Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2007 - 2018
Arş.Gör.Dr., GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ, Artova Meslek Yüksekokulu, 2005 - 2007
Arş.Gör., University of Florida, IFAS, Soil and Water Science Dept., 2002 - 2005
Arş.Gör., University of Florida, The Landfill Project, 2000 - 2001
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, 1993 - 1995
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Fakülte Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 07.12.2012 - 07.12.2015
Prof.Dr. Tevfik Aksoy Merkezi Laboratuar Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 06.04.2009 - 27.11.2013
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 20.03.2009 - 23.06.2016
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, S.Çetin Torun, "Fosfor Çözücü Bakteri İçeren Mikrobiyal Gübre Uygulamalarının Toprağın Bazı Biyolojik Özellikleri ile Domates Bitkisinin Gelişimi ve Besin Maddesi Alımı Üzerine Etkisinin Araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, İ.Tavali, "Farklı Dozlarda Uygulanan Vermikompostun Toprağın Enzim Aktivitesi ve Bakteriyel Varlığı Üzerine Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2011.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi