Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Değişik Aspir (Carthamus tinctorius L.) Genotiplerinin Çinko Etkinliklerinin ve Farklı Çinko Uygulama Yöntemlerinin Üreli ve Üresiz Koşullar Altında Tane Çinkosunun Arttırılması Üzerine Etkisinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, ESOGU-2011/23033, Araştırmacı, 2016
"Çinko Noksanlığına Karşı Farklı Duyarlılıklara Sahip Aspir (Carthamus tinctorius L.) Genotiplerinin Değişik Çinko ve Azot Uygulamaları Altında Beslenme Durumunun, Verim ve Kalite Parametrelerinin Sera Koşullarında Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, CUZF.2011 BAP, Araştırmacı, 2016
"Desertification Mitigation and Remediation of Land Desire, Sub-Priority 1.1.6.3, “Global Change and Ecosystems”, Area 6.3.IV.1.1 Combat Land Degradation and Desertification Integrated Project", AB Çerçeve Programı Projesi, FP6-2005-Global-4 (OJ 2005 C 177/15), Araştırmacı, 2012
"Değişik Kanola (Brassica napus ssp. Oleifera L.) Genotiplerinin Çinko Etkinliklerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, CUZF.2009 BAP 27, Araştırmacı, 2011
"Artan Azot ve Fosfor Dozlarının Tritikalenin Azot, Fosfor Kullanım Etkinliğine, Protein, Nitrat İçeriği ve Tane Verimi Üzerine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, ESOGÜ-2005/23005, Araştırmacı, 2008
"Değişik Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Genotiplerinin Çinko Eksikliği Koşullarına Dayanıklılığının ve Tanede Çinko Biriktirme Kapasitesinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, TOGTAG 3019, Yönetici, 2006
"Eskişehir Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Değişik Fasulye Genotiplerinde Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Farklı Miktarlarda Çinkonun Etkisinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, ESOGÜ-2002 230/15, Yönetici, 2007
"Selection and Characterization of Cereal Genotypes with High Zinc Efficiency and Evaluation of Bioavailability of Zinc in Wheat for the Central Anatolia Region", Bilimsel Araştırma Projesi, NATO-SFS/TU Genotypes, Araştırmacı, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi