt2015, Prag, CEK CUM., 16-21 Ağustos 2015, pp.3314-3314
Mirza A., Habib Alvi S. , İlbeyli N., "Mineralogical and geochemical characteristics of the Noamundi-Koira basin iron ore deposits (India)", European Geosciences Union General Assembly 2015, Viyena, AVUSTURYA, 12-17 Nisan 2015, pp.137-137
Battaloglu R., Yakupoğlu E., Yalçin F., İlbeyli N., "Determination of some polycyclic aromatic hydrocarbons (pahs) and simple statistics of heavy metals contents in the honey samples from Nigde city, Turkey. ", V. International Symposium “Interactions between biogenic and abiogenic components in natural and anthropogenic systems", St. Petersburg, RUSYA, 20-22 Ekim 2014, pp.20-23
Arat İ., Yanık G., Kibici Y., İlbeyli N., Özkul C., "Kınık Köyü (Kütahya) Çevresindeki Ofiyolitik Kayaçların Petrolojisi Ve Jeokimyası", Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, MERSİN, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2014, ss.79-81
İlbeyli N., Demirbilek M., Kibici Y., "Geç Paleozoik Yaşlı Söğüt Plütonunun Petrojenezi (Bilecik-Eskişehir): Paleozoik Granitlerin Kökeni İçin İmplikasyonlar", Uluslararası Katılımlı 6. Jeokimya Sempozyumu, MERSİN, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2014, ss.109-110
Arat İ., Yanik G., Kibici Y., İlbeyli N., Özkul C., "Petrographical and Geochemical Properties of the Mafic (Gabbroic) Rocks (Turkey, Kınık-Kütahya)", 30th International Conference on Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 2 Ekim 2014, pp.9-9
İlbeyli N., Yalçin F., "Multivariation Statistics Determination of the Hamit Alkaline Plutonic Rocks (Kirsehir-Turkey)", 30th International Conference on Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 2 Ekim 2014, pp.228-228
İlbeyli N., Demirbilek M., Kibici Y., "Petrological and Geochemical Features of Enclaves in the Sögüt Pluton (Eskisehir-Bilecik, Turkey)", 30th International Conference on Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 2 Ekim 2014, pp.80-81
Hatipoğlu M., Kibici Y., İlbeyli N., "Gama Radyasyon Uyartımlı Renklenmiş Bir Süstaşı Olan Ametistin (SiO2), Spektroskopik İncelemeleri ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi", 2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Aralık 2013, ss.313-316
İlbeyli N., Kibici Y., Demirbilek M., "Orta, Batı ve Kuzey Batı Anadolu’da Bulunan Granitik Kayaçlardaki Radyoaktif Element İçeriklerinin (ICP-MS) Karşılaştırılması", 2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Aralık 2013, ss.337-338
Yalçın M.G. , İlbeyli N., Yaman S., Yalçın F., "Genetic Features of Gümüşler (Niğde, Turkey) Polymetallic Antimony-Mercury Mineralization", 30th International Conference on Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism, Moskova, RUSYA, 16-17 Eylül 2013, pp.61-61
Yalçin F., Kaya E., İlbeyli N., "An application of multivariate statistical analysis using SAS programme to identify heavy metal sources between Cebeci (Kocaeli)-Eregli (Zonguldak), Turkey", Goldschmidt2013, Florensa, ITALYA, 25-30 Ağustos 2013, pp.2537-2537 (Link)
Yalçın M.G., İlbeyli N., Yaman S., "Ore Paragenesis of Gümüşler (Niğde, Turkey) Antimony-Mercury Mineralization", 30th International Conference on Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism, Moskova, RUSYA, 16-17 Eylül 2013, pp.62-62
Bağci M., Kibici Y., Demirbilek M., İlbeyli N., Yildiz A., "Günyüzü Granitoyidinin Petrografik, Jeokimyasal ve Jeokronolojik (Rb/Sr) Özellikleri (Sivrihisar, Eskişehir)", V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2012, ss.17-18
İlbeyli N., Kibici Y., Yildiz A., Bağci M., Demirbilek M., "Petrology and geochemistry of the Late Paleozoic granites in the central Sakarya Zone", IESCA 2012, İZMİR, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2012, pp.198-198
Yalçin M.G., İlbeyli N., Pearce J.A., Yalçin F., "Field, petrographic and geochemical characteristics of the alkaline magmatism in central Anatolia (Turkey)", XXIX International Conference “Ore potential of alkaline and carbonatite magmatism, SUDAK, UKRAYNA, 14-21 Eylül 2012, pp.124-125
İlbeyli N., Özgenç İ., "Carbonatite and alkaline magmatism in central-east of Anatolia (Malatya, Turkey)", International Conference on Ore potential of alkaline and carbonatite magmatism, SUDAK, UKRAYNA, 14-21 Eylül 2012, pp.36-37
Yildiz A., Bagci M., Demirbilek M., Dumlupunar I., İlbeyli N., Kibici Y., et al., "THE INVESTIGATION OF ALTERATION IN GUNYUZU (ESKISEHIR - TURKEY) GRANITE USING MINERALOGICAL-PETROGRAPHICAL AND PHYSIQUE-MECHANICAL METHODS", 12h International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), Albena, BULGARISTAN, 17-23 Haziran 2012, pp.303-312 (Link)
Bagci M., İlbeyli N., Kibici Y., Demirbilek M., Yildiz A., "GEOCHEMICAL AND GEOCHRONOLOGICAL (Rb/Sr) PROPERTIES OF THE GUNYUZU GRANITOID (SIVRIHISAR, ESKISEHIR)", 12h International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), Albena, BULGARISTAN, 17-23 Haziran 2012, pp.47-55 (Link)
Bağci M., Yildiz A., Kibici Y., İlbeyli N., Demirbilek M., Gürcan S., et al., "Günyüzü (Sivrihisar, Eskişehir) Granitlerinin Petrografisi ve Fiziko-Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi", 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 2011, ss.248-249
Yildiz A., Bağci M., Demirbilek M., Dumlupunar İ., Kibici Y., İlbeyli N., et al., "The Investigation of Mineralogical and Chemical Alteration Indices in the Karacaören (Sivrihisar, Eskişehir) Granites", Euroclay 2011, ANTALYA, TÜRKIYE, 26 Haziran - 1 Temmuz 2011, pp.259-259
İlbeyli N., "Geochemical Constraints on Collision-related Intrusive Rocks in Central, Northwestern and Western Anatolia (Turkey)", European Geosciences Union Meeting (EGU), Viyena, AVUSTURYA, 2-7 Mayıs 2010, pp.7727-7727
Kaygusuz A., İlbeyli N., Siebel W., Arslan M., Satir M., Şen C., "Geochemical and Sr-Nd-Pb isotopic characteristics of the Late Cretaceous to Early Paleocene arc-related granitoids in the Eastern Pontides, NE Turkey", 2nd International Symposium on the Geology of the Black Sea Region (ISDB-2), ANKARA, TÜRKIYE, 5-9 Ekim 2009, pp.103-103
İlbeyli N., "Contemporaneous Late Cretaceous calc-alkaline and alkaline magmatism in Central Anatolia, Turkey", IGCP-510 Project 5th Meeting-An International Symposium, TUNCELİ, TÜRKIYE, 26 Eylül - 3 Ekim 2009, pp.13-13
İlbeyli N., "Petrogenesis of Late Cenozoic Magmatism in Western Anatolia (Turkey)", European Geosciences Union Meeting (EUG), Viyena, AVUSTURYA, 19-24 Nisan 2009, pp.6032-6032
İlbeyli N., "Crustal process implications for a tectono-magmatic evolution of Late Cenozoic Eğrigöz pluton in Western Anatolia (Turkey)", GSA Annual Meeting, PORTLAND, ABD, 18-21 Ekim 2009, pp.293-293
Aydoğan S., İlbeyli N., "Menderes Masifindeki (Batı Anadolu) Çarpışma Kökenli İntrüzif Kayaçların Petrojenezi: Baklan ve Eğrigöz Plütonlarının Karşılaştırılması", II. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2006, ss.24-24
Sarifakioğlu E., İlbeyli N., Özen H., "Petrogenesis of Alkaline Volcanism through Sivrihisar (Eskişehir) Ophiolite", International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-18 Haziran 2005, pp.221-221
İlbeyli N., "Çarpışma Kökenli I- ve A-Tipi Magmatiklerin Jeokimyasal Özelliklerinin ve Kaynak Bölgelerinin Karşılaştırılması", I. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 18-21 Kasım 2004, ss.54-54
Sarifakioğlu E., İlbeyli N., Özen H., "Dağküplü (Eskişehir) Ofiyolitindeki Plajiyogranitlerin Jeokimyasal ve Petrolojik Özellikleri", I. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 18-21 Kasım 2004, ss.55-55
İlbeyli N., "Contrasting Mantle Sources for Collision-Related Intrusives in Central and Western Anatolia, Turkey", 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (5 th ISEMG), Selanik, YUNANISTAN, 14-19 Nisan 2004, pp.1129-1129
İlbeyli N., "Orta Anadolu Masifinde Yeralan İntrüzif Kayaçların Jeokimyasal Özellikleri", Mersin Üniversitesi 10.Yıl Sempozyumu, MERSİN, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2003, ss.60-60
İlbeyli N., Pearce J.A., "Geochemical Characteristics of Cretaceous Collision-Related Plutonism in Turkey", Goldschmidt2002, DAVOS, ISVIÇRE, 18-23 Ağustos 2002, pp.A353-A353 (Link)
Ergüven K., İlbeyli N., "Şev Stabilitesi", Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2002, ss.14-15
Ergüven K., İlbeyli N., "Toprak Kayması Hakimiyeti", Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2002, ss.24-25
İlbeyli N., Pearce J.A., "Genesis of Igneous Enclaves in the Central Anatolian Plutonics, Turkey", IV. International Turkish Geology Symposium, ADANA, TÜRKIYE, 24-28 Eylül 2001, pp.205-205
İlbeyli N., Pearce J.A., Thirlwall M.F., Mitchell J.G. , "Genesis of Collision-Related Plutonic Rocks in the Central Anatolian Massif (Turkey)", IV. International Turkish Geology Symposium, ADANA, TÜRKIYE, 24-28 Eylül 2001, pp.201-201
İlbeyli N., Pearce J.A. , Thirlwall M.F., "Petrogenesis of Collision-Related Plutonic Rocks, Central Anatolia, (Turkey)", IV. Hutton Granite Symposium, Clermont-Ferrand, FRANSA, 20-25 Eylül 1999, pp.151-151
İlbeyli N., Pearce J.A. , "Petrogenesis of the Collision-Related Central Anatolian Granitoids, Turkey", European Geosciences Union Meeting (EGU), Strazburg, FRANSA, 23-27 Mart 1997, vol.9, pp.502-502
Kitap ve Kitap Bölümleri
İlbeyli N., "Ultramafik Kayaçların Metamorfizması (Çeviri)", Metamorfik Kayaçların Petrojenezi , Prof.Dr. Cahit HELVACI, Ed., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.191-224, 2015
İlbeyli N., "Metamorfik Kayaçlar (Çeviri)", Metamorfik Kayaçların Petrojenezi , Prof.Dr. Cahit HELVACI, Ed., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.21-56, 2015
İlbeyli N., "Yer Biliminin (Jeoloji) Esasları (Ders Kitabı)", Palme Yayınevi, ANKARA, 2011
İlbeyli N., "Yer Biliminin (Jeoloji) Esasları (Ders Notları)", Palme Yayınevi, ANKARA, 2004
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Extensional Tectonics in West Anatolia, Turkey and its Comparison to the Death Valley Extended Terrain in the USA", Bilimsel Araştırma Projesi, 98108111, Araştırmacı, 2001
"Hasançelebi (Konukdere-Hekimhan-Malatya) ve Buzlukdağ (Bayındır-Kırşehir) Çevresi Alkali Kayaçlar ve Karbonatitlerle İlgili Skarn Oluşumlarının Petrolojisi, Nadir Toprak Elementleri (NTE) Jeokimyası ve Olası Cevher Odaklarının Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 105Y076, Araştırmacı, 2009
"Sivrihisar (Günyüzü) Derinlik Kayaçlarının Mineralojisi, İzotop ve Fiziko-mekanik Özelliklerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 08.ISCMYO.02, Araştırmacı, 2010
"Doğu Pontid Kuzey Zonu ve Kuzey-Güney Zon Geçisinde Yüzeylenen Kretase-Paleosen Yaşlı Granitoyidik Sokulumların Petrokimyası, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası, Jeokronolojisi ve Jeodinamik Gelişimi", TÜBITAK Projesi, 109Y052, Araştırmacı, 2012
"Orta Sakarya Zonu’nun Temelini Oluşturan Geç Paleozoik Yaşlı Söğüt (Eskişehir-Bilecik) Plütonik Kayaçların Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri", BAP Arastırma Projesi, 2013.01.0102.004, Yönetici, 2015
"Zemin Sıvılaşması", BAP Y.Lisans, 03 D 0201, Yönetici, 2004
"Felahiye (Kayseri) Çevresi Temel Kayalarının Jeolojisi ve Petrografisi", BAP Y.Lisans, 922500022, Araştırmacı, 1992
"Günyüzü (Eskişehir) Civarındaki İntrüzif Kayaçlarının Petrojenezi ve Tektonomagmatik Evrimi", BAP Arastırma Projesi, 05 D 0201, Yönetici, 2006
"Hatay İli Merkezinin Antakya Belediye Sınırları İçerisinde Zemin Kırılma Mikrotremör (Remi) Yöntemi İle İncelenmesi", BAP Y.Lisans, 08 M 0601, Yönetici, 2009
"Kemer ve Civarında Yer Alan Mafik Kayaçların Mineralojisi Petrolojisi ve Jeokimyası", BAP Y.Lisans, FYL-2016-1658, Yönetici, 2017
"Batı Pontidlerde Yeralan Geç Paleozoik Yaşlı Plutonik Kayaçların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-652, Yönetici, Devam Ediyor
"Trans-Himalayan Plutonik Kuşağı (Hindistan) İçerisinde Yeralan Asidik İntrüzif Kayaçların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi", BAP Doktora, FDK-2015-700, Yönetici, Devam Ediyor
"Tekirova (Antalya) Ofiyolitlerinde Yer Alan İzole Daykların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi", BAP Y.Lisans, 2819, Yönetici, Devam Ediyor
"ASAL-GHOUBET’DE (CİBUTİ) YERALAN VOLKANİZMANIN PETROLOJİSİNE GENEL BİR BAKIŞ", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2552, Yönetici, 2017
"Düzköy Trabzon Güneybatısındaki Derinoba Asidik Kayaçların Petrografisi Petrolojisi ve Jeokimyası", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2559, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
30th International Conference on Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism, Editör, 29.09.2014 - 02.10.2014
Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı (ATAG17), Yayin Kurul Üyesi, 24.10.2013 - 25.10.2013
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES (IJEAS), Editörler Kurulu Üyesi, 15.09.2013 - 01.01.2017
DATASET PAPERS IN GEOSCIENCES (DATASET INTERNATIONAL), Editörler Kurulu Üyesi, 10.09.2013 - 01.01.2017
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
TUVAK (Türkiye Ulusal Volkanoloji ve Arz içi Kimyası Komisyonu), , Üye, 10.10.2002 - Devam Ediyor
Jeoloji Mühendisleri Odası, , Üye, 10.09.1989 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya, Mayıs 2018
7th International Conference on Medical Geology "MedGeo2017", Moskva, Ağustos 2017
Çukurova Üniversitesi Uluslararası Katılımlı 40.Yıl Jeoloji Sempozyumu, Adana, Mayıs 2017
Uluslararası Katılımlı 7. Jeokimya Sempozyumu, Antalya, Mayıs 2016
International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2016), Varna, Haziran 2016
ICJMS'2015 - The 28th International Conference of The Jangjeon Mathematical Society, Antalya, Mayıs 2015
Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, DAJEO 2015, Van, Eylül 2015
European Geosciences Union General Assembly 2015, Viyena, Nisan 2015
International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2015), , Haziran 2015
Goldschmidt2015, Prag, Ağustos 2015
2. TIBBİ JEOLOJİ SEMPOZYUMU (ULUSLARARASI KATILIMLI), Konya, Kasım 2015
V. International Symposium on Interactions between biogenic and abiogenic components in natural and anthropogenic systems, St. Petersburg, Ekim 2014
30th International Conference on Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism, Antalya, Ekim 2014
Uluslararası Katılımlı 6. Jeokimya Sempozyumu, Mersin, Mayıs 2014
Goldschmidt2013, Florensa, Ağustos 2013
2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, Antalya, Aralık 2013
International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region, IESCA 2012, İzmir, Ekim 2012
XXIX International Conference “Ore potential of alkaline and carbonatite magmatism”, Sudak, Eylül 2012
International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2012) , Albena, Haziran 2012
V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Denizli, Mayıs 2012
64. Türkiye Jeoloji Kurultayı , Ankara, Nisan 2011
Euroclay 2011, Antalya, Haziran 2011
European Geosciences Union Meeting (EGU), Viyena, Nisan 2010
2nd International Symposium on the Geology of the Black Sea Region (ISDB-2), Ankara, Ekim 2009
IGCP-510 Project 5th Meeting-An International Symposium – A-TYPE GRANITES AND RELATED MINERALIZATION IN THE TETHYAN BELT (FROM PYRENEES THROUGH TURKEY TO INDONESIA), Tunceli, Eylül 2009
European Geosciences Union Meeting (EUG), , Nisan 2009
GSA Annual Meeting, Portland, Oregon, Ekim 2009
II. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Bursa, Kasım 2006
Au-Ag-Telluride-Selenide Deposites, 2006 Field Workshop, İzmir, Eylül 2006
International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean, İstanbul, Haziran 2005
5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (5 th ISEMG), Selanik, Nisan 2004
I. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Bursa, Kasım 2004
Mersin Üniversitesi, 10.Yıl Sempozyumu, Mersin, Ekim 2003
Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, Ekim 2002
Goldschmidt2002, Davos, Ağustos 2002
IV. International Turkish Geology Symposium, Adana, Eylül 2001
IV. Hutton Granite Symposium, Clermont-Ferrand, Eylül 1999
The William Smith Discussion Meeting, London, Şubat 1997
European Geosciences Union Meeting (EGU9), Strazburg, Mart 1997
VSG-Minsoc '97, , Ocak 1997
Geochemical and Allied Techniques in Earth Sciences Research, Edinburgh, Ekim 1994
Bilimsel Danışmanlıklar
TÜBİTAK, ARDEB, Proje Danışmanlığı, Ağustos 2011 - Ağustos 2013
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT , -, Proje Danışmanlığı, Haziran 2014 - Haziran 2015
TÜBİTAK, ARDEB, Proje Danışmanlığı, Nisan 2013 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2018
Chemie der Erde - Geochemistry, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2017
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2017
TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, Dergide Hakemlik, Ekim 2017
Maden Tetkik ve Arama Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Temmuz 2017
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2017
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Mart 2017
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Kasım 2016
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Kasım 2016
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2016
LITHOS, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2016
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Aralık 2015
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Aralık 2015
TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Eylül 2015
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Eylül 2015
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2015
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2015
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Nisan 2015
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Nisan 2015
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Şubat 2015
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Şubat 2015
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2015
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Aralık 2014
ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH , Dergide Hakemlik, Ağustos 2014
Chemie der Erde - Geochemistry, Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2014
TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Şubat 2014
TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES , Dergide Hakemlik, Ocak 2014
LITHOS, Dergide Hakemlik, Eylül 2013
LITHOS, Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES , Dergide Hakemlik, Temmuz 2012
TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES , Dergide Hakemlik, Şubat 2012
TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES , Dergide Hakemlik, Ağustos 2010
TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, Dergide Hakemlik, Temmuz 2010
TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES , Dergide Hakemlik, Mayıs 2010
GEOLOGICAL JOURNAL , Dergide Hakemlik, Eylül 2009
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES , Dergide Hakemlik, Kasım 2008
JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES , Dergide Hakemlik, Kasım 2008
TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES , Dergide Hakemlik, Nisan 2007
GEOLOGICAL JOURNAL , Dergide Hakemlik, Ekim 2006
TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, Dergide Hakemlik, Ekim 2006
SDÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , Dergide Hakemlik, Eylül 2006
GEOLOGICAL SOCIETY OF LONDON, SPECIAL PUBLICATIONS , Dergide Hakemlik, Haziran 2006
GEOCHEMICAL JOURNAL, Dergide Hakemlik, Kasım 2005
TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, Dergide Hakemlik, Şubat 2005
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES , Dergide Hakemlik, Ekim 2004
GEOLOGICAL JOURNAL , Dergide Hakemlik, Temmuz 2004
Etkinlik Organizasyonu
9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology-ISEMG 2018, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2018
9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology-ISEMG 2018, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2018
MedGeo2017, Bilim Kurulu Üyesi, , RUSYA, Ağustos 2017
Uluslararası Katılımlı 7. Jeokimya Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2016
Uluslararası Katılımlı 2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2015
30th Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism, Düzenleme Kurulu Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, Ekim 2014
2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Aralık 2013
ATAG 17- 17.Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Eylül 2013
30th International Conference on Ore potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism, Düzenleme Kurulu Üyesi, , RUSYA, Eylül 2013
III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES), Bilim Kurulu Üyesi, HATAY, TÜRKIYE, Ekim 2012
Workshop on Seramar Project (Seismic Risk Assessment and Mitigation in the Antakya-Maras Region on the Basis of Microzonation, Vulnerability and Preparedness Studies, Bilim Kurulu Üyesi, HATAY, TÜRKIYE, Eylül 2010
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2018
7th International Conference on Medical Geology "MedGeo2017", Davetli Konuşmacı, , RUSYA, 2017
Çukurova Üniversitesi Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
Uluslararası Katılımlı 7. Jeokimya Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2016
International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM2016), Oturum Başkanı, , BULGARISTAN, 2016
International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM2016), Oturum Başkanı, , BULGARISTAN, 2016
2. TIBBİ JEOLOJİ SEMPOZYUMU (ULUSLARARASI KATILIMLI), Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2015
ICJMS'2015 - The 28th International Conference of The Jangjeon Mathematical Society, Oturum Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2015
Uluslararası Katılımlı VI. Jeokimya Sempozyumu, Oturum Başkanı, MERSİN, TÜRKIYE, 2014
3. Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu JEOUZAL, Oturum Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2014
30th International Conference on Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism, Oturum Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2014
2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, Oturum Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2013
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 499
Web Of Science H İndeksi : 9
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 364
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 19
Ödüller ve Burslar
İlbeyli N, "Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projesi Teşvik Ödülü, Akdeniz Üniversitesi, Kasım 2016
İlbeyli N, "Emek Ödülü, Jeoloji Mühendisleri Odası, Mayıs 2014
İlbeyli N, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri, TÜBİTAK, Ekim 2012
İlbeyli N, "Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projesi Teşvik Ödülü, Akdeniz Üniversitesi, Ekim 2012
İlbeyli N, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri, TÜBİTAK, Ocak 2010
İlbeyli N, "4.lük Bilim Ödülü ve Plaket, Mustafa Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mart 2010
Uluslararası Seyahat Desteği , GSA (Geological Society of America), Eylül 2009
İlbeyli N, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri, TÜBİTAK, Şubat 2009
İlbeyli N, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri, TÜBİTAK, Aralık 2009
İlbeyli N, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri, TÜBİTAK, Mart 2009
İlbeyli N, "BİDEP 2224 Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği , TÜBİTAK, Eylül 2009
İlbeyli N, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri, TÜBİTAK, Mart 2008
İlbeyli N, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri, TÜBİTAK, Eylül 2008
İlbeyli N, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri, TÜBİTAK, Mayıs 2008
İlbeyli N, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri, TÜBİTAK, Eylül 2008
İlbeyli N, "Most Cited Paper 2003-2007 Award, LITHOS (Elsevier), Eylül 2007
İlbeyli N, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri, TÜBİTAK, Ocak 2005
İlbeyli N, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri, TÜBİTAK, Eylül 2005
İlbeyli N, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri, TÜBİTAK, Eylül 2004
Yurtdışı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu , YÖK (Yükseköğretim Kurulu), Eylül 1993
İlbeyli N, "Staj Raporu Türkiye İkincisi , Jeoloji Mühendisleri Odası, Haziran 1987
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Granitik Kayaçlar, Mineraloji, Petrografi, Petroloji, Petrojenez, Mineral Kimyası, Jeotermobarometre, Jeokronoloji, Kayaç Jeokimyası, İzotop Jeokimyası, Jeokimyasal Modellemeler, Plutonizma, Jeodinamik
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Granitic Rocks, Mineralogy, Petrography, Petrology, Petrogenesis, Mineral Chemistry, Geothermobarometry, Geochronology, Rock Geochemistry, Isotope Geochemistry, Geochemical Modelling, Plutonism, Geodynamic
Research Areas :
  • Batı Sakarya Zonu Geç Paleozoyik Magmatizması ve Jeodinamik Gelişimi; 
  • Trans-Himalayan Plutonik Kuşağı (Hindistan) İçerisinde Yeralan Asidik İntrüzif Kayaçların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi
Current Research Activities :
  • Late Paleozoic Magmatism and Geodynamic Evolution of the Western Sakarya Zone; 
  • Petrology, Geochemistry and Petrogenesis of the Asidic Intrusive Rocks in the Trans-Himalaya Plutonic Belt (India)
Temel Eserler
İlbeyli N., Pearce J.A., Thirlwall M.F., Mitchell J.G. , "Petrogenesis Of Collision-Related Plutonics In Central Anatolia, Turkey", LITHOS, vol.72, pp.163-182, 2004
Özgenç İ., İlbeyli N., "Petrogenesis Of The Late Cenozoic Egrigöz Pluton In Western Anatolia (Turkey): Implications For Magma Genesis And Crustal Processes", INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, vol.50, pp.375-391, 2008
Kibici Y., İlbeyli N., Yildiz A., Bağci M., "Geochemical Constraints On The Genesis Of The Günyüzü Pluton, Northwest Anatolia, Turkey", INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, vol.50, pp.931-947, 2008
Özgenç İ., İlbeyli N., "Geochemical Constraints On Petrogenesis Of Late Cretaceous Alkaline Magmatism In East-Central Anatolia (Hasancelebi-Basören, Malatya), Turkey", MINERALOGY AND PETROLOGY, vol.95, pp.71-85, 2009
İlbeyli N., Demirbilek M., Kibici Y., "Geochemistry And Petrogenesis Of The Late Paleozoic Magmatism In The Sakarya Zone (Nw Turkey)", NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIE-ABHANDLUNGEN, vol.192, pp.177-194, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi