Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sayin B., Karaman S., Yilmaz İ., Celikyurt M.A., "Assessment of the performance of participatory irrigation management in Antalya, Turkey", WATER POLICY, vol.15, pp.269-280, 2013
Engindeniz S., Yilmaz İ., Durmusoglu E., Yagmur B., Eltez R.Z., Demirtas B., et al.,"Comparative Input Analysis of Greenhouse Vegetables", EKOLOJI, vol.19, pp.122-130, 2010
Yilmaz S., Yilmaz İ., "Integration of Turkish Fisheries Sector and Fishing to the European Union", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, pp.2521-2529, 2009
Yilmaz S., "Evaluation of the wholesale market system for fresh fruits and vegetables in Turkey: a case study from Antalya Metropolitan Municipality", NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE, vol.36, pp.85-95, 2008
Yilmaz İ., Akçaöz H., Özkan B., "An analysis of energy use and input costs for cotton production in Turkey", RENEWABLE ENERGY, vol.30, pp.145-155, 2005
Yilmaz İ., Sayin C., Özkan B., "Turkish Greenhouse Industry: past,present and future", NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE, vol.33, pp.1-5, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yilmaz İ., Yilmaz S., Olguner M.T., "Assessment of Fishery Products Consumption Behavior: the Case of Turkey", Agro-knowledge Journal, vol.17, pp.101-111, 2016
Sayın B., Yilmaz İ., "Comparing the Relative Efficiency of Irrigation Unionsin Antalya, Turkey: A Data EnvelopmentnAnalysis", Water Economics and Policy, Vol.1, vol.1, no.1, pp.1-15, 2014
Özalp A., Yilmaz İ., "Antalya İli Nar Üretiminde Girdi Kullanımı, Karlılık ve Verimlilik Analizi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.19-26, 2013
Yilmaz İ., Özalp A., "Antalya İli Bodur Anaç Elma Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi: Elmalı İlçesi Örneği", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , vol.23, no.1, pp.93-97, 2010
Yilmaz İ., "Antalya İlinde Bodur, Yarı Bodur ve Çöğür Anaç Kullanılarak Yapılan Elma Üretiminin Ekonomik Analizi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.127-135, 2010
Yilmaz İ., "Avrupa Birliği'ne Uyum sürecinde Türk Kesme Çiçek Sektörünün SWOT (GTZF) Analizi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.103-112, 2009
Karaman S., Yilmaz İ., "Cam Sera Domates Üretiminde Polinasyon İçin Bombus Arısı Kullanımını Belirleyen Faktörlerin Analizi ", Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.99-107, 2007
Karaman S., Yilmaz İ., "CAM SERADA DOMATES YETİSTİRİCİLİĞİNDE BOMBUS ARISI KULLANIMININ ÜRETİM GİRDİLERİ VE KARLILIK ÜZERİNE ETKİSİ ", ANADOLU, J. of AARI , cilt.16, ss.90-109, 2006
Özkan B., Yilmaz İ., "Econometric Analysis of Land Tenure Systems in Cotton Production Economics in Turkey", Journal of Agriculture and Biology, vol.6, pp.1023-1025-, 2004
Özkan B., Yilmaz S., Yilmaz İ., Özçatalbaş O., "Antalya Kentsel Alanı Tüketici Davranışlarında Reklamın Rolü ve Etkisi", Pazarlama Dünyası Dergisi, cilt.1, no.1, ss.31-36, 2004
Yilmaz İ., Özkan B., "Econometric Analysis of Land Tenure Systems in Cotton Production Economics in Turkey", International Journal of Agriculture and Biology, vol.6, pp.1023-1025, 2004
Demirtaş B., Yilmaz İ., "Sera Domates Yetiştiriciliğinde Farklı Gübre Dozlarının Fonksiyonel analizi", Alatarım, cilt.2, no.1, ss.45-52, 2003
Yilmaz İ., "Hatay İlinde Projeli ve Projesiz Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Süt Sığırcılığı Üretim Faaliyetlerinin ve Faktör Verimliliklerinin Analizi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.169-178, 2003
Özkan B., Yilmaz İ., Sayin C., Karaman S., "A Review of Turkish Greenhouse Industry", Journal of Agricultural Research, Tanta University, Special Issue , vol.28 (3/11), pp.976-989, 2002
Özkan B., Yilmaz İ., Sayin C., Karaman S., "A Review of Turkish Greenhouse Industry", Journal of Agricultural Research, Tanta University, Special Issue , vol.28 (3/11), pp.976-989-, 2002
Özkan B., Yilmaz İ., Karaman S., Güler F., "The Use of Bumble Bee in Greenhouse Vegetable Production and Bumble Bee Marketing in Turkey ", Journal of Agricultural Research, vol.28, no.11, pp.524-534-, 2002
Yilmaz İ., "Nar Yetiştiriciliğinde Kimyasal Gübrelemenin Fonksiyonel Analizi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.1-10, 2001
Özkan B., Akkaya F., Yilmaz İ., "Antalya İlinde Kültür Mantarı Üreten İşletmelerin ve Mantar Üretiminin Ekonomik Analizi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.14, no.1, ss.39-51-, 2001
Özkan B., Yilmaz İ., Yilmaz S. , "Türkiye'de Uygulanan Girdi Kullanımı Teşvik Politikaları", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.12 (1), ss.183-194-, 1999
Özkan B., Yilmaz İ., "Tek Yıllık Bitkiler İçin Maliyet Hesaplamaları: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler", Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt.4, ss.64-80-, 1999
Yilmaz İ., Yilmaz S., "Pamukta Üretim Maliyeti Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt.1, no.1, ss.43-52, 1999
Özkan B., Yilmaz İ., Yilmaz S. , "Türkiye'de Yaş Meyve ve Sebze Pazarlaması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.12 (1), ss.157-168-, 1999
Yilmaz S., Yilmaz İ., "Akdeniz Bölgesi ve Antalya İli Tarım İşletmelerinin Başlıca Özellikleri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.137-148, 1998
Yilmaz İ., Kiracı M., Özcomart D., Naz M., Çetin M., "Traktörlerde Amortisman Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.13, no.1, ss.207-216, 1998
Yilmaz İ., "Antalya İlinde Cam ve Plastik Seralarda Hıyar,Fasulye ve Kabak Yetiştiriciliğinde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.12, no.1, ss.19-26, 1997
Yilmaz İ., "Tarım İşletmelerinde Sabit Sermaye Faiz Masrafının Hesaplanması", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.12, no.1, ss.187-194, 1997
Yilmaz İ., "Antalya İli Serada Domates, Biber ve Patlıcan Yetiştiriciliğinde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.11, no.1, ss.155-164, 1996
Yilmaz İ., "Antalya İli Sera Sebzeciliğinde Üretimin Fonksiyonel Analizi", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.10, no.1, ss.189-204, 1995
Erkan O., Yilmaz İ., Şengül H., "Toros Dağ Köylerindeki Küçük Ölçekli Tarım İşletmelerinin Üretim Sistemlerinin Analizi", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.8, no.1, ss.105-120, 1993
Yilmaz S., Yilmaz İ., "Enflasyonun Ekonomi ve Tarım Sektörü Üzerine Etkileri", MPM Verimlilik Dergisi, cilt.1, no.3, ss.1-1, 1991
Yilmaz İ., Erkan O., "Kozan İlçesi Dağ ve Orman Köylerindeki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Verimlilik", Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.2, no.1, ss.1-1, 1988
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yilmaz İ., "Tarım Sektöründe Gençlerin ve Kadınların İstihdam Durumları ve Sorunları", Çukurova Bölgesinde Tarım Kesiminde İstihdam ve Sorunları Konulu Panel Bildirileri, ADANA, TÜRKIYE, - , cilt.1, no.1, ss.1-
Yilmaz İ., "İçel İli Örtüaltı Sebze Yetiştiren Tarım İşletmelerinin Verimlilik Analizi", Akdeniz bölgesinde Tarımın Verimlilik sorunları Sempozyumu, 7-9 Kasım, Antalya, ANKARA, TÜRKIYE, - , cilt.1, no.433, ss.1-
Yilmaz İ., Özkan B., Akkaya F. , Yilmaz S., Kutlar İ., "Antalya İli Sera Sebzeciliğinde İlaç ve Gübre Kullanımının Analizi", IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, - , ss.155-
Özgüven A., Gültekin U., Gözlekçi S., Yilmaz İ., İmrak B., "A Review of the Economics and the Marketing of the pomegranate Industry in turkey", proceeding of the third ınternational symposium on pomegranate and minor mediterranean Fruits, ÇIN HALK CUM., - , vol.1, no.1089, pp.221-
Yilmaz S., Yilmaz İ., "Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sisteminin Değerlendirilmesi:Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Örneği", Türkiye 5. Tarım Ekonomisi Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, - , cilt.1, no.1, ss.1-
Erkan O., Yilmaz İ., "The Potential And Problems of the Ley Farming System In The High, Elevation Areas of Turkey", Introducing Ley Farming To The Mediterranean Basin, Proceedings of an International Workshop, ICARDA, SURİYE, - , vol.1, no.1, pp.1-
Yilmaz İ., Yilmaz S., "Küreselleşme Sürecinde Türkiye'nin Pamuk Üretim ve Ticaretinde Rekabet Koşullarının Değerlendirilmesi", Türkiye 5. Tarım Ekonomisi Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, - , cilt.1, no.1, ss.1-
Yilmaz İ., Özalp A., Yilmaz S., "Marketing Structure Of Pomegranate in Turkey", proceeding of the third ınternational symposium on pomegranate and minor mediterranean Fruits, ÇIN HALK CUM., - , vol.1, no.1089, pp.205-
Yilmaz İ., "AB Tam Üyeliğinin Türkiye'nin Muz Üretimi ve Dış Ticaretine Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi", Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, - , cilt.1, no.1, ss.354-
Yilmaz S., Yilmaz İ., "Changes ın The Fish and Seafood Wholesale Markets ın The EU Process ın Turkey", Middle East& Central Asia Aquaculture 2016, İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, vol.1, no.1, pp.54-55
Yilmaz S., Yilmaz İ., Bodur T., "Ornamental Fish Market in Turkey", Middle East Aquaculture 2016, Duba,, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 13-15 Mart 2016, pp.1-1
Yilmaz S., Yilmaz İ., "Türkiye-AB Uyum İlişkilerinde Balıkçılık Faslı", II. Balıklandırma REzervuar Yönetimi Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2015, cilt.1, no.14, ss.209-210
Yilmaz S., Yilmaz İ., Bodur T., "Functioning of Whole Fishery Sale Markets in Turkey and EU in the Context of Common Fisheries Policy", 26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry , Saraybosna, BOSNA HERSEK, 27-30 Eylül 2015, vol.2, no.2, pp.48-48
Yilmaz S., Özçiçek Dölekoğlu C. , Yilmaz İ., "Balık tüketiminde gıda güvenilirliği algısı;Antalya İli Örneği", 18.Ulusal su ürünleri sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, cilt.1, no.1, ss.1-1
Yilmaz S., Yilmaz İ., "AB Balıkçılık politikaları ve Katma Protokoller ile Türkiye'den Beklenenler", Ekoloji sempozyumu 2015, SİNOP, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2015, vol.1, no.1, pp.1-1
Yilmaz S., Yilmaz İ., Şen E., Kara Ö., Üresin A., "The Socio-Economics Characteristics of Fish Consumers in Antalya", 25th Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İZMİR, TÜRKIYE, 3 Eylül 2014 - 6 Eylül 2015, vol.1, no.1, pp.33-36 (Link)
Yilmaz S., Yilmaz İ., Özalp A., "Food Safety in Turkey and european union", Aquaculture Euorope 15, rotterdam, HOLLANDA, 20-23 Ekim 2015, vol.1, no.1, pp.1-1
Özalp A., Yilmaz İ., "Yeni Nesil Kooperatifler ve Türkiye’de Tarımsal Kooperatiflerin Sorunlarının Analizi", XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi , SAMSUN, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, cilt.3, no.3, ss.1266-1273
Yilmaz İ., Yilmaz S., "The socio-economics Characteristics of Fish Consumers in Antalya", 25th Internatiol Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İZMİR, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, vol.1, no.1, pp.1-1
Olguner M.T., Yilmaz İ., Yilmaz S., "The Role and Importance of Capture Fisheries in Turkey and EU", World Aquaculture Adelaide (WA14), Adelaide , AVUSTRALYA, 7-11 Temmuz 2014, pp.1-1
Özalp A., Yilmaz İ., "Tarımsal Kalkınma Kooperatif Karlılığının DuPont Model Analizi", Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2014, cilt.1, no.1, ss.73-78
Özalp A., Yilmaz İ., Yilmaz S., "Antalya İlinde Kültür Mantarı Üretim Ekonomisi ve Katma Değer Tahmini", Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2014, cilt.1, no.1, ss.433-439
Karaman S., Özalp A., Yilmaz İ., "Tarımsal Kalkınma Kooperatif Karlılığının DuPont Model ANalizi", Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2014, ss.73-78
Karaman S., Özalp A., Yilmaz İ., "Tarımsal Kalkınma Kooperatif Karlılığının DuPont Model Analizi", Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2014, cilt.1, no.1, ss.73-78
Yilmaz İ., "Türkiye'de Tarım Ekonomisi Araştırmalarındaki Örnekleme Uygulamalarının Değerlendirilmesi", 11. ulusal tarım ekonomisi kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, cilt.1, no.1, ss.785-791
Özalp A., Yilmaz İ., Yilmaz S., "Su Ürünleri Fakültesi İle Gıda Mühendisliği Bölüm Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Algıları ve Etkileyen Faktörlerin Analizi", XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi , SAMSUN, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, cilt.1, no.1, ss.183-191
Özalp A., Yilmaz İ., "Productivity and Efficiency Analysis of Pomegranate Production in Antalya Province of Turkey", 3rd International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits, Taian, ÇIN HALK CUM., 20-24 Eylül 2013, vol.1089, pp.197-204
Yilmaz İ., Özalp A., Yilmaz S., "Marketing Structure of Pomegranate in Turkey", Welcome to the 3rd International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Climate Fruits, Taian, Shandong Province, ÇIN HALK CUM., 20-24 Eylül 2013, pp.1-2
Yilmaz İ., Ozalp A., Yilmaz S., "Marketing Structure of Pomegranate in Turkey", 3rd International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits, Taian, , 20-24 Eylül 2013, vol.1089, pp.205-212
Yilmaz İ., Gültekin U., Gozlekci S., Yilmaz I., Yilmaz C., Kucuk E., et al.,"A Review of the Economics and the Marketing of the Pomegranate Industry in Turkey", 3rd International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits, Taian, , 20-24 Eylül 2013, vol.1089, pp.221-228
Yilmaz İ., "süt sığırcılığı işletmelerinin ekonomik yönetimi ve muhasebe kayıtları", uluslararası tarımsal danışmanlık sistemleri ve süt sığırcılığı yönetimi kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 15-17 Mart 2012, cilt.1, no.1, ss.1-1
Yilmaz S., Yilmaz İ., "The Analysis of Household Fish Consumption in Antalya Province", Aquaculture Euorope 2011 The annual meeting of the European Aquaculture Society, rhodas, YUNANISTAN, 18-21 Ekim 2011, cilt.1, no.1, ss.1-1
Yilmaz S., Özçiçek Dölekoğlu C. , Yilmaz İ., Gümüş E. , Akay A.Ş., "Food Security Conscience Level of consumers and ıts Factors Affeting Fish Consumption in Turkey: The Case of Antalya", 24th Internatiol Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, sarajevo, BOSNA HERSEK, 25-28 Eylül 2011, vol.1, no.1, pp.1-1
Yilmaz S., Yilmaz İ., "Turkish Fisheries Sector and EU Integration", Aquaculture Europe 2010 Seafarming Today and Tomorrow, porto, PORTEKIZ, 5-8 Ekim 2010, vol.1, no.1, pp.1-1
Yilmaz İ., Özalp A., "An Analysis of Household Income distribution in Forestry Villages of the Province of Antalya, Turkey", GBATA, Global Business and Technology Association eleventh Annual International conference, Prague, CEK CUM., 7-11 Temmuz 2009, vol.1, no.1, pp.1-1
Sayin C., Yilmaz İ., Mencet M.N., "The role of Agricultural Producer Organizations and Union in Turkish Agriculture", VII. AIEA2 Congress The Role Of Cooperatives in the European Agri-food System, bologna, ITALYA, 28-30 Mayıs 2008, vol.1, no.1, pp.1-1
Yilmaz İ., Taşcioğlu Y., "Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Kesme Çiçek Üretimi ve Pazarlama Yapısı", türkiye 8. tarım ekonomisi kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2008, cilt.1, no.1, ss.1-1
Yilmaz İ., Yilmaz S., "Tukish Farmer Organizations Dilemma in the Fresh Produce Industry", VII. AIEA2 Congress The Role Of Cooperatives in the European Agri-food System, bologna, ITALYA, 28-30 Mayıs 2008, vol.1, no.1, pp.1-1
Yilmaz İ., "Yaş Sebze ve Meyve Üretim ve Pazarlamasında Kooperatifçiler ve Üretim birlikleri", Gazi Üniversitesi KOOP-MER 2007 Ulusal Kooperatifçilik sempozyumu,,Türkiye'de Kooperatifçiliğin Temel Sorunları ve Çözüm Yolları, ANKARA, TÜRKIYE, 25-26 Mayıs 2007, cilt.1, no.1, ss.151-162
Yilmaz İ., Sayin C., Mencet M.N., "Agricultural Cooperatives in Turkey: Current Status, Some Problems and Solutions", The Role of the Cooperatives in the European Agro-food System, The Economic Impact of Public Support to Agriculture, Bologna, ITALYA, 19-21 Haziran 2007, pp.1-1
Yilmaz İ., "Yaş Sebze ve Meyve Üretim ve Pazarlamasında Kooperatifler ve Üretici Birlikleri", Gazi Üniversitesi KOOP-MER 2007 Ulusal Kooperatifçilik sempozyumu,,Türkiye'de Kooperatifçiliğin Temel Sorunları ve Çözüm Yolları, ANKARA, TÜRKIYE, 25-26 Mayıs 2007, cilt.1, no.1, ss.151-162
Yilmaz İ., Yilmaz S., "Türkiye'de Yaş Meyve ve Sebze Pazarlama Yapısı, Mevzuat Düzenlemelerinin ve Çaşlışmalarının Değerlendirilmesi", GAP V. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 17 Ekim - 19 Aralık 2007, cilt.1, no.1, ss.191-203
Yilmaz İ., Sayin C., "Tarım Gönüllüsü, Antalya İli Uygulamasının Araştırılması", Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2006, cilt.2, no.2, ss.1166-1171
Yilmaz İ., "Ziraat Mühendislerinin, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesinin şlev ve Faaliyetlerine Yönelik Beklenti ve DEğerlendirmelerinin Belirlenmesi", Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2006, cilt.1, no.1, ss.557-563
Yilmaz İ., Sayin C., "Bin Köye Bin Tarım Gönüllüsü Projesi'nin Antalya İli Koşullarında Etkinliğinin Değerlendirilmesi", Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-17 Eylül 2006, ss.1-1
Özkan B., Hatırlı S.A., Aktaş A.R., Öztürk E., Yilmaz İ., "Antalya İlinde Tüketicilerin Balık Tüketimi ve Satın Alma Tercihlerinin Analizi ", Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi , ANTALYA, TÜRKİYE, 13-15 Eylül 2006, ss.1200-1207-
Yilmaz S., Yilmaz İ., Özcan M., "An Evaluation of Wholesale Market System For Fresh Fruits and Vegetables in Turkey. Antalya Metropolitan Municipality Case", International Conference on Applied Business Research, Bangkok, TAYLAND, 1-3 Aralık 2004, vol.1, no.1, pp.1-1
Özkan B., Yilmaz İ., Sayin C., Karadeniz Yavuz C.F., "Türkiye'de Bahçe Bitkileri Sektörünün Analizi ", Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Eylül 2003, ss.531--534
Özkan B., Yilmaz İ., Sayin C., Karadeniz Yavuz C.F., "Türkiye'de Bahçe Bitkileri Sektörünün Analizi ", Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 8-12 Eylül 2003, ss.531-534-
Özkan B., Yilmaz İ., Akkaya F., Yilmaz S. , Kutlar İ., "Antalya İli Sera Sebzeciliğinde İlaç ve Gübre Kullanımının Analizi ", IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi , TEKİRDAĞ, TÜRKİYE, 6-8 Eylül 2000, ss..-
Özkan B., Özçatalbaş O., Yilmaz İ., Akpinar M.G., Yilmaz S. , "Antalya İli Kent Merkezinde Tüketicilerin Organik Tarım Ürünleri İle İlgili Duyarlılıklarının Belirlenmesi ", IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi , TEKİRDAĞ, TÜRKİYE, 6-8 Eylül 2000, ss..-
Yilmaz S., Yilmaz İ., Ortaçeşme V., "Türkiye’deki Tarımsal Girdi Destekleme Politikalarının Çevre Üzerine Olası Etkileri", 2000 GAP-Çevre Kongresi , ŞANLIURFA, TÜRKİYE, 16-18 Ekim 2000, cilt.1, ss.395-404-
Yilmaz İ., "Türkiye'de İzlenen Kırsal Kalkınma Stratejilerin Değerlendirilmesi", Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-6 Eylül 1996, cilt.2, no.1, ss.224-224
Yilmaz İ., "Türkiye'de Tarım İşletmelerinin Sermaye Durumu ve Kredi Kullanımı", Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 8-12 Ocak 1990, cilt.1, no.1, ss.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Uzun E., Yilmaz İ., "Gündoğmuş İlçesi Orman Köylerinin ve Bu Köylerdeki Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapılarının Belirlenmesi", Çevre ve Orman Bakanlığı Yayınları, ANTALYA, 2008
Engindeniz S., Durmusoglu E., Eltez R.Z., Yagmur B., Yilmaz İ., Demirtas B., et al., "Seralarda Güvenli Sebze Üretimi Ve Pazarlaması", Bilkom Fotokopi ve Ofset Yayıncılık, İZMİR, 2007
Erkan O., Yilmaz İ., Şengül H., "Sustainable development of Small-Scale Farmers of The Taurus Mountains of Turkey", in: Impact of the Project, O.Erkan, S.P.S.Beniwal, J.Ryan and M.Bounejmate, Eds., Integrated Natural Resource Management Technical Research Report Series,Cukurova University-Icarda, Aleppo, pp.1-1, 2001
Yilmaz İ., "Antalya İli Merkez ve Serik İlçeleri Ova İşletmelerinde Buğday Ve Pamuk Üretiminde Girdi Kullanımı Ve Üretimin Fonksiyonel Analizi", Türkiye Ziraat Odaları Birliği, ANKARA, 2001
DİĞER YAYINLAR
Yilmaz İ., "", , ss.,
Yilmaz İ., "", , ss.,
Özkan B., Hatırlı S.A., Fert C., Karadeniz Yavuz C.F., Yilmaz İ., "Antalya İli Kentsel Alanda Ailelerin Balık Tüketimi ve Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 2004.01.0104.003 Antalya ", Teknik Rapor, ss.., 2005
Özkan B., Yilmaz İ., Sayin C., "Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sistemi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri ". ATSO, Antalya ", Teknik Rapor, ss.., 2005
Özkan B., Yilmaz İ., Sayin C., "Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sistemi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri ". ATSO, Antalya ", Teknik Rapor, ss.., 2005
Özkan B., Özçatalbaş O., Yilmaz İ., Yilmaz S. , Akpinar M.G., Kutlar İ., "Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim-Öğretime Yönelik Görüş ve Beklentileri, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Yayınları, Antalya", Teknik Rapor, ss.., 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi