Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gündeş F.A., Sönmez İ., "THE EFFECTS OF DIFFERENT DOSES OF NITROGEN ON TOMATO PLANT MINERAL CONTENTS UNDER BORON TOXICITY", ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, vol.19, no.2, pp.97-104, 2020 (Link)
Sönmez İ., Kalkan H., Demir H., Külcü R., Yaldiz O., Kaplan M., "The Effects of Agricultural Waste Composts (Banana Plant Wastes-Greenhouse Wastes-Spent Mushroom Composts) on Mineral Composition and Quality Parameters of Lettuce (Lactuca sativa L.)", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.2133-2140, 2019
Sönmez İ., Kalkan H., Demir H., Külcü R., Yaldiz O., Kaplan M., "Mineral Composition and Quality Parameters of Greenhouse-Grown Lettuce (Lactuca sativa L.) Depending on Fertilization with Agricultural Waste Composts", ACTA SCİENTİARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, vol.16, pp.85-95, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Yılmaz E., Sönmez İ., Demir H., "Effects Of Zeolite On Seedling Quality And Nutrient Contents Of Cucumber Plant (Cucumis Sativus L. Cv. Mostar F1) Grown In Different Mixtures Of Growing Media", COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, vol.45, pp.2767-2777, 2014 (Link) (Abstract)
Sönmez İ., "Determination Of The Optimum Mixture Ratio And Nutrient Contents Of Broccoli Wastes, Wheat Straw And Manure For Composting", Journal of Food, Agriculture & Environment, vol.10, pp.972-976, 2012
Sönmez İ., Kaplan M., "The Effects Of Some Agricultural Wastes Composts On Carnation Cultivation", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, pp.3936-3942, 2011
Demir H., Polat E., Sönmez İ., Yılmaz E., "Effects Of Different Growing Media On Seedling Quality And Nutrient Contents In Pepper (Capsicum Annuum L. Var Longum Cv. Super Umut F-1)", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.8, pp.894-897, 2010 (Link)
Sönmez İ., Kaplan M., Demir H., Yılmaz E., "Effects Of Zeolite On Seedling Quality And Nutrient Contents Of Tomato Plant (Solanum Lycopersicon Cv. Malike F1) Grown In Different Mixtures Of Growing Media", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.8, pp.1162-1165, 2010 (Link)
Sönmez S., Çıtak S., Sönmez İ., Kaplan M., "Evaluation Of Mineral Contents Of Greenhouse Plant Wastes In Antalya Region", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.20, pp.4739-4748, 2008
Külcü R., Sönmez İ., Yaldiz O., Kaplan M., "Composting Of Spent Mushroom Compost, Carnation Wastes, Chicken And Cattle Manures", Bioresource Technology, pp.8259-8264, 2008
Sönmez İ., Kaplan M., Sönmez S., "Investigation Of Seasonal Changes In Nitrate Contents Of Soils And Irrigation Waters In Greenhouses Located In Antalya-Demre Region", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.19, pp.5639-5646, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sönmez İ., Maltaş A.Ş., Sarikaya H.Ş., Doğan A., Kaplan M., "Tavuk gübresi uygulamalarının domates (Solanum lycopersicum L.) gelişimi ve verim üzerine etkilerinin belirlenmesi.", Mediterranean Agricultural Sciences, vol.32, pp.101-107, 2019
Han Ş. , Sönmez İ., "Manavgat yöresinde örtüaltı domates (Solanum lycopersicum) yetiştiriciliğinde beslenme durumlarının değerlendirilmesi", DERİM, cilt.36, ss.88-98, 2019 (Link)
Sönmez İ., Kalkan H., Demir H., Külcü R., Yaldiz O., Kaplan M., "THE EFFECTS OF SOME AGRICULTURAL WASTES COMPOSTS (PRUNNING WASTE-SPENT MUSHROOM COMPOST) ON LETTUCE GROWTH (LACTUCA SATIVA L.)", International Journal of Agriculture, Forestry and Life Science, cilt.3, ss.9-14, 2019
Sönmez İ., "Atık mantar kompostunun domates fidelerinin gelişimi ve besin içerikleri üzerine olan etkilerinin belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.59-63, 2017 (Link)
Sönmez İ., Kalkan H., Demir H., Külcü R., Kaplan M., Yaldiz O., "Sera Bitki Atıkları, Kullanılmış Kokopit ve Atık Mantar Kompostundan Elde Edilen Kompostların Toprakların Besin İçerikleri Üzerine Etkileri", Çukurova Tarım Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.31, ss.21-28, 2016
Sönmez İ., Kalkan H., Demir H., "Effects of Spent Mushroom Compost on Seedling Quality and Nutrient Contents of Eggplant (Solanum melongena) Grown in Different Growing Media", Acta Horticulturae, pp.403-408, 2016
Maltaş A.Ş., Sönmez İ., "Yaprağı Yenen Sebzelerde Bitki Besleme Ve Gübreleme", Hasad Bitkisel Üretim, ss.38-42, 2014
Sönmez İ., "Demir Beslenmesi Ve Demirli Gübrelemenin Önemi", Hasad Dergisi, ss.74-76, 2013
Kaplan M., Sönmez İ., Maltaş A.Ş., "Fertigation Practices in Anatolia Region of Turkey", Soil-Water Journal, cilt.2, no.2, ss.2149-2156, 2013
Sönmez İ., "Bitkilerde Bor Beslenmesi", Hasad Dergisi, ss.82-84, 2012
Kalkan H., Sönmez İ., "Bitki Besleme Ve Bitki Sağlığı İlişkileri", Hasad Dergisi, ss.100-104, 2011
Sönmez İ., "Karanfil Yetiştiriciliği Ve Beslenmesi", Hasad Dergisi, ss.100-102, 2010
Sönmez İ., Kaplan M., "Kompost Uygulamalarının Toprakların Ph Ve Organik Madde İçeriği Üzerine Etkileri", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ss.627-632, 2010
Demir H., Polat E., Sönmez İ., "Organik Gübrede Yeni Alternatif: Solucan Gübresi. ", Tarım Aktüel, ss.54-60, 2010
Sönmez İ., "Kalsiyumlu Gübrelemenin Önemi", Hasad Dergisi, ss.72-75, 2010
Sönmez İ., Kaplan M., Sönmez S., "Kimyasal Gübrelerin Çevre Kirliliği Üzerine Etkileri Ve Çözüm Önerileri", DERİM (Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi), cilt.25, ss.24-34, 2008
Sönmez İ., Kaplan M., "Antalya-Demre Yöresinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Bazı Verimlilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.29-35, 2007
Kocabaş I., Sönmez İ., Kalkan H., Kaplan M., ". Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Adaçayı (Salvia Fructicosa Mill.)’Nın Besin İçeriği Ve Uçucu Yağ İçeriği Miktarına Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.105-110, 2007
Sönmez İ., Sönmez S., "Tuzluluk ve Gübreleme Arasındaki İlişkiler", Tarımın Sesi Dergisi, ss.13-16, 2007
Sönmez İ., Sahriye S., Çıtak S., "Fertigasyon", Tarımın Sesi Dergisi, ss.6-9, 2006
Sönmez İ., Çıtak S., Kaplan M., "Tavuk Gübresi ve Tarımda Kullanımı", Hasad Dergisi, ss.90-93, 2005
Kaplan M., Sönmez İ., "Seracılıkta Bitki Beslemede Yeni Yaklaşımlar", Tarımın Sesi Dergisi, cilt.1, ss.13-16, 2004
Kaplan M., Sönmez İ., "Alternatif Bir Organik Gübre: Çöp Kompostu", Hasad Dergisi, ss.64-66, 2004
Sönmez İ., Kaplan M., "Demre Yöresi Seralarında Toprak Ve Sulama Sularının Tuz İçeriğinin Belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.155-160, 2004
Sönmez S., Kaplan M., Orman Ş., Sönmez İ., "Antalya-Kumluca Yöresi Domates Seralarında Hasat Sonrası Bitkisel Atıklarla Kaldırılan Besin Maddeleri Miktarları Ve Bu Atıkların Değerlendirilmesi Ile İlgili Öneriler", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.19-25, 2002
Sönmez İ., Sönmez S., Kaplan M., "Çöp Kompostunun Bitki Besin Maddesi İçerikleri Ve Bazı Organik Gübrelerle Karşılaştırılması", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.31-38, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Üçok Z., Demir H., Sönmez İ., Polat E., "Farklı Organik Gübrelerin Kıvırcık Salatada (Lactuca sativa L. var crispa) Verim, Kalite ve Bitki Besin Elementi İçeriklerine Etkileri", 8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Mart 2019, ss.79-79
Kalkan H., Sönmez İ., "Kenevir Yetiştiriciliği ve Gübrelenmesi", 8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Mart 2019, ss.127-127
Kalkan P., Sönmez İ., "Topraksız Tarımda Besin Solusyonları ve Substratların Özellikler", 8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Mart 2019, ss.118-118
Demir H., Sönmez İ., "Effects of Different Organik Manures on Yield, Some Quality Characteristics and Plant Nutrient Contents of Spinach (Spinacia oleraceae L.)", International Agriculture and Forest Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Haziran 2019, pp.123-136
Han Ş. , Sönmez İ., "Manavgat yöresinde domates yetiştirilen sera topraklarının tuzluluğunun dönemsel değişiminin izlenmesi", 8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Mart 2019, ss.47-47
Kiliç B., Sönmez İ., "Farklı organik gübre ve dozlarının toprak özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi", 8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Mart 2019, ss.48-48
Sönmez İ., Kalkan H., Demir H., Külcü R., Yaldiz O., Kaplan M., "The Effects Of Some Agricultural Wastes Composts (Pruning Waste-Spent Mushroom Compost) On Lettuce Growth (Lactuca sativa L.)", 1. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences" (ICAFLS 2018), Budapeşte, MACARISTAN, 6-8 Eylül 2018, vol.3, no.1, pp.9-14
Sönmez İ., Kalkan H., Demir H., Külcü R., Kaplan M., Yaldiz O., "The Effects of Composts Obtained Spent Mushroom Compost and Pruning Wastes on Soil Properties", International Congress on Natural and Engineering Sciences 2016, ÜSKÜP, MAKEDONYA, 1-5 Eylül 2016, pp.23-23
Sönmez İ., Kalkan H., Demir H., Külcü R., Kaplan M., Yaldiz O., "Sera Bitki Atıkları, Kullanılmış Kokopit Ve Atık Mantar Kompostundan Elde Edilen Kompostların Toprakların Besin İçerikleri Üzerine Etkileri", 7. Ulusal Bitki Besleme Ve Gübre Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 12-15 Ekim 2016, ss.21-28
Sönmez İ., Uçar G., "Seralarda CO2 Gübrelemesi", Ulusal Tarım Kongresi 2015, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.207-207
Sönmez İ., Kaplan M., "The Effects of of Agricultural Waste Compost Applications on Soil Properties", ICAFS 2015: 17th International Conference on Agrotechnology and Food Science, ROMA, ITALYA, 17-18 Eylül 2015, vol.1, no.1, pp.871-871
Sönmez İ., Kalkan H., Demir H., "Effects of spent mushroom compost on seedling quality and nutrient contents of eggplant (Solanum melongena) grown in different mixtures of growing media", 6th Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, ZAGREP, HIRVATISTAN, 29 Eylül - 2 Ekim 2014, pp.131-131
Sönmez İ., Kaplan M., "The Effects Of Some Agricultural Waste Compost Applications On Soil Macro Nutrient (N, P, K, Ca, Mg) Contents", The First International Symposium on agricultural Engineering, Belgrad, SIRBISTAN, 4-6 Ekim 2013, pp.77-82
Kaplan M., Sönmez İ., Maltaş A.Ş., "Fertigation Practices In Anatolia Region Of Turkey", 1'st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bişkek, KIRGIZISTAN, 1-3 Ekim 2013, vol.2, no.2, pp.2149-2156
Sönmez İ., Kaplan M., "Karanfil Atiklarinin Kompostlanmasi Ve Kompostlarin Karanfil Yetiştiriciliğinde Bitki Besin Kapsamlari Üzerine Etkileri", 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 3-7 Haziran 2013, ss.239-241
Sönmez İ., Kalkan H., "Tarımsal Atık Kompostlarının Toprakların Verimlilikleri Üzerine Etkileri.", I. Ulusal Kompost ve Biyogaz Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2013, ss.47-47
Sönmez İ., Kaplan M., "The Effects Of Compost Applications On Soil Microelement (Fe, Zn, Mn, Cu) Contents", Vienna International Plant Conference Association: Plant Growth, Nutrition & Environment Interactions, VIENNA, AVUSTURYA, 18-21 Şubat 2012, pp.50-50
Demir H., Sönmez İ., "Korkuteli’Nde Kültür Mantarı (Agaricus Bisporus) Yetiştiriciliğinin Sorunları Ve Bazı Çözüm Önerileri. ", IX. Yemeklik Mantar Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2012, ss.57-57
Sönmez İ., Demir H., "Korkuteli Mantarcılığında Kullanılan Mantar Kompostlarının Genel Özellikleri. ", IX. Yemeklik Mantar Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2012, ss.56-56
Sönmez İ., Kaplan M., Yılmaz E., "Effects Of Different Compost Applications On The Bulk Density And Aggregate Formation Of Soil", 8th International Soil Science Congress “Land Degradation and Challenges in Soil Management, İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2012, vol.3, pp.582-587
Sönmez İ., Demir H., "Exposed To General Properties Of Business Of Mushroom Cultivation In Korkuteli-Antalya Region.", 7th International Conference on Mushroom Biology & Mushroom Products,, Bordaux, FRANSA, 4-7 Kasım 2011, pp.133-133
Demir H., Sönmez İ., "Antalya’Nın Korkuteli İlçesi’Nde Kültür Mantarı (Agaricus Bisporus) Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Sorunları Ve Bazı Çözüm Önerileri. ", Uluslararası Katılımlı I.Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2011, cilt.3, ss.2431-2439
Sönmez İ., Demir H., "Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliği Ve Olumsuz Etkileri. ", Uluslararası Katılımlı I.Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2011, cilt.1, ss.287-294
Demir H., Sönmez İ., "Some Of The Problems Faced By Growers And Solving Suggestions In Agaricus Bisporus Cultivation.", 7th International Conference on Mushroom Biology & Mushroom Products, Bordaux, FRANSA, 4-7 Kasım 2011, pp.132-132
Sönmez İ., Demir H., Kaplan M., "Organik Mantar Yetiştiriciliğinde Kompost.", International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, Famagusta, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 3-7 Şubat 2010, pp.294-299
Demir H., Sönmez İ., Polat E., "Ülkemiz İçin Yeni Bir Organik Gübre: Solucan Gübresi.", International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, Famagusta, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 3-7 Şubat 2010, pp.15-15
Orman Ş., Sönmez S., Sönmez İ., Çıtak S., Kaplan M., "Monitoring Of Nitrate Content Of Well Waters In Kumluca District Of Antalya In Turkey", International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, SAMSUN, TÜRKIYE, 1-4 Mayıs 2010, pp.1118-1123
Kaplan M., Sönmez İ., "Antalya Ölçeğinde Sera Bitki Atıkları Ve Kompost. ", Kompostlaştırma Sistemleri ve Kompostun Tarımda Kullanım Alanları Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-19 Haziran 2009, ss.1-11
Orman Ş., Sönmez S., Sönmez İ., Çıtak S., Kaplan M., Yazar Y., "Antalya-Kumluca İlçesinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Yıllara Bağlı Olarak Tuz İçeriklerinin İncelenmesi", 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2008, ss.650-656
Kaplan M., Sönmez İ., Yazar Y., "Damla Sulamayla Gübreleme (Fertigasyon)", 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2008, ss.43-50
Kaplan M., Sönmez İ., Sönmez S., Üras D.S., "Batı Akdeniz Seracılığı İçin Organik Atıklar Ve Kompost: Gatab Örneği. ", 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2008, ss.940-949
Kaplan M., Kocabaş I., Sönmez İ., Kalkan H., "The Effects Of Different Organic Manure Applications On The Dry Weight And The Essential Oil Quantity Of Sage (Salvia Fruticosa Mill.)", I International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Nisan - 4 Mayıs 2007, vol.1, pp.147-151 (Link)
Kaplan M., Sönmez S., Polat E., Demir H., Sönmez İ., "Kan Unu Ve Tavuk Gübresi Uygulamalarının Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri", Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, YALOVA, TÜRKIYE, - , ss.533-541
Demir H., Polat E., Yılmaz E., Sönmez İ., Alagöz Z., Kaplan M., "The Effects Of Different Media On Seedling Quality Of Pepper, Advances In Soil & Soilless Cultivation Under Protected Environment", International Symposium on Protected Culture In Mild-Winter Climate, Agadir, FAS, 19-24 Şubat 2006, pp.67-67
Sönmez İ., Sönmez S., Kaplan M., "Antalya Yöresi Kuyu Sularının Tuzluluk Durumunun Belirlenmesi Ve Çözüm Önerileri", I. Yer altı Suları Ulusal Sempozyumu, KONYA, TÜRKİYE, 23-24 Aralık 2004, ss.245-252
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kaplan M., Sönmez İ., "Damla Sulama İle Gübreleme (Fertigasyon) Tekniği", Bitki Besleme, Karaman, M.R., Ed., Gübretaş Rehber Kitaplar Dizisi, Ankara, ss.599-635-, 2012
Kaplan M., Mol F., Sönmez İ., "Ekolojik Tarımda Toprak Ve Bitki Besleme", Ekolojik / Organik Tarım ve Çevre Kitabı, KAPLAN, M., MOL, F. ve SÖNMEZ, İ. , Ed., Ekolojik Yaşam Derneği Yayınları, Bursa, ss.85-100-, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi