Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Düzköy Trabzon Güneybatısındaki Derinoba Asidik Kayaçların Petrografisi Petrolojisi ve Jeokimyası", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2559, Yönetici, Devam Ediyor
"ASAL-GHOUBET’DE (CİBUTİ) YERALAN VOLKANİZMANIN PETROLOJİSİNE GENEL BİR BAKIŞ", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2552, Yönetici, 2017
"Tekirova (Antalya) Ofiyolitlerinde Yer Alan İzole Daykların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi", BAP Y.Lisans, 2819, Yönetici, Devam Ediyor
"Kemer ve Civarında Yer Alan Mafik Kayaçların Mineralojisi Petrolojisi ve Jeokimyası", BAP Y.Lisans, FYL-2016-1658, Yönetici, 2017
"Batı Pontidlerde Yeralan Geç Paleozoik Yaşlı Plutonik Kayaçların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-652, Yönetici, Devam Ediyor
"Trans-Himalayan Plutonik Kuşağı (Hindistan) İçerisinde Yeralan Asidik İntrüzif Kayaçların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi", BAP Doktora, FDK-2015-700, Yönetici, Devam Ediyor
"Orta Sakarya Zonu’nun Temelini Oluşturan Geç Paleozoik Yaşlı Söğüt (Eskişehir-Bilecik) Plütonik Kayaçların Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri", BAP Arastırma Projesi, 2013.01.0102.004, Yönetici, 2015
"Doğu Pontid Kuzey Zonu ve Kuzey-Güney Zon Geçisinde Yüzeylenen Kretase-Paleosen Yaşlı Granitoyidik Sokulumların Petrokimyası, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası, Jeokronolojisi ve Jeodinamik Gelişimi", TÜBITAK Projesi, 109Y052, Araştırmacı, 2012
"Sivrihisar (Günyüzü) Derinlik Kayaçlarının Mineralojisi, İzotop ve Fiziko-mekanik Özelliklerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 08.ISCMYO.02, Araştırmacı, 2010
"Hatay İli Merkezinin Antakya Belediye Sınırları İçerisinde Zemin Kırılma Mikrotremör (Remi) Yöntemi İle İncelenmesi", BAP Y.Lisans, 08 M 0601, Yönetici, 2009
"Günyüzü (Eskişehir) Civarındaki İntrüzif Kayaçlarının Petrojenezi ve Tektonomagmatik Evrimi", BAP Arastırma Projesi, 05 D 0201, Yönetici, 2006
"Hasançelebi (Konukdere-Hekimhan-Malatya) ve Buzlukdağ (Bayındır-Kırşehir) Çevresi Alkali Kayaçlar ve Karbonatitlerle İlgili Skarn Oluşumlarının Petrolojisi, Nadir Toprak Elementleri (NTE) Jeokimyası ve Olası Cevher Odaklarının Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 105Y076, Araştırmacı, 2009
"Zemin Sıvılaşması", BAP Y.Lisans, 03 D 0201, Yönetici, 2004
"Extensional Tectonics in West Anatolia, Turkey and its Comparison to the Death Valley Extended Terrain in the USA", Bilimsel Araştırma Projesi, 98108111, Araştırmacı, 2001
"Felahiye (Kayseri) Çevresi Temel Kayalarının Jeolojisi ve Petrografisi", BAP Y.Lisans, 922500022, Araştırmacı, 1992
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi