Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim, 1992 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Stratejileri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Öğretmenlik Uygulaması II, Lisans, 2016-2017
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Lisans, 2016-2017
Türk İnkılabı ve Uygulanışı, Yüksek Lisans, 2016-2017
Vatandaşlık Bilgisi, Lisans, 2016-2017
Seminer , Yüksek Lisans, 2016-2017
Uzmanlık Alanı , Yüksek Lisans, 2016-2017
Topluma Hizmet Uygulamaları , Lisans, 2016-2017
Danışmanlık , Yüksek Lisans, 2016-2017
Türkiye’de Demokratikleşme Hareketleri ve Atatürk Dönemi İnkılâpları, Yüksek Lisans, 2016-2017
Seminer, Yüksek Lisans, 2016-2017
Türk Tarihi ve Kültürü , Lisans, 2016-2017
Öğretmenlik Uygulaması II, Lisans, 2016-2017
Uzmanlık Alanı , Yüksek Lisans, 2016-2017
Türk İnkılâbının Temelleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Sosyal Bilgiler Kavramının Tarihi Gelişimi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Osmanlıda Kültür ve Medeniyet, Lisans, 2016-2017
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Lisans, 2016-2017
Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2016-2017
Okul Deneyimi, Lisans, 2016-2017
Sosyal Bilgiler Öğretimi , Lisans, 2016-2017
Danışmanlık , Yüksek Lisans, 2016-2017
İnsan Hakları ve Demokrasi , Lisans, 2016-2017
Sosyal Bilgiler Kavramının Tarihi Gelişimi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Vatandaşlık Bilgisi, Lisans, 2015-2016
Topluma Hizmet Uygulamaları , Lisans, 2015-2016
İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Stratejileri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Lisans, 2015-2016
Uzmanlık Alanı , Yüksek Lisans, 2015-2016
Seminer , Yüksek Lisans, 2015-2016
Danışmanlık , Yüksek Lisans, 2015-2016
Türk Inkılabının Uygulanışı ve Atatürk Dön. İnk., Yüksek Lisans, 2015-2016
Okul Deneyimi, Lisans, 2015-2016
Türkiye’de Demokratikleşme Hareketleri ve Atatürk Dönemi İnkılâpları, Yüksek Lisans, 2015-2016
Hayat Bilgisi Öğretimi, Lisans, 2015-2016
Uygarlık Tarihi, Lisans, 2015-2016
Türk İnkılâbının Temelleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Danışmanlık , Yüksek Lisans, 2015-2016
Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans, 2015-2016
Uzmanlık Alanı , Yüksek Lisans, 2015-2016
Okul Deneyimi, Lisans, 2015-2016
Danışmanlık , Yüksek Lisans, 2015-2016
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Lisans, 2015-2016
Türkiye’de Demokratikleşme Hareketleri ve Atatürk Dönemi İnkılâpları, Yüksek Lisans, 2014-2015
İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Stratejileri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Türk Tarihi ve Kültürü , Lisans, 2014-2015
Öğretmenlik Uygulaması II, Lisans, 2014-2015
Türkiye Tarihi , Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alanı , Yüksek Lisans, 2014-2015
Seminer , Yüksek Lisans, 2014-2015
Topluma Hizmet Uygulamaları , Lisans, 2014-2015
Demokrasi ve İnsan Hakları, Lisans, 2014-2015
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Lisans, 2014-2015
Sosyal Bilgiler Öğretimi , Lisans, 2014-2015
İnsan Hakları ve Demokrasi , Lisans, 2014-2015
Hayat Bilgisi Öğretimi, Lisans, 2014-2015
Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans, 2014-2015
İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Stratejileri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Sosyal Bilgiler Kavramının Tarihi Gelişimi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Türk İnkılâbının Temelleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Danışmanlık , Yüksek Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alanı , Yüksek Lisans, 2014-2015
Uygarlık Tarihi, Lisans, 2014-2015
Topluma Hizmet Uygulamaları , Lisans, 2013-2014
Hayat Bilgisi Öğretimi, Lisans, 2013-2014
SÖP 306 Sosyal Bilgiler Öğretimi , Lisans, 2013-2014
Öğretmenlik Uygulaması II, Lisans, 2013-2014
Danışmanlık , Yüksek Lisans, 2013-2014
Seminer , Yüksek Lisans, 2013-2014
Türk Tarihi ve Kültürü, Lisans, 2013-2014
Vatandaşlık Bilgisi, Lisans, 2013-2014
Uzmanlık Alanı , Yüksek Lisans, 2013-2014
Okul Deneyimi, Lisans, 2013-2014
Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans, 2013-2014
Sosyal Bilgiler Kavramının Tarihi Gelişimi, Yüksek Lisans, 2013-2014
İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, Lisans, 2013-2014
Türkiye’de Demokratikleşme Hareketleri ve Atatürk Dönemi İnkılâpları, Yüksek Lisans, 2013-2014
Öğretmenlik Uygulaması II, Lisans, 2013-2014
Türk İnkılâbının Temelleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2013-2014
Uzmanlık Alanı , Yüksek Lisans, 2013-2014
Osmanlıda Kültür ve Medeniyet , Lisans, 2013-2014
Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I, Lisans, 2012-2013
Seminer , Yüksek Lisans, 2012-2013
Osmanlıda Kültür ve Medeniyet, Lisans, 2012-2013
Sosyal Bilgiler Öğretimi , Lisans, 2012-2013
Türk Tarihi ve Kültürü, Lisans, 2012-2013
İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Stratejileri, Yüksek Lisans, 2012-2013
Uzmanlık Alanı , Yüksek Lisans, 2012-2013
İnsan Hakları ve Demokrasi, Lisans, 2012-2013
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2012-2013
Türkiye'de Demok. Har. ve Atatürk Dön.İnk., Yüksek Lisans, 2012-2013
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2012-2013
Okul Deneyimi, Lisans, 2012-2013
Türk İnkılabının Temelleri, Yüksek Lisans, 2012-2013
Okul Deneyimi, Lisans, 2012-2013
Toplum hizmet Uygulamaları, Lisans, 2012-2013
Türkiye Cumhuriyeti Türk Dış politikası, Lisans, 2012-2013
İnsan Hakları ve Demokrasi , Lisans, 2012-2013
Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans, 2012-2013
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2012-2013
Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I , Lisans, 2012-2013
Okul Deneyimi , Lisans, 2012-2013
Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, İ.Bozan, "Türkiye'deki Göç Hareketleri ve Göçün Eğitim Üzerine Etkisi: Bir Durum Çalışması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, N.Demirel, "Yatılı İlköğretim Bölge okullarının Sorunları ve Çözümlerine İlişkin Yöneticilerin, Öğretmenlerin, Öğrencilerin ve Velilerin Görüşleri: Bir Durum çalışması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi