Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ergin K., "II. Meşrutiyet Döneminde Ordu Siyaset İlişkisi", Cedrus-Akdeniz UygarlıklarıAraştırma Uygarlıkları Enstitüsü Dergisi, pp.427-445, 2017 (Link)
Ergin K., "İttihat ve Terakki Döneminde Milli İktisat Anlayışı (1913-1918)", Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.114-127, 2017 (Link)
Ergin K., "OSMANLI DEVLETİ NDE KANUNNAMELERDEN NİZAMNAMELERE GEÇİŞ", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.1-26, 2016 (Link)
Ergin K., "İTTİHAT VE TERAKKİ DÖNEMİNDE MÜSTEŞARLIK SORUNU", TARİHİN PEŞİNDE, vol.8, pp.111-124, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ergin K., "Atatürk Döneminde Türkiye'nin Balkan Politikası (1923-1938)", AGP-8. Beşeri ve Sosyal Bilimler Konferansı, Budapeşte, MACARISTAN, 24-26 Ağustos 2017, pp.23-24
Ergin K., "Hamdullah Suphi Tanrıöver'in Bükreş Büyükelçiliği ve Gagauz Türkleri'ne Yönelik Faaliyetleri (1931-1944)", Bandırma 17 Eylül Üniversitesi I. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2017, pp.498-499
Ergin K., "Türk Devletlerinde Hukuk Anlayışı", I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.353-365
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi