Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kayikçi K., "Unionization In The Public And Education Sector In Turkey, And Expectations Of School Administrators And Teachers Expectations From Unions", AMME IDARESI DERGISI, vol.46, pp.99-126, 2013 (Özet) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kayikçi K., Turan Ü., "Öğretmen ve Yöneticilerin İlkokul ve ortaokullardaki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servislerinin Çalışmalarına İlişkin Görüşleri", Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi , cilt.2, no.2, ss.27-44, 2020 (Link) (Özet) (Abstract)
Turan Ü., Kayikçi K., "LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİN MESLEK SEÇİMİNDEAİLENİN ROLÜ", Turkish Studies, vol.14, no.4, pp.2797-2816, 2019 (Link)
Altun M., Kayikçi K., Irmak S., "Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Mezuniyet Notlarının Regresyon Analizi ve Yapay Sinir Ağları Yöntemleriyle Tahmini", E-Uluslararası EğitimAraştırmaları Dergisi,, vol.10, no.3, pp.29-43, 2019 (Link)
Kayikçi K., Özyildirim G., "İl Maarif Müfettişlerinin Hissettikleri Yalnızlık Duygusu: Nedenleri ve Başa Çıkmada Kullandıkları Yollar", Journal of Qualitative Research in Education, vol.7, pp.1500-1524, 2019 (Link) (Özet) (Abstract)
Turan Ü., Kayikçi K., "LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİN MESLEK SEÇİMİNDE AİLENİN ROLÜ", Turkish Studies , vol.14, pp.2797-2816, 2019 (Link) (Özet)
Turan Ü., Kayikçi K., "Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçiminde Okul Rehberlik Hizmetlerinin Rolü", E-Uluslararası EğitimAraştırmaları Dergisi, vol.10, no.1, pp.15-33, 2019 (Link)
Kayikçi K., Özdemir İ., Özyildirim G., "Okul Yöneticisi Seçme Ve Yerleştirme Uygulamasına ilişkin Bir Değerlendirme: Görev Süresi Dolan Okul müdürlerinin, Yeniden Görevlendirilme Usullerine ilişkin Görüşleri", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, pp.874-888, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Kayikçi K., Özdemir İ., Özyildirim G., "Denetim Anlayışı ve Uygulamalarındaki Değişimler Hakkında OkulMüdürlerinin Görüşleri", İlköğretim Online, vol.17, no.4, pp.2170-2187, 2018
Kayikçi K., Özdemir İ., Özyildirim G., "Denetim Anlayışı ve Uygulamalarındaki Değişimler Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri. ", e-İlköğretim Online (elektronik), vol.17, pp.2170-2187, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Kayikçi K., Altun M., Uçar Altun S., "Maarif Müfettişlerinin Hizmet İçi Eğitime İlişkin Görüşleri", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.24, pp.641-688, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Özyildirim G., Kayikçi K., "The Assessment On The Applıcation Of School Administrators Selection In Turkey Related To Competency And Career Principles Of Human Resource Management", European Journal of Education Studies, vol.3, pp.270-297, 2017 (Abstract)
Özyildirim G., Kayikçi K., "The Conflict Management Strategies Of School Administrators While Conflicting With Their Supervisors", European Journal of Education Studies, vol.3, pp.1-20, 2017 (Link) (Abstract)
Kayikçi K., Turan Ü., "Öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Hizmet İçi Eğitim Çalışmalarına İlişkin Görüşleri", Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.17-33, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Kayikçi K., Yilmaz O., Şahin A., "The Views of Educational Supervisors on Clinical Supervision", Journal of Education and Practice, vol.8, pp.159-168, 2017 (Link)
Kayikçi K., Özyildirim G., Özdemir İ., "The Assessment of School Administrators Selection Policy in Regards to Equality and Assurance Principles and Its Effect on Their Loyalty", e-International Journal of Educational Research, vol.7, pp.98-115, 2016 (Abstract)
Kayikçi K., Özdemir İ., Özyildirim G., "The Investigation of Discipline Problems About Teachers and Administrators Reported to the Provincial Directorate of Education Yönetici ve Öğretmenler Hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yansıyan Disiplin Sorunlarının İncelenmesi", Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.12, pp.78-102, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Kayikçi K., Şahin A., Cantürk G., "School Principals Opinions on In class Inspections", Universal Journal of Educational Research, vol.4, pp.1196-1204, 2016 (Link) (Abstract)
Kayikçi K., Yörük T., Özdemir İ., "İl ve İlçe Eğitim Yöneticilerinin Tabi Oldukları Rotasyon Uygulamasına İlişkin Görüşleri ", e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.14, ss.200-215, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Kayikçi K., Engür A., "Differentiations Between The level of Technological leadership Skills of Quality Schools Administrators and Non Quality Schools Administrators’", International Journal of Humanities and Social Science, vol.5, no.1, pp.66-75, 2015 (Abstract)
Kayikçi K., Özdemir İ., Yörük T., "İl ve İlçe Eğitim Yöneticilerinin Tabi Oldukları Rotasyon Uygulamasına İlişkin Görüşleri", e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.14, no.1, ss.200-215, 2015 (Link)
Kayikçi K., Özdemir İ., Özyildirim G., "İlk Defa ve Yeniden Okul Müdürü Görevlendirilmesi Sözlü SınavÜzerine Bir Değerlendirme", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.21, ss.471-498, 2015 (Link) (Özet)
Kayikçi K., Cantürk G., Yilmaz O., "Okul Müdürlerinin Kliniksel Denetime İlişkin Genel Algı ve Değerlendirmeleri", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.20, ss.217-249, 2014 (Özet) (Abstract)
Kayikçi K., Özdemir İ., Yörük T., "İl ve İlçe Eğitim Yöneticilerinin Zorunlu Yer Değiştirme Uygulamasını Düzenleyen Yönetmeliğe İlişkin Görüşleri ", e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.13, ss.124-149, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Kayikçi K., Erol Emiroğlu S., "Görevsel Örgüt Yapısına Göre Düzenlenmiş Eğitim Denetimi Guruplarının Çalışmalarının Değerlendirilmesi: İstanbul Örnek Uygulaması.", Milli Eğitim, cilt.43, ss.60-82, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Kayikçi K., Yilmaz O., "Effects of knowledge management competencies of school principals' to Quality Studies in school", International Journal of Business and Social Science, vol.5, pp.188-197, 2014 (Link) (Özet)
Kayikçi K., Şarlak Ş., "İlköğretim Okullarında Denetimin Etkili İşleyişini Zorlaştıran Örgütsel Engeller.", e-İlköğretim Online (elektronik), vol.12, pp.461--478, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Kayikçi K., Şarlak Ş., "İlköğretim Okullarında Performans Değerlendirme: Öğretmenlerin Sicil Uygulamasına İlişkin Görüşleri.", e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.12, ss.23-46, 2013 (Özet) (Abstract)
Kayikçi K., Ercan B. , "The Evaluation of Educational Administration and Supervision Graduate Programs in Turkey: A Case Study"", E-International Journal of Educational Research , vol.4, pp.74-94, 2013 (Link) (Özet)
Kayikçi K., Uygur Ö., "İlköğretim okullarının denetiminde mesleki etik (Bir durum çalışması) (),. ", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.18, ss.65-94, 2012 (Özet)
Kayikçi K., "A Conceptual Framework on Managing Student Misbehaviors and a Research in Primary Schools in Turkey. ", Journal of Education Research.Nova Science Publishers. Inc., vol.5, pp.119-142, 2011 (Link) (Abstract)
Kayikçi K., Sayın Ö., "Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Okuldan Memnuniyet Düzeyleri. ", Milli Eğitim, ss.207-224, 2010 (Özet) (Abstract)
Kayikçi K., İnceoğlu E., "İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Sendikaların Işleyişine Ilişkin Algıları”35(372) 22-29", Çağdaş Eğitim Dergisi, cilt.35, ss.22-29, 2010
Kayikçi K., Sabanci A., "Kayıkçı. K. ve Sabancı. A. (2009). “Yeni İlköğretim Programının Değerlendirilmesi” Milli Eğitim” Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi.", Milli Eğitim, cilt.37, ss.240-252, 2009 (Link) (Özet)
Kayikçi K., "The Effect Of Classroom Management Skills Of Elementary School Teachers On Undesirable Discipline Behaviour Of Students ", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.1, pp.1215--1225, 2009 (Abstract)
Kayikçi K., "İlköğretim Müfettişleri ve Öğretmenlerin Ses Temelli Cümle Öğretim Yönteminin Uygulanmasına İlişkin Görüşleri” Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Ankara. Pegem A Yayımcılık. ", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.14, ss.423-457, 2008 (Özet) (Abstract)
Kayikçi K., ""Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerinin Denetim Sisteminin Yapısal Sorunlarına İlişkin Algıları ve İşdoyum Düzeyleri", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.11, ss.507-527, 2005 (Özet)
Kayikçi K., ""Yönetici Yetiştirme Sorunu" Milli Eğitim, Eğitim-Sanat-Kültür, Ankara. Nisan, Mayıs, Haziran,", Milli Eğitim, cilt.150, ss.15-23, 2001
Kayikçi K., ""Toplam Kalite Yönetiminde Liderlik" Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Ankara.", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.5, ss.15-25, 1999 (Özet)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kayikçi K., Şarlak Ş., "Öğretmen Ve Yöneticilerin Ortaöğretim Kurumlarındaki Denetimin Fonksiyonlarını Gerçekleştirme Düzeyine Ilişkin Görüş Ve Beklentileri", 1. Uluslararası katılımlı ulusal eğitim denetimi sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.289-
Kayikçi K., Şarlak Ş., "İlköğretimde Denetimin Etkili İşleyişini Zorlaştıran Ve Zayıflatan Örgütsel Engeller", 1. Uluslararası katılımlı ulusal eğitim denetimi sempozyomu, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.127-
Kayikçi K., Kurulay M.E., "Finansman Sorunlarının Bir Çözüm Yolu Olarak Veli Bağışlarının Okul İşleyişi Üzerindeki Etkisi", UTRAK, ANKARA, TÜRKIYE,
Kayikçi K., Altun M., Karakoç G.G., "İLK VE ORTAOKULLARDAKİ OKUL BAHÇELERİNİN NİTELİKLİ EĞİTİM HAKKI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ", EYFOR X, ANTALYA, TÜRKIYE,
Tatar D., Kayikçi K., "Okullarda 40 dk Ders 40 dk Teneffüs (Okul 2023 PROJESİ) Uygulamasına İlişkin Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri", XI. Eğitim Denetimi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.253-265
Kayikçi K., Özyildirim G., "Örgütsel Yalnızlık Ölçeğinin Geliştirilmesi", International EJER, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2019, pp.1-1
Kayikçi K., Günbayi İ., Özdemir İ., "Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünme Ölçeğinin Geliştirilmesi ", V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2019, ss.82-83 (Link)
Kayikçi K., Tatar D., "İletişim Merkezleri (Bimer, Cimer, Mebim 147)’nin İşleyişine İlişkin Öğretmen ve Okul Müdürlerinin Görüşleri", 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, pp.328-330
Altun M., Kayikçi K., Irmak S., "Eğitimde Yapay Zeka Kavramı ve Kullanım Alanları", XI.Eğitim Denetimi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.337-353
Kayikçi K., Dilsiz Z., "BAĞIMSIZ ANAOKULU YÖNETİCİLERİNİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ GÖREVDE YÜKSELME UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", EYFOR X, ANTALYA, TÜRKIYE,
Düztepe H., Kayikçi K., "İnceleme ve Soruşturmaların Muhakkik Olarak Okul MüdürlerinceYapılmasına İlişkin Bir İnceleme: Antalya İli Örneği", ERTE 2018, Kuşadası, TÜRKIYE, , pp.829-837
Kayikçi K., Akbaba D., "İlk ve Ortaokullara görev yapan Öğretmenlerin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler ve Yöneticilerin Öğretmenleri Motive Etmede Kullandıkları Stratejiler", EJER, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1-1
Korkut H., Kayikçi K., "MÜDÜR YARDIMCILARI VE ÖĞRETMENLERİN LİSELERDE GÖREVLİ OKUL MÜDÜRLERİNİN YETERLİKDÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", EYFOR 9, aNTALYA, TÜRKIYE, , pp.1370-1384
Tatar D., Kayikçi K., "OKUL MÜDÜRLERİNİN MUHAKKİKLİK GÖREVLERİNE İLİŞKİN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ VE ŞUBEMÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ", EYFOR 9, Antalya, TÜRKIYE,
Düztepe H., Kayikçi K., "Maarif Müfettişleri ve Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin İnceleme ve Soruşturma Görevlerine İlişkin Görüşleri", X. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, ,
Emir Eroğlu S., Kayikçi K., "SURİYELİ SIĞINMACI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI", X. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Kayikçi K., Altun M., Erol Emiroğlu S., Yilmaz O., "Yönetici ve Öğretmenlerin İlk ve Orta Okullarda Yürütülen Yardımcı Hizmetlere İlişkin Memnuniyetleri", II. Uluslararası ERTE, AYDIN, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2018, pp.1-1
Özyildirim G., Kayikçi K., "İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bünyesindeki Maarif Müfettişleri Biriminin Örgütsel Yalnızlık Açısından İncelenmesi", Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi 9, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2017, pp.23-25
Kayikçi K., Düztepe H., "Okul Müdürlerinin Muhakiklik Görevlerine İlişkin Görüşleri", Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2017, pp.38-40
Kayikçi K., Ateş G., "Öğretmenlerin Özyeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Antalya İli Örneği)", Eyfor-8, Ankara, TÜRKIYE, , pp.191-197
Kayikçi K., Tuna B., "Öğretmenlerin İlkokul Ve Ortaokullardaki Müzik Dersinin İşleyişine İlişkin Görüşleri", ERTE 2017, Uşak, TÜRKIYE, , pp.463-465
Kayikçi K., Erol Emiroğlu S., "Suriyeli Sığınmacı Çocukların Eğitimi Ve Sorunları: Bir Durum İncelemesi-Antalya Hakkı Tatoğlu İlkokulu Örneği", ERTE 2017, Uşak, , , pp.362-363
Kayikçi K., Budak İ., Şahin İ.G., "Öğretmenlerin Ortaokullarda Okutulan Ders Ve Kaynak Kitapları İle Kullanılan Ders Araç- Gereçleri Hakkındaki Görüşleri", Eyfor-8, Antalya, TÜRKIYE, , pp.184-190
Kayikçi K., Turan Ü., "Öğretmen Ve Yöneticilerin İlkokul Ve Ortaokullardaki Okul Rehberlik Servislerinin Çalışmalarına İlişkin Görüşleri", ICES UEBK 2017, Antalya, , , pp.756-758
Aksoy B., Kayikçi K., "NİTELİKLİ EĞİTİM HAKKI TEMELİNDE VELİLERİN VE YÖNETİCİLERİN, TEMEL LİSE UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", EYFOR VII, Lefke, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 3-5 Kasım 2016, pp.165-181
Kayikçi K., Öztürk İ., "Antalya İli Milli Eğitim Müdürlüğünün Yürütmekte Olduğu İlköğretim ve Lise Başarı Artırma Projesi İLBAP a ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüş ve beklentileri", 8. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, Antalya, , , pp.49-50
Sabanci A., Kayikçi K., Özdemir İ., "Öğretmenlerin Öğretim Becerileri Algısı Ölçeğinin GeliGtirilmesi ", V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2016, ss.80-81 (Link)
Kayikçi K., Çimili Gök E.B., Özçetin S., Gök R., "Müdürlerin, Okullarında Yetki Kullanımı, Yetki Devri Ve Yetki Gaspına İlişkin Görüşleri", 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, ss.107-111
Kayikçi K., Altun M., Uçar Altun S., "MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN KATILDIKLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", EYFOR, Lefke, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 3-5 Kasım 2016, pp.262-273 (Link)
Kayikçi K., Aksoy B., "Nitelikli eğitim hakkı temelinde öğretmen ve öğrencilerin temel lise uygulamasına ilişkin görüşleri", 8. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.4647-4647
Kayikçi K., Özdemir İ., Özyildirim G., "Türkiye'De Denetim Anlayışı Ve Uygulamalarındaki Değişmeler Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri", 7. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2015, pp.27-27
Kayikçi K., Özyildirim G., Özdemir İ. , "Okul Yöneticilerinin Denetmenler Ile Yaşadıkları Çatışmaları Yönetme Stratejileri ", 7. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2015, pp.70-71
Kayikçi K., Özdemir İ., Güzel A., Tekeli T. , "Antalya Ve Muğla İllerinde Görevli Okul Müdürlerinin Denetime İlişkin Algıları Ve Beklentileri", VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Haziran 2014, ss.163-165
Kayikçi K., Özdemir İ., "Son Üç Öğretim Yılında Yönetici ve Öğretmenler Hakkındaİl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yansıyan Disiplin Cezalarının İncelenmesi (Antalya İli Örneği)", VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Haziran 2014, ss.66-67
Kayikçi K., Kiliç İ. , Özdemir İ. , "Millî Eğitim Bakanlığının İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarına Yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürleri Ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Antalya İli Örneği)", 5. Uluslar Arası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 20-22 Haziran 2013, ss.31-31
Kayikçi K., Şahin A. , ,Cantürk G., "Okul Müdürlerinin İl Eğitim Denetmenleri Tarafından Yapılan Sınıf İçi Denetim Çalışmaları Hakkındaki Görüşleri", 5. Uluslar Arası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 20-22 Haziran 2013, ss.33-33
Kayikçi K., Yilmaz O., "İnformation Management Competencies Of School Directors. ", The 8th International Topical Conference eco MEDİAeurope Network: e –Competence:Needs and Demands of Innovative Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2013, pp.138-138
Kayikçi K., Engür A., "Differentiations Between The Level Of Technological Leadership Skills Of Quality Schools Administrators And Non Quality Schools Administrators’", The 8th International Topical Conference eco MEDİAeurope Network: e –Competence:Needs and Demands of Innovative Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2013, pp.140-141
Kayikçi K., Yilmaz O., Şahin A., "İl Eğitim Denetmenlerinin Kliniksel Denetime İlişkin Genel Tutum Ve Değerlendirmeleri. ", 5. Uluslar Arası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 20-22 Haziran 2013, ss.32-32
Kayikçi K., Erol Emiroğlu S., "Denetmen Rollerine Göre Oluşturulmuş Denetim Guruplarının Uygulamalarının İncelenmesi (İstanbul İli Örneği). ", IV. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi., MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2012, ss.55-79
Kayikçi K., Ercan B., "Students’ Views Concerning The Educational Administration And Supervision Program", ENIRDELM 2012 Conference.Portobello hotel, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2012, pp.171-185
Kayikçi K., Kuralay M.E., "Eğitim Müfettişlerinin İlköğretim Okullarinda Rehberlik Ve İşbaşinda Yetiştirme Çalişmalarinin Değerlendirilmesi (Bir Durum Çalışması ", Uluslararası katılımlı III. Eğitim Denetimi Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 22-24 Haziran 2011, ss.415-432
Kayikçi K., "Eğitim Müfettişlerinin Bakanlik Ve Taşra Örgütünce Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Çalişmalarina İlişkin Görüşleri", Uluslararası katılımlı III. Eğitim Denetimi Kongresi , MERSİN, TÜRKIYE, 22-24 Haziran 2011, ss.23-35
Kayikçi K., Uygur Ö. , "İlköğretim Okullarının Denetiminde Mesleki Etik", İkinci Uluslararası katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 23-25 Haziran 2010, ss.289-299
Kayikçi K., "Bakanlık Ve İlköğretim Müfettişlerinin İşdoyumu Açısından Karşılaştırılması", İkinci Uluslararası katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 23-25 Haziran 2010, ss.278-288
Kayikçi K., "The Effect Of Classroom Management Skills Of Elementary School Teachers On Undesirable Discipline Behaviour Of Students", WCES2009 World Conference on Educational Sciences –New Trends in Educational Sciences, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-7 Şubat 2009, pp.31-31
Kayikçi K., İnceoğlu E., "İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Sendikaların Işleyişine Ilişkin Algıları", IV Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 14-15 Mayıs 2009, ss.127-136
Kayikçi K., "Personnel Management In The National Education System In Turkey", The Very Best Of ACEP and SINEX ACEP. Erasmus Intensive Programmes 2009 İn LINZ, LİNZ, AVUSTURYA, 15-31 Ağustos 2009, pp.195-210
Kayikçi K., "Hayat Bilgisi (1.2.3.Sınıf ) Kitaplarının Değerlendirilmesi", İlköğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve , ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2008, ss.201-205
Kayikçi K., "Denetmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı Denetim Alt Sisteminin Yapısal Sorunlarına Ilişkin Algıları Ile İş Doyumları Arasındaki İlişkiler", 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, , SAKARYA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2008, cilt.17, no.2, ss.89-109
Kayikçi K., Sayın Ö. , "Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyleri", 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2008, cilt.17, no.4, ss.295-311
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kayikçi K., Dilsiz Z., "Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Milli Eğitim Bakanlığının Görevde Yükselme Uygulamalarına İlişkin Görüşleri", in: Eğitim Araştırmaları-2019, Doç. Dr. Erkan KIRALProf. Dr. Emine BABAOĞLAN ÇELİKDr. Adem ÇİLEK, Eds., EYUDER, Ankara, pp.163-181, 2019
Kayikçi K., Kurulay M.E., "Finansman Sorunlarının Bir Çözüm Yolu Olarak Veli Bağışlarının Okul İşleyişi Üzerindeki Etkisi", in: Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya, Prof. Dr. Emine İNANIR, Prof. Dr. Osman KÖSE, Dr. Öğr. Ü. Yasemin ULUTÜRK, Eds., BERİKAN YAYINEVİ, Ankara, pp.325-337, 2019
Kayikçi K., Altun M., Karakoç G.G., "İlk ve Ortaokullardaki Okul Bahçelerinin Nitelikli Eğitim Hakkı Çerçevesinde İncelenmesi", in: Eğitim Araştırmaları-2019, Doç. Dr. Erkan KIRALProf. Dr. Emine BABAOĞLAN ÇELİKDr. Adem ÇİLEK, Eds., EYUDER, Ankara, pp.208-225, 2019
Kayikçi K., "Türkiye'de Sığınmacı Çocukların Eğitimi ve Entegrasyonu", in: International Migration and Mobility: Challanges of Multicultural Societys in a Globalizing World, Özgüzel S., Çilek A., Güçlü F., Eds., EYUDER Yayınları, Ankara, pp.36-49, 2019 (Link)
Kayikçi K., Erol Emiroğlu S., "Suriyeli Sığınmacı Çocukların Eğitimi Ve Sorunları:Bir Durum İncelemesi(Antalya Hakkı Tatoğlu İlkokulu Örneği)", EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, Aynur B. BOSTANCI Seval KOÇAK, Ed., Eyuder Yayınları, Ankara, ss.143-163, 2017
Kayikçi K., "Türkiye’xxde Eğitim Denetimi Sorunları ve Çözüm Önerileri", in: Eğitimde Denetim ve Değerlendirme, Mahmut SAĞIR ve Süleyman GÖKSOY, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.385-412, 2016
Kayikçi K., "Eğitimin Hukuku", Eğitbilim Pedandragoji, Toprakçı, Erdal, Ed., Ütopya, Ankara, ss.379-422, 2016
Aksoy B., Kayikçi K., "NİTELİKLİ EĞİTİM HAKKI TEMELİNDE VELİLERİN VE ÖĞRENCİLERİN TEMEL LİSE UYĞULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", EĞİTİME DÖNÜŞ E KİTAP, DOÇ. DR. EMİNE BABAOĞLAN, YRD. DOÇ.DR. ERKAN KIRAL, DR. ADEM ÇİLEK, Ed., eyuder yayıncılık, ankara, 2016
Kayikçi K., Özyildirim G., "Supervision as a Personnel Development Device", in: Progress in Education, Roberta V. Nata, Eds., NOVA Publications , New York, pp.87-106, 2016 (Link)
Kayikçi K., "Classroom Discipline: Discipline Strategies, Preventing Student Misbehaviors, And A Research On Student Misbehaviors In The Classroom.", in: Classrooms: Management, Effectiveness and Challenges. , Rebecca J. Newley , Eds., Nova Publishers NY., New York, pp.187-220-, 2011
Kayikçi K., "Sınıf İçi Öğretim Etkinliklerinin Yönetimi", Sınıf Yönetimi.(2011 TUBA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ) , Sarpkaya, R., Ed., İhtiyaç Yayıncılık, Ankara, ss.213-254, 2010
Kayikçi K., "Personel Hizmetlerinin Yönetimi", Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi., Sarpkaya, R.)., Ed., Anı Yayıncılık, Ankara, ss.197-246-, 2008
Kayikçi K., "Eğitimin Hukuksal Temelleri.", Eğitbilimine Giriş. , Toprakçı, E., Ed., Ütopya Yayıncılık, Ankara, ss.291-332-, 2008
Kayikçi K., "Bir Sistem Olarak Okul Ve Türk Eğitim Sistemi", Kayıkçı K. (2007). . Eğitim Bilimine Giriş, Temel Kavramlar, Öğretmen El Kitabı. , Cafoğlu, Z., Ed., Grafiker Yayıncılık, Ankara, ss.293-336-, 2007
Kayikçi K., ""Milli Eğitim Bakanlığı Denetmenlerinin Denetim Alt Sisteminin Yapısal Sorunlarına İlişkin Algıları Ve İş Doyum Düzeyleri" Ankara, Tem-Sen Yayınları, No.6, Minpa Matbaacılık.", Minya matbaa-yayınevi, ANKARA, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi