Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. JALE KORUN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm : Su Ürünleri Yetiş.Bölümü
Ana Bilm Dalı : Hastalıklar
Sabit Telefon : +90 242 3102018
+90 242 3102018
E Posta Adresi : jalekorunakdeniz.edu.tr
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/jalekorun/
Ofis : Su Ürünleri Fakültesi
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dumlupınar Bulvarı Kampüs Arapsuyu Antalya Türkiye
Eğitim Bilgileri
Post Doktora, University of Rhode Island, Animal and Veterinary Sciences, , ABD, 2007-2007
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su ürünleri Yetiştiriciliği / Hastalıklar Programı, 2001-2004
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği / Hastalıklar Programı, 1996-1999
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, , 1991-1995
Yaptığı Tezler
Doktora, "Kültür Levrek Balıklarında (Dicentrarchus labrax, L.) Vibriosis ve Pasteurellosis'in Bazı Diagnostik Kitler ve Laboratuvar Yöntemleri ile Teşhisi Üzerinde Bir Çalışma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiriciliği Hastalıklar Programı Temmuz, 2004.
Yüksek Lisans, "Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, W.) Fry Mortalite Sendromu Üzerinde Bir Çalışma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiriciliği Hastalıklar Programı Mayıs, 1999.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Bologna Sürecinde Program Yeterlilikleri ve Ders Kazanımları, Akdeniz Üniversitesi, 2012
Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, Akdeniz Üniersitesi, 2010
Akuakültürde Su Kalitesi ve Balık Sağlığı Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2010
Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Programı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayvan Bakım-Kullanım ve Hayvan Deneyleri Etik Kurulu, 2009
2. Türkiye Su ürünleri ve Kültür Balıkçılığı 2008 Seminerleri, Özel sektör, 2008
Araştırma Metodolojisi, Akdeniz Üniversitesi, 2008
Doğu Akdeniz'deki Lessepsiyan Türler ile İsrail'deki Balıkçılık Faaliyetleri, Akdeniz Üniversitesi , 2006
Genetik Tiplendirmede PCR Uygulamaları, İstanbul Üniversitesi, 2004
Hibridoma ve Moleküler Hücre Biyolojisi, Tubitak, 2002
Araştırma Alanları
Su Hayvanları Hastalıkları
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Balık Hastalıkları
Su ürünleri Yetiştiriciliği
Genel Mikrobiyoloji
Balık Histolojisi
Balık Patolojisi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Su Ürünleri
Su Ürünleri Sağlığı ve Hastalıkları
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Bakteriyoloji
Parazitoloji
Mikoloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Fisheries
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Su ürünleri Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi , 2011 - 2017
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2006 - 2011
Arş.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2005 - 2006
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2001 - 2004
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2000 - 2001
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü, 14.12.2010 - 19.10.2016
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü, 08.03.2009 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
General Microbiology, Lisans, 2015-2016
Balık Hastalıkları Tanısında Kullanılan Moleküler Teknikler, Doktora, 2015-2016
Doktora Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2015-2016
Doktora Danışmanlık, Doktora, 2015-2016
Paraziter Balık Hastalıkları, Lisans, 2014-2015
Genel Mikrobiyoloji, Lisans, 2014-2015
Parazitik Balık Hastalıkları Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2012-2013
Bitirme Ödevi, Lisans, 2012-2013
Mesleki Uygulama, Lisans, 2012-2013
Yarıyıl Stajı, Lisans, 2012-2013
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2012-2013
Su Ürünleri Mühendisliğinde Uzmanlık Alan Dersleri, Yüksek Lisans, 2012-2013
Paraziter Balık Hastalıklarının Epidemiyolojisi ve Kontrolü, Yüksek Lisans, 2012-2013
Genel Mikrobiyoloji, Lisans, 2012-2013
Su Ürünleri Mühendisliğine Giriş, Lisans, 2012-2013
Mesleki Uygulama, Lisans, 2011-2012
Yarıyıl Stajı, Lisans, 2011-2012
Bitirme Ödevi, Lisans, 2011-2012
Balık Hastalıkları Teşhisinde Histolojik Teknikler, Yüksek Lisans, 2011-2012
Balık Sağlığı ve İmmunizasyon, Yüksek Lisans, 2011-2012
YL Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2007-2008
Yarı yıl Stajı, Lisans, 2006-2007
Bitirme Ödevi, Lisans, 2006-2007
Su Ürünleri Mühendisliğinde Doktora Uzmanlık Alan Dersleri, Doktora, 2006-2007
Su Ürünleri Mühendisliğinde Yükseklisans Uzmanlık Alan Dersleri, Yüksek Lisans, 2006-2007
Kültürü Yapılan Deniz Balıklarının Bakteriyel ve Viral Hastalıkları, Yüksek Lisans, 2006-2007
Balık Hastalıkları, Lisans, 2006-2007
Akvaryum Balıklarında Hastalık ve Teşhis Metodları, Yüksek Lisans, 2006-2007
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, Y.Bulguroğlu, "Bazı Akvaryum Balıkları (Cichlidae ve Poecilidae)'nda Rastlanılan Ektoparaziter Enfestasyonların Araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, M.Kurtoğlu, "Fethiye Yöresinde Bulunan Bazı Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) İşletmelerindeki Yavru Balıkların Laktokokkozis Yönünden İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, N.Sütçüoğlu, "Kuzey Marmara Denizi'nde Doğadan Avcılık Yolu ile Elde Edilen Avrupa İstridyesinin (Ostrea edulis, L. 1758) Hastalık Etkeni Bazı Bakterilerin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Jüri Üyelikleri
Atama, Akademik Kadroya Atama, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2018
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2018
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, ÜAK, Aralık, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Kasım, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2010
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Avsever M.L., Çavuşoğlu C., Eskiizmirliler S., Türe M., Korun J., Çamkerten İ., "First isolation of Mycobacterium marinum from sea bass (Dicentrarchus labrax) and gilthead sea bream (Sparus aurata) cultured in Turkey.", BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS, vol.36, pp.193-200, 2016
Korun J., Gökoğlu M., Özvarol Y., "The marine leech Stibarobdella moorei (Oka, 1910) (Hirudinea, Piscicolidae) parasitic on the thornback ray Raja clavata Linnaeus, 1758 and angelshark Squatina squatina (Linnaeus, 1758) in Antalya Bay, Mediterranean Sea of Turkey", HELMINTHOLOGIA, vol.51, pp.250-252, 2014
Onuk E.E., Findik A., Turk N., Altun S., Korun J., Ozer S., et al., "Molecular identification and determination of some virulence genes of Aeromonas spp. in fish and water from Turkish coastal regions", REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, vol.164, pp.200-206, 2013
Korun J., Ince A.G., Karaca M., "ANTIBIOTIC RESISTANCE AND PLASMID PROFILE OF VIBRIO ALGINOLYTICUS STRAINS ISOLATED FROM CULTURED EUROPEAN SEA BASS (DICENTRARCHUS LABRAX, L.)", BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, vol.57, pp.173-177, 2013
Korun J., Gökoğlu M., Balci B.A., Özvarol Y., "Infestation of brown shrimp, Farfantepenaeus aztecus, Ives (1891) (Penaeidae) by Epipenaeon ingens, Nobili (1906) (Isopoda, Bopyridae) from the Antalya Bay, Turkey", REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, vol.164, pp.559-563, 2013
Timur G., Timur M., Akaylı T., Korun J., Erkan M., "First Occurrence of Erythrocytic Inclusion Body Syndrome (EIBS) in Marine Reared Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) in Turkey", ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, vol.63, pp.1-8, 2011
Korun J., Toprak H.B., "The Effect of NaCl on Their Antibiotic Susceptibility Motile Aeromonas Strains Isolated from the Intestine of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, pp.193-198, 2010
Korun J., Akgün-Dar K., Yazıcı M., "Isolation of Shewanella putrefaciens from cultured european sea bass, (Dicentrarchus labrax) In Turkey", REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, vol.160, pp.532-536, 2009
Timur G., Timur M., Akaylı T., Korun J., Erkan M., "The first observation of viral erythrocytic infection associated with pathogenic bacteria and some ectoparasites in cultured Mediterranean sea bass (Dicentrarchus labrax L.) in Turkey", BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS, vol.28, pp.58-65, 2008
Korun J., Markey K., Proestou D., Leavitt D., Gomez-Chiarri M., "Roseovarius oyster disease outbreaks in Rhode Island coastal ponds", JOURNAL OF SHELLFISH RESEARCH, vol.27, pp.1029-1029, 2008
Korun J., Gökoğlu M., "Listonella anguillarum isolated from hatchery-cultured red porgy Pagrus pagrus in Turkey", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.6, pp.823-827, 2007
Korun J., Olgac , Akgun-Dar K., Colorni A., Diamant A., "Mycobacteriosis in European sea bass, Dicentrarchus labrax L., cultured in Turkey", ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, vol.57, pp.215-222, 2005
Korun J., Timur G., Timur M., Akaylı T., Thompson K., "First observation of rickettsia-like organisms in cultured sea bass (Dicentrachus labrax) in Turkey.", BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS, vol.25, pp.196-202, 2005
Korun J., Timur G., "The first pasteurellosis case in cultured sea bass (Dicentrarchus labrax L.) at low marine water temperatures in Turkey", ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, vol.57, pp.197-206, 2005
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kurtoğlu M., Korun J., "Yavru Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, W.)'ndan Lactococcus garvieae'nin İzolasyonu ve Plazmit Analizleri", Journal of Advances in VetBio Science and Techniques, cilt.3, no.-, ss.11-22, 2018
Korun J., Timur G. , Yardımcı R.E., Balci B.A., "Kültür gökkuşağı alabalığı (Oncorhycnhus mykiss, W)'nda bazı kok türlerinin neden olduğu enfeksiyonların tespiti üzerine bir çalışma", Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.---, 2018
Korun J., Timur G. , Yardımcı R.E., Balci B.A., "Histopathological changes of rainbow trout after experimental infection with Lactococcus garvieae.", JAVST, cilt.2, ss.12-20, 2017
Gökoğlu M., Korun J., Teker S., Julian D., "Phaselis Antik Kenti Egzotik Türleri", Phaselis, cilt.3, ss.61-71, 2017
Korun J., "Kültür Levrek (Dicentrarchus labrax, L.) Balıklarından İzole Edilen Vibrio harveyi Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılıkları Üzerine Bir Çalışma", Nevşehir Bilim ve Teknolojisi Dergisi, cilt.2, ss.411-421, 2016
Yilmaz S., Akay A.Ş., Korun J., Becer Z.A., Gümüş E., Ünlüsayin M., "Brokers and wholesale fish market: case study of Turkey", Sylwan, cilt.159, ss.137-152, 2015
Korun J., Gökoğlu M., "New Information on Distribution of a Marine Leech, Pontobdella muricata (Linnaeus, 1758) from the Mediterranean Coast of Turkey", Check List, vol.11, no.1588, pp.1-2, 2015
Yilmaz S., Gümüş E., Becer Z.A., Korun J., Ünlüsayin M., "Evaluation of fishery products in wholesale fish market of İstanbul and izmir Metropolitan (Turkey)", Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2014
Yilmaz S., Gümüş E., Becer Z.A., Korun J., Ünlüsayin M., "Evoluation of fishery products in wholesale fish market of İstanbul and İzmir Metropolitan (Turkey)", Journal of Experimental Biology and Agricultural Science, vol.2, pp.642-651, 2014
Korun J., "Beyaz Benek", Tarım Türk Dergisi, cilt.34, ss.32-36, 2012
Korun J., "Balık yumurtalarının iyodofor ile dezenfeksiyonu", Tarım Türk Dergisi, cilt.34, ss.214-215, 2012
Korun J., Sütçüoğlu N., "Kuzey Marmara Denizi'nden elde edilen Avrupa yassı istiridyesi (Oestrea edulis, L. 1758)'nin doğal bakteriyel biotasının tespiti", İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.26, ss.13-26, 2011
Sönmez K.M.A., Balci B.A., Korun J., "Ülkemizde Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Sektör Sorunları", Tarım Türk, ss.152-154, 2010
Korun J., "Balık Sağlığı Yönetimi", Tarım Türk Dergisi, cilt.21, ss.160-163, 2010
Falakali Mutaf B., Akşit D., Korun J., "Patella sp.(Mollusca: Gastropoda)mukus salgısına denizel bakterilerin yerleşimi", Ege University Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.26, pp.111-114, 2009
Korun J., "Kültürü yapılan istiridyelerde görülen enfeksiyonlar üzerine bir çalışma", Tarım Türk Dergisi, cilt.20, ss.153-158, 2009
Korun J., "Balık ve kabuklu su ürünleri orijinli zoonotik hastalıklar üzerine bir çalışma", İnfeksiyon Dergisi, cilt.23, ss.151-156, 2009
Korun J., Timur G., "Marine vibrios associated with diseased sea bass (Dicentrarchus labrax) in Turkey.", Journal of Fisheries Sciences.com, cilt.2, ss.66-76, 2008
Korun J., Timur G., Akaylı T., Yardımcı R.E., "A study on bacterial haemorrhagic septicemia in farmed young Russian sturgeon (Acipencer gueldenstaedtii) in Turkey.", İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.25, ss.19-26, 2008
Korun J., "Biochemical properties and antibiotic sensitivities of Vibrio alginolyticus isolated from European sea bass (Dicentrarchus labrax, L.) in Turkey", Rapp. Comm. int. Mer Médit.,, vol.38, pp.280-280, 2007
Korun J., Toprak H.B., "Japon (Carassius auratus) balıklarından izole ve identifiye edilen Aeromonas hydrophila, A. caviae ve A. sobria türlerinin antibiyotik hassasiyetleri, hemolitik aktiviteleri ve siderofor üretimleri üzerine bir çalışma", Türk Sucul Yaşam Dergisi, cilt.5, ss.776-782, 2007
Korun J., "Kültürü yapılan çipuralarda (Sparus aurata L.) görülen Listonella anguillarum enfeksiyonu üzerine bir çalışma", E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.23, no.2, ss.259-263, 2006
Korun J., Timur G., "Bir plati balığında (Xiphophorus maenlatus) saptanan Pleistophora spp. enfeksiyonunun histopatolojik yönlü incelenmesi", İstanbul Univ. Vet Fak Derg, cilt.31, ss.9-18, 2005
Korun J., Tepecik R.E., "Gill lesions caused by infection of Lernanthropus spp. Blainville, 1822 on cultured sea bass, Dicentrarchus labrax.", J Fac Vet Med İstanbul Univ, cilt.31, ss.1-8, 2005
Akaylı T., Korun J., "Bir lepistes üretim ünitesindeki balıklarda (Poecillia reticulata) Pseudomonas fluorescens ile birlikte görülen Flavobacteriosis olgusu.", İstanbul Üniversitesi Vet Fak Derg., cilt.30, ss.133-142, 2004
Korun J., Timur G., "First outbreak of vibriosis in farmed (Oncorhynchus mykiss) in Turkey", İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.18, ss.1-9, 2004
Timur G., Timur M., Korun J., "A study on the outbreak of Flavobacterium psychrophilum infection in a rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) hatchery in Turkey.", İstanbul University Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, cilt.17, ss.21-27, 2004
Korun J., Akaylı T., "Kültür levrek (Dicentrarchus labrax) balıklarında parazitik bir isopod: Ceratothoa oestroides ve sekonder bakteriyel infeksiyonlar olgusu", İstanbul Univ. Vet. Fak. Derg., cilt.30, ss.123-132, 2004
Timur G., Korun J., "Lepistes (Poecilia reticulata) üretim ünitesindeki anaç ve yavru balıklarda ağır mortalite ile seyreden Aeromonad septisemisi üzerine bir çalışma", İstanbul Univ. Su Ürünleri Dergisi, cilt.15, ss.1-11, 2003
Korun J., Timur G., "Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) fry mortalite sendromu (FMS) üzerine bir çalışma", İstanbul Üniv. Su Ürünleri Dergisi, cilt.12, ss.15-30, 2001
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Korun J., Gökoğlu M., "Collection of squid Loligo vulgaris (Lamarck, 1758) eggs from the nature using artificial surfaces for aquaculture process", International Conference Aqua, ITALYA, - , pp.349-
Korun J., Markey K., Protestou D., Leavitt D., Gomez-Chiarri M., "Roseovarius oyster disease outbreaks in Rhode Island", The 100th Annual Meeting National Shellfisheries Association, ABD, - , pp.1029-
Korun J., Toprak H., "Japon (Crassius auratus) balıklarından izole ve identifiye edilen Aeromonas hydrophila, A. caviae ve A. sobria türlerinin antibiyotik hassaiyetleri, hemolitik aktiviteleri ve siderofor üretimleri üzerine bir çalışma", Ulusal Su Günleri 2007, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.5, ss.776-
Korun J., Yazıcı M., "First report of Shewanella putrefaciens in farmed European sea bass, Dicentrarchus labrax L. in Turkey", International Conference Aqua, ITALYA, - , pp.--
Korun J., "A study on antimicrobial patterns of Lactococcus garvieae", 2nd International Conference Agriculture and Life Science, Tirane, ARJANTIN, 7-9 Mayıs 2018, pp.164-164
Korun J., "Photoperiod application on the quantity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): a case study", ISAS 2017, Herceg Novi, KARADAĞ, 5-10 Haziran 2017, pp.37-37
Gökoğlu M., Teker S., Korun J., Julian D. , "Infestation rate and impacts of Epipenaeon ingens on growth and reproduction of brpwn shrimp (Farfantepenaeus aztecus)", ISAS 2017, Herceg Novi, KARADAĞ, 5-10 Haziran 2017, pp.2-2
Korun J., "Su ürünleri yetiştiriciliğine alternatif bir model: Ekolojik su ürünleri yetiştiriciliği", Ekoloji 2016 Uluslararası Adnan Aldemir Sempozyumu, KARS, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2016, ss.7-7
Korun J., "Bilimsel Çalışmalar Yönünden Balık Refahı Eğitimi", Su Ürünleri Fakülteleri 1. Balık Sağlığı Çalıştayı: Balık Sağlığı Eğitimi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-23 Aralık 2016, ss.25-33
Korun J., "Organic Aquaculture Studies", The 7th World Fisheries Congress in Busan, Korea, Busan, GUNEY KORE, 23-27 Mayıs 2016, pp.67-67
Korun J., Yardımcı R.E., "Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.)'ndan izole edilen Yersinia enterocolitica'nın PZR tekniği ile tanımlanması", 22. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 10-14 Ağustos 2015, ss.75-75
Korun J., "Akvaryumda Yetiştirilen Cichlidae familyasına ait bazı türlerde rastlanılan yeni fırsatçı parazitler, Echlanis sp. ve Chaetonotus sp. ", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.391-391
Korun J., Gökoğlu M., Özvarol Y., "Mavi Yüzgeçli (Thunnus thynus)'ta Pennelid Copepod Pennella sp.'nin Tespiti.", 22. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 10-14 Ağustos 2015, ss.99-99
Korun J., "A study on the present situation of the cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, W.) in Turkey", Agrosym 2015, Jahorina, BOSNA HERSEK, 15-18 Ekim 2015, pp.655-655
Korun J., Timur G., Yardımcı R.E. , Balci B.A., "Deneysel olarak enfekte gökkuşağı alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, W)'ndan Yersinia ruckeri'nin PZR bazlı tanımlanması ve histopatolojik değişiklikler", 18. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.333-333
Korun J., "Alternatif bir tür: Pangasius (Pangasius hypopthalmus) ve Yetiştiriciliği", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.216-216
Korun J., "Isolation of Yersnia enterocolitica from cultured rainbow trout (Oncothynchus mykiss) in the Mediterranean Region of Turkey", 1st Turkish Congress of One Health, KONYA, TÜRKIYE, 9-10 Nisan 2015, ss.---
Korun J., "A study on the present disease situation of the cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, W.) in Turkey.", Sixth International Scientific Agricultural Symposium-Agrosym 2015, Jahorina, BOSNA HERSEK, 15-18 Ekim 2015, pp.655-655
Korun J., "Kültür levrek (Dicentrarchus labrax, L.) Balıklarından İzole Edilen Vibrio harveyi Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılıkları Üzerine Bir Çalışma", 2. İç Anadolu Tarım ve Gıda Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2015, ss.31-31
Korun J., "Disease problems in seafood production in Turkey", Balkan Agricultural Congress, EDİRNE, TÜRKIYE, 8-11 Eylül 2014, ss.314-314
Korun J., "Kültür levrek balıklarından izole edilen Vibrio harveyi suşlarının antibiyotik duyarlılıkları üzerine bir çalışma", 21. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 1-5 Eylül 2014, ss.---
Korun J., Timur G., Yardımcı R.E., Balcı B. , "Batı Akdeniz Bölgesindeki Ticari Bir İşletmede Doğal Olarak Enfekte Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, W.)'ndan Yersinia ruckeri'nin Moleküler ve Fenotipik Karakterizasyonu", 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, ss.102-103
Korun J., Avsever M.L., "Tilapya Balıklarından İzole Edilen Citrobacter freundii'nin VITEK 2 Kompakt Sistemi ile Tanımlanması Üzerine Bir Çalışma", 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.1598-1598
Korun J., "Hasta Tilapia (Oreochromis mossambicus) Balıklarından İzole Edilen Hareketli Aeromonas Türlerinin Antimikrobiyal Duyarlılıkları Üzerine Bir çalışma", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3 Eylül 13 - 6 Eylül 2013, ss.283-283
Korun J., Gökoğlu M., "Çil Karides (Oluklu Karides) Penaeus kerathurus (Forsskal, 1775)'te Bir Isopod Parazit Olan Epipenaeon ingens'in Tespiti", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.128-128
Korun J., "Hasta Akvaryum Balıklarından İzole Edilen Bakteri Türleri Üzerine Farklı Enzimlerle Hazırlanan Protein Hidrolizatlarının Antimikrobiyal Etkileri", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.285-285
Korun J., "Antalya Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Japon (Carassius auratus) Balıklarında Görülen Ektoparaziter Enfestasyonlar ve Tedavileri", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.284-284
Korun J., "Fethiye Yöresindeki Bazı Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) İşletmelerinde Bulunan Yavru Balıkların Laktokokkozis Enfeksiyonuna Karşı Antibiyotik Duyarlılıklarının İncelenmesi.", 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, ss.209-209
Korun J., "Deniz Bakterileri ile koliform bakterilerin deniz molluskalarından izolasyon teknikleri", SBT 2010, ANTALYA, TÜRKIYE, 6 Kasım - 7 Ocak 2010, ss.---
Korun J., Timur G., Akaylı T., Yardımcı R.E., "A bacteriological and histopathological study of a bacterial septicemia in farmed young Russian sturgeon Acipencer gueldenstaedtii in Turkey", 6. International Symposium of Sturgeon, Wuhan, ÇIN HALK CUM., 25-31 Ekim 2009, pp.---
Korun J., Okudan Aslan E.Ş., "Hasta levrek balıklarından izole edilen Vibrio alginolyticus suşlarına karşı bazı deniz makro alglerinin antimikrobiyal aktivitesi", 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2009, ss.65-65
Korun J., Gökoğlu M., "Antalya Körfezi'nde Bulunan İnci İstridyesi (Pinctada radiata, Leach, 1814)'nden API 20NE Kiti Kullanılarak Vibrio vulnificus'un Tanımlanması", 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2009, ss.301-301
Korun J., Gökoğlu M., "Antalya Kırkgöz Kaynağı'ndan Temin Edilen Pseudophoxinus antalyae'nin Bağırsak Florası Üzerine Bir Çalışma", 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2009, ss.56-56
Sütçüoğlu N. , Korun J., Kurtoğlu M., "Türkiye sularında bulunan köpek balığı türleri ve karşılaştıkları tehlikeler", SBT 2009, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 7-8 Kasım 2009, ss.117-120
Korun J., "Mini review of the diseases of corals.", NN International Symposium on Underwater Research, Fagamusta, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 20-23 Mart 2008, pp.22-24
Korun J., Yılmaz M., Özbaş M., Kapucu A., Gürel E., Akgün-Dar K., "Koi (Cyprinus carpio) Balıklarında Dalakta Beslenme ile Hemosiderin Arasındaki İlişki", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.560-560
Korun J., "In vitro susceptibility of antibiotics against Photobacterium damsela subsp. damselae isolated from diseased european sea bass, Dicentrarchus labrax L.", Aquaculture Europe, Krakow, POLONYA, 15-18 Eylül 2008, pp.330-331
Korun J., "Vibrio alginolyticus Suşlarının Hücredışı Virülens Faktörleri Üzerine Bir Çalışma", 20. Ulusal Biyokimya Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 29 Ekim - 1 Kasım 2008, ss.166-167
Korun J., Falakali Mutaf B., Akşit D., "Patella sp. (Gastropoda: Mollusca) Mukus Salgısına Denizel Bakterilerin Yerleşimi", 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, ss.---
Korun J., Timur G., Timur M., Akaylı T., "A survey of pathologies affecting farmed sea bass (Dicentrarchus labrax L.) and marine cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Turkey.", EAFP 13th International Conference on Fish and Shellfish, Grada, ITALYA, 17-21 Eylül 2007, pp.308-308
Korun J., "Biochemical properties and antibiotic sensivities of Vibrio alginolyticus isolated from European sea bass (Dicentrarchus labrax L.) in Turkey.", CIESM 38th Congress , İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-20 Nisan 2007, pp.280-280
Korun J., Timur G., "A study on diagnosis of vibriosis some diagnostic kits and laboratory methods in cultured sea bass", EAFP 12th International Conference on Fish and Shellfish, Copenhagen, DANIMARKA, 11-16 Eylül 2005, pp.227-227
Korun J., "Kültür Çipura (Sparus aurata, L.) Balıklarında Düşük Su Sıcaklıklarında Gözlenen Listonella anguillarum Enfeksiyonu Üzerine Bir Çalışma", 13. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2005, ss.114-114
Korun J., Gökoğlu M., "First isolation of Listonella anguillarum from cultured common sea bream (Pagrus pagrus) in Turkey.", EAFP 12th International Conference on Fish and Shellfish, Copenhagen, DANIMARKA, 11-16 Eylül 2005, pp.164-164
Korun J., Timur G., "A study on outbreak of Flavobacterium psychrophilum infection in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) hatchry in Turkey", International Symposium of Fisheries and Zoology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-26 Ekim 2003, pp.52-52
Korun J., Timur G. , "Plati Balıklarında Pleistophora Enfeksiyonu Üzerine Bir Çalışma.", 12.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2003, ss.---
Onuk E.E., Fındık A., Türk N., Altun S., Korun J., Özer S., et al., "Molecular identification and determination of some virulence genes of Aeromonas spp. in fish and water from Turkish coastal regions", International VETistanbul Group Congress, Saint-Petersburg, RUSYA, 7 Nisan 2015 - 9 Nisan 205, pp.686-686
Diğer Yayınlar
Korun J., "Bilimsel Çalışmalar Yönünden Balık Refahı Eğitimi", Sunum, ss.25-33, 2016
Desteklenen Projeler
"Fethiye yöresinde bulunan bazı gökkuşağı alabalığı (Oncorhycnhus mykiss, Walbaum, 1792) işletmelerindeki yavru balıkların laktokokkozis yönünden incelenmesi", BAP Y.Lisans, 2010.02.0121.010, Yönetici, 2010
"Mycobacteriosis in European sea bass, Dicentrarchus labrax, L. cultured in Turkey", BAP Diğer, 006.06.0111.001, Yönetici, 2006
"Kültür levrek balıklarında (Dicentrarchus labrax, L.) vibriosis ve pasteurellosis'in bazı diagnostik kitler ve laboratuvar yöntemleri ile teşhisi üzerinde bir çalışma", BAP Doktora, T-4/23072002, Yönetici, 2003
"Levrek (Dicentrarchus labrax, L.) balıklarından izole edilen Vibrio suşlarının antibiyotik hassasiyetleri, plazmit profilleri, siderofor üretimleri ve hemolitik aktiviteleri üzerine bir çalışma", BAP Arastırma Projesi, 2007.01.0121.003, Yönetici, 2009
"Isolation of Shewanella putrefaciens from cultured European sea bass (Dicentrarchus labrax) in Turkey", BAP Diğer, 2010.06.0111.001, Yönetici, 2009
"The first pasteurellosis case in cultured sea bass (Dicentrarchus labrax, L.) in Turkey", BAP Diğer, 006.06.0111.002, Yönetici, 2006
"Bazı akvaryum balıkları (Cichlidae ve Poecilidae)'nda rastlanılan ektoparazitlerin araştırılması", BAP Y.Lisans, 2013.02.0121.025, Yönetici, 2014
"Infestation of brown shrimp, Farfantepenaues aztecus, Ives (1891) (Penaeidae) by Epipenaeon ingens, Nobili (1906) (Isopoda, Bopyridae) from the Antalya Bay, Turkey", BAP Diğer, 2014.6.0111.004, Yönetici, 2014
"Kültürü yapılan gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, W.) bazı streptokok türlerinin neden olduğu enfeksiyonların tespiti üzerine bir çalışma", BAP Arastırma Projesi, 201101.0111.001, Yönetici, 2015
"Yurumuz Karadeniz kıyılarından yüzer kafeslerde yetiştirilen levrek, çipura ve alabalıkların bakteriyel hastalıkları üzerine bir araştırma", BAP Arastırma Projesi, 126-15.5.2003, Araştırmacı, 2004
"Antalya Körfezinde Mullidae Familyasından Barbun Mullus barbatusun Üreme Özellikleri ve Gonad Gelişiminin Histolojik Olarak İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-413, Araştırmacı, 2017
"AB'ye uyumlu su ürünleri toptancı halleri için model arayışı: İstanbul, İzmir ve Ankara su ürünleri halleri örneği", BAP Arastırma Projesi, 2008.01.0111.001.2012, Araştırmacı, 2012
"Antibiotic resistance and plasmid profile of Vibrio alginolyticus strains isolated from cultured European sea bass.", BAP Diğer, 2013.06.0111.007, Yönetici, 2013
"Kuzey Marmara Denizi'nde doğadan avcılık yolu ile elde edilen Avrupa istiridyesi (Oestrea edulis) hastalık etkeni bazı bakterilerin incelenmesi üzerine bir çalışma", BAP Y.Lisans, 2009.02.0121.023, Yönetici, 2009
"Antalya Körfezi (Türkiye) giren lesepsiyan balıklardan Nemipterus randalli'nin üreme özellikleri ve gonad gelişiminin histolojik olarak incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 113O374, Araştırmacı, 2016
"Antalya ili Civarındaki Bazı Alabalık Çiftlikleinden Lactococcus garvieae'nin İzolasyonu", BAP Y.Lisans, 3637, Yönetici, Devam Ediyor
"Sous-Vide Pişirme Teknolojisinin Su Ürünlerine Uygulanması ve Pişirme Parametrelerinin Ürünlerin Mikrobiyal, Fiizksel, Kimyasal, Duyusal ve Besinsel Kalitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 3059, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Antalya İli Civarındaki Alabalık İşletmelerinde Lactococcus garvieae'nin Tespiti", BAP Arastırma Projesi, 3089, Yönetici, Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
2nd International Conference Agriculture and Life Sciences, Tirane, Mayıs 2018
Su Ürünleri Fakülteleri 1. Balık Sağlığı Çalıştayı: Balık Sağlığı Eğitimi, İstanbul, Aralık 2016
Korun, J., 2015. A study on the antimicrobial susceptibilities of Vibrio harveyi strains isolated from the cultured sea bass (Dicentrarchus labrax, L.), April, TARGID, Nevşehir, Turkey., Nevşehir, Nisan 2015
Bulguroğlu S., J. Korun, 2015. Akvaryumda yetiştirilen Cichlidae familyasına ait bazı türlerde rastlanılan yeni fırsatçı parazitler, Euchlanis sp. ve Chaetonotus sp. Eylül, İzmir, 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., İzmir, Eylül 2015
Bulguroğlu S. Y., J. Korun, M. Gökoğlu, Y. Özvarol, 2015. Mavi yüzgeçli (Thunnus thynus)'ta Pennelid copepod Pennella sp.'nin tespiti. Ankara, Ağustos, 22. Ulusal Biyoloji Öğrencileri Kongresi,, Ankara, Ağustos 2015
Korun, J., R. E. Yardımcı, Y. S. Bulguroğlu, 2015. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.)'ndan izole edilen Yersinia enterocolitica'nın PZR tekniği ile tanımlanması, 22. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, 10-14 Ağustos, Ankara, Ankara, Ağustos 2015
Korun J., G. Timur, R.E. Yardımcı, B. A. Balcı, 2015. Deneysel olarak enfekte gökkuşağı alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, W.)'ndan Yersinia ruckeri'nin PZR bazlı tanımlanması ve histopatolojik değişikliklere dair gözlemler. Eylül, İzmir, 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., İzmir, Eylül 2015
Korun J. 2015. Alternatif bir tür: Pangasius (Pangasius hypopthalmus) ve Yetiştiriciliği. Eylül, İzmir, 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., İzmir, Eylül 2015
Korun J., G. Timur, R. E. Yardımcı, B. A. Balcı, Y. S. Bulguroğlu, 2014. Molecular and phenotypic characterization of Yersinia ruckeri from naturally infected rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, W.) at a commercial farm at the west Mediterranean region. V. National Aquaculture Symposium, May, Elazığ, Turkey., Elazığ, Mayıs 2014
Korun J., M. Gökoğlu, Y. S. Bulguroğlu, 2013. Detection of a isopoda Epipenaeon ingens on the Penaeus kerathurus (Forsskall, 1775). XVII. National Aquaculture Symposium, September, Istanbul, Turkey., İstanbul, Eylül 2013
Korun J., Y. S. Bulguroğlu, M. E. Arafatoğlu, 2013. A study on the antimicrobial susceptibilites of motile Aeromonas species isolated from diseased tilapia (Oreochromis mossambicus). September, XVII. National Aquaculture Symposium, Istanbul, Turkey., İstanbul, Eylül 2013
Korun J., Y. S. Bulguroğlu, R. Erdilal, 2013. Antimicrobial effetcs of the protein hydrolizates prepared with different enzymes on the bacterial strains isolated from the diseased ornamental fish species. September, XVII. National Aquaculture Symposium, Istanbul, Turkey., İstanbul, Eylül 2013
Bulguroğlu Y. S., Korun J., 2013. Treatments and ectoparasitic infestations on goldfish (Carassius auratus) culturing at Antalya region. September, XVII. National Aquaculture Symposium, Istanbul, Turkey., İstanbul, Eylül 2013
Kurtoğlu M., J. Korun, 2011. Examination of the antimicrobial susceptibilities of young fish from some rainbow trout farms against Lactococcosis. XVI. National Aquaculture Symposium, September, Antalya, Turkey., Antalya, Eylül 2011
Kurtoğlu M., J. Korun, M. Gökoğlu, 2009. A study on the intestinal flora of Pseudophoxinus antalyae from Antalya spring. September, Rize, XV. National Aquaculture Symposium., Rize, Eylül 2009
Sütçüoğlu N., J. Korun, M. Gökoğlu, M. Kurtoğlu, 2009. Antalya Körfezi'nde bulunan inci istiridyesi (Pinctada radiata, Leach, 1814)'nden API 20NE kiti kullanılarak Vibrio vulnificus'un tanımlanması. Eylül, Rize, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., Rize, Eylül 2009
Korun J., M. Yılmaz, M. Özbaş, M. Yılmaz, A. Kapucu, E. Gürel, K. Akgün Dar, 2008. Koi (Cyprinus carpio) balıklarında dalakta beslenme ile hemosiderin arasındaki ilişki. Haziran, Trabzon, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi., Trabzon, Haziran 2008
Korun J., 2008. A study on the extracellular virulence factors of Vibrio alginolyticus. XX. Ulusal Biyokimya Kongresi, Kasım, Nevşehir, Türkiye., Nevşehir, Kasım 2008
Falakalı Mutaf B., D. Akşit, J. Korun, 2007. Patella sp. (Gastropoda: Mollusca) mukus salgısına denizel bakterilerin yerleşimi. Eylül, Muğla, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., Muğla, Eylül 2007
Korun J., 2005. Kültür çipura (Sparus aurata, L.) balıklarında düşük su sıcaklıklarında gözlenen Listonella anguillarum enfeksiyonu üzerine bir çalışma. Eylül, Çanakkale, XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Türkiye., Çanakkale, Eylül 2005
Timur G., R. P. Güvener, J. Korun, 2003. Plati balıklarında Pleistophora enfeksiyonu üzerine bir çalışma. Eylül, Elazığ, XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., Elazığ, Eylül 2003
Bilimsel Hakemlikler
Bilim Armonisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2018
Journal of Applied Aquaculture, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
Sinop Üniversitesi BAP, Proje Hakemliği, Haziran 2018
TUBİTAK, Proje Hakemliği, Haziran 2018
European Journal of Biology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
TUBİTAK, Proje Hakemliği, Mayıs 2018
EgeJFAS, Dergide Hakemlik, Nisan 2018
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Dergide Hakemlik, Nisan 2018
Maejo Int J Sci Technol, Dergide Hakemlik, Nisan 2018
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Nisan 2018
TUBİTAK, Proje Hakemliği, Mart 2018
TUBİTAK, Proje Hakemliği, Mart 2018
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2018
SinopTJAS, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
EgeJFas, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
TUBİTAK, Proje Hakemliği, Aralık 2017
TUBİTAK, Proje Hakemliği, Aralık 2017
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2017
Ege Universitesi Su Ürünleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
Ankara Ü. Veterinerlik Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
Journal of Fish Diseases, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
Acta Adriatica, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
JABS, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Aralık 2015
Enviromental Siences, Dergide Hakemlik, Kasım 2015
Turkish Journal of Veterinary Animal Sciences, Dergide Hakemlik, Kasım 2015
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Haziran 2014
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Ocak 2014
TÜBİTAK-TEYDEB, Proje Hakemliği, Kasım 2013
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Mayıs 2013
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Dergide Hakemlik, Ağustos 2012
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2011
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2011
Etkinlik Organizasyonu
Su Ürünleri Fakülteleri 1. Balık Sağlığı Çalıştayı: Balık Sağlığı Eğitimi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2016
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 28
Web Of Science H İndeksi : 4
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 121
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 11
Ödüller ve Burslar
Korun J,Timur, G., R. E. yardımcı, T. Akaylı, "En iyi poster ödülü, 6. Internationl Symposium of Sturgeon, Eylül 2009
Doktora Sonrası Araştırma Bursu, TÜBİTAK, Eylül 2007
Korun J, "Ulusla arası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, Haziran 2006
Korun J, "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (B Grubu, 1 Yayın), TÜBİTAK, Haziran 2006
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi