Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aytaç Z., Gülmezoğlu N., Sirel Z., Tolay İ., Torun A.A., "The Effect Of Zinc On Yield, Yield Components And Micronutrient Concentrations In The Seeds Of Safflower Genotypes (Carthamus Tinctorius L.)", NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA , vol.42, pp.202-208, 2014
Coskun D., Britto D., Jean Y.K., Kabir I., Tolay İ., Torun A.A., Kronzucker H.J., "K+ Efflux And Retention In Response To Nacl Stress Do Not Predict Salt Tolerance In Contrasting Genotypes Of Rice (Oryza Sativa L.)", PLOS ONE, vol.8, pp.0-0, 2013
Gülmezoğlu N., Tolay İ., Aşkın A., "Changes In Nitrate Concentration Of Triticale Forages (Xtriticosecale Wittmack) At Different Growth Stages By Increasing Nitrogen Rates", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT , vol.8, pp.449-453, 2010
Tolay İ., Erenoğlu B., Römheld V., Braun H.J. , Çakmak İ., "Phytosiderophore Release In Aegilops Tauschii And Triticum Species Under Zinc And Iron Deficiencies ", JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY, vol.52, pp.1093-1099, 2001
Çakmak İ., Tolay İ., Özkan H., Özdemir A., Braun H.J. , "Variation In Zinc Efficiency Among And Within Aegilops Species ", JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE-ZEITSCHRIFT FUR PFLANZENERNAHRUNG UND BODENKUNDE , vol.162, pp.257-262, 1999
Çakmak İ., Tolay İ., Özdemir A., Özkan H., Öztürk L. , Kling C.I., "Differences In Zinc Efficiency Among And Within Diploid, Tetraploid And Hexaploid Wheats ", ANNALS OF BOTANY, vol.84, pp.163-171, 1999
Schlegel R., Çakmak İ., Torun B., Eker S., Tolay İ., Ekiz H., Kalaycı M., Braun H.J. , "Screening For Zinc Efficiency Among Wheat Relatives And Their Utilisation For Alien Gene Transfer ", EUPHYTICA, vol.100, pp.281-286, 1998
Çakmak İ., Derici R., Torun B., Tolay İ., Braun H.J. , Schlegel R., "Role Of Rye Chromosomes In Improvement Of Zinc Efficiency In Wheat And Triticale ", PLANT AND SOIL, vol.196, pp.249-253, 1997
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Alkan Torun A., Gülmezoğlu N., Tolay İ., Duymuş E., Aytaç Z., Cenkseven Ş., et al., "Effects of Zinc and NaCl Applications on Dry Matter Yield and Mineral Concentrations of Durum Wheat (Triticum durum Desf.)", Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, cilt.8, no.1, ss.1-10, 2019
Alkan Torun A., Duymuş E., Erdem H., Tolay İ., Cenkseven Ş., Gülüt K.Y., et al., "Ayçiçeğinde Tuz Zararı Üzerine Bor Uygulamalarının Etkisinin Belirlenmesi", Türk Tarım -Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.6, no.12, ss.1781-1788, 2018
Alkan Torun A., Erdem H., Tolay İ., Torun M.B., "Farklı Tahıl Türlerinin Çinko Noksanlığına Karşı Duyarlılığının Belirlenmesi", Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.5, ss.1571-1574, 2017
Aytaç Z., Gülmezoğlu N., Kutlu İ., Tolay İ., "Çinko Uygulamasının Kanola (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Verim ve Sabit Yağ Oranı Üzerine Etkisi", Toprak Su Dergisi, cilt.5, ss.29-36, 2016
Erdem H., Torun M.B., Erdem N., Yazici A., Tolay İ., Günal E., et al., "Effects of Different Forms and Doses of Sulphur Application on Wheat", Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.4, ss.957-961, 2016
Gülmezoğlu N., Tolay İ., "Eskişehir Kuru Koşullarında Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Bazı Verim Unsurları, Verim ve Kalite Özelliklerinin Karşılaştırılması", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi , cilt.9, ss.05-08, 2016
Torun A.A., Serçe S., Aka Kaçar Y., Erdem N., Bicen B., Tolay İ., "Determination Of Factors Affecting Sensitivity Of Two Strawberry Species To Iron Deficiency", Journal of Food, Agriculture and Environment, vol.11, pp.785-789, 2013
Ersoy N., Kalyoncu İ.H., Elidemir A.Y., Tolay İ., "Some Physico-Chemical And Nutritional Properties Of Russion Olive (Elaeagnus Angustifolia L.) Fruit Grown In Turkey", International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering, no.6, pp.179-181, 2013
Torun A.A., Tolay İ., Aytaç Z., Yüksel Ö., Yardım P., "Shoot Cadmium Concentration And Accumulation Of Different Canola (Brassica Napus Ssp. Oleifera L.) Genotypes Under Different Zinc, Nitrogen And Sulfur Treatments", Journal of Food, Agriculture and Environment, vol.11, pp.689-695, 2013
Kalyoncu İ.H., Ersoy N., Elidemir A.Y., Tolay İ., "Some Physico-Chemical And Nutritional Properties Of `Musmula` Medlar (Mespilus Germanica L.) Grown In Northeast Anatolia", International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering, no.6, pp.1401-1403, 2013
Zengin M., Tolay İ., Ocakoğlu F., Kır O., Açıkalın S., "Fertility Status Of Agricultural And Pasture Soil Affected By Wind Erosion In Central Anatolia", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.60-69, 2012
Erdem H., Dölek N., Özdemir O., Yardım P., Tolay İ., Torun M.B., "Buğdayda Farklı Kükürt Ve Azot Uygulamalarının Bitki Büyümesi Ve Kuru Madde Verimi Üzerine Etkisi", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.Özel Sayı, ss.88-94, 2010
Torun M.B., Erdinç Y., Erdem H., Yazıcı A., Gülüt K.Y., Tolay İ., Derici R., "Farklı Bölgelerde Buğday Üretim Alanlarında Toprakların Kükürt Fraksiyonlarının Belirlenmesi", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.Özel Sayı, ss.340-346, 2010
Tolay İ., Gülmezoğlu N., Aytaç Z., "Kükürt Ve Azot Uygulamalarının Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Verim Ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.Özel Sayı, ss.480-485, 2010
Tolay İ., Gülmezoğlu N., Aytaç Z., "Azot Kirliliğinin Azaltılmasında Azotlu Gübre Etkinliğinin Arttırılmasının Rolü", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.Özel Sayı, ss.564-569, 2010
Torun A.A., Aka Kaçar Y., Çakmak Ö., Şimşek Ö., Erdem H., Yardım P., Tolay İ., "In Vitro Doku Kültürü Ve Su Kültürü Koşullarında Maxma 14 Kiraz Anacına Artan Dozlarda Uygulanan Kadmiyumun Bitki Büyümesi Ve Kadmiyum Alımına Etkisi", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.1-11, 2009
Atılgan Gülmezoğlu N., Tolay İ., "Beş Tritikale Çeşidinde Çinkonun Bazı Fide Özelliklerine Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.65-74, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Duymuş E., Cenkseven Ş., Aydin O., Tolay İ., Alkan Torun A., "Artan Azot ve Çinko Uygulamalarının Kinoa Bitkisinin Büyüme Dönemleri Üzerine Etkisi", 8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Mart 2019, ss.1-1
Tolay İ., Gülmezoğlu N., "Kadmiyumun Mısır ve Buğdayın Çimlenmesi ve Fide Büyümesine Etkisi", 8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Mart 2019, ss.1-1
Maltaş A.Ş., Hiz A., Tolay İ., Kaplan M., "Değişik Ticari İşletmelerin Fide Kalite Göstergesi Olarak Besinsel Farklılıklar", 8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Mart 2019, ss.1-1
Torun B. , Tolay İ., Erdem H., Alkan Torun A., "Effects of Seed- Zinc Priming on SPAD Values, Dry Matter Yields and Zinc Concentrations of Maize Plants under Greenhouse Conditions", XVIII International Plant Nutrition Colloquium, COPENHAGEN, DANIMARKA, 19-24 Ağustos 2017, pp.215-216
Alkan Torun A., Duymuş E., Tolay İ., Gülmezoğlu N., Erdem H., Torun B. , "Effects of Boron Nutrition on Alleviation of Salt Damages in Sunflower Plants", XVIII International Plant Nutrıtıon Colloquium, COPENHAGEN, DANIMARKA, 19-24 Ağustos 2017, pp.217-218
Gülmezoğlu N., Tolay İ., "Phosphorus Use Efficiencies of Triticale Genotypes Grown in Calcareous Soil under Different Phosphorus Fertilizer Rates ", 6th International Conference on Agricultural, Ecological and Medical Sciences (AEMS-2016) , İSTANBUL, TÜRKIYE, 30-31 Mayıs 2016, pp.119-123
Alkan Torun A., Tolay İ., Aytaç Z., Gülmezoğlu N., "Çinko Noksanlığına Sahip Bir Toprakta Çinko Uygulamasının Değişik Kanola (Brassica napus ssp. oleifera L.) Genotiplerinde Ağır Metal Birikimi Üzerine Etkisi", 7. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 12-15 Ekim 2016, ss.1-5
Tolay İ., Orman Ş., Kaplan M., "Organik ve Organik Olmayan Tarım Sistemlerinde Yetiştirilen Bitkisel Ürünlerin Nitrat İçeriklerinin Karşılaştırılması", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi , RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.112-112
Alkan Torun A. , Tolay İ., Aytaç Z., Yüksel Ö., Torun M.B., "Effect of Zinc, Nitrogen and Sulfur Applications on Shoot Magnesium Concentration in Different Canola (Brassica napus ssp. oleifera L.) Genotypes", The 2nd International Symposium on Magnesium in Crop Production, Food Quality and Human Health, SÃO PAULO, BREZILYA, 2-4 Kasım 2014, pp.1-1
Tolay İ., Aytaç Z., Gülmezoğlu N., Sayarer M., Dağhan H., "Comparison of Magnesium Amount in Ten Medicinal Plant Species", The 2nd International Symposium on Magnesium in Crop Production, Food Quality and Human Health, SÃO PAULO, BREZILYA, 2-4 Kasım 2014, pp.1-1
Torun A.A., Gülmezoğlu N., Tolay İ., Ertarğın E., Aytaç Z., Kulan E.G., "Alleviating Role Of Zinc Applications On Damage Of Salt Stress In Basil (Ocimum Basilicum L.)", 17th International Plant Nutrition Colloquium - Plant Nutrition for Nutrient and Food Security , İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-22 Ağustos 2013, pp.1-1
Tolay İ., Gülmezoğlu N., Budak Başçiftçi Z., "Effects Of Increased Phosphorus Rates On Yield And Phosphorus Concentration In Grain And Straw Of Triticale Genotypes", 17th International Plant Nutrition Colloquium - Plant Nutrition for Nutrient and Food Security , İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-22 Ağustos 2013, pp.1-1
Önder O., Tolay İ., Çekiç C., Savaşlı E., Dayıoğlu R., Kalaycı H.M., "Orta Anadolu Kuru Şartlarında Yetiştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kardeşlenme Dinamiğinin Araştırılması", Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2011, pp.781-793
Tolay İ., Torun A.A., Aytaç Z., Çakmak Ö., Ertarğın E., Torun B., "Differences In Zinc Efficiency Of Safflower Genotypes", 3rd International Zinc Symposium, Improving Crop Production and Human Health, HYDERABAD, HINDISTAN, 10-14 Kasım 2011, pp.1-1
Gülmezoğlu N., Tolay İ., Aytaç Z., "Farklı Kükürt Uygulamalarının Tritikale Çeşitlerinin Verim Ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi", Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2011, pp.541-548
Gülmezoğlu N., Tolay İ., Aytaç Z., "Grain Potassium Concentration Of The Cereals Grown In The Environs Of Eskisehir", International Symposium on Soil Management and Potash Fertilizer Uses in West Asia and North Africa Region, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Kasım 2010, pp.445-448
Aytaç Z., Gülmezoğlu N., Tolay İ., "The Effect Of Zinc Sulfate Fertilizer On Some Agronomic Traits Of Safflower In Semi-Arid Conditions", International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, SAMSUN, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2010, pp.378-385
Torun B., Tolay İ., Erdem H., Almaca A., Gültekin İ., Gülüt K.Y., "Potassium Nutrition Of The Wheat Grown In Central Anatolia, Cukurova And Gap Regions", International Symposium on Soil Management and Potash Fertilizer Uses in West Asia and North Africa Region, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Kasım 2010, pp.71-78
Gülmezoğlu N., Aytaç Z., Çiçek A., Tolay İ., "Manganese-Iron Relationships In Grain And Straw Of Wheat", International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, SAMSUN, TÜRKIYE, 26 Mayıs - 28 Haziran 2010, pp.962-968
Tolay İ., "Eskişehir Tarımının Değişik Yönleriyle Değerlendirilmesi", TMMOB Eskişehir Kent Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 28-29 Şubat 2008, ss.194-201
Gülmezoğlu N., Kınacı G., Aytaç Z., Tolay İ., Budak Z., Kınacı E., "Kuru Koşullarda Tritikalenin Verim, Verim Unsurları Ve Kalitesi Üzerine Değişik Azotlu Gübrelerin Etkileri", Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2007, ss.297-300
Tolay İ., Gülmezoğlu N., "Effect Of Manganese And Zinc Foliar Application On Common Bean", Zinc Crops 2007: Improving Crop Production and Human Health, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2007, pp.1-1
Tolay İ., Aytaç Z., "Tarımsal Bitkilerde Ağır Metal Toksisitesi Ve Etkileri", 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 26-30 Haziran 2006, ss.1-1
Tolay İ., Sönmez K., "Organik Tarım Ve Konvansiyonel Tarımda Elde Edilen Bitkisel Ürünlerin Mineral Element İçeriği Ve Değişik Bileşiklerin Düzeylerinin Değerlendirilmesi", Türkiye III. Organik Tarım Sempozyumu, YALOVA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2006, ss.441-455
Tolay İ., Sönmez K., "Organik Sebze Yetiştiriciliğinde Gübreleme", Türkiye III. Organik Tarım Sempozyumu, YALOVA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2006, ss.1-1
Tolay İ., Aytaç Z., Kınacı G., Kınacı E., "Tarımsal Bitkilerde Tuzluluk Ve Dayanıklılık Mekanizmaları", 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 26-30 Haziran 2006, ss.1-1
Tolay İ., Sönmez K., Aytaç Z., Budak Z., Çetin Ö., "Sebzelerde Tuzluluk Stresi", VI. Sebze Tarımı Sempozyumu , KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 19-20 Eylül 2006, ss.315-319
Torun B., Çakmak İ., Eker S., Yazıcı A., Özkutlu F., Erdem H., Tolay İ., Torun A.A., Öztürk L. , Karanlık Duran S., Toz S., Tek A., "Çukurova Bölgesi’Ndeki Turunçgil Bahçelerinin Potasyum Ve Diğer Mineral Elementler Bakımından Beslenme Durumu", Tarımda Potasyumun Yeri ve Önemi Çalıştayı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 3-4 Ekim 2005, ss.62-73
Tolay İ., Aytaç Z., Gülmezoğlu N., Budak Z., Kınacı G., Kınacı E., "Tahıllarda Fitik Asit İçeriği Ve Beslenme Açısından Önemi", Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2005, ss.1187-1192
Helvacı D., Gülmezoğlu N., Tolay İ., "Serin İklim Tahıllarının Avrupa Birliği Ve Türkiye’De Ekiliş, Üretim Ve Verimi", Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2005, ss.137-142
Tolay İ., Gülmezoğlu N., Helvacı D., Aytaç Z., "Tahıllarda Verim Ve Kalite Üzerine Kükürdün Etkisi", Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2005, ss.1193-1198
Kınacı G., Kaygısız Z., Gülmezoğlu N., Tolay İ., Budak Z., "Değişik Azotlu Gübrelerin Kışlık Kanolada (Brassica Napus Ssp.Oleifera L.) Verim Ve Verim Öğelerine Etkisi", Türkiye 3.Ulusal Gübre Kongresi, Tarım-Sanayi-Çevre, TOKAT, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2004, ss.425-432
Gülmezoğlu N., Kaygısız Z., Budak Z., Tolay İ., "Orta Anadolu’Nun Kıraç Koşullarında Tatlıcak-97 Tritikale Çeşidinin Tohum Miktarının Belirlenmesi", GAP III. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 2-3 Ekim 2003, ss.547-550
Tolay İ., "Şeker Pancarının Mineral Beslenmesi", Eskişehir’de Pancar Tarımı ve Alternatifleri Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 19-20 Mart 2002, ss.8-16
Alkan A., Torun B., Erenoğlu B., Tolay İ., Kaya Z., Çakmak İ., "Orta Anadolu Ve Gap Bölgelerinde Yetiştirilen Değişik Buğday Ve Arpa Çeşitlerinin Bor Beslenme Statüsünün Değerlendirilmesi", GAP I. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 1999, ss.953-962
Schlegel R., Özdemir A., Tolay İ., Çakmak İ., Saberi H., Atanasova M., "Localisation of Genes for Zinc and Manganese Efficiency in Wheat and Rye", Sixth International Symposium on Genetics and Molecular Biology of Plant Nutrition, Elsinore, DANIMARKA, 17-21 Ağustos 1998, pp.417-424
Çakmak Ö., Özkan H., Eker S., Tolay İ., Çakmak İ., "Langdon D-Genomu Substitution Hatlarının Çinko Eksikliğine Duyarlılıkları", I. Ulusal Çinko Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 12-16 Mayıs 1997, ss.815-819
Helaloğlu C., Torun B., Tolay İ., Çakmak İ., "Harran Ovası Sulu Koşullarında Çinko Gübrelemesinin Değişik Mısır Genotiplerine Etkileri Ve Çinko Yetersizliğine Dayanıklı Genotiplerin Seçimi", I. Ulusal Çinko Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 12-16 Mayıs 1997, ss.417-423
Görgülü M., Kutlu H.R., Baykal L., Erdal İ., Tolay İ., Çakmak İ., "Çukurova Bölgesinde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Yem Hammaddelerinin Çinko Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", I. Ulusal Çinko Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 12-16 Mayıs 1997, ss.643-647
Tolay İ., Özkan H., İşler F., Özdemir A., Çakmak İ., "Aegilops Türleri Ve Triticum Dicoccoides’Lerin Çinko Eksikliğine Duyarlılığının Araştırılması", I. Ulusal Çinko Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 12-16 Mayıs 1997, ss.787-790
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çetin Ö., Tolay İ., "Fertigasyon (Sulama Ile Birlikte Gübreleme)", Hasad Yayıncılık, İSTANBUL, 2009 (Link)
DİĞER YAYINLAR
De Vente J., Stringer L., Reed M., Newig J., Abdellah L., Atlhopheng J., Fei W., Geeson N., Gentit M., Kosmas C., Engler A., Omar F., Prat C., Solé A., Schwilch G., Tavares J., Tolay İ., Valente S., Van Der Werff Ten Bosch M.J., Witsenburg K., Zeiliguer A., Zengin M., "Engaging With People Affected By Desertification: A Guide For Decision-Makers- Wageningen (Nld); London: Desire Project; British Academy", Teknik Rapor, ss.12-12, 2011
Tolay İ., "Proje-TV Röportaj-Desertification Mitigation and Remediation of Land Desire, Sub-Priority 1.1.6.3, “Global Change and Ecosystems”, Area 6.3.IV.1.1 Combat Land Degradation and Desertification Integrated Project", AB Çerçeve Programı Projesi, FP6-2005-Global-4 (OJ 2005 C 177/15)", Diger, ss.1-1, 2009 (Link)
Tolay İ., "Tarımsal Bitkilerde Nitrat Birikimi Ve Önemi, Eskişehir İstikbal Gazetesi", Diger, ss.9-9, 2009
Tolay İ., "Tarımda Çinko Noksanlığının Bölgemizdeki Boyutu Ve Etkileri, Eskişehir İstikbal Gazetesi", Diger, ss.9-9, 2008
Kınacı E., Kınacı G., Tolay İ., Gülmezoğlu N., Kaygısız Z., "Kuraklık Ve Kök-Dip Çürüklükleri: Buğdayın İki Doğal Düşmanı Birlikte Çalışıyor - Hasad Dergisi", Diger, ss.46-47, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi