Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Boğa M., Çevik K.K., Koçer H.E., Burgut A., "Computer-Assisted Automatic Egg Fertility Control", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.25, pp.567-574, 2019 (Link)
Çevik K.K., Koçer H.E., "Computer Aided Control of Cutting Error in Textile Products", TEKSTIL VE KONFEKSIYON, vol.27, pp.300-308, 2017 (Link)
Koçer H.E., Çevik K.K., Sivri M., Koplay M., "Measuring the Effect of Filters on Segmentation of Developmental Dysplasia of the Hip", IRANIAN JOURNAL OF RADIOLOGY, vol.13, pp.1-9, 2016 (Link)
Çevik K.K., Koçer H.E., Andaç Ş., "Segmentation of the Ilium and Femur Regions from Ultrasound Images for Diagnosis of Developmental Dysplasia of the Hip", JOURNAL OF MEDICAL IMAGING AND HEALTH INFORMATICS, vol.6, pp.449-457, 2016 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çevik K.K., Önal N., Şenol V., "A Mobile Application Design for Teaching English within the Context of “Tenses” SOS Table", Online Academic Journal of Information Technology, cilt.9, ss.74-86, 2018 (Link)
Çevik K.K., Koçer H.E., "Active Contour Based Developmental Hip Dysplasia Diagnosis with Graf Method", International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers, vol.4, pp.230-235, 2016 (Link)
Çevik K.K., Koçer H.E., "Parçacık Sürü Optimizasyonu ile Yapay Sinir Ağları Eğitimine Dayalı Bir Esnek Hesaplama Uygulaması", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.39-45, 2013 (Link)
Çevik K.K., Koçer H.E., "Mobil Cihaz Tabanlı Yabancı Dilde Kelime Öğrenme Uygulaması", Selçuk Teknik Online Dergi, cilt.11, ss.60-70, 2012 (Link)
Çevik K.K., Dandil E., "Yapay Sinir Ağları İçin Net Platformunda Görsel Bir Eğitim Yazılımının Geliştirilmesi", Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi, cilt.5, ss.19-28, 2012 (Link)
Çevik K.K., Çakir A., "Görüntü İşleme Yöntemleriyle Araç Plakalarının Tanınarak Kapı Kontrolünün Gerçekleştirilmesi", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.31-38, 2011 (Link)
Koçer H.E., Çevik K.K., "Artificial Neural Networks Based Vehicle License Plate Recognition", Procedia Computer Science, vol.3, pp.1033-1037, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kayakuş M., Çevik K.K., "Derin Öğrenme Yöntemi ile Yol Aydınlatmasında Parıltı Ölçümlerinin Tahmini", International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering 2019 (ICAIAME 2019), ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.111-112
Çevik K.K., Berber F.S., Küçüksille E.U., "Mapping Location of a Suspect by Using Forensicimages Taken with Their Own Mobile Phone", International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’18), KONYA, TÜRKIYE, , pp.93-96
Boğa M., Çevik K.K., "Görüntü İşleme Yöntemleri Kullanılarak Rasyonda Bulunan Hammadde Oranlarının Belirlenmesi", 1st International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, TÜRKIYE,
Çevik K.K., Koçer H.E., "Developmental Hip Dysplasia segmentation of ultrasound images", 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU 2016), Zonguldak, Turkey, TÜRKIYE,
Ünal Y., Koçer H.E., Çevik K.K., Kivrak A.S., "Diagnosis of Spinal Canal Region Diseases Using with Soft Computing Methods", 9th International Statistics Day Symposium, ,
Boğa M., Çevik K.K., Kutlu H.R., Önder H., "A Mobile Device Based Ration Preparation Software", 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, ,
Boğa M., Çevik K.K., "Çiftlik Hayvanlarında Süt İçirme Programı", Akademik Bilişim 2013, TÜRKIYE,
Boğa M., Çevik K.K., "Ruminant Hayvanlar İçin Karma Yem Hazırlama Programı", Akademik Bilişim’12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, UŞAK, TÜRKIYE, , ss.249-256
Çevik K.K., Boğa M., "Web Tabanlı Karma Yem Hazırlama Programı", İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, TÜRKIYE,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi