Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Vermikomposttan Fosfat Çözen Bakterilerin İzole Edilmesi ve Mikrobiyal Gübre Potansiyelinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2020-5216, Yönetici, Devam Ediyor
"Vermikompost Uygulamasının Bitki Yetiştirilen Bir Toprakta Nitrifikasyon veDenitrifikasyon Bakteri Topluluk Yapısı ve Çeşitliliği Üzerine Etkilerinin DNA TemelliKültürden Bağımsız Moleküler Teknikler İle İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 117O036, Yönetici, Devam Ediyor
"Vermikompost Kullanımının Sera Koşullarında Kıvırcık Marul (Lactuca sativa var. crispa)’da Toprak Verimliliği ile Fide Üretimi, Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Doktora, FDK-2017-2299, Yönetici, 2019
"Vermikomposttan Azot Fikse Eden Bakterilerin İzole Edilmesi ve Mikrobiyel Gübre Potansiyellerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FYL-2017-2451, Yönetici, Devam Ediyor
"Fosfor Çözücü Bakteri İçeren Mikrobiyal Gübre Uygulamalarının Toprağın Bazı Biyolojik Özellikleri ile Domates Bitkisinin Gelişimi ve Besin Maddesi Alımı Üzerine Etkisinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, 2013.02.0121.010, Yönetici, 2015
"Farklı Dozlarda Uygulanan Vermikompostun Tarla Koşullarında Pırasa ve Sap Kereviz Bitkisinin Beslenmesi ve Toprağın Bazı Mikrobiyal Özellikleri Üzerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2011.01.0104.005, Yönetici, 2014
"Farklı Dozlarda Uygulanan Vermikompostun Toprağın Enzim Aktivitesi ve Bakteriyel Varlığı Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, 2010.02.0121.029, Yönetici, 2012
"Antalya Bölgesi Serik Ovasında Nitrat Yıkanması ve Ekonomik Analiz Paketi (NLEAP) Modeli ile Tahmin Edilen Nitrat Yıkanma Göstergelerinin Uzaysal Değişkenliğinin Analizi", TÜBITAK Projesi, 108O514, Araştırmacı, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi