Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Türkan A., Leblebici H. , Önal İ., "Opinions of teacher candidates on disctance education implemented during the COVID-19 pandemic period ", European Journal of Education Studies, vol.7, no.11, pp.329-353, 2020 (Link)
Önal İ., Erişen Y., "Öğretmen Yetiştirme Programlarında Eleştirel Düşünme Becerilerinin Kazandırılması İhtiyacı", Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.62-78, 2019
Gürol M., Türkan A., Önal İ., "Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Değerlendirilmesi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, pp.103-122, 2018
Önal İ., "Lisansüstü Eğitim Gören Öğrencilerin Nitel Araştırma Becerilerine İlişkin İhtiyaçlarının İncelenmesi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.255-265, 2017
Önal İ., "Öğretmen adaylarının öğretim amaçlı bilişim teknolojileri kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi", International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.3, pp.882-898, 2017
Önal İ., Türkan A., Altun S., "UbD Modeline Göre Eğitim Bilimlerine Giriş Dersinin Tasarlanması: Öğretmen Adaylarının Başarı, Tutum ve Derse İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi", International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.2, no.4, pp.1659-1672, 2016
Önal İ., Karataş H., "Türkiye'de Vatandaşlık Eğitimi Üzerine Bir İnceleme", Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.33-50, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Önal İ., Vezne R., Koparan B., "Türkçe öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerileri: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme", 11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Ekim - 1 Kasım 2019, pp.1-1
Vezne R., Önal İ., Koparan B., "THE OPINIONS OF EDUCATORS ON A DIGITAL PLATFORM DEVELOPED FOR TRAINEESHIP", International Congress on Education,Distance Education and Educational Technology, ANTALYA, TÜRKIYE, 29-30 Kasım 2019, pp.1-1
Önal İ., Erişen Y., "Öğretmen adayları için eleştirel düşünme dersi öğretim programı ihtiyaç analizi", International Conference of Strategic Research on Scientific Studies, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2019, pp.1-1
Vezne R., Koparan B., Önal İ., "Eleştirel düşünme becerisine ilişkin Türkçe öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi", 11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Ekim - 1 Kasım 2019, pp.1-1
Önal İ., Kurt A., "Pedagojik Formasyon Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-yeterliği ve Öğretme Motivasyonları Üzerindeki Etkisi", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, ss.1-1
Önal İ., Türkan A., "Nitel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlama Çalışması", 4. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Aralık 2017, ss.1-1
Önal İ., "Öğretmen adaylarının öğretim amaçlı bilişim teknolojileri kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi", . 3. International Conference on Social Sciences and Educational Research (ICSSER), Roma, ITALYA, 27-29 Nisan 2017, pp.1-1
Önal İ., "Lisansüstü eğitim gören öğrencilerin nitel araştırma becerilerine ilişkin ihtiyaçlarının incelenmesi", 6’ncı Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dünya Kongresi (WCEIS), ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, ss."-"
Önal İ., "Examining motivation to teach levels of pre-service teachers in terms of some variables", 2017 ICBTS International Academic Multidisciplinary Research Conference, Berlin, ALMANYA, 23-25 Ekim 2017, pp.1-1
Gürol M. , Türkan A., Önal İ., "Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Değerlendirilmesi", International Conference on New Horizons in Education, Viyana, AVUSTURYA, 13-15 Temmuz 2016, pp.1-1
Önal İ., Türkan A., Altun S., "UbD modeline göre eğitim bilimlerine giriş dersinin tasarlanması: Öğretmen adaylarının başarı, tutum ve derse ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi.", 2. International Conference on Social Sciences and Educational Research (ICSSER), İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, pp.1-1
Önal İ., Çeliköz N. , "Öğretmen Adaylarının Üstbiliş Öğrenme Stratejileri Kullanımı ile Öğretmen Yeterlik Algılarının İncelenmesi", International Conference on New Horizons in Education, Viyana, AVUSTURYA, 13-15 Temmuz 2016, pp.1-1
Önal İ., "The readiness of student teachers for integration of ICT in future teaching", Educational Research Methodology in a European Contex, Hradec, CEK CUM., 16-27 Ağustos 2013, pp.1-1
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi