Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Vermikomposttan Azot Fikse Eden Bakterilerin İzole Edilmesi ve Mikrobiyel Gübre Potansiyellerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FYL-2017-2451, Yönetici, Devam Ediyor
"Vermikompost Uygulamasının Bitki Yetiştirilen Bir Toprakta Nitrifikasyon veDenitrifikasyon Bakteri Topluluk Yapısı ve Çeşitliliği Üzerine Etkilerinin DNA TemelliKültürden Bağımsız Moleküler Teknikler İle İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 117O036, Yönetici, Devam Ediyor
"Vermikompost Kullanımının Sera Koşullarında Baş Salata (Lactuva Sativa var Capitatada)'da Fide Üretimi, Bitki Verim ve Kalite Özellikleri ile Toprak Verimliliği Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Doktora, FDK-2017-2299, Yönetici, Devam Ediyor
"Fosfor Çözücü Bakteri İçeren Mikrobiyal Gübre Uygulamalarının Toprağın Bazı Biyolojik Özellikleri ile Domates Bitkisinin Gelişimi ve Besin Maddesi Alımı Üzerine Etkisinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, 2013.02.0121.010, Yönetici, 2015
"Farklı Dozlarda Uygulanan Vermikompostun Tarla Koşullarında Pırasa ve Sap Kereviz Bitkisinin Beslenmesi ve Toprağın Bazı Mikrobiyal Özellikleri Üzerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2011.01.0104.005, Yönetici, 2014
"Farklı Dozlarda Uygulanan Vermikompostun Toprağın Enzim Aktivitesi ve Bakteriyel Varlığı Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, 2010.02.0121.029, Yönetici, 2012
"Antalya Bölgesi Serik Ovasında Nitrat Yıkanması ve Ekonomik Analiz Paketi (NLEAP) Modeli ile Tahmin Edilen Nitrat Yıkanma Göstergelerinin Uzaysal Değişkenliğinin Analizi", TÜBITAK Projesi, 108O514, Araştırmacı, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi