Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"(EU ıNTENSİVE PROGRAM ACEP( ANALYSİS OF COMPERATİVE EDUCATİON POLİCİES)", AB Destekli Diğer Projeler, ACEP, Diğer, 2009
"Milli Eğitim Bakanlığı Denetmenlerinin Denetim Alt Sisiteminin Yapısal Sorunlarına İlişkin Algıları ve İş Doyum Düzeyleri", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, EARGED, Yönetici, 2004
"Milli Eğitimi Geliştirme Projesi -Müfredat Laboratuvar Okulları Modeli (MLO)", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, EARGED-MLO, Diğer, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi