Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2002 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 1996 - 2002
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 1994 - 1996
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 1984 - 1988
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Uçar Sözmen, "ŞEKER OTU (Stevia rebaudiana Bertoni) BİTKİSİNİN BAZI VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE FARKLI AZOT DOZLARININ ETKİSİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.
Doktora, A.Çınar, "ANTALYA İLİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI SİDERİTİS L. (Lamiaceae) TAKSONLARINDA GENETİK İLİŞKİLERİN DNA DİZİ ANALİZ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2010.
Doktora, S.Tuğrul Ay, "Antalya Florasında Yaygın Olarak Bulunan Adaçayı (Salvia spp.) ve Kekik (Origanum ve Thymus spp.) Türlerinin Agronomik ve Kalite Değerlerinin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2005.
Doktora, K.Taşkın, "Seksüel ve Apomiktik Üreyen Arabis Türlerinin İn Vitro Rejenerasyonu, Genetik Transformasyonu ve Sitolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Doktora, G.Ercan, "RAPD Markerlerini Kullanarak Türk Susam Populasyonlarında Genetik Uzaklıkların Analizi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2000.
Doktora, N.Koç, "Mısır Koçan Kurdu (Sesamia cretica Led. Sesamia nonagrioides Lef. Lepidoptera: Noctuidae)na Dayanıklılığın Kalıtımı ve Bunun Bazı Tarımsal Özelliklere Olan İlişkileri Üzerinde Araştırmalar.", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1997.
Doktora, H.Baydar, "Türkiye Susam (Sesamum indicum L.) Populasyonlarında Bazı Özelliklerin Varyasyonu ve Verim ile Kalite Tipi Hat Geliştirme Olanakları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1997.
Yüksek Lisans, K.Taşkın, "Susam (Sesamum indicum L.) Bitkisinin in vitro Rejenerasyonu ve Agrobacterium tumefaciens Aracılığı ile Genetik Transformasyonu ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1997.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi