Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi LEYLA MUSLU
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Hemşirelik Fakültesi
Bölüm : Hemşirelik
Ana Bilm Dalı : Halk Sağlığı Hemşireliği
Sabit Telefon : +90 902 4231061 | Dahili : 22
+90 902 4231061 | Dahili : 22
Faks : +90 024 2226146
E Posta Adresi : leylamusluakdeniz.edu.tr
Mobil Telefon : +90 +905369488003
+90
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/leylamuslu/
Ofis : B-310
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dumlupınar Bulvarı Kampüs/ANTALYA
Eğitim Bilgileri
Doktora, EGE ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği, 2009-2016
Yüksek Lisans, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği, 1998-2001
Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, Hemşirelik Fakültesi , Hemşirelik, 1988-1992
Yaptığı Tezler
Doktora, "Motivasyonel Görüşme Programı'nın Tip 2 Diyabet Tanılı Yetişkinlerin Hastalıkla Başetme ve uyumlarına Etkisi: Bir Eylem Araştırması ", EGE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Eylül, 2016.
Yüksek Lisans, "Kırsal Bölgede Eşi Tarafından Şiddet Gören ve Görmeyen Kadınların Benlik Saygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması", PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Mayıs, 2001.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Motivasyonel Görüşme Tekniği II. Aşama Eğitimi, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul, 2014
Fizik Muayene Kursu, , Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Antalya., 2014
Klinik eğitimde Ölçme – Değerlendirme Kursu, , Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Antalya., 2014
Elektronik Hemşirelik Bakım Süreci Kolokyumu, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya., 2013
Motivasyonel Görüşme Tekniği Temel Eğitimi, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul, 2013
Eğitim – Öğretim Etkinliklerinde Ölçme – Değerlendirme Semineri, Antalya., Akdeniz Üniversitesi, Bologna Koordinatörlüğü, Antalya., 2011
İstatistiksel Veri Analizi Kursu, Akdeniz Üniversitesi, , Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya., 2009
Amerika’da Hemşirelik Eğitimi, Uygulama ve Modeller, , Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya. , 2009
Profesyonellik ve Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları, , Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya., 2009
Profesyonellik ve Fizik Muayene Semineri, , Akdeniz Üniversitesi, Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya, 2008
Eğitim Becerileri ve Eğitici Eğitimi Kursu, Akd. Üniv. Tıp Fakültesi, Antalya., 2005
Toplam Kalite Yönetimi Semineri , Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya., 2004
Modüler Eğitim, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, 2003
Hemşirelik Sürecinin Öğretimi Semineri, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya., 2003
Araştırma Alanları
Halk Sağlığı Hemşireliği
Web Of Science Araştırma Alanları
Nursing
Diğer
Health Care Sciences & Services
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Ögr.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 2003 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Antalya Sağlık Yüksekokulu, Ebelik , 02.02.2003 - 05.01.2004
Verdiği Dersler
Sağlık Sosyolojisi , Lisans, 2016-2017
Sağlık Sosyolojisi, Lisans, 2016-2017
Halk Sağlığı Hemşireliği (Şube A ve B), Lisans, 2016-2017
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern Uygulaması, Lisans, 2016-2017
Halk Sağlığı Hemşireliği, Lisans, 2015-2016
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ, Lisans, 2015-2016
Halk Sağlığı Hemşireliği, Lisans, 2015-2016
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern Uygulması, Lisans, 2015-2016
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern Uygulaması, Lisans, 2015-2016
Sağlık Sosyolojisi , Lisans, 2015-2016
İç Hastalıkları Hemşireliği, Lisans, 2015-2016
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ, Lisans, 2015-2016
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern Uygulaması, Lisans, 2014-2015
Halk Sağlığı Hemşireliği, Lisans, 2014-2015
Bulaşıcı Hastalıklar, Lisans, 2014-2015
İç Hastalıkları Hemşireliği, Lisans, 2014-2015
Hemşirelik Esasları , Lisans, 2014-2015
İç Hastalıkları Hemşireliği, Lisans, 2013-2014
Bulaşıcı Hastalıklar , Lisans, 2013-2014
Halk Sağlığı Hemşireliği, Lisans, 2013-2014
Halk Sağlığı Hemşireliği, Lisans, 2012-2013
Hemşirelikte Yönetim , Lisans, 2012-2013
Yaz Dönemi Halk Sağlığı Hemşireliği, Lisans, 2012-2013
Hemşirelikte Öğretim, Lisans, 2012-2013
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern Uygulaması , Lisans, 2011-2012
Bulaşıcı Hastalıklar, Lisans, 2011-2012
Yaz Okulu Halk Sağlığı Hemşireliği, Lisans, 2010-2011
Bulaşıcı Hastalıklar, Lisans, 2010-2011
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği , Lisans, 2010-2011
Halk Sağlığı Hemşireliği, Lisans, 2010-2011
Halk Sağlığı Hemşireliği, Lisans, 2009-2010
Sağlık Bilgisi , Ön Lisans, 2008-2009
Bulaşıcı Hastalıklar , Lisans, 2008-2009
Hemşirelikte Öğretim , Lisans, 2007-2008
Doğum Bilgisi IV , Lisans, 2007-2008
Ebelikte Öğretim , Lisans, 2006-2007
Yenidoğan ve Bakımı, Lisans, 2006-2007
Doğum Bilgisi I, Lisans, 2006-2007
Klinik ve Sahada Entegre Uygulama , Lisans, 2006-2007
Yenidoğan ve Bakımı, Lisans, 2005-2006
Doğum Bilgisi IV , Lisans, 2005-2006
Doğum Bilgisi I, Lisans, 2005-2006
Klinik ve Sahada Entegre Uygulama , Lisans, 2005-2006
Mesleki Yaz Uygulaması, Lisans, 2004-2005
Yenidoğan ve Bakımı, Lisans, 2004-2005
Doğum Bilgisi I, Lisans, 2004-2005
Klinik ve Sahada Entegre Uygulama, Lisans, 2004-2005
Ebelik Esasları , Lisans, 2003-2004
Klinik ve Sahada Entegre Uygulama, Lisans, 2003-2004
Doğum Bilgisi I, Lisans, 2003-2004
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ardahan M., Muslu L., Günbayi İ., "Metaphors as artefacts for adults with type 2 diabetes mellitus according to their professional cultures", JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, vol.68, pp.334-339, 2018 (Link)
Kulakaç Ö., Öncel S., Meydanlioğlu A., Muslu L., "The opinions of employed mothers about their own nutrition during lactation: A questionnaire survey", INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES, vol.44, pp.589-600, 2007
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Muslu L., Çifçi Ş., Aktaş E.N. , "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, cilt.6, ss.277-285, 2017
Bayık Temel A. , Yildirim J.G. , Kalkim A., Muslu L., Yildirim N. , "Parents' and teachers' expectations of school nurse roles: A scale development study", International Journal of Nursing Sciences, vol.4, pp.303-310, 2017 (Link)
Muslu L., Ardahan M. , Günbayi İ., "Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastaların Psikososyal Uyum Sürecine İlişkin Görüşleri: Fenomenolojik Bir Araştırma", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry , cilt.9, ss.75-100, 2017
Muslu L., Ardahan M., "Tip 2 Diyabet Tanılı Yetişkinlerde Motivasyonel Görüşmenin Etkisi: Sistematik Derleme", Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, cilt.10, ss.167-176, 2017 (Link)
Kabukcuoğlu K., Sarvan S., Muslu L., Akcan A., " Violence Experıence And Relation of Rısk-Protective Factors and Academic Success in Unıversıty Students Receiving Vocatıonal Educatıon", International Journal of Social Science and Economic Research, vol.1, pp.1806-1821, 2016
Altuğ Özsoy S., Yildirim J.G. , Kalkim A., Muslu L., Yildirim N. , "Türkiye'de Hemşirelikte İş Sağlığı Lisansüstü Tezlerinin Eleştirel Değerlendirilmesi", Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.65-84, 2012
Kabukcuoğlu K., Sarvan S., Muslu L., Yirmibeşoğlu Ş.G., "Dietary habits, Economic Status Academic Performance and Body Mass İndex in School Children: A Comparative Study", Journal of Child Health Care, vol.14, pp.355 -366, 2010
Muslu L., Erdem M., "Eşi tarafından fiziksel şiddet gören ve görmeyen kadınların benlik saygısı düzeylerinin karşılaştırılması", Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi , cilt.4, ss.31-38, 2002
Erdem M. , Muslu L., "Kırsal Bölgede Eşleri Tarafından Şiddet Gören ve Görmeyen Kadınların Bazı Özelliklerinin Karşılaştırılması ", Hemşirelik Forumu, cilt.5, ss.42-48, 2002
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Muslu L., Sarvan S., Öncel S., Uğur E., "Farklı Kuşaklarda Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Belirlenmesi, ", 1. Uluslar arası, 2. Ulusal Halk sağlığı Hemşireliği Kongresi, , ANKARA, TÜRKIYE, 23-26 Nisan 2018, pp.120-120
Gözüm S., Tuzcu A., Muslu L., Aydemir K., Ilgaz A., Akgöz A., et al.,"Kırsal Alanda Yaşayan Erişkin ve Yaşlı Bireylerde Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Tarama Sonuçları: Antalya Örneği", 1.Uluslararası 2.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 23-26 Nisan 2018, pp.125-125 (Link)
Sarvan S., Kolutek R. , Atay Turan S., Muslu L., "Diyabetli Çocukların Hastalıklarına Psikososyal Uyumları, , 25-26 Kasım 2017, Antalya.", Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25 Kasım - 26 Aralık 2017, pp....-...
Muslu L., Çifçi Ş., Aktaş E.N. , "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri ", 8th International Congress on New Trends in Education - ICONTE, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.127-127 (Özet) (Abstract)
Muslu L., Öncel S. , "Herbal Therapies Used in Type 2 Diabetes Mellitus: Systematic Review", International Conference for Multiple Academic Disciplines Zurich - Switzerland (ICMAD17Swiss Conference), Zurich, ISVIÇRE, 7-9 Temmuz 2017, pp.743-743 (Abstract)
Muslu L., Kolutek R. , "Complementary Therapies in Type 2 Diabetes Mellitus ", International Congress on Nursing , ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Mart 2017, pp.21-21 (Abstract)
Muslu L., Kolutek R. , "Tip 1 Diabetes Mellitus Tanısı Konmuş Bir Adölesan: Vaka Sunumu,", T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi II Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 25-29 Ekim 2017, pp.....-.....
Kolutek R. , Muslu L. , "Belediyede Çalışanların Hepatit B Bilgi Düzeyleri ve Aldıkları Önlemlerin Belirlenmesi", Uluslararası akademik çalışmalar sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.493 -493
Kolutek R. , Muslu L., Adagide S., "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Çevre Kirliliğine Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Önerilerin Belirlenmesi, ", Uluslararası akademik çalışmalar sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.491-491
Muslu L., Ardahan M. , "The Effect of Motivational Interview on Adults Diagnosed as Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review", International Conference On New Horizons in Education, Vienna, AVUSTURYA, 13-15 Temmuz 2016, pp....-.... (Abstract)
Muslu L., Günbayi İ., Ardahan M., "Metaphorical Images of Adults with Type 2 Diabetes Mellitus On their Disease", 2nd Annual International Conference on Nursing , ATİNA, YUNANISTAN, 2-5 Mayıs 2016, pp.48-48 (Abstract)
Muslu L., Ardahan M., Günbayi İ., "Tip 2 Diabetes mellitus tanılı yetişkinlerin yaşam tarzı değişiminde Motivasyonel Görüşme ", World Congress on Lifelong Education , ANTALYA, TÜRKIYE, 16-17 Aralık 2016, pp.140-155
Kirca N., Muslu L., "Hemşirelik Uygulamalarında Sanat Terapilerinin Yeri", 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi , ERZURUM, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2015, ss.172-172
Muslu L., "HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMALARINDA SOSYAL PAZARLAMA ", 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi “Değişen Toplumsal Yapı, Sağlık Sistemi ve Halk Sağlığı Hemşireliği”, 17-20 Haziran 2015, İZMİR, TÜRKIYE, 17-20 Haziran 2015, ss.111-111
Sarvan S., Kukulu K., Akcan A., Muslu L., Yirmibeşoğlu Ş.G., "Violence Experience And Relation Of Risk-Protective Factors And Academic Success In University Students Receiving Vocational Education", 1. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2014, pp.106-106
Muslu L., Sarvan S., "“Ergenlerde Spor Yapmak Saldırganlığı Azaltıyor mu/Artırıyor mu?” ", 5. Uluslar Arası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2013, pp.124-124.
Erenoğlu R., Akdeniz Ş., Arikan F., Çevik S., Can Çiçek S. , Delen S. , et al., "Nola J.Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeline Göre İç Anadolu’da Bir İlin Belediye Temizlik İşçilerinin Sağlığını Geliştirme Uygulaması", Sağlığın Geliştirilmesi Ve Hemşirelik Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-13 Ocak 2012, ss.10-10
Altuğ Özsoy S., Yıldırım J.G. , Kalkım A. , Muslu L., Yıldırım N. , "Türkiye’de Hemşirelikte İş Sağlığı Lisansüstü Tezlerinin Eleştirel Değerlendirmesi", 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 2-6 Ekim 2012, ss.1264-1264
Buldukoğlu K., Meydanlioğlu A., Muslu L., Tuzcu A., Kazanci Kuşoğlu G., "“Traditional Beliefs And Practices of Women About Pregnancy” ", 10th International Interdisciplinary Congress On Women Madrid, Madrid, ISPANYA, 3 Eylül - 9 Mart 2008, pp...-..
Meydanlioğlu A., Tuzcu A., Kazanci G., Buldukoğlu K., Muslu L., "Antalya Il Merkezinde Yaşayan Kadınların Loğusalığa Ilişkin Geleneksel Uygulamaları", XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 23-26 Ekim 2007, ss.320-320
Tuzcu A., Muslu L., Ellidokuz H. , "Afyon Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri", 3. Uluslararası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2005, ss.75-75
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Motivasyonel Görüşme Programının Tip 2 Diyabet Tanılı Yetişkinlerin Hastalıkla Başetme Ve Uyumlarına Etkisi: Bir Eylem Araştırması", BAP Doktora, TDK-2016-1171, Araştırmacı, 2017
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
International Conference for Multiple Academic Disciplines , Zürich, Temmuz 2017
International Congress on Nursing , Antalya, Mart 2017
8th International Congress on New Trends in Education , , Mayıs 2017
52. Ulusal Diyabet Kongresi, , Nisan 2016
Nitel Veri Analizi Programı Atölyesi, , Haziran 2016
Sağlık Araştırmalarında İstatistiksel Güç Analizi ve Örnek Büyüklüğü Belirlenmesi Kolokyumu , Antalya, Mart 2016
II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, İyi Bakım Uygulamaları, , Şubat 2016
Etkileyici Konuşma ve İkna Sanatı, , Ekim 2015
Nitel Veri Analizi Programı Atölyesi, , Ekim 2015
Diyabet Güncellemesi, , Ocak 2015
37.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, , Mayıs 2015
4.Ulusal Endokrin Hemşireliği Eğitim Kursu, , Mayıs 2015
Nitel Veri Analizi Programı Atölyesi, , Nisan 2015
Akdeniz Üniversitesi 4. Kalite Sempozyumu, Kalite ve İnsan, Antalya, Nisan 2014
Sanat Psikoterapileri Çalıştayı, İstanbul, Mart 2013
II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, , Haziran 2013
1. Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, , Mayıs 2013
35. Türkiye Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, 2. Ulusal Endokrin Hemşireliği Eğitim Kursu, , Mayıs 2013
Akdeniz Üniversitesi 3. Kalite Sempozyumu, Kalite ve Fark Yaratmak, , Nisan 2013
Elektronik Hemşirelik Bakım Süreci Kolokyumu, , Aralık 2013
20. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, Antalya, Nisan 2013
Akdeniz Üniversitesi Proje Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (APGEM),Tübitak Projeleri (1001) Eğitim Programı, , Mayıs 2012
28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, , Ekim 2012
19.Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Kursu, Antalya, Nisan 2012
Ulusal Uygulamalı Hemşire ve Teknisyen Girişimsel Kardiyoloji Kursu, Antalya, Nisan 2011
Halk Sağlığı Hemşireliğinin Eğitim ve Uygulamalarında Aile Hekimliğinin Etkileri, Nevşehir, Eylül 2011
VII. Ege Diyabet Günleri Kursu, İzmir, Kasım 2009
Akdeniz İç Hastalıkları Günleri, , Mart 2009
Niteliksel Araştırmalar Çalıştayı, , Ocak 2009
Ebelik Lisans ve lisans Üstü Eğitiminde Uluslararası Standardizasyon ve İşbirliği Konulu Workshop, Sivas, Mayıs 2009
Hemşirelik Araştırmalarının Projelendirilmesi için Proje Süreç Yönetimi (PCM) Çalıştayı,, Antalya, Ocak 2008
1. Uluslararası ve 2. Ulusal Endokrin Hemşireliği Kursu, , Ekim 2008
V. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 1. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Nisan 2008
5. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, , Kasım 2008
Profesyonellik ve Fizik Muayene Semineri, Antalya, Nisan 2008
III. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, II. Temel İnme Hemşireliği Kursu, Antalya, Haziran 2006
Ebelik Eğitiminde Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Oluşturulması Konulu Workshop, Ankara, Mayıs 2006
Eğitim Becerileri ve Eğitici Eğitimi Kursu, , Ocak 2005
3. Uluslararası – 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, Eylül 2005
Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Manisa, Mayıs 2004
Toplam Kalite Yönetimi Semineri, Antalya, Aralık 2004
Etkinlik Organizasyonu
Hemşirelik Haftası Etkinliği, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2017
Ebelik Haftası Etkinliği, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2017
II. KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2013
Hemşirelik Haftası Etkinliği, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2008
Ebelik Haftası Etkinliği, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2008
Ödüller ve Burslar
Mevlana Öğretim Elemanı Bursu, Mevlana Öğretim Elemanı Bursu, Mayıs 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi