Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Farklı Su Stresi Koşullarının Bazı Kıvırcık Lactuca sativa var crispa ve Göbekli Lactuca sativa var longifolia Marul Çeşitlerinde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3129, Araştırmacı, 2019
"Bazı Yabani Domates Genotiplerinin Morfolojik Moleküler Karakterizasyonu ve Besin Element İçeriklerinin Tespiti ile Islahta Kullanılabilirliğinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3414, Araştırmacı, Devam Ediyor
"TOPRAKSIZ TARIMDA FARKLI KATI ORTAMLARIN ISPANAK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ", BAP Y.Lisans, FYL-2018-2981, Yönetici, 2019
"BOR TOKSİSİTESİNDE FARKLI AZOT VE FOSFOR UYGULAMALARININ DOMATESİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ", BAP Y.Lisans, 2421, Yönetici, 2018
"BAZI ORGANİK GÜBRELERİN MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GELİŞME VE VERİM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ", BAP Y.Lisans, FYL-2016-1820, Yönetici, 2018
"MANAVGAT YÖRESİ DOMATES Solanum lycopersicum L SERALARININ BESLENME DURUMUNUN BELİRLENMESİ VE TOPRAK TUZLULUĞUNUN DÖNEMSEL DEĞİŞİMİNİN İZLENMESİ", BAP Y.Lisans, FYL-2015-295, Yönetici, 2016
"İplik Fabrikası Atığı Pamuğun Pleurotuss ostreatus ve Pleurotus sajor-caju Yetişticiliğinde Kullanım Olanakları", BAP Alt Yapı, 2011.01.0104.008, Araştırmacı, 2015
"BAZI TARIMSAL ATIK MATERYALLERİN BİRLİKTE KOMPOSTLANMASI VE TARIMSAL ÜRETİMDE KULLANILMA OLANAKLARININ BELİRLENMESİ", BAP Arastırma Projesi, 2010.01.0104.005, Yönetici, 2017
"ATIK MANTAR KOMPOSTU VE KARANFİL ATIKLARININ KOMPOSTLANMASI VE KARANFİL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILMA OLANAKLARI", BAP Doktora, 2006.03.0121.013, Araştırmacı, 2009
"SU VE TOPRAK TUZLULUĞUNUN DEMRE YÖRESİ DOMATES SERALARINDA YETİŞTİRME DÖNEMİ BOYUNCA DEĞİŞİMİ", BAP Y.Lisans, 2002.0121.15, Araştırmacı, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi