Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :İnsan Hakları, Anayasa Hukuku
Research Areas:Human Rights, Constitutional Law
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Anayasa'da İnsan Hak ve Özgürlüklerinin Tanınması Ve Tanımlanması
Current Research Activities :

Recognition and Identification of Human Rights and Freedoms in the Constitution

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi