Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Önal N., Çevik K.K., Şenol V., "The effect of SOS Table learning environment on mobile learning tools acceptance, motivation and mobile learning attitude in English language learning", INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS, pp.1-14, (Link)
Boğa M., Çevik K.K., Burgut A., "Classifying Milk Yield Using Deep Neural Network", Pakistan Journal Of Zoology, vol.52, no.4, pp.1319-1325, 2020 (Link)
Boğa M., Çevik K.K., Önder H., "Mobile application to obtain minimum cost feed mixes", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.44, no.2, pp.463-468, 2020 (Link)
Boğa M., Çevik K.K., Koçer H.E., Burgut A., "Computer-Assisted Automatic Egg Fertility Control", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.25, pp.567-574, 2019 (Link)
Çevik K.K., Koçer H.E., "Computer Aided Control of Cutting Error in Textile Products", TEKSTIL VE KONFEKSIYON, vol.27, pp.300-308, 2017 (Link)
Çevik K.K., Koçer H.E., Andaç Ş., "Segmentation of the Ilium and Femur Regions from Ultrasound Images for Diagnosis of Developmental Dysplasia of the Hip", JOURNAL OF MEDICAL IMAGING AND HEALTH INFORMATICS, vol.6, pp.449-457, 2016 (Link)
Koçer H.E., Çevik K.K., Sivri M., Koplay M., "Measuring the Effect of Filters on Segmentation of Developmental Dysplasia of the Hip", IRANIAN JOURNAL OF RADIOLOGY, vol.13, pp.1-9, 2016 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Dandil E., Turkan M., Boğa M., Çevik K.K., "Daha Hızlı Bölgesel-Evrişimsel Sinir Ağları ile Sığır Yüzlerinin Tanınması", Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.177-189, 2019 (Link)
Çevik K.K., Boğa M., "Body Condition Score (BCS) Segmentation and Classification in Dairy Cows using R-CNN Deep Learning Architecture", European Journal of Science and Technology, no.17, pp.1248-1255, 2019 (Link)
Çevik K.K., Önal N., Şenol V., "A Mobile Application Design for Teaching English within the Context of “Tenses” SOS Table", Online Academic Journal of Information Technology, cilt.9, ss.74-86, 2018 (Link)
Çevik K.K., Koçer H.E., "Active Contour Based Developmental Hip Dysplasia Diagnosis with Graf Method", International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers, vol.4, pp.230-235, 2016 (Link)
Çevik K.K., Koçer H.E., "Parçacık Sürü Optimizasyonu ile Yapay Sinir Ağları Eğitimine Dayalı Bir Esnek Hesaplama Uygulaması", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.39-45, 2013 (Link)
Çevik K.K., Koçer H.E., "Mobil Cihaz Tabanlı Yabancı Dilde Kelime Öğrenme Uygulaması", Selçuk Teknik Online Dergi, cilt.11, ss.60-70, 2012 (Link)
Çevik K.K., Dandil E., "Yapay Sinir Ağları İçin Net Platformunda Görsel Bir Eğitim Yazılımının Geliştirilmesi", Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi, cilt.5, ss.19-28, 2012 (Link)
Koçer H.E., Çevik K.K., "Artificial Neural Networks Based Vehicle License Plate Recognition", Procedia Computer Science, vol.3, pp.1033-1037, 2011 (Link)
Çevik K.K., Çakir A., "Görüntü İşleme Yöntemleriyle Araç Plakalarının Tanınarak Kapı Kontrolünün Gerçekleştirilmesi", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.31-38, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kayakuş M., Çevik K.K., "Derin Öğrenme Yöntemi ile Yol Aydınlatmasında Parıltı Ölçümlerinin Tahmini", International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2019), ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.111-112
Dandil E., Çevik K.K., "Computer Vision Based Distance Measurement System using Stereo Camera View", 2019 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2019, pp.936-940 (Link)
Çevik K.K., Boğa M., "Derin Öğrenme ile Vücut Kondisyon Skoru (VKS) Sınıflandırılması", 2019 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU), İZMİR, TÜRKIYE, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, pp.1-5 (Link)
Boğa M., Çevik K.K., Koçer H.E., Burgut A., "Different Approaches in Egg Fertility Control", Conference: 2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, , vol.2, pp.132-140
Çevik K.K., Dandil E., "BT Görüntüleri Kullanılarak Evrişimsel Sinir Ağları ile Akciğer Nodüllerinin Sınıflandırılması", 2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.27-35
Çevik K.K., Berber F.S., Küçüksille E.U., "Mapping Location of a Suspect by Using Forensic Images Taken with Their Own Mobile Phone", International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’18), KONYA, TÜRKIYE, , pp.93-96
Boğa M., Çevik K.K., "Görüntü İşleme Yöntemleri Kullanılarak Rasyonda Bulunan Hammadde Oranlarının Belirlenmesi", 1st International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, TÜRKIYE,
Çevik K.K., Koçer H.E., "Developmental Hip Dysplasia segmentation of ultrasound images", 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU 2016), ZONGULDAK, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2016, pp.109-113 (Link)
Boğa M., Çevik K.K., Kutlu H.R., Önder H., "A Mobile Device Based Ration Preparation Software", 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, ,
Ünal Y., Koçer H.E., Çevik K.K., Kivrak A.S., "Diagnosis of Spinal Canal Region Diseases Using with Soft Computing Methods", 9th International Statistics Day Symposium, ,
Boğa M., Çevik K.K., "Çiftlik Hayvanlarında Süt İçirme Programı", Akademik Bilişim 2013, TÜRKIYE,
Boğa M., Çevik K.K., "Ruminant Hayvanlar İçin Karma Yem Hazırlama Programı", Akademik Bilişim’12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, UŞAK, TÜRKIYE, , ss.249-256
Çevik K.K., Boğa M., "Web Tabanlı Karma Yem Hazırlama Programı", İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kayakuş M., Çevik K.K., "Estimating Luminance Measurements in Road Lighting by Deep Learning Method", in: Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering Problems, D. Jude Hemanth, Utku Kose, Eds., Springer Nature Publishing Group, pp.940-948, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi